dinsdag 8 januari 2013

13 Januari 2013, de Doop van de Heer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
14 januari 2013, is de 2e zondag van de Epifanie, de openbaring en deze zondag door de Doop van de Heer (Jezus) door Johannes de Doper. Toen openbaarde God dat Jezus Zijn geliefde Zoon was (door de Geest te laten neerdalen in de vorm van een duif).

In de Orthodoxe Kerk noemt men het Theofanie, Godsopenbaring. Daar gaat hem om de 'Triniteit' en zien we op ikonen de stem van de Vader, de nederdaling van de Heilige Geest in de gedaante van een duif en de Zoon, Jezus, die gedoopt wordt in de Jordaan. Dat lezen wij ook in Lucas 3:22.

Kunst tip:
Een 14e Eeuws door de gebroeders Salimbeni, wandschildering; Italië(?) / Dries van den Akker s.j. met uitgebreide toelichting op de verbeelding op www.beeldmeditaties.nl Link beeldmeditaties


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein liebster Jesus ist verloren" (BWV 154), "Meinen Jesum laß ich nicht" (Koraalcantate BWV 124 niet te verwarren met BWV 379) en "Liebster Jesu, mein verlangen" (BWV 32). De cantates horen bij Matthëus 2:41-52 (de 12-jarige Jezus in de tempel) niet bij de teksten die wij lezen.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Mein liebster Jesus ist verloren' (BWV 154), door Nikolaus Harnoncourt Tölzer Knabenchor, Concentus Musicus Wien, Paul Esswood, Kurt Equiluz en Thomas Hampson 1985 (11m19) 2 delen (4m47) Link youtube en youtube

of kijk op dit blog op 8jan2012 naar BWV 124 “Meinen Jesum laß ich nichteen bewerking van een lied van Christian Kleymann uit 1658. Dat was gecomponeerd ter nagedachtenis aan keurvorst Johann Georg en zijn zinspreuk was “Mein Jesum laß ich nicht". In het Nederlands 'mijn Jezus laat ik niet los'. Door Harnoncourt in 2 delen zonder verdere uitvoerenden (7m47). Link youtube

Concert tips
zo13jan13 om 19.30 uur in de Petruskerk, Schependomlaan 385, Hees Nijmegen. "Meinen Jesum laß ich nicht" (Koraalcantate BWV 124) door Wouter van Haaften en het koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse Bachcantates
zo13jan13 om 17uur in de Nicolaikerk, Nikolaaskerkhof 8, Utrecht "Meinen Jesum laß ich nicht" (Koraalcantate BWV 124) door Ko Zwanenburg en de Vespercantorij & Capella di San Nicolai Link Nicolaikerk
zo13jan13 van 10.30-12uur Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965, Amsterdam-Buitenveldert Eucharistieviering met medewerking van vrouwenzangkoor Tolle Lege (of het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor). Link augustinusparochie en noord-hollands-byzantijns-mannenkoor


TEKSTEN
Het thema deze week is de doop van Jezus en de kracht van de wedergeboorte en de Heilige Geest. De samenhang met Jesaja 40 ontgaat me, wellicht iets van bevrijding?
De psalm is een dank en lofpsalm die de schepping van de aarde bezingt in detail (de elementen en aardrijkskundige onderdelen en in (onze) laatste regels komen ook de dieren op het water af.
In Titus gaat het letterlijk over het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.
In Lucas 3 vertelt Johannes dat niet hij de Messias is maar iemand wiens sandalen hij niet los mag maken en als Jezus zich laat dopen openbaren de Heilige Geest (duif) en de stem van God dat hij die messias is.

Jesaja 40:1-11
Psalm 104:1-13
(Titus 3:4-7)
Lucas 3:15-16:21-22
Gezang 165

1 Toen Jezus bij het water kwam,
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
...
2 Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament, Deze week springen we weer verder terug in de boekrollen van de tweede of Deutero Jesaja (Jesaja 39-55) en lezen we uit boekrol 40, een van zijn eerste profeties. De 2e of deutero Jesaja profeteerde tijdens de Babylonische ballingschap, 'een tijd zonder hoop' en vergeleek de terugkeer uit de ballingschap met de terugkeer uit Egypte (het bijbelboek Exodus).

Ook in onze regels lijken die vergelijkingen te zitten: de 1e regel verwijst naar de slavendienst (in de Groot Nieuws Bijbel de straftijd) en in r3 baan een weg door de woestijn dat kan dus ook de Syrische Woestijn zijn die tussen Jeruzalem en Babylon ligt.

Opvallend vind ik 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?Mooi zijn ook de laatste regels die wij lezen over het goed hoeden van de kudde door de lammeren op de arm te nemen en de ooien niet op te jagen.

Kunst tip: In r4 laat elke vallei verhoogd worden, bekende regels uit G.F. Handels Messiah (1741) dat begint met Jesaja 40. PS Ik heb alleen tot nu gedacht dat de valleien heel blij waren (geëxalteerd) en niet dat het letterlijk verhoogd betekende om de baan te effenen. Uit een BBC programma met een korte toelichting door 3 deskundigen en gezongen door tenor Howard Crook (?) met dirigent Trevor Pinnock en The English Concert (4m16) Link youtube

JESAJA 40:1-11
Troost voor Jeruzalem
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’

6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Kobus Hennipman uit IJmuiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
OKKN Den haag Parochie van HH Jakobus en Augustinus Juffrouw Idastraat 7 Den Haag. Tijd 10 tot 11.15uur, Eucharistieviering op de Eerste zondag na Epifanie – De doop van de Heer in de Jordaan met Jesaja 40:1-5 en 9-11, Titus 3: 4-7 en Lucas 3:15-16 en 21-22, Kinderkerk aanwezig Link denhaag.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Roy Davison voor de Gemeente van Christus over Jesaja 40:6 en 8 en nog heel veel meer en weinig verband met onze teksten deze week. In Jesaja, hoofdstuk 40 wordt Gods boodschapper bevolen om te roepen. (Een boodschap van God mag niet met verlegenheid uitgesproken worden. De Schepper van het heelal staat er achter!) Link Gemeente-van-christus

Op You Tube: Jesaja 40:1-11 in het Engels voorgelezen en daarbij live geïllustreerd (versneld getoond) door Chris Marks (2m53). This was an experiment to help visual learners memorize scripture. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm In het Latijn heet de psalm 'Benedic, anima mea' (in de oude Vulgaat nummering was het psalm 103).

De psalm is een dank en lofpsalm die de schepping van de aarde bezingt in detail (de elementen en aardrijkskundige onderdelen en in (onze) laatste regels komen ook de dieren op het water af.

Kunst tip: Benedic Anima Mea van Nicolas Bernier (1664 – 1734, Frankrijk) door Les Pages & Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, The English Concert en dirigent Olivier Schneebeli. In de Chapelle royale du Chateau de Versailles okt2007 13m49) Link youtube

Kunst tip2: Benedic anima mea motet door Claudin de Sermisy (c.1490 – 1562, Frankrijk). Motete. "Liber nonus XVIII, daviticos musicales psalmos habet", París, 1535). Hier gezongen door La Capella Reial de Catalunya - Hespérion XXI met Pascal Bertin (Contratenor), Lambert Climent en Lluís Vilamajó (Tenoren), Daniele Carnovich (Bas) en dirigent Jordi Savall.
Luca Guglielmi op het Órgano di legno con tubos de madera, een houten orgel naar een model uity 1491!) (3m30)
Link youtube

PSALM 104
1 Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
2 in een mantel van licht gehuld.

U spant de hemel uit als een tentdoek
3 en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
4 u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.

5 U hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.
6 De oerzee bedekte haar als een kleed,

tot boven de bergen stonden de wateren.
7 Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg,
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:

8 naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald.
9 U stelde een grens die zij niet overschrijden,
nooit weer zullen zij de aarde bedekken.

10 U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
11 Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
12 Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.

13 U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Robert-Jan van Amstel, Predikant GK Rotterdam-Lombardijen op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Doopgezinde Gemeente Krommenie in de Vermaning (zo heet het Kerkgebouw) Noorderhoofdstraat 46, Krommenie. Tijd: Ik denk 10 uur maar er staat nog steeds geen tijd op de website. Voorganger Br. Ayold Fanoy, Liturg Anton Bussemaker. Lezingen: Jesaja 40:1-11, Psalm 104:1-13, (Titus 3:4-7) en Lucas 3: 15-16 en 21-22. Link dgkrommenie.doopsgezind Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek eigenlijk Exegetische schets bij het oecumenisch leesrooster, gepubliceerd in het tijdschrift De Eerste Dag. Van dr Piet van Veldhuizen voor 1e nummer 2010 over Jesaja 40:1-11; Psalm 104:1-13; Lucas 3:15-22 Het eerste deel van die scheppingspsalm gaat in allerlei toonaarden over water, en al die waterbeelden komen in de doopsymboliek voor. De Eeuwige legt de grote vloed aan banden en is de gever van fris drinkwater. Het verzwelgende water heeft Hij getemd, het levengevende water laat Hij uit bronnen stromen. Het water van de doop is in de christelijke traditie een beeld van beide ineen: de grote vloed waaruit we als verloste drenkelingen mogen opstaan, en het frisse water waarmee we als gasten worden welkom geheten. Ook hier zal de Doper meer aan het eerste hebben gedacht, en vertelt het verhaal van Jezus meer in termen van het tweede. Maar beide horen bij het grote verhaal van God en de mensen. Link woordenmetzielenzin

Op You Tube: Video gemaakt door Sirrayev, Truth Seeker, bij Amy Grants versie van Psalm 104 (3m02). Link youtube.


Paulus Brief aan TITUS
Paulus brief aan zijn bekeerling, leerling en medewerking Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament. Titus was een Griek die met Paulus naar Jeruzalem reisde en opbouwwerk deed op Kreta toen Paulus hem vroeg naar Korinthe te gaan. De brief is -net als de 2 brieven aan Timotheus- een pastorale brief met adviezen over het leiden van een gemeente.

In de regels die wij lezen gaat het over het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.

Kunst tip: Ikoon van de 2 leerlingen van Paulus Timoteus en rechts Titus als een oude man. Zonder bronvermelding of locatie. Link RKK

TITUS 3:4-7
4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Lisette Visser uit Leeuwarden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Titus is het 17e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15F (tegenover de brandweerkazerne) Roermond. Tijd: 10uur, voorganger Ds Gerard Rinsma, de Doop van de Heer. Jesaja 40:1-11, Psalm 104:1-13 en Lucas 3:15-16.21-22. Bij Lucas 3:22 In jou vind ik vreugde.
Hoe onbewogen kan God zijn?
Beweger van wat was, wat is, wat komen zal,
geen zweem van roering lijkt hem ooit te raken,
als je de boeken leest, -
of het moest woede zijn, en toorn,
terecht gekrenkt door wat niet al kan misgaan.
Totdat een mens hier ondergaat en opstaat
en leven wil, geroepen door Gods Geest,
gezalfd door ooit die duif boven het zwarte water.
God, vreugdevolle God, laat mij meedoen met u.
Link protestantsegemeenteroermond Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Jurjen Zeilstra voor de Regenboogkerk in Hilversum op 31juli 2011 met Titus 3 (hele stuk) en Psalm 31:2-35 en Lucas 22:24-27 Link pdf regenboogkerkhilversum

Op You Tube: Gebarentaal demonstratie van het lied "He Saved us" (Titus 3;4-7) van Faith Inkubators' "Word Spreads" Living Journal. Gebarentaal gedemonstreerd door Christy Smith. (4m02) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal over profetie/openbaring door Johannes de Doper en de Doop van Jezus door Johannes is belangrijk en komt in alle evangelies voor.

Het eerste van de 2 stukjes staat in Mattheus 3:11-12, Marcus 1:7-8 en Johannes 1:26-27 en het 2e eigenlijk ook, maar in Johannes 1:29-34 niet zo letterlijk als in Matteus 3:13-14 en Marcus 1:9-11.

Johannes vertelt dat niet hij de Messias is maar iemand wiens sandalen hij niet los mag maken en als Jezus zich laat dopen openbaren de Heilige Geest (duif) en de stem van God dat hij die messias is.

Kunst tip: Leonardo da Vinci (1452 – 1519) de Doop van Jezus circa 1475 nu in de Galleria degli Uffizi, Florence, Italië. Link wikipainting/leonardo-da-vinci/the-baptism-of-christ

Kunst tip: Frederick Cayley Robinson, (1862-1927), Brits kunstschilder en illustrator in het symbolisme. De doop van Jezus door Johannes. Link artdaily

Foto's van Cor Knobbe van een echte 'onderdompelings' doop bij de kerk van de Nazarener in juni 2012. Link corknobbe

LUCAS 3:15-16 en 21-22
15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
...
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Bas, vml scriba van de Protestantse Kerk en Henny Plaisier op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel, Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk, Rietakker 22, Bathmen. Tijd 10uur, voorganger ds. A.H. van den Bor. Feestdienst i.v.m. 40-jarige HVD Teksten: Jesaja 40:1-11, Titus 3: 4-7 en Lucas 3:15-16 en 21-22. Link pgbathmen
of
In de Rooms Katholieke Parochies Amsterdam West: de Vincentius-, Liefde-, parochies. Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Tijd 11.15uur en Kerk De Liefde (H.H. Nicolaas en Barbara) Da Costakade 12. Tijd: 9.30uur. Lezingen Jesaja 42:1-4 + 6-7, Handelingen 10:34-38 en Lucas 3:15-16 en 21-22 Link kerkblad rkamsterdamwest of rkamsterdamwest Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Bas van der Graaf, predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West bij een doopdienst op over Lucas 3:15-16 en 21-22 Link graafwerk

Op You Tube: De doop van Jezus (Robert Powell) door Johannes de Doper (Michael York) in de film Jezus of Nazareth (3m56) uit 1977. Link youtube NB De hele film staat in 28 delen op youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het officiële Protestantse dienstboek gebed voor een volwassenendoop.

Laat ons bidden.
(... gebedsstilte ...)
Heilige God,

Gij die de eenvoud zelve zijt
en orde schept in de chaos,
die met uw rust onze onrust bezweert
en ons opwekt tot een leven in vrede -
laat uw licht schijnen in onze duisternis
en red ons hart van de dood.

Gij die de ark van Noach
dróeg op de golven van uw toorn
en ophief tot de berg van het behoud -
wees ons genadig, zend ons een teken,
een groene tak van nieuw leven
onder uw bewind.

Gij die het water van de Rode Zee
liet knielen voor de slaven,
zodat zij als vrije mensen, zingend,
de oever beklommen –
laat ook ons zo op weg gaan
naar het beloofde land.

Gij die uit dit volk van slaven,
dat tot vrijheid werd geroepen,
er Eén koos om als slaaf te sterven
zijn doop in de Jordaan
voorteken van zijn dood –,
maak voor (dopelingen)

het water van de doop
tot water van het heil,
dat ons allen zuivert van schuld
door de kracht van uw Geest,
opdat wij, als herboren,
een nieuw leven beginnen
als vrienden en volgelingen
van Jezus, uw Zoon,
en eenmaal, als onze tijd gekomen is,
zalig sterven,
met Christus opstaan
en bij U geborgen zijn voor eeuwig.
Amen.VOLGENDE WEEK
20 januari 2013, 2e zondag van de Epifanie, openbaring

Jesaja 62:1-5
Psalm 96
(1 Korintiërs 12:1-11)
Johannes (1:29-)2:1-11
(Johannes 4:43-54)
Tussentijds 201

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2013
Zondag 20 januari 2013 begint de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Dit jaar dragen de kerken uit India materiaal aan voor de gebedsweek. Meer op raadvankerken of evangelische alliantie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten