maandag 28 januari 2013

3 februari 2013, 4e zondag van de epifanie, Sexagesima

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
3 februari 2013 is de 4e zondag van de Epifanie of Openbaring en Sexagesima, (Latijn) is de benaming voor de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn sexagesimus (zestigste). Dit verwijst naar het feit dat er ongeveer zestig dagen zijn tussen deze zondag en Pasen.

Kunst tip: God de Vader en zijn zoon Jezus (Father and Son) op tronen in het Macclesfield Psalter, a national treasure uit Engeland (East Anglia) met oa veel Engelse heiligen. Geschreven in het Latijn rond 1330. Het psalmenboek heeft 252 verlichte pagina's en wordt genoemd naar haat huidige eigenaar, Earl of Macclesfield. Link Fitzmuseum/imagezoom/28f161v29 of Fitzmuseum/Macclesfield/gallery


De Bach cantates voor deze Sexagesima zondag zijn 'Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt' (BWV 18), 'Leichtgesinnte Flattergeister' (BWV 181) en 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' (koraalcantate BWV 126). De teksten horen bij Lucas 8: 4-15 en de Gelijkenis van de zaaier, maar dat lezen wij niet.

NB Volgens Eduard van den Hengel is cantate 81 (ook) voor de 4e zondag van Epifanie ''Jesus schläft, was soll ich hoffen?' Op You Tube zonder de uitvoerenden (3m41) youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) zonder de uitvoerenden maar met een interessante toelichting/interpretatie in het Engels. BWV 18 is above all concerned with the role of the Word; the emphasis is on the metaphorical seed that accompanies the falling rains, the seed of the Bible. Etc. (8m50) Link youtube

Of kijk op dit blog op 12-feb2012 naar J.S. Bach "Leichtgesinnte Flattergeister", lichtzinnige, wispelturige geesten of gedachten (BWV 181) zonder de uitvoerenden, upload door meinhardo. (12m38)

Lichtzinnige, wispelturige geesten
beroven het
Woord van zijn kracht
Belial tracht met zijn kinderen
steeds weer te verhinderen
zodat het geen vrucht zal voortbrengen

De hele tekst: bach-cantatas BWV 181
Of kijk op dit blog op 27feb2011 naar the legendary 17th century German Baroque'n' Roller, Johann Sebastian Bach. Op gitaar (1m04). BWV 126 wordt hier 'Musette' (in D) genoemd naar het Klavierbuchlein voor Anna Magdalena (betwijfeld volgens Wikipedia).

Op zat2feb13 is het Maria Lichtmis of Maria Reiniging en daar zijn 5 Cantates voor: 'Erfreute Zeit im neuen Bunde' (BWV 83), 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin' (Koraalcantate BWV 125), 'Ich lasse dic nicht, du segnest mich denn'' (BWV 157), 'Ich habe genug' (BWV 82), 'Bekennen will ich seinen Namen' (BWV 200), 'Der Friede sei mit dir' (BWV 158) en 'Komm, du süsse Todesstunde' (BWV 161). De teksten horen bij Lucas 2: 22-32 over de toewijding van Jezus in de tempel. Op You Tube: 'Ich habe genug' (BWV 82)Kammerorchester Basel olv Julia Schröder met solist Andreas Scholl, countertenor. (7m08) Link youtube

Concert tip
Geen Bach cantate uitvoeringen voor deze zondag gevonden wel:
zo3feb13 om 17uur, in de Nieuwekerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen Koorwerken voor 16 stemmen van o.a. Giovanni Gabrieli (1557-1612 Magnum Mysterium op youtube), Lodovico Grossi da Viadana, Heinrich Schütz. Uitgevoerd door het Cantate Consort, Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan, met de Cantorij van de Nieuwe Kerk, solistenkoor en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. Voorganger: ds. Simon Bijl en organist: Stef Tuinstra Link Nieuwekerk


TEKSTEN
Het thema deze week is -nog steeds- de openbaring dat Jezus God zoon is en de Messias. In Jeremia lezen we over zijn uitverkiezing -al in de moederschoot-
In de smeekpsalm r3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. Een populair thema en vaak gebruikte beelden, ook in andere psalmen (62, 46)
In de eerste brief aan de Korintiërs het Lichaam van Christus en ieders taak daarin. In Lucas lezen we verder na de profetie van Jesaja waar toch niet iedereen enthousiast over is en Jezus vertrekt naar Kafernaum.

Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6(9)
(1 Korintiërs 12:27-31a)
Lucas 4:21-30(32)

Gezang 162
1 Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Liedboek voor de Kerken 1973


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Jeremia is een van de profeten en is naamgever van het werkwoord jeremiëren, zeuren of jammeren, want hij wilde niet zo graag profeteren r6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Hij leefde van circa 645 tot circa 587 voor Christus.

Jeremia bracht zelden goed nieuws waar mensen -volgens de Statenbijbel mn heersers- blij van werden. Het waren ook barre tijden men werd bedreigd, belegerd, Jeruzalem werd verwoest (587) en uiteindelijk de eerste groepen in ballingschap weggeleid. Jeremia spreekt veel direct met de Heer, hij werd -tegen zijn wil door landgenoten- meegenomen naar Egypte en ''verdween'' daar (uit de Bijbel) Bron: NBV.

Mooi vind ik r5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ook toepasselijk voor de epifanie, omdat Jezus ook al in de moederschoot was uitverkoren.

Kunst tip: Jeremia en Jesaja onderaan de verluchting uit het Scherenberg Psalter, de boom van Jesse (stamboom van Jezus) met Maria en Kind. Verlichtingen op perkament, gemaakt in Straatsburg, circa 1260. Nu in de Badische Landesbibliothek, Scherenberg Psalter, folio 7v Link Wikipedia Scherenberg-Psalter

Of 3 Jeremia verhalen ineen 'de roeping van Jeremia' (de Heer raakt zijn lippen aan), 'Jeremia's visioen van de kookpot en Jeremia's visioen van de Heilige maagd Maria (in de Vulgate Jeremia 1:11). Door Guiard des Moulins, Bible historiale uit Parijs en de15e eeuw, nu in de Bibltiotheqe Nationale. BN4 folio 68r. Link mnemosyne/BN

Of een kleurrijke roeping van Jeremia in de Leive Bible van Ulrich Leive (Duitsland 1957) Link leivebibel.

JEREMIA
1 Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. 2 De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. 3 Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd.

Jeremia geroepen
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong''. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8 Wees voor niemand bang, want ik zal je ter zijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9 En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Marjoke van Veelen-Vreugdenhil uit Nieuwerkerk aan den IJssel leest voor uit haar favoriete boek op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2
Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Titus Brandsma Parochie, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen. Tijd Zat om 17uur of Zo om 10.15 uur Eucharistievieringen met T. Buitendijk O Car. Lucas 4:21 -30, We lezen het tweede gedeelte van Jezus ’optreden in Nazareth. Vorige week hoorden we Jezus als het ware zijn programma uitspreken. Hij kondigde een nieuwe tijd aan: een tijd van genade. Die genade wordt aangeboden in zijn persoon: in zijn woorden en daden. Dat vraagt om overgave en geloof. Zijn toehoorders vinden het mooi en ze betuigen hun instemming. Maar dan fluistert iemand: “Weet je dan dat Hij de zoon van Jozef de timmerman is.” Ineens slaat de instemming om in ergernis. Wat denkt Hij wel dat timmermanskind. Die ergernis is ons niet vreemd. Het is de ergernis die bij het geloof hoort. Jezus die wonderen doet, in Hem wil ik wel geloven. Jezus die de Goeder Herder is, daar kan ik mee meegaan. (…) Link titusbrandsmaparochie-amstelveen.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van J C Vaessen op zijn blog 14okt2007 voor de NH gemeente in Gasselte. Jeremia 1: de amandeltak en Lucas 4:14-30 Link jcvaessen
of
Preek van Nel van Cuijk over Jeremia 1 en Lucas 4 zonder datum of plaats ‘Woorden van genade vloeien uit zijn mond’ Link Preken_bij_het_Lucas_evangelie

Op You Tube: The Call of Jeremiah een bekend lied over de roeping van Jeremia hier opgedragen en tekstueel aangepast voor een gevallen Amerikaans soldaat: LCPL Jeremiah Savage, marinier, held, zoon. 10Oct82-12Mei04. 2/4 Weapons 81st Platoon (3m24 ) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 71, in het Latijn heet de psalm In te, Domine, speravi.

Mooi vind ik r3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

In psalm 62 staan vergelijkbare zinnen: 2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. 3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Het beroemdste Reformatie (strijd)lied van Luther "Een vaste burcht is onze God" of "Ein feste Burcht is unser Gott" is gebaseerd op psalm 46:8 8 De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. (sela)

Ook in deze psalm word de moederschoot genoemd: r6 al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.

Over het (alleen) zingen van psalmen tijdens de kerkdienst sinds Augustinus Link hervormdnijkerk/waarom-zingen-we-in-de-eredienst-vrijwel-uitsluitend-psalmen

Kunst tip: Psalm 39 in the Great Canterbury Psalter, een (Anglo-Catalan Psalter) uit de 13e of 14e eeuw. Nu in de Bibliothèque Nationale de France, Paris, Frankrijk. Folio 124r. Op de site van de facsimile maker Moleiro met een zeer uitgebreide toelichting op Moleiro/thegreatcanterburypsalter gekozen vanwege r3 “de psalmist, met boekrol en boek staat op een platte steen (sprekend tot 3 mannen) Link Moleiro jpg

PSALM 71:1-6 (9)
1 Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
2 red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.

3 Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.

4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
5 U bent mijn enige hoop,
HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.
6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg,
u wil ik altijd loven.

7 Voor velen ben ik een teken,
u bent mijn veilige schuilplaats.
8 Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.
9 Verstoot mij niet nu ik oud word,
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marin van Hartingsveldt-de Nie uit Maasland op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
RK Parochie van St Vitus en St Willebrord, Emmastraat 7, Hilversum. Tijd: 11 uur, pastoor Jaakke en zang door het Parochieel koor Voce Laetare. Hoogmis: Een ballade bij het evangelie (GvL 430), Kyrie (Mis in G, A. Caldara), Gloria (Mis in G, A. Caldara) Psalm 71, Alleluia gelukkig die het woord hoort en het beleeft (GvL 270b), Credo III, Psalm 69 (voorbede), De lofzang van Simeon (GvL 157), Sanctus (Mis in G, A. Caldara), Benedictus (Mis in G, A. Caldara), Heer Jezus, wij verkondigen (GvL 306), Pater noster (GvL 820), Agnus Dei (Mis in G. A. Caldara), Ave Maria (César Franck), God wil een tempel bouwen (GvL 447) Link Vitus Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Theo de Zwart Geestelijk Verzorger voor het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem op 6jan2011 Heer bij u schuil ik, over psalm 71. Link zendtijdvoorkerken

Op You Tube: Josquin Desprez (1450- 1521) Franstalig Vlaams hofmusicus, zanger en pedagoog. ''De'' Renaissence componist volgens zijn pagina op Wikipedia. Hij schreef Motets & Chansons, 4 chansons ook op psalm 71 In te, Domine, speravi. Hier uitgevoerd door Paul Hillier en zijn The Hilliard Ensemble van hun CD. (2m15)
Link youtube


Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder waar we vorige week waren gebleven toen het ging over het lichaam naar aanleiding van de gaven van de Geest op 20jan13. Nu gaat het weer over de taken naar aanleiding van de gaven en speciaal van apostelen, profeten en leraren. De laatste zin is en mooie cliffhanger die ik alvast verraad: de weg van de liefde.

Meer over the body of Christ in het Engels: Gotquestions/body-of-Christ

Kunst tip: ekklesiaproject/a-nose-hair-in-the-body-of-christ koos deze afbeelding bij de Korinthiërs tekst voor epifanie, het is een uniek schilderij uit 1590 en een portret van de Habsburgse Rudolf III door de Italiaanse Guiseppe Arcimboldo (1527–1593). Het heet Vertumnus Latijn, naar de Etruskische God van de seizoenen. Nu in het Skokloster Castle, Zweden. Link Wikimedia/Arcimboldovertemnus

1 Korintiërs 12:27-31
Het lichaam van Christus
27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

31 Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Opstandingskerk, Rembrandtlaan 92, Voorburg. Tijd: 10uur, voorganger ds. A. Sterrenburg en mw. D. van der Velden de nieuwe geestelijk verzorger van de huizen Rustoord en Het Anker. Mevr D van der Velden heeft als tekst voor de prediking 1 Korintiërs 12:26-27 gekozen. Wij zien uit naar een, met name voor Dineke zelf als voor de bewoners van de huizen voor zover zij er bij kunnen zijn, blijde dienst. Voor deze dienst zullen ook mensen speciaal worden uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid mw. Van der Velden de hand te drukken. Link oudekerkvoorburg NB de Opstandingskerk is een wijkgemeente.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Puntsgewijze toelichting van Jaap Fijnvandraat over de Gaven van de Heilige Geest op zijn blog over Link jaapfijnvandraat

Op You Tube: Filmpje over de gaven van de Geest en het Lichaam door Terry Vogelaar voor een kinderkerkdienst 4Real (1m56). Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. We lezen verder na vorige week. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 13:53-58 en Marcus 6:1-6.

Chronologisch lijkt het niet helemaal te kloppen in Lucas 4:21-32. Jezus verwijst in r23 naar gebeurtenissen in Kafernaüm die pas in Lucas 4:31 lijken te gebeuren. Hij ging naar Kafernaüm een plaats in Galilea. Jezus drijft daar een duivel uit bij een geesteszieke man door de duivel te bevelen weg te gaan.

Kunst tip: Op flickr (waar allerlei mappen met afbeeldingen van Middeleeuwse Bijbels staan) hier met uitgebreide toelichting van het Walters Museum. Bijbel uit de Abdij van St. Peters in Reichenau, uit de Luitharse school of Reichenau. De tekst is geschreven in Karolingsche minusculen, een uitmuntend voorbeeld van Ottoonse boek verluchting. Hier Lucas Met zoom optie flickr Link flickr2

Lucas 4:21-30 (32)
(20 Hij/Jezus rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.)

21 Hij/Jezus zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrift tekst in vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genade rijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’ 28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

(Optreden van Jezus in Kafarnaüm31 Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. 32 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag.)
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Pastoor van Arskerk, Lienaertstraat 138, Geleen Zat. Om 17.30 uur Volkszang, Gedachtenisdienst Harry Reitz en Ria Ariëns-Crombag. Jeremia 1: 4-5 + 17-19; Lucas 4: 21-30 God gaf Jeremia kracht: “Ik maak heden van u een versterkte stad”. Bij Lucas horen wij: “In eigen stad wordt een profeet niet geëerd”. God geeft de kracht die de geroepen mens nodig heeft. Diaken Hans van Druten Link vanarsparochiegeleen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jurgen van den Herik voor de Protestantse gemeente in Drachten, de Arke op 24jan2012 over Waar doet Jezus het voor? (En waarom leest hij een punt in Jesaja?) Lucas 4:14-40 Link jurgenvandenherik

Op You Tube: In het Engels, in deel 2 op 1uur44minuten Jesaja lezing en daarna de woede. Uit Jesus of Nazareth, de film miniserie uit 1977 met Robert Powel als Jezus, hele film3u27m) Link youtube1 en youtube2


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het traditionele gebedje voor de bescherming van baby's en kleine kinderen naar Jeremia, Jezus en de psalmist die al in de moederschoot waren uitverkoren.

Ik ga slapen, Ik ben moe.
Doe mijn beide oogjes toe.
Here houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.

NB Ik zocht ene gebed voor ongeboren baby's maar kwam allemaal verschrikkingen tegen over het voorkomen van abortus. Wie kent een mooi gebed kent voor de bescherming van ongeboren kinderen?

VOLGENDE WEEK
10 februari 2013, 5e zondag van de van Epifanie

Jesaja 6:1-8
Psalm 138
(1 Korintiërs 15:1-11)
Lucas 5:1-11
Gezang 163

Voor 13 februari Aswoensdag, de dag waarop Katholieken een askruisje halen en het begin van de Vasten of 40dagentijd, is een apart leesrooster.

Amos 5:6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5:20-6,10
Psalm 103:8-12
Mattheus 6:1-6.16-21
Tussentijds 145

17 februar1 2013, 1e zondag van de 40 dagentijd
Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13
Tussentijds 147

Geen opmerkingen:

Een reactie posten