dinsdag 15 januari 2013

20 januari 2013, 2e zondag van de Epifanie, openbaring

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
27 januari 2013 is de 2e zondag van de Epifanie of openbaring door tekenen of gebeurtenissen dat Jezus de Messias, de zoon van God is. Het eerste teken was de komst van de drie magiërs bij de geboorte, (zie 6jan2013 epifanie openbaring). Deze week het 2e teken van het wonder op de bruiloft in Kana en de genezing van de zoon van de hoveling. 

Op lucepedia meer over het epifanie feest in de vroege Christelijke kerk (de eerste eeuwen)

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2013
Zondag 20 januari 2013 begint de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de bijbeltekst uit Micha 6:8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Deze tekst lezen wij niet. Dit jaar dragen kerken uit India materiaal aan voor de gebedsweek. Meer op raadvankerken of evangelische alliantie


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Ach Gott, wie manches Herzeleid 1' (BWV 3), “Mein Gott, wie lang, ach lange' ” (Koraalcantate BWV 155) en ''Meine Seufzer, meine Tränen” (BWV 13). De teksten horen bij Johannes 2:1-11 over De bruiloft te Kana, dat lezen wij ook.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Mein Gott, wie lang', ach lange" (BWV 155) 14. Recitative (sopraan), 15. Aria (duet alt, tenor), 16. Recitatief (bas), 17. Aria (sopraan) 18. Choraal. Het Amsterdam Barok Orkest & Koor, de Amsterdam Barok Orkest Solisten en het Amsterdam Barok Koor met koormeester Simon Schouten en op het orgel en clavecimbel Tom Koopman. Sopranen: Barbara Schlick, Caroline Stam, Ruth Holton en Els Bongers, sopranen. Elisabeth Von Magnus, 2e sopraan en alto. Tenor Paul Agnew en Bas Klaus Mertens. III op [44:49] (link in de tekst) Link youtube

Of kijk op dit blog op 16jan2011 naar Nikolaus Harnoncourt "Mein Gott, wie lang, ach lange', Koraalcantate BWV 3 (4m55).

Concert tip
zo20jan13 om 19.30 uur in de Paaskerk, Oude Utrechtse weg 4a, Baarn. “Ach Gott, wie manches Herzeleid” (Koraalcantate BWV 155) door Bas Ramselaar en de Bach Cantorij Baarn & orkest Link Bach Cantorij Baarn

zo20jan13 om 19.15 uur in de Grote kerk, Koninginnelaan 1, in Apeldoorn. 'Mein Gott, wie lang, ach lange' (BWV 3, 22m) met hoorn, trombone en hobo d’amore I & II, strijkers en bc? Sopraan: Marca Hanegraaff, Alt: Christa Bornhijm, Tenor rec.: Kris van der Meij, Bas aria: Joost Schouten. Kooraandeel: deel I en het slotkoraal (6m). Motet uit: Acht geistliche Lieder op. 138 van Max Reger: Die Nacht ist kommen. Wolfgang Lange / Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKSTEN
Deze week lezen we over de epifanie, de openbaring dat Jezus God's zoon is. Johannes de Doper zegt het letterlijk Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. In Johannes 2:1-11 het verhaal van de bruiloft te Kana, het bekende verhaal van Jezus die vaten water in wijn verandert als aan het eind van de bruiloft de wijn op is.

We beginnen als altijd met het Oude Testament: Jesaja 62 dat deels we al lazen tijdens de Adventsperiode. Nu ook r4&5 met mooie beelden over de band tussen God en de mensen: zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.
Dat past mooi bij de bruiloft te Kana.

Psalm 96, Zing een lied voor de Heer, is een lofpsalm. In r3 het belang van missionair werk en in r11-12, ook de natuur juicht mee over de schoonheid van de Schepping.
In Korintiërs 12 de verschillende gaven van de Geest van God ten bate van de gemeente. Raad geven, kennis overdragen, van groot geloof te getuigen (?), zieken genezen, wonderen doen (!), profeteren, het inzicht in goede en slechte geesten hebben, in vreemde tongen/klanken spreken of die uit te kunnen leggen.

Jesaja 62:1-5
Psalm 96
(1 Korintiërs 12:1-11)
Johannes (1:29)2:1-11
(Johannes 4:43-54)

Tussentijds 201: God, die ons aan elkaar1 God die ons aan elkaar
als wijn te drinken geeft,
zend op het feest die daar
het zoet geheim van heeft:
Hem, die geheel ons zijn
herschept, en zie 't is goed,
die water maakt tot wijn,
vreugde in overvloed.
Tekst: Ad den Besten / Melodie: Bernard Huijbers 'De Geest des Heren heeft' Bron: kerkvannederland


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Boekrol 62 is geschreven door de derde, trito Jesaja of een groep profeten in de geest van Jesaja. Zij profeteerden na de Babylonische Ballingschap van de Joden die van 538 voor Chr, in groepen terugkeerden. Deze profeten schreven boekrol 56 tot en met 65.

De tekst die wij deze week lezen lazen we ook al gedeeltelijk (1-3) op 30dec12 in de Adventsperiode, de 4 weken voor Kerstmis. Ik schreef toen over regel 1 en 3 daarom deze keer 4 en 5 met mooie beelden over de band tussen God en de mensen als liefdesband met de belofte van trouw en levenslang samenzijn.

Kunst tip: The Bride door Pamela Suran, een Amerikaanse 'biblical artist' die sinds 1985 in Jeruzalem woont en werkt. Op latterdayisrael of haar eigen site jerusalempropheticart Link jerusalempropheticart

JESAJA 62 1:5
[62] 1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4 Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam Pastoraal werker op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestante Kerk Zevenaar, Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Tijd: 10uur, Voorganger: ds. L. den Besten. Oecumenische viering Gebed voor de Eenheid (Gebedsweek) Op het leesrooster voor deze zondag staan Jesaja 62:1-5 (het visioen van de bruiloft tussen de Eeuwige en de stad Jeruzalem) en Johannes 2:1-11 (het verhaal over de bruiloft te Kana). Een bruiloft is een feest waarop het verbond van liefde en trouw tussen twee partners gevierd wordt. Kana zou je een illustratie kunnen noemen van de sublieme woorden van Jesaja in de eerste lezing: in Jezus sluit God zijn nieuw liefdesverbond met ons, mensen. Deze gelukkig makende boodschap wil Johannes inprenten met het symbool van de bruiloft. moet elke vorm van inzet in de gemeenschap inspireren. Een gelovige gemeenschap die de eenheid bewaart, maar wel veelvormig, veelkeurig mag zijn, zal iets uitstralen van wat op een bruiloft verbeeld wordt. In zo'n gemeenschap - die gastvrij voor iedereen en waarin elke mens leeft volgens eigen roeping en talenten - is Jezus' Geest aanwezig en wordt nog altijd de beste wijn geschonken. (Met een afbeelding van Jeroen Bosch Bruiloft te Kana, circa 1475-1480 en een geestig gedicht van Pé Hawinkels Er is iets met dit banket.). Link pkn.kerkenzevenaar
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Leerrede van H. Hofman, evangeliedienaar uitgesproken op woensdagavond 18/08/48 te Schiedam over Jesaja 62: 4 en 5. Link pdf hofman-preken Op website staan de preken (beluisteren of downloaden) van ds. H. Hofman (1902 – 1975). De formele naam van de gemeente was: Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde Leer volgens de Synode 1618-1619.
Op You Tube: In het Engels popsong door Cory Ashbury Jesus let me see your eyes met de tekst (4m51) voor Nick Russo Fan italianbballer07 met videokanaal No greater love een directe verwijzing naar Jesaja 62:4-5.
Link Cory youtube Italianbballer07youtube2


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 96, in het Latijn heet de psalm Cantate Domino. Zing voor de Heer. Net als psalm 98 trouwens.

Psalm 96 eindigt (r13) met de voorspelling van de komst van de Messias, daarom lazen we lazen deze psalm ook op Kerstavond 2010 en Kerstavond2011 en op 16okt11.

Deze psalm, 96, Zing een lied voor de Heer, is een lofpsalm. In r3 het belang van missionair werk en in r11-12, ook de natuur juicht mee over de schoonheid van de Schepping.

Kunst tip: Arvo Pärt (1935) Cantate Domino met beelden van een 8mm home movie van de eerste communice van de zuster van de uploader in de 1950s en van zijn (Thoman Fassano) en zijn tweelingbroers eerste communie in 1963. (2m45) Link youtube Of (2m57) op youtube beiden zonder beschrijving van de uitvoerenden (en genummerd als psalm 95).

PSALM 96
1 Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam Student op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, een aantal gemeenten had psalm 96 al vorige week op het rooster staan en de Katholieken lezen 145 en 149. Oud Katholieke Kerken volgen en publiceren het oecumenisch leesrooster trouw.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jan Willem Ploeg (Eli) op zijn blog, predikant bij de Nederlands Gereformeerde Kerk, toen in Gorinchem. Gehouden op 11juli2010 over Psalm 96:10-13. Link eliphelet pdf (Elipheleth is de naam van ene zoon van David en betekent 'Mijn God bevrijdt').

Op You Tube: John Rutter's (1945-) psalm 96 Cantate Domino door Maulbronn Kammerchor & Capela Vocal bij een presentatie op Onze-Lieve-Vrouw van Smarten Kerk, Porto Alegre (Portugal, Brazilië?) op 30mei2012 (5m31). Link youtube


Eerste brief van Paulus aan de KORINTIERS
1 Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus en Sostenes aan de gemeente in Korinte die Paulus op zijn 2e zendingsreis door Turkije en Griekenland heeft gesticht. (Handelingen 18). Sostenes, was misschien de overste van de synagoge was die in Handelingen 18 mishandeld werd en zich bekeerde.

In boekrol 12 gaat het over de gaven van de Geest van God (r1). Heidenen (pre-Christenen) waren in de ban van (af)goden die niet spraken (in tegenstelling tot God.) r3 vind ik tamelijk onbegrijpelijk er zijn dan ook hele preken over geschreven, bijvoorbeeld ds C Vreugdenhil van de gemeente Vlissingen op 25mei2012 bij een Geloofsbelijdenis. NB Ik kies voor een preek over verscheidenheid van Dick Wursten.

Mooi vind ik de gave die mensen van God krijgen ten bate van de gemeente. R8 en verder: om raad te geven, kennis over te dragen, van groot geloof te getuigen (?), zieken te genezen, wonderen te doen (!), te profeteren, het inzicht in goede en slechte geesten te hebben, in vreemde tongen/klanken te spreken (Pinksteren Handelingen 2:1-13) of die uit te kunnen leggen.
Meer over de gaven van de Geest en welke heb ik? op Allaboutgod

Kunst tip: In de Pylgeralmanak, zonder toelichting de schaal van Xanten of Sophia met de gaven van de geest verbeeld. Centraal Vhristus in vrouwelijke vorm en de Zeven Gaven worden verbeeld door Bijbelse mannen: Geest de wijsheid: Adam, Geest van Verstand: David, Geest van Raad: Mozes, Geest van Sterkte: Elia, Geest van Kennis: Salomo, Geest van Vroomheid: Samuel, Geest van de Vreze des Heren: Johannes en Paulus. Link Pylgeralmanak1 Wijsheid Pylgeralmanak2

1 KORINTIERS 12:1-11
Vele gaven, één Geest
[12] 1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.

2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Sikkema uit Niekerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Korintiërs is het 7e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Paulusparochie (in Beltrum, Groenlo, Eibergen, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen). Caecilie Kerk Neede, Grote Kerk, Borculoseweg, Neede. Tijd: 10uur, voorgangers pastoraal werker A. Zoeten en ds. J. Lieftink-Buijs. Teksten: Jesaja 62:1-5 Psalm 96: 1 Korintiërs 12:4-11 en Johannes 2:1-12. Als ouders ken je je kind vaak het beste en weet wat het in zich heeft, wat zijn/haar mogelijkheden, talenten zijn. Soms moet je kind ook een duwtje geven, aansporen; 'toe maar.' Zo lijkt ook Maria, de moeder van Jezus Hem aan te zetten tot Zijn eerste openbare optreden. Zij weet waartoe hij in staat is en laat zich niet weerhouden door Zijn antwoord, maar zegt tegen de bedienden op de bruiloft te Kana: 'doe maar wat Hij u zeggen zal'.
Ouders zijn vaak gericht op hun kind, of het hem/haar goed gaat, hoe anderen met hem/haar omgaan, of het wel krijgt wat het verdiend. Maria heeft hier oog voor de anderen. Zij is de spreekbuis voor het huwelijkspaar, voor de bruiloftsgasten, voor het volk. Zij ziet dat er geen wijn is, dat de vreugde ontbreekt. Het feest, het nieuwe leven brengende huwelijk stokt. Jezus maakt het water tot feestwijn. hij maakt het oude rituele water nieuw, het verwaterde leven bijzonder, het verlopen leven tot echt Leven [eeuwig leven zal Johannes zeggen]. "Doe alles wat Hij je zegt', deze woorden zijn ook tot ons gericht, want als wij openstaan voor wat Hij ons zegt en ons erdoor laten leiden, krijgen wij deel aan het echte Leven. Marga Peters, pastoraal werkster St Paulusparochie
Link stpaulusparochie
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dick Wursten, voor de Protestantse Gemeente in België (Genk) op 21jan2007 over 1 Korintiërs 12. Link dick.wursten

Op You Tube: Dienst met gebedsgenezer Jan Zijlstra in Zwolle okt 2012 (9m24) Meer op Wikipedia/Jan Zijlstra Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt voor in alle evangelies en dat is uitzonderlijk, in Johannes zitten ook minder parallellen dan in de andere evangelies. In een oogopslag, maar in het Engels Gospelparallels In het Nederlands vond ik het niet (!) In de (gedrukte) Groot Nieuws Bijbel staan de evangelie parallellen wel aangegeven.

Johannes 2:1-11 vertelt het verhaal van de bruiloft te Kana, het bekende verhaal van Jezus die vaten water in wijn verandert als aan het eind van de bruiloft de wijn op is.

In de Naardense Bijbel verwijst van Oussoren in het Nieuwe Testament systematisch naar het Oude Testament, bijvoorbeeld bij Joh 2:3-4 naar 1 Koningen 17-18 als Maria Jezus vertelt dat de wijn op is. 17 ‘Mijn heer,’ antwoordde ze (Batseba), ‘u hebt me bij de HEER, uw God gezworen: “Jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten.” 18 Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. Ik zie/lees het niet zo, maar in verband met de openbaring van Jezus en zijn eerste (?, r11) wonderteken is er wel een soort verband.

Kunst tip Lam Gods: Agnus Dei latijn lam Gods uit het Requim in D Minor Opus 48 van Gabriel Fauré (1845 – 1924, Fransman), geschreven tussen 1887 en 1890 (5m58) Zonder de uitvoernden. Link youtube

Kunst tip bruiloft te Kana: veelkleurig (gepolychromeerd) neogotisch eikenhouten sculptuur, uit 19de eeuw van de Bruiloft te Kana, (duim beschadigd) NB Hamerbedrag: 220 Link venduehuisdata

of Giotto di Bondone (1266/6- 1337 Italië) 'De Bruiloft van Kana', scène 8 van 'Het Leven van Christus' in Cappella Scrovegni in Padua, Italië (1304-1306). Link rkk/kana

Johannes (1:29)2:1-11
29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Johannes 2: 1-12
Bruiloft in Kana
[2] 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Johannes 4:43-54
Genezing in Kana
43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 45 Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. 46 Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.

Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. 47 Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. 48 Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52 Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ 53 De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: 2 NBV 4 NBV

Liever luisteren?
Erik Maan uit Rotterdam (2) op voorleesbijbel en Ko Koppelaar uit Rotterdam (4) voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Velp, Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp. Tijd 10uur, voorganger pastor Dick Juijn? God is verliefd Deze zondag lezen we Jesaja 62, 1-5 en Johannes 2, 1-11. Het overbekende verhaal over de bruiloft in Kana. Ik sprak een Velpe-naar en die vroeg me hoe ik het kon uithouden in ‘die kerk’. En al pratende bleek dat hij in zijn jonge jaren opgegroeid was met een loodzwaar idee van God. Een somber vaderbeeld dat bij meerdere mensen parten heeft gespeeld waardoor ze afgehaakt zijn. Jesaja vertelt ons vanmorgen juist dat God blij met ons is. Hij is trots op ons. Het leven wordt een bruiloft, het gewoonste bijzonder. Pastor Dick Juijn Link pknvelp
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van een van de predikanten van de Protestantse Gemeente Enschede, Opstandings en Detakerk op 15jan over de bruiloft te Kana. Vorige week vierden wij in deze gemeente de doop. Door het water van de Jordaan getrokken, de kinderen in de armen nemen en met hen het kolkende water van de doodsrivier in. De grensrivier passeren tussen woestijn en land van geleefde toekomst. Vandaag vieren we dat we aan de overkant zijn aangekomen. Vaste grond onder de voeten voelen. Droog land om te kunnen léven. Land van Gods belofte. Bodem onder het bestaan om te kunnen leven zoals het leven bedoeld is Link preken opstand-deta.pdf

Op You Tube: Lord of the Dance, een hymne uit 1p63/7 van Sydney Carter (1915-2004) Brits dichter, folk musician en Quaker, naar een traditionele Christmas Carol ‘Tomorrow shall be my dancing day’. Vooral omdat we zondagmorgen aan het slot van de dienst zongen, maar gelukkig vond ik online verwijzingen naar een dansende Jezus op de bruiloft van Kana (oa op  opstaphouten). Hier het Chancel Choir van St Pauls Catholic Church, Jacksonville Beach, Florida USA. (5m30). Link youtube Tekst met toelichting in het engels: Oystermouthparish/lord-of-the-dance


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een pray it forward gebed een initiatief van de Church of Scotland (Mission and Discipleship Council) waarin kleine (visite)kaartjes worden doorgegeven met korte gebeden. Meer op: churchofscotland
May the God of all comfort
guide you when you walk,
watch over you when you sleep,
and speak with you when you rise

VOLGENDE WEEK
27 januari 2013, 3e van Epifanie

Jesaja 61:1-9
Psalm 145:13-21
(1 Korintiërs 12:12-27)
Lucas 4:14-21
Tussentijds 72

Geen opmerkingen:

Een reactie posten