woensdag 21 augustus 2013

25 augustus 13e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk anders op dit blog op 22aug10 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
25 augustus 2013 is de 13e zondag na Drie eenheid in de Protestantse telling, de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.


De Bach cantates voor deze zondag zijn “"Du sollt Gott, deinen Herren, lieben(BWV 77),Allein zu dir, Herr Jesu Christ (Koraalcantate BWV 33) Ihr, die ihr euch von Christo nennet(BWV 164).

Op You Tube: JS Bach Cantata Allein zu dir, Herr Jesu Christ (Koraalcantate BWV 33) door Gustav Leonhardt & Knabenchor Hannover met Koormeester Heinz Hennig Leonhardt-Consort (5m59) Link youtube

Of kijk op dit blog op 2sept12 naar J.S. Bach deel 3 uit "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164). Tölzer Knabenchor met koormeester Gerhard Schmidt-Gaden) & Collegium Vocale Gent met Koor Meester: Philippe Herreweghe) en het (Gustav) Leonhardt-Consort. (5m06).

En J.S. Bach. “Mein Gott ich liebe dicharia uit BWV 77: "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben" door Olga Nazaykinskaya en het MSU Chamber Orchestra (musical director Alexander Konstantinov) op 3 Juni 2010, Moskou, Rusland. (4m25) Link youtube

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.
Link youtube

Of kijk op dit blog op 29aug2010 naar JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" Aria: "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan met dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music, Boston, VS. (19Feb1995) Still (10m43).


TEKSTEN
Deze week staan de teksten bol van bemoediging: In Jesaja van God persoonlijk in de (be)dreigende omstandigheden. En wat verwijten over opstandigheid natuurlijk.
De psalm, 112, is een lofpsalm, maar ook een belofte en bemoedigingspsalm. Concrete daden en gedrag worden benoemd en de beloning.
In de Brief aan de Hebreeën het belang van Jezus boven de voorbeeldige gelovigen waarover we de vorige weken lazen en u staat voor …. gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, …
In Lucas 13 Jezus als rabbi,leraar en zijn aansporingen voor Christelijk leven en de bekende uitdruking En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Jesaja 30:15-21
Psalm 112 Beatus vir
(Hebreeën 12:22-29)
Lucas 13:(10) en 22-30

Naar John Oxenham 'In Christ there is no East or West', vertaling: J.W. Schulte Nordholt. Melodie: Alexander Robert Reinagle 'St Peter'

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
een wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
>

Op youtube als samenzang met orgelbegeleiding door Dennis Wubs voor de Hervormde kerk in Bellingwolde (3m19).


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De 65 boeken van Jesaja zijn geschreven door 3 verschillende Jesaja's, dat is af te leiden uit de ontstaansgeschiedenis die meer dan 200 jaar beslaat. De 1e Jesaja schreef de boekrollen 1-39, waaronder onze van deze week, de 2e schreef 40-55 en een ''groep'' profeten schreef boekrollen 56-65.

Wij lezen deze week uit boekrol 30 van de 1e Jesaja. Deze leefde/schreef rond 738 voor Christus tijdens de koningen Achaz en Hizkia. De boekrollen 28-35 hebben in de Groot Nieuws Bijbel de titel profetieën uit de laatste jaren van Jesaja, tijdens de dreiging van de Assyrieërs en voor de val van Jeruzalem. In deze moelijke tijd is bemoediging nodig en God geeft die persoonlijk in r15, 16 en 18 aan de mensen van Jeruzalem. En wat verwijten over opstandigheid natuurlijk.

Kunst tip: Jesja en serafijnen (engelen) in de (gedrukte) Lutherbijbel 1543. Link: LutherBijbel 1534 Jesaja_Serafijnen

JESAJA 30:15-21
15 Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt
jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. 16 Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – Vluchten zúl je! Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald. 17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel. 18 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. 20 De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Renate Japenga uit Ridderkerk op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Psalm Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 112. In het Latijn heet de psalm Beatus vir naar de eerste regel: gelukkig, gezegend is de man/mens. Het is een lofpsalm, maar ook een belofte en bemoedigingspsalm. Concrete daden en gedrag wordt benoemd en de beloning. In r 10 wellicht de oorsprong van de uitdrukking mensen zonder God of gebod volgens woorden.com een liederlijk leven leidend in de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel, onherkenbaar in de Nieuwe Bijbelvertaling als kwaadwilligen.

Psalm 112
1 Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6 De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7 Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8 Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9 Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10 Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.


Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl

Op You Tube: Psalm 111 (Oude nummering) Monteverdi Beatus Vir door The Taverner Choir and Consort (on Period-Instruments) Andrew Parrott... (9m04) Te koop op Itunes. Link: youtube (met irritante reclames vooraf)

Er staan trouwens 10 versies op You Tube, gelukkig ook zonder reclame. Ik vind deze versie ook erg mooi: youtube Uitvoering door het Zweedse Vox Scaniensis: Ann-Charlotte Carlén en Kristina Hellgren Sopranen, Maria Streijffert: Alt, Johan Linderoth en Thomas Ericsson: Tenoren, Michael Dahlin: Bas. Peter Spissky en Bjare Eike: Barockfiol, Mogens Rasmussen: Viola da gamba, Richard Sweeney: Teorb (soort luit), Peter Wallin: Orgel (9m04)


Brief van Paulus aan de HEBREEËN
De brief van Paulus aan de Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De brief, eigenlijk meer een betoog, preek, gaat in op de beproevingen door de Christenvervolgingen en kan gedateerd woorden aan de hand van de verwijzing naar Paulus leerling Timoteus (in 13:22-25).
Wij slaan een paar regels over met in r24 een verwijzing naar Abel's bloedoffer waarover we 2 weken geleden lazen maar dat Jezus belangerijker is. Jezus verwijt in Lucas 13 zelf ook naar dezelfde aarstvaders. Hebreeën 3 is volgens de Groot Nieuws Bijbel ''een schets en aansporing van/voor Christelijk leven''. Maar ook hier bemoediging: r23 u staat voor …. gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, ...


Hebreeën 12:22-29
22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. 25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. 26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur! Link naar de NBV
Liever luisteren?
Bert Scholten uit Tilburg Verpleegkundige op voorleesbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 7:13,14 en 21-23.

Het begint met een plaatsbepaling: de synagoge en de rol van Jezus als rabbi, leraar. Dan zijn bemoediging en aansporing voor Christelijk leven en de bekende uitdruking En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lucas 13: (10) 22-30
(10 Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge)

Verder naar Jeruzalem
22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’
Link naar complete tekst NBV Lucas13

Liever luisteren?
Michiel Wolthuis uit Delft op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar regel 19 uit Jesaja 30 het klassieke latijnse Kyrie Eleison gebed dat Heer ontferm u over ons betekent.


Kyrie eleison
"Heer, ontferm u over ons
Christe eleison
Christus, ontferm u over ons
Kyrie eleison.
Heer, ontferm u over ons."

Op You Tube: Kyrie Eleison, klassiek Gregoriaans gezongen, zonder vermelding van de uitvoerenden (2m31) Link youtube


VOLGENDE WEEK
1 september 2013, 14e na Drie eenheid

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113 Laudate, pueri.
(Hebreeën 13:1-6)
Lucas 14:1, 7-14 (en 15)
Gezang 70 De laatsten worden de eersten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten