dinsdag 11 juni 2013

16 juni 2013, 3e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
16 juni 2013 is de 3e zondag na Drie-eenheid. Het is geen bijzondere zondag, wel zijn er maar liefst 7 (Katholieke) Heiligen volgens de site Heiligen.net. Het zijn: anno 304: Julitta van Tarsus (3), anno 310: Similianus van Nantes (1), anno 591: Vorles van Marcenay (5), anno 1106: Lutgardis van Tongeren (1), anno 1246 Benno van Meissen (2), anno 1942 Marinus van Rooyen (2). Tussen haakjes staat een aantal afbeeldingen. Het is een leuke site omdat er korte beschrijvingen van de heiligenlevens staan.

Soms zijn de verhalen wel erg wreed (Julitta), daarom Similianus: de eerste bisschop van Nantes. Volgens de legende zou hij de latere martelaar Donatianus hebben gedoopt. Tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus (284-305) hadden de gelovigen hem gesmeekt met zijn geestelijken de stad te verlaten. In een oud boek over Bretonse heiligen wordt als volgt samengevat: ‘Deze waardige prelaat bleef tijdens de wrede vervolgingen van Diocletianus en Maximianus onverzettelijk en standvastig, en leidde met wijsheid het schip dat hem was toevertrouwd. Om zijn kudde te beschermen weerstond deze goede herder herhaaldelijk de woede van de wolven. Zij waren gebeten op hem en hij had daar geregeld onder te lijden. Met Gods hulp wist hij telkens aan hen te ontkomen of hen zelfs te temmen... Het gaat nog veel verder inclusief de wonderen na zijn dood en verering. Bron: Heiligen.net


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ”Ich hatte viel Bekümmernis” (BWV 21, deel voor en na preek) en “Ach Herr, mich armen Sünder” (Koraalcantate BWV 135). De teksten horen bij Lucas 15:1-10 met de Gelijkenis van het verloren schaap

Kijk op dit blog op 13juni2010 naar Johan Sebastian Bach, cantate BWV 135, Ach Herr, mich armen Sünder - Ach heer, straf mij, arme zondaar. Nederlandse Tekst op bach-cantatas/BWV135 zonder de uitvoerenden (5m11)

Concert tip
zo16juni13 om 16.30 uur in de Nieuwe Kerk, Groenmarkt 12, Middelbrug. Bach's cantate Ich hatte viel Bekümmernis” (BWV 21) uitgevoerd door Jan Kleinbussink, het Bachkoor & Aspetti Musicali Link Bachkoor


TEKSTEN
De thema's deze week zijn liefde, verliefdheid en begrip en vergeving. Alleen de brief van Paulus aan de Galaten wijkt af en gaat over het geloof dat rechtvaardigt en iet de (Joodse) wetten.

De verliefde onschuldige maagd uit het Hooglied is 'ziek van liefde' maar wordt door de stadswachten geslagen. Een vrouw, misschien Maria Magdalena, is niet zo onschuldig, maar net zo verliefd (?) op Jezus wordt geoordeeld door de Farizeeër Simon maar door Jezus verdedigd. Haar veroordeler krijgt meteen ook feedback op zijn eigen ongastvrije gedrag.
In de lofpsalm Juich de HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.
In de brief van Paulus aan de Galaten stelt Paulus dat Christenen zich niet aan de Joodse wetten hoeven te houden, want niemand wordt door de wet rechtvaardig alleen door geloof en genade.

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Galaten 2:11-21
Lucas 7:36-8:3 De liefde van een zondares
Tussentijds 48
1.De vreugde voert ons naar dit huis waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied.
2.Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.
3.Dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?
4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat?
Bron: PKNZuidwesthoek met de melodie


HOOGLIED
Het Hooglied is het 22e boek van het Oude Testament, het is het 'Lied der Liederen', het mooiste lied en in de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. In het Engels wordt het the Song of Solomon (Salomo) genoemd. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'.

In het Hooglied en in Lucas kostbare oliën: De handen van het meisjes r5 dropen van mirre, mirre vloeide van mijn vingers als haar geliefde aanklopt. Hij verdwijnt en het meisje gaat hem zoeken tot ze ziek van liefde is. In Lucas 7 lezen we over Maria Magdalena die Jezus voeten inwrijft met geurige olie. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.

Kunst tip: Op de website hetoudekinderboek een verluchting van Intje Pytters op een Wenskaart met het Hooglied uit 1719. Link IntjePyttersHooglied

HOOGLIED 4:16-5:8
Zij 4:16 Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

Hij 5:1 Hier ben ik in mijn hof, zusje, bruid van mij. Ik pluk mijn mirre en mijn balsem, ik eet mijn honing uit mijn honingraat, ik drink mijn melk en mijn wijn. 
Meisjes Eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde! 
Zij 2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor! Mijn lief klopt aan! ‘Doe open, zusje, mijn vriendin, mijn duif, mijn allermooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, mijn lokken vochtig van de nacht.’ 3 ‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan, moet ik het weer aandoen? En ik heb mijn voeten al gewassen, moet ik ze weer vuil maken?’ 4 Mijn lief stak zijn hand naar binnen, een siddering trok door mij heen – om hem! 5 Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen. Mijn handen dropen van mirre, mirre vloeide van mijn vingers op de grendel van de deur. 6 En ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg, mijn lief was weggegaan. Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem, maar hij antwoordde niet. 7 De wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze verwondden mij, ze rukten mij de sluier af, de wachters van de muren. 8 Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben.In de Nieuwe Bijbelvertaling. Links naar complete teksten: 4 Biblija 5 Biblija

Liever luisteren?
Hanny de Jong uit Dordrecht op voorleesbijbel4 en voorleesbijbel5 Of ga naar downloadbijbel Het Hooglied is het 22e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse (sinds 1598) Kerk van Almen, Dorpsstraat 36, Almen (bij Zutphen) Tijd 10uur, voorganger Ds. W. Klein. Hooglied en Lucas Link kerkvanalmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Ronald Heins voor de Protestantse Kruiskerk Eerbeek op 13juni10, over het Hooglied 4-5 Lijfelijk & liefelijk. Dat maken we niet elke zondag mee. Zo’n prachtig stel teksten, waar de liefde vanaf druipt... en ook over de Lucas tekst. Link PKEerbeek

Op You Tube: Een gitaarsolo 'technisch hoogstandje' door Tosin Abasi, USA, speelt de ''Song of Solomon'' zonder tekst (4m15). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 100, in het Latijn heet de psalm Iubilate Deo net als psalm 66. Psalm 90 tot 106 worden beschouwd als tempel liturgieën ofwel 'how to' tijdens de tempeldiensten.

Kunst tip: Een -eenvoudig te zingen- koorfavoriet hier uitgevoerd door een heel goed kidnerkoor The EEPS (Eltham East Primary School) leerlingen van 8 tot 12, Eltham Australië. (2m45) Link youtube

PSALM 100
1 Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Bron: Biblija.net

Liever luisteren?
Janneke Almekinders studente uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Assen, 9 locaties met adressen, tijden en voorgangers. De psalm als antwoordpsalm en (uit de toelichting in de linkerkolom van ds Helene van Noord) 'Zodra het echter in de bijbel gaat over de zintuigen, zodra het al te lijfelijk wordt, zoals in Hooglied, voelen we ons tóch wat ongemakkelijk. De balsem waarmee de vrouw Jezus' voeten zalft, een liefdevol gebaar, krijgt een erotische lading zodra van haar gezegd wordt dat ze een zondares is'. Link pkn-assen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van M.M. Van Campen voor de Maranathakerk in Hillesluis (R'dam Zuid) op 10juni12 over psalm 100. Psalm 100 is mogelijk oorspronkelijk een psalm met 2 zangkoren geweest. Letterlijk gaat het over de pelgrims die naar de tempel gaan, met blijdschap op weg naar Gods huis. Ze nodigen de hele aarde om met hen op te gaan naar de tempel. Bij de tempel gaat het Levietenkoor hen opwachten, al zingend vers 4 gaat tot zijn poorten in naar Gods huis. Het volk en de ambtsdragers. Ze roepen elkaar op om de lof des Heeren te bezingen. Het volken de ambtsdragers loven beiden God. Preken houdt een keer op. Prijzen niet. Dat duurt eeuwig. Bidden houdt een keer op, aanbidden is eeuwig. Link Maranathakerk.nu/prekenarchief

Op You Tube: Jubilate Deo (Psalm 100) van de vroeg 19e eeuwse componist Thomas Bridgewater (1731-1831). Gezongen op Dankdag (Harvest Thanksgiving) in St Patrick's Church, Donaghmore, County Tyrone, Noord Ierland op 7okt12 door de koren van St Patrick's en St Michael & All Angels Castlecaulfield, begeleiding Helen Hall (2m45) Link youtube
of
de band Psalm 100 met het nummer Gungor? een solo van Blake Templeton, album From the Dust (4m52) Link youtube


GALATEN
Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder na vorige week waarin Paulus vertelde over zijn eerste tijd als apostel. Hij zet zich af e tegen en veroordeelt Kefas, die beter bekend is als (Simon) Petrus.

Volgens Johannes 1:42 gaf Jezus deze bijnaam aan de discipel Simon, de zoon van Jona. De naam werd door de evangelisten in het Grieks vertaald als Petros. In het Nederlands is de gelatiniseerde vorm Petrus gebruikelijk. Ook de combinatie Simon Petrus komt in het Nieuwe Testament meermalen voor, vooral in het evangelie van Johannes. Bron Wikipedia Kefas

Het gaat er in de brief niet alleen om dat er strijd is tussen Kefas / Petrus en Paulus, maar ook dat de Heidense Galaten die Christen zijn geworden zich niet aan Joodse wetten(besnijdenis, spijswetten etc) hoeven te houden. Zoals Kefas, joods geboren, wel ''even'' deed in Antiochië toen er Joodse bezoekers kwamen. Christenen hoeven zich niet aan Joodse wetten te houden omdat r16 niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven … r21 als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Volgens Wikipedia ''Een mens kan de wet nooit volmaakt houden, maar Jezus deed het voor de mensen. Doordat Jezus zijn taak op aarde helemaal volbracht heeft, zijn de christenen nu vrij van de wet.'' Meer op: BriefvanPaulusaandeGalaten In Wikipedia's beschrijving van de Eerste brief van Petrus staat trouwens De scherpe theologische tegenstelling tussen Petrus en Paulus is een 19e-eeuwse constructie.[zonder bronvermelding] Zowel Petrus als Paulus tonen wederkerig waardering.

Kunst tip: Hoewel Petrus en Paulus het niets een waren worden ze vaak samen afgebeeld en zelfs samen vereerd: het Hoogfeest van Petrus en Paulus (29juni RK 12 juni OBK) en in Nederland hebben we ook een anatal Petrus en Paulus kerken. Bijvoorbeeld de laat Middeleuwse Petrus en Paulus kerk in Loppersum Link Wikipedia/PetrusenPauluskerkLoppersum Mooie plafondschildering van Petrus en Paulus op KerkLoppersum

Galaten 2:11-21
11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. 13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’

Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus
15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Fijnaart, Dorpskerk, Kerkring1, Fijnaart. Tijd: 10uur, voorganger Ds. G.J. Röben uit Heerde Galaten staat op het dagelijks leesrooster. Link PKNFijnaart (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Dorenbos op schreeuwomleven over Galaten. (heel boek) Dit is toch wel een geweldig en ontwapenend stuk. Wat is er toch steeds een strijd tussen de wet en het geloof. Het komt telkens weer om de hoek. Link Schreeuwomleven/Galaten halverwege de page Galaten 2:11-21

Op You Tube: In het Engels, Josiah Nichols over Galatians 2:11-21 en Looking down on other believers (4m16) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 26:6-13, Marcus 14:3-9 en Johannes 12:1-8.

In de Hoogliedregels gaat het over vergeving van zonden en echte liefde. Hier over een anonieme vrouw die in de kerktraditie bekend is geworden als Maria Magdalena, de prostituee die Jezus liefheeft, snikkend zijn voeten wast, droogt met haar haar en met olie inwrijft. R47 haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; In r8:2 staat ook over haar Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven,....

In de andere evangelies is de vrouw helemaal geen prostituee en richt de kritiek van ongenoemde aanwezigen of (in Johannes) Judas zich op het gebruik van kostbare olie die beter verkocht kan worden voor de armen. Jezus antwoord dan in Mattheus 26:11 Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 12 Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. 13 Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.'

Behalve in het Nieuwe Testament, komt Maria Magdalena ook voor in een viertal gnostieke geschriften waaonder haar eigen Evangelie van Maria Magdalena en het Evangelie van Thomas, logion 21 en 114, het Evangelie naar Filippus, het Gesprek met de Verlosser. Bron Wikipedia

Kunst tip: Maria Magdalena door Jan van Scorel (Schoorl 1495 – 1562). Circa 1530, olieverf op (hout)paneel. De vrouw is Maria Magdalena. Zij is herkenbaar aan de zalfpot, waarmee ze de voeten van Jezus zou hebben verzorgd. Van Scorel schilderde haar als verleidelijke, luxe geklede courtisane, een verwijzing naar haar vermeende verleden als prostituee. In haar kleding straalt de invloed van de Italiaanse schilderkunst door, die Van Scorel op zijn reis naar Rome had leren kennen. Toelichting door de exposant Rijksmuseum, Amsterdam. Link Rijksmuseum

Lucas 7:36-8:3
De liefde van een zondares
36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Verkondiging van het koninkrijk van God
8:1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar complete teksten Biblija 7 en Biblija8

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede op voorleesbijbel7 en voorleesbijbel8 Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Regenboorgkerk Beekstraat 33, Epe.Tijd 9.30uur, voorganger Ds AM van de Wetering over Lucas 7 ev Link Regenboogkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Uitleg op de samentrekking van de vrouw uit Lucas 7: 36 ev en Maria Magdalena stamt voor zover bekend uit 571 na Chr toen (dan nog geen) Paus Gregorius de Grote een preek over de zondares en Maria Magdalena (uit Bethanie) houdt. Hij schijnt te staan in zijn Homiliarum in evangelia, maar ik kon geen versie of vertaling vinden. Een interessant verhaal over de geschiedenis van Maria Magdalena in de Katholieke kerk, in het Engels: Link AmericanCatholic
of in het Nederlands door Dick Wusten dominee en Bachkenner in België. Link Dick.wursten/magdalena

Kerkvader Augustinus over de voetwassing door Maria Magdalena op het Augustijnsinstituut (iets onde de helft van de pagina bij 9juni2013)

Op You Tube: In het Engels, een documentaire uitgezonden op National Geographic Channel over 'The real Maria Magdalene' van Younger, Day, Alper (series)producers Kris Denton director of photography. Over de beeldvorming in de kerk in 5 delen Link youtube (10m); deel2 youtube (7m18); deel 3 (10m25); youtube3; deel 4 youtube4 (9m20); deel 5 youtube5 (8m17).


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een (Laat Middeleeuws) Middelnederlands gebed voor Maria Magdalena op de website over Berijmde Gebeden en de dissertatie van Johan Oosterman De gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden (Amsterdam, 1995)

O Weerde Maria Magdalena
Den sondare sidi in troeste gegheven
Uwe tranen en waren niet cleine
Daer u die sonden waren ghegheven
Nu helpt joncvrouwe dat ic beweene
Voer gode mijn sundelike leven
End- doet soe dat Hi mi verleene
Die vroude daer ghi in sijt verheven


VOLGENDE WEEK
23 juni 2013, 3e zondag na Drie-eenheid

Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Galaten 3:26-29
Lucas 8:26-39
Tussentijds 196

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten