woensdag 28 augustus 2013

1 september 2013, 14e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
1 september 2013 is de 14e zondag na Drie eenheid in de Protestantse telling, de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, Latijn voor drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Er wordt wel 'in de zomer' genummerd. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar''.

Startzondagen
Nu de scholen in het Noorden weer zijn begonnen beginnen ook de kerken weer, vaak met een feestelijke startzondag. De Protestantse Kerk in Nederland heeft als jaarthema ‘Met hart en ziel – geloven’ en biedt materialen aan de lokale gemeenten. Ik vond geen overzicht van de komende Startzondagen, er is wel een facebook eventspagina

Via Google vond ik de Protestants Paaskerk, Augustinuspark 1, in Amstelveen Buitenveldert die op de Startzondag samen met de Cantorij met het nieuwe Liedboek aan de slag gaat, maar ook haar andere activiteiten presenteert. Link Pwaz


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe” (BWV 25), “Jesu, der du meine Seele” (Koraalcantate BWV 78) en “Wer Dank opfert, der preiset mich” (BWV 17, deel voor en na preek)

Op You Tube: S Bach Cantatas BWV 17 door Nikolaus Harnoncourt, zijn Concentus Musicus Wien en de Wiener Sängerknaben & het Chorus Viennensis (KoorMeester: Hans Gillesberger) en (contra) Alto: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz, Bas: Max van Egmond (52m05). Link youtube
Andere uitvoeringen beschreven op: Bachcantata.blogspot.com/Cantata-17 met links.

Of kijk op dit blog op 9sept12 of 25sept11 naar "Jesu, der du meine Seele" (BWV 78) de Aria van de sopraan en alt (countertenor) Teresa Stich-Randall en D. Hermann. Koor en Orkest van het Bach Gilde, gedirigeerd door Felix Prohaska, Wenen. Opname uit 1954. (5m11).

Of kijk op dt blog op 5sept10 naar Cantata "Es ist nichts Gesundes" (BWV 25, deel 1. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (1 van 6) uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra met dirigent Ton Koopman (5m07).


TEKSTEN
Deze week gaat het over feestmalen, over vreemdelingen aan tafel, de zorg voor mensen die het minder hebben en het onderschatten van onbekenden of ogenschijnlijk onbelangrijke mensen.
In Deuteronomium de rechten van en zorg voor vreemdelingen, dus nieuwkomers en/of vluchtelingen, weduwen en wezen.
De psalm is de eerste van de Hallel psalmen (Hebreeuws voor 'juichen', 'lofzingen'). Het zijn de zes psalmen die met Pesach worden gezongen om de bevrijding uit de Egyptische slavernij te herdenken. Toen de Israëliërs zelf vreemdelingen waren....
In de brief aan de Hebreeën praktische tips over gastvrijheid: houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Maar ook over gevangenzorg, het huwelijk en overspel en tegen geldzucht.
Jezus benadrukt in Lucas 14 op een Sabbatsfeest bij een Farizeeër dat de gasten en de gastheer rekening moeten houden met anderen en vooral mensen die belangrijker (zullen blijken te) zijn dan zijzelf.
Het gezang past -letterlijk gezien vanwege r1, eigenlijk beter bij na Lucas tekst van vorige week, maar de strekking is wel passend.

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113 Laudate, pueri.
(Hebreeën 13:1-6)
Lucas 14:1, 7-14 (en 15)
Gezang 70 De laatsten worden de eersten
1De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.
...
4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
Liedboek voor de Kerken 1973


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels (uit Exodus) nogmaals, deutero betekent letterlijk tweede. 

Deze week lezen we over de rechten van en zorg voor vreemdelingen, nieuwkomers en/of vluchtelingen, weduwen en wezen en het delen van basisbehoeften zoals eten en drinken. Vreemdelingen, net als de Israëlieten waren na de terugkeer uit Egypte, mogen de oogstresten van het veld halen. 

DEUTERONOMIUM 24:17-22
17 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. 18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. 19 Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20 En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21 En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 22 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.
Link naar complete tekst Biblija.net Deuteronomium 24

Liever luisteren?
Of ga naar www.downloadbijbel.nl is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Roden, Catharina Kerk Roden (ds TH A van Beijeren) of Jakobskerk, hoek Touwslager-Kanaalstraat Roderwolde (ds H J Meijer) Routes: kaarten Tijd: 9.30uur. Deuiteronomium 24 en Lucas 14. Link (pdf) PKN-Roden/Kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Gabe Hoekema voor de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer op 2sept2007 over Deuteronomium, Psalm 113 en Lucas 14. Als je in Gods land bent, in Gods omgeving, in Gods orde, dan geldt een bepaalde manier van denken, handelen en doen. En een ander accent van dat zijn in het land dat God je geeft, is dat aspect van dat geven. Link (pdf) dgaalsmeer

Op Vimeo: be the change met intro van Animal Planet show over Tia Maria Torres, pitblul heropvoeder samen met ex-jeugdgevangenen. Heerlijk actuele en concrete preek van Christi Dillon op 24april13 voor United Methodist Church Go West in Mooresville, North Carolina USA (30m40) Link vimeo of headingwest


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 113. In het Latijn heet de psalm Laudate, pueri naar de eerste regel. Met deze psalm begint het Hallel, (hebreeuws voor 'juichen', 'lofzingen') Het zijn zes psalmen die met Pesach worden gezongen om de bevrijding uit de Egyptische slavernij te herdenken.

Het is een lofpsalm en meboedigingspsalm. R7 en 8 Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk. Past mooi bij de Lucas tekst waar Jezus waarschuwt dat mensen nederig moeten zijn, omdat God beslist wie het belangrijkst is, net als we vorige week lazen over de Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Kennis tip: Pesach (Hebreeuws: פסח – afgeleid van 'sloeg over': Pasach), een van de belangrijkere feesten voor Joden, ook wel het lentefeest, vrijheidsfeest, matzefeest of feest van de ongerezen broden. Men herdenkt de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte (het OT boek 'Exodus') en daarmee de bevrijding van de slavernij. NB Historisch niet bewezen. Pesach begint met één Sederavond (in Israël en twee erbuiten) en duurt zeven of acht dagen. Het begint op de avond van de 14e niesan, de 7e maand die in maart of april kan vallen. Bron: Wikipedia/Pesach en Beleven/pesach

Kunst tips:
Mendelssohn Bartholdy, Vivaldi en Monteverdi hebben prachtige
muziek gemaakt voor psalm 113.

Op You Tube: Monteverdi (1567 – 1643) Vesper, avondgebed op psalm 113 uitgevoerd door IU Concentus early music ensemble en het IU Pro Arte ensemble, gedirigeerd door William Gray. Soloisten: Jenny Kim (Cantus), Arwen Myers (Sextus), Lindsay Lang (Altus), Andrew Rader (Septimus), Benjamin Geier (Tenor), Paul Elliot (Quintus), Steven Eddy (Bassus), Joseph Beutel (Octavus). Met de tekst in het Engels (6m16) Link youtube

Op You Tube: Antonio Vivaldi (1678 – 1741) In exitu Israel (Psalm 113) voor 4 stemmen, koor, strijkers en basso continuo in C major (RV 604) Uitgevoerd door het Choir of the Kings Consort met dirgent Robert King. Sopranen: Rosalind Waters, Lisa Beckley, Julie Cooper, Sally Dunkley, Rebecca Outram en Olive Simpson. Alten: Morag Boyle, Natanya Hadda, Stephen Carter, Alexandra Gibson en Peter Nardone. Tenoren: Nicholas Keay, Angus Smith, Paul Tindall en Andrew Hewitt. Bassen: Simon Birchall, Robert Evans, Charles Pott en Giles Underwood. Strijkers: Simon Jones (violin I), Willian Thorp (violin II), Dorothea Vogel (viola), Angela East (cello), Timothy Amberst (double bass), Lynda Sayce (Teorbe) en op het orgel Lawrence Cummings. (3m33) Link youtube

Psalm 113
1 Halleluja!
Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.
4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.

5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst

Liever luisteren?
Rinse Postma uit Ermelo op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Dordrecht parochie Maria Major Voorstraat Dordrecht. Route. Tijd: 10.30 uur, voorganger pastoor Jan van der Steen. Oa Graduale psalm 113. Link Dordrecht.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. J.A. van den Berg voor de Martinikerk in Groningen op 14april2013 over psalm 113 in een serie preken over psalmen. … Zo bezien heeft de Psalm ook een duidelijk pacifistische, vredelievende tendens, waarmee alle geweld wordt afgekeurd. Het kleine Israel, dat voortdurend benauwd en belegerd wordt door de grootmachten van het oude Nabije Oosten, dat kleine Israel doet met het politieke spel niet mee, maar vertrouwt op de HEER die boven alle volken verheven is, wiens luister boven de hemel verheven is (vv 4-5). Link (pfd) wijkgemeente-martinikerk

Op Powersof10: Gesuggereerd in de preek het korte filmpje 'the powers of ten' door Charles en Ray Eames, beroemde stoelen ontwerpers en architecten. (in) De documentaire “de machten van 10”, waarin elke keer uitgaande van onze aarde elke keer een tien keer zo grote stap genomen wordt totdat we ons boven onze Melkweg bevinden, en vervolgens elke keer een tien keer zo kleine stap terug, totdat we uitkomen bij de kleinste atomen. “Als u deze documentaire gelijktijdig bekijkt met Psalm 113 verbinden zich allemaal verwante voorstellingen aan elkaar, en krijgt u een aparte, diepe ervaring; op deze associatieve manier verruimt en verdiept u uw bewustzijn, ook juist - naar mijn ervaring - ons religieuze bewustzijn, en dat ook nog eens op een manier die wezenlijk past bij de inhoud en vorm van het joods-christelijke geloof waarin de grote God zich verbindt met het menselijke, zozeer zelfs dat naar de ervaring van het christelijke geloof God zelf totaal afdaalt en mens wordt.” Link Powersof10

Brief van Paulus aan de Hebreeën
De brief aan de Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De brief, eigenlijk meer een betoog, preek, gaat in op de beproevingen door de Christenvervolgingen en kan gedateerd woorden aan de hand van de verwijzing naar Paulus leerling Timoteus (in 13:22-25). 

We lezen verder na vorige week en krijgen weer adviezen nu over gastvrijheid net als Jezus geeft in Lucas 14. Barmhartigheid jegens gevangenen gevolgd door respect voor het huwelijk en waarschuwing tegen geldzucht: r5 'neem genoegen met wat u hebt'. Krachtig is de 6e hier slotregel: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Kunst tip: Naar r3 Gevangenen lopen rondjes op een binneplaats door Vincent van Gogh (1853-1890) geschilderd in zijn sterfjaar. Gezien in in het Pushkin Museum, Moskou, Rusland. Te koop als kaart bij Zazzle.nl Link Zazzle.nl/van Gogh gevangenen

Hebreeën 13:1-6
1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. 5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren?
Bert Scholten uit Tilburg Verpleegkundige op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Wijkgemeente Slinge, Credokerk, Scherpenhoek 5, R'dam Zuid (pastor Guus Ruijl) en Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153-A. R'dam Zuid (pastor Johan Bos). Tijd: 10uur. Hebreen 13:1-6 'Naastenliefde' Link Wijkgemeenteslinge Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds HG Koekoek voor de Baptisten Gemeente in Alphen aan den Rijn 20nov94 naar r4, het huwelijk. Link triomfatorkapel

Op You Tube: Preek over Hebreeen 13 door Pastor Steve Wright voor de Calvary Chapel Lake Elsinore California, USA op 3oct11 (6m56). De oude regels voortgzet in het nieuwe verbond. Deel een van 4 Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matteüs 23:12, Lucas 18:14 en 1 Petrus 5:6.

Het stukje van deze week is een van vier gelijkenissen die Jezus vertelt in Lucas 14. Het zijn dubbele parallellen en gaan niet alleen over het eigen gedrag en gast zijn en gastheerschap, maar ook over de uitnodiging van God. We beginnen weer met een plaats- en situatie bepaling.

Kennis tip: Bijbelse maaltijden op de website van ds Reineir van der Berg, St Reformatica. Link Bijbelseplaatsen.nl

LUCAS 14:1 en 7-14
Een feestmaal op sabbat
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër
ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in
het oog. (…) 7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u,9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
Link naar complete tekst biblija.net/Lucas 14

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Lucas is het 3e boek van het nieuwe Testament.

Liever live?
Gereformeerde Kerk en Hervormde Tabor gemeente Ede. Op 8 locaties, zie kerkblad (pdf) pag 3. Lucas 14 Link protestantsekerk

Preek van ds I Epema voor de Vredeskerk op 2sept2001 over Deuteronomium 24 en Lucas 14. Met een schitterend voorbeeld van de eet- en tafelschikking gewoonten op een Engels College, alle Harry Potter boek en film liefhebbers welbekend. Link vkerk

Op You Tube: what Jesus did on Saturday (Sabbath) beeld intro op prekenserie (1m03) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een dankgebed voor de maaltijd.

God, die ons uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en hun vriendschap, telkens weer opnieuw, 
zegen deze maaltijd.
 
Geef ons een open oog en een warm hart,
om uw wereld in te richten tot een huis voor alle mensen,
een tafel waar niemand wordt geweerd.
Amen

Bron: Marypages/Gebeden (op 3/4 van de pagina)

VOLGENDE WEEK
8 september 2013, 15e na Drie eenheid

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
(Filemon 1-20)
Lucas 14:25-33
Gezang 104

Geen opmerkingen:

Een reactie posten