woensdag 13 november 2013

17 november 2013, 9e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
17 november 2013, is de 25ste zondag na Drie eenheid, de 9e zondag van de herfst of de 2e zondag van de Voleinding, die aftelt naar Advent of het begin van het kerkelijk jaar. Naar het evangelie verhaal uit Lucas wordt het ook wel de zondag van de 7 broeders genoemd naar de weduwe die 7 broeders trouwt maar wie is nu haar echtgenoot in de hemel?

De Bach cantate voor deze zondag is ''Es reißet euch ein schrecklich Ende'' (BWV 90) en hoort bij de lezing van Mattheüs 24: 15-28 met de Rede over het eind. Dat lezen wij niet, wel over leven in de hemel in Lucas 20.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Es reisset euch ein schrecklich Ende" (BWV 90) uitgevoerd door Claudia Hellmann, Helmut Krebs, Erich Wenk, het koro van de Heinrich-Schütz uit Heilbronn en het Kamerorkestvan Pforzheim met Maurice André op trompet en dirigent Direction Fritz Werner (14m50) Link youtube

of kijk op dit blog op 21nov10 naar JS Bach Cantata (BWV 90) "Es reisset euch ein schrecklich Ende" gedirigeerd door Gustav Leonhardt waarschijnlijk uit 1979 met het Knabenchor uit Hannover & het Collegium Vocale Gent (koormeester: Philippe Herreweghe!) Leonhardt-Consort. Alt Paul Esswood, tenor Kurt Equiluz en Bas Max van Egmond. (7m26). Meer informatie over de cantate door Eduard van den Hengel Link eduardvh

Concert tip
Op12nov13 om 20uur in de Maarten Luther Kerk, Dintelstraat, Amsterdam-Zuid. Der Gooden Fluyt-hemel Meerstemmige contrafacten van de improvisaties uit de Fluyten Lust-Hof van Jonker Jacob van Eyck door The Royal Wind Music, o.l.v. Paul Leenhouts. Uitgebreid programma met aan het slot het Schrecklich ende Gratis met collecte Link Luthersamsterdam/maartenlutherkerk

TEKSTEN
Het thema deze week is in volgorde naar de leesrooster teksten: geroepen voor een grote mooie taak is fijn, verheug je ook al moet je er wel voor werken. De (echte) beloning ligt in het hiernamaals.

In Exodus wordt Mozes geroepen door een engel in een niet verbrandend braambos. Gods opdracht voor hem r10 ...ik (stuur) jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
In lofpsalm 98 voor de feestelijke gebeurtenissen, de aankondiging van bevrijding uit de Egyptische onderdrukking?
In 2 Tessalonicenzen 3 Paulus waarschuwing: je moet er wel voor werken!
In Lucas 20 het dilemma van de 7 maal hertrouwde weduwe wie van de 7 broeders is haar echtgenoot in de hemel? 7 mannen klinkt ook niet erg hemels... ;) Father Roger preekte 10nov13 dat we ons gewoon niets kunnen voorstellen bij het hiernamaals.

Exodus 3:1-15
Psalm 98
2 Tessalonicenzen 3:7-13
Lucas 20:27-38
Gezang 199
4 Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.
Liedboek voor de Kerken 1973


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament en beschrijft het vertrek van de Joden uit hun slavernij (hier onderdrukking) in Egypte en hun 40jaar durende reis door de Sinaï woestijn naar het beloofde land Kanaän.

We lezen het verhaal van de roeping van Mozes door een engel in een niet verbrandend braambos. God waarschuwde hem niet dichterbij te komen ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig....
Gods opdracht voor Mozes r10 ...ik (stuur) jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

De plek, de berg Horeb of Sinaï is ook een toeristische trekpleister geworden: Foto Christianprophecy/Horeb Op die pagina ook een tekstuitleg in het Engels over to turn aside; When Moses saw something different he turned aside and paid full attention to it. In de NVB staat Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken, maar in de Naardensebijbel: nu moet ik van mijn weg afwijken, veel betekenisvoller.

Kunst tip: Mozes en het brandend braambos (circa 1800-1803) door William Blake (1757-1827) Engels dichter, schilder en etser/drukker. Website William-Blake Nu in het Victoria en Albert Museum. London UK. Link: William-Blake/Moses-and-the-Burning-Bush

Exodus 3:1-15
Mozes geroepen
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.

4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing,het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN" heeft mij naar u toegestuurd. 15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties."
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Michiel van Erp ICT-er op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Michiel 'Ik hoorde via stottervereniging Demosthenes van dit project en het leek me direct een leuke uitdaging. Aangezien ik zelf stotter is de passage (Exodus 4:10) waarin Mozes vertelt dat hij geen goed spreker is 'zwaar van mond en tong is' erg toepasselijk'.

Liever live?
Protestantse Gemeente Oudenhoorn, ring 1, Oudenhoorn. Tijd: 9.30uur, voorganger DS A Blom, Avondmaalsviering en Kindernevendienst Viering van de Maaltijd van de Heer. De eerste lezing is uit Exodus 3:1-15. Mozes ervaart de aanwezigheid van God in een brandende dorenstruik. Daar voelt hij de roeping om zijn volksgenoten uit de slavernij in Egypte te verlossen. Op enigmatische wijze wordt de Naam van God in een woord dat tegelijkertijd een zin is, uitgedrukt. Het is een woordzin die op verschillende manieren in het Nederlands kan worden vertaald. God is altijd groter en meer dan onze woorden en beschrijvingen. De verwondering van Mozes bij zijn ervaring van de aanwezigheid van God is voor ons de verbinding tussen de ervaring van God toen, in die tijd, met nu, in deze tijd.
De tweede lezing uit Lukas 20:27-38 gaat over de eeuwigheid van het leven van een mens. Voor je geboorte is je leven al geweest, en na je dood is je leven niet voorbij. Godsdienst geeft ons een gevoel voor wat in de natuurkunde ook doorschemert: het verleden blijft bij ons, en de toekomst is al aanwezig. Link Kerkklok Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Arie de Boer voor de Silogemeente op 28feb10 over Exodus 3 De betekenis van het vuur is tweeërlei: 1.Het vuurwonder van de doornstruik is dat wij met onze ongelooflijke kleinheid en beperkingen in vuur en vlam worden gezet als wij het wagen God te naderen. Dan zien wij onszelf met Gods ogen. En kunnen blij zijn met de mens die wij zijn en wat we willen en waar we zin in hebben en wij weten ook , naar mate wij meer ‘ik ben ‘weten te zeggen wat onze opdracht is. … 2. Gods vuur is een louterend vuur: In een levenslang proces van ons blootstellen aan zijn vuur verbranden wij niet, maar veranderen langzaam in goud : niet het leven verandert ons zomaar, maar het vuur van Gods geest, dat is Gods invloed in ons leven. (pdf) Link Silogemeente
-
Op You Tube: Meindert Talma & the Negroes op Noorderzon Festival 2007 in de kerk van het Pepergasthuis in Groningen op 23aug07. Het concert is een integrale uitvoering van het album (CD "Nu geloof ik wat er in de bijbel staat" 2006). Toen Mozes de brandende braambos zag wilde hij dit van dichtbij bekijken De Heere zei: Mozes trek je schoenen uit, want de plaats waarop je staat is heilig land. Ik zag, ik zag het licht uit de hemel schijnen. Ik zag, ik zag het licht neerdalen, ik zag het licht verschijnen (4m42) Link youtube
>
>
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week (weer) lofpsalm 98. In het Latijn heet de psalm Cantate Domino naar de 1e regel. De psalm wordt vaker op het leesrooster gezet, het past bij het (psalmen) zingen in de kerk en bij de vaste feestelijke gebeurtenissen zoals de geboorte van Christus op Kerst.
>
Kunst tip: Versierde initiaal C van Cantate Domino met 3 clerici, kerkwerkers zingend en een violist in het Vaux Psalter, een Frans Psalter uit de 14e eeuw. Nu in de collectie van Lambeth Palace Library, London, UK. Cat nr Ms 233 f.145v op de website The Bridgeman Art Library (Te bestellen) Link Bridgemanart Meer afbeeldingen bij Bridgemanart.com (USA) op het zoekwoorden chanting en singing Bridgemanart/chanting of Bridgemanart/singing (onderaan)
-
PSALM 98
1 Een psalm.
Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. 2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. 4 Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. 5 Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken. 6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. 8 Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen 9 voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Assen, wel 10 vieringen vermeld met tijden, voorgangers en adressen (dat zouden meer kerker moeten doen!)
Psalm 98: Een lied voor kleinen en groten dat past bij de lezing en daarmee de kleur van de eerste zondag van de Voleinding. Zondag 17 november heeft Psalm 98 als antwoordpsalm bij de lezing uit het Eerste Testament. Zoals eerder gezegd zijn de psalmen in het nieuwe Liedboek niet meer alleen in de ons bekende 'Geneefse' versie opgenomen. Achter veel psalm-nummers staan nu alternatieven vermeld. Nummer 98a geeft een canon, waarin aanvankelijk de vertrouwde melodie klinkt, maar die al snel een eigen klank krijgt. Een canon is altijd een spannende aangelegenheid met een grote groep mensen en eigenlijk niet goed te doen zonder een dirigent. Maar wie niet waagt die wint ook niet, dus..... Ds. Helène van Noord Link PKN-Assen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds KW de Jong in 2001 'Een psalm als deze tilt mij boven mezelf uit. De een zal verdrietig zijn, een ander gespannen voor een functionerings-gesprek op het werk (en alle mogelijke gevolgen), en weer een ander zal angstig zijn vanwege de huidige gespannen wereldsituatie. Al die gevoelens, ze kunnen ons verzwelgen, laten niets meer van onze persoonlijkheid over. De psalmist dicht: zie wat er gebeurd is, daar eens in het verleden, en juich. Hij vervolgt: jubel, vertrouw erop dat Hij komt om te richten gerechtigheid. Laat die vreugde, die blijheid je leven bepalen'. Link Jong/psalm98

Op You Tube: Naar r 6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten, (BWV 214) Tönet, ihr Pauken, Erschallet, Trompeten van JS Bach Geschreven voor de verjaardag van Maria Josepha, Koningin van Polen en Electress of Saxony. Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra, op authentirkr instrumentsrn gedirigeerd door Ton Koopman.
Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!
Klingende Saiten, erfüllet die Luft!
Singet itzt Lieder, ihr muntren Poeten,
Königin lebe! wird fröhlich geruft.
Königin lebe! dies wünschet der Sachse,
Königin lebe und blühe und wachse!
(7m54) Link youtube
of
Mendelssohn's Psalm 98, Opus 91 uit 1843. Door het Utrechtse Studenten Orkest en het Diepenbrock Atelier met Volker Hempfling en Florian Helgath (2009, 8m27) Link youtube


2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan de gemeente die hij zelf gesticht heeft in (Tes)Saloniki in Macedonië, nu Griekenland.

In het stukje van deze week kritische woorden over gemeenteleden die r11 hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden 12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Want r10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.

De beroemde zin "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert"komt uit de Statenvertaling in het boek Genesis 3:19a. Het (Protestantse) werk ethos vormt tevens de basis van Max Webers theorie die de basis zou zijn van het kapitalisme Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905). Zie ook de 2e You Tube suggestie met andere Bijbelse bronnen.

Kunst tip: Houthakkende monniken in een verluchte hoofdletter 'Q' in een 14e Eeuws Frans getijdenboek: Moralia in Job van Paus Gregorius de Grote (op vellum, dierenhuid) Bridgemanart.com/Ms-170-fol.59 Link Bridgemanart/jpg

2 Tessalonicenzen 3:7-13
7 U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd 8 en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen. 10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 11 We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. 12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. 13 Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Henk Rijneveld uit Valkenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van Petrus en Paulus, Paradijskerk, Nieuwe Binneweg 25, Rotterdam. Tijd: 9.30 uur, celebrant Pastoor Hans de Rie: Zondag van de zeven broeders met 2 Makkabeeën 7:1-2 en 9-14, 2 Tessalonicenzen 3:7-13 het naamgevend verhaal in Lucas 20: 27-38. Link Paradijskerk (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbeluitleg van Ger de Koning. Een verklaring van Paulus’ brieven, speciaal voor jou vanaf pad 95 Ongeregelde wandel in 2 Tessalonicenzen 3:6-10.p96 In het heidendom bestaat de gedachte dat heiligen niet werken. Het is even heidens om te denken dat gelovigen die hun baan in de maatschappij hebben opgezegd om zich met geestelijke dingen bezig te kunnen houden, een hoger soort christenen zouden zijn. Het is een puur praktische aangelegenheid omdat er zoveel te doen is op geestelijk terrein. Iemand mag dat alleen doen als de Heer dat duidelijk maakt. Zulke christenen houden dan ook niet op met werken, maar zullen zich met dubbele ijver aan de taak wijden die de Heer hun heeft opgedragen. Hij zal hun daarvoor het loon geven Link Oudesporen/pdf

Op You Tube: Het leven van de apostel Paulus only for Christians? Uit 2000, regisseur Roger Young, (ook Jesus en Solomon maar ook Law&Order en The Closer) Int Movie DataBase complete beschrijving imdb.com/Saint Paul (177m, TV serie) Link youtube
of
Op You Tube: radio uitzending (2m) No work no eat, Bible Q&A John MacArthur commentaries, In het Engels (2m) In de begeleidende tekst verwijst hij naar andere Bijbelteksten met dezelfde opvattingen. 1Tessalonicenzen4:11-12 en 5:14. In het boek Spreuken staat 26 Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem dwingt. 27 Een nietsnut roept het kwaad op, wat hij zegt is een verzengend vuur. In 1 Timotheus 5:8 Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 22:25-33 en Marcus 12:13-27. Een weduwe heeft (verplicht) 7 broers gehuwd, wie is haar hemelse echtgenoot?

De Sadduceeën die Jezus hier een strikvraag stellen geloven niet in de opstanding. Het waren volgens Wikipedia aristocraten en hun priesters, onderwijzen de Mozaïsche wetten en niet de latere interpretaties of in hun tijd populaire opvattingen van de Farizeeën. Politiek onderhielden ze altijd nauwe banden met de heersers van het moment, zowel met het Hasmoneese koningshuis als met Koning Herodes en zij beschouwden samenwerking met Rome als het meest verstandige beleid. (Bron: Wikipedia/Sadduceeen)

Volgens de wet van Mozes moest r28b als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, zijn broer met die vrouw moet trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Zo kan een weduwe een reeks echtgenoten hebben gehad. R33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding?

In r37 staat een verwijzing naar onze Exodus tekst Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. Waarom hiermee de opstanding van alle doden wordt geargumenteerd want voor hem zijn allen in leven begrijp ik -net zoals de Sadduceeën- niet.

Kunst tip: Jezus en Sadduceeën, verluchting uit een Middeleeuws manuscript zonder beschrijving op een blog van Colin Thornby over de Lucas tekst, in het Engels. Link colinthornby

Lucas 20:27-38
Onderricht in de tempel
27 Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: 28 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32 Ten slotte stierf ook de vrouw. 33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 34 Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.
37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.’
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Westervoort, Dorpstraat 61, Westervoort. Tijd: 10uur, voorganger ds. Käti van Bergen. Teksten: 2 Koningen 4:38-41 is de (alternatieve) lezing waar de kinderen bij stil zullen staan. Het gaat over een profetenschool waarover Elisa de scepter zwaait. Tijdens een hongersnood is het eten oneetbaar. Door een ingreep van de profeet wordt het toch smaakvol. De andere lezingen voor deze zondag zijn volgens het Oecumenisch Rooster Exodus 3:1-15, over de ontmoeting van Mozes op de berg Sinaï, en Lucas 20:27-38. Dit gaat over de casus die de Sadduceeën aan Jezus voorleggen over de vrouw die steeds met één van zeven broers trouwde waarna deze broer vervolgens stierf. Link Werenfried/uitleg-kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van André Polspoel zonder plaats datum voor de Vlaamse Dominicanen 'Onze God is geen God van doden, maar van levenden. Maar niet iedereen is daarvan even sterk overtuigd'. Link Preken/32zondag

Op You Tube: In het Engels, bezoekend Priester Monte Tiller over Luke 20:27-38 over de betekenis van de opstanding in St. George's Episcopal Church in Riviera Beach, Florida USA op 7Nov10. (15m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een basis tekst van F Luitje sover de Heidelbergse Catechismus op Hervormd-ermelo omgewerkt tot een persoonlijk gebed:

Mijn dure plicht en roeping
Uw Naam in heel mijn leven,
in mijn gedachten,
woorden en werken,
mijn eren en prijzen.

Dat moet mijn oogmerk zijn.
Kan dat? wie kan dat? Kan ik dat?
Daar komen we zo heel veel aan tekort.

Elke avond bid ik om vergeving,
met het hartelijke voornemen
om de volgende dag voor U te leven.
In alles U te eren en te prijzen.

Vrij naar de onderste (6e) tekst van (emer) Ds F. Luitjes
6. Onze dure plicht en roeping op Hervormd-Ermelo meer op Digibron.nl


VOLGENDE WEEK
24 november 2013, 10e van de herfst

Maleachi 3:19-24
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19
Gezang 114


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten