woensdag 6 november 2013

10 november 2013, 8e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
10 november 2013 is de 8e zondag van de herfst. De Evangelisch-Luthersen tellen nu al af naar het nieuwe kerkelijk jaar (dat begint met de Advent dat aftelt naar Kerstmis) Voor de Luthersen is het de 1e van 3 zondagen van de Voleinding.

Het is ook actie/aandachtdag voor ‘Christen-zijn op je werk'. Er zijn gebedsgroepen (bidstonden) op het werk en verenigingen van Christenen in sectoren en beroepen. Meer op: Facebook/christenzijn en Bedrijfsgebed
Christen zijn op je werk the movie Een rol van Jan Bakker hoe niet-christen(en) collega christen Fijnvandraat ervaren. (4m35) Geestig, maar vreselijk slecht geluid helaas. Link youtube


De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'O Ewigkeit, du Donnerwort'' (BWV 60) en 'Ach wie flüchtig, ach wie nichtig' (Koraalcantate BWV 26). De teksten horen bij Mattheüs 9:18-26 over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Ach wie flüchtig, ach wie nichtig' (Koraalcantate BWV 26) Beginkoraal uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation of St Gallen dirigent Rudolf Lutz. DVD met het stuk, een inleiding en lezing verkrijgbaar op Bachstiftung (2m37) Link youtube

Of kijk op dit blog op 18nov12 naar het 4e deel (recitatief en aria) van cantata BWV 60 "O Ewigkeit, du Donnerwort" uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation van Sankt Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (5m41) Er is een DVD van Bachstiftung

of kijk op dit blog op 14nov10 naar "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", de Koraal cantate BWV 26 op een windharmonium door Klaas Hoek (2m05)

Concert tips
Zo10nov13 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", (Koraal cantate BWV 26). Uitgevoerd door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse Bachcantates
Zo10nov13 van12-13uur in de Lutherse Kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn.
Vespers van Rachmaninov door de 8 vocalisten van het Borodin Oktet met Linard Vrielink en Theo van Willigenburg tenoren, Ingrid Nugteren en Cécile Beemster sopranen, Pétur Oddbergur Heimisson en Philip Barkhudarov (bassen) en 1? IJslandse alt. Link RachmaninovVespers
Zo10nov13 van 15.30-17.00uur en van 20.30 – 22.00uur in de St. Catharinakerk, Stratumseind 2, Eindhoven het 'Requiem voor Vincent van Gogh' van de Eindhovense componist en librettist Erik Lotichius (1929) uitgevoerd door EKV de Toonkunst. Link detoonkunst
Za16nov13 om 17uur in de Westzijde of Bullekerk, Westzijde 75, Zaandam "O Ewigkeit, du Donnerwort" (BWV 60). Uitgevoerd door Cor Brandenburg en het Collegium Vocale Zaandam. Link Collegium Vocale Zaandam


TEKSTEN
Het thema deze week is zonden en straf, ondanks vele waarschuwingen.

Jesaja waarschuwt Jeruzalem voor de gevolgen van haar hoerigheid en het verwaarlozen van weduwen en wezen. Jezus weent in Lucas 19 voor Jeruzalem want r43 er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

De psalmist benadrukt dat hij niet mee doet met zondaren. In 2 Tessalonicenzen prijst Paulus de volharding van de Christenen die vervolgd worden als bewijs van hun oprechte geloof. Hij heeft ze er (vorige week) voor gewaarschuwd...

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
(2 Tessalonicenzen 2:13-3:5)
Lucas 19:41-48
Gezang 265 over het (hemelse, toekomstige Jeruzalem:
21e couplet Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!
Liedboek voor de Kerken 1973


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament met profetieën van Jesaja, de grote profeet. In het Hebreews betekent Jesja'jahoe redding van God. Dat profeteert Jesaja ook veelvuldig. Eigenlijk zijn er 3 Jesaja auteurs en wij lezen een boekrol van de 1e Jesaja die boekrol 1-39 schreef. Hij profeteerde voor de val van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap en waarschuwt doorlopend.

Dat lezen wij deze week ook r19 Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. 20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.

De zondigheid van Jeruzalem en haar inwoners wordt aan de kaak gesteld: r21 Ach, de trouwe stad is een hoer geworden..... En als argument r23 23 Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud.

Kunstip: Drie profeten met Jesaja in het midden door Jean Changenet, uit de Provence Frankrijk. Werkzaam 1483-1496. Houten paneel uit circa 1490, nu in het Louvre Parijs, Frankrijk. Bron: RKK Encyclopedie. Link: Jesaja Changenet

JESAJA 1: 18-26
(Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem)
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 19 Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. 20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.

21 Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. 22 Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. 23 Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. 

24 Daarom – zo spreekt de Machtige, de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël: Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. 25 Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik. 26 Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen: ‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.
Link naar complete tekst Biblija.net/Jesaja

Liever luisteren?
Els Geelen uit Den Haag op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hervormde wijkgemeente Kruispunt Diamanthorst 187, Den Haag. Tijd: 10uur, voorganger ds J van den Berg (of ds Bouwen). De profeet Jesaja klaagt de misstanden aan die hij om zich heen ziet. In duidelijke bewoordingen geeft hij uiting aan de teleurstelling van de EEUWIGE en heel scherp verwoordt hij de woede van God over dit onrecht. Maar in die woede klinkt ook het verlangen door, het verlangen dat uiteindelijk het recht zal zegevieren en dat Jeruzalem weer een stad zal worden waar gerechtigheid en vrede elkaar begroeten met een kus.
In het evangelie horen we hoe Jezus huilt over de stad die niet weet wat tot haar vrede dient. De stad zal met de grond gelijk gemaakt worden, omdat het de tijd van Gods ontferming niet heeft herkend. De apostellezing moedigt ons aan standvastig te blijven in het onderricht dat ons geschonken is. De HEER is trouw, Hij zal ons kracht geven en ons tegen het kwaad beschermen. Link (pdf kerkblad de Voorhof) protestantsegemeentedenhaag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Remonstrantse Preek van A.E.J. Kaal voor de Remonstrantse Gemeente te Apeldoorn op 11nov07 over Jesaja 1 en Lucas 19. De wetenschap valt gewoon niet tegen te houden. Allerlei mislukte pogingen om - op ethische, militaire of economische gronden - in te grijpen en te sturen, bewijzen het". Je kunt hierin een zekere machteloosheid beluisteren. En een ondertoon van berusting.
De lezingen van vanochtend - "de aanklacht tegen Jeruzalem" en "Treuren om verwording" weerspiegelen een gevoel van teleurstelling. Herkennen we hier iets van? Hebt u nog herinnering aan een tijd waarin de kerken vol zaten? Aan de tijd waarin God nog een vanzelfsprekendheid was? En dat het geloof een zekerheid was die onomstreden was? Wat is er gebeurd? Zijn we iets kwijtgeraakt? Een oriëntatiepunt? Een houvast? Link Kaal/preken/preek117

Op You Tube: In het Engels met de tekst een originele gospelsong naar Jesaja 1:18. Gecomponeerd op de grand piano van het Matsuyama Fukuin Center, Matsuyama Japan. Uitvoerende niet genoemd, upload van Icesciple (4m03) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 17, in het Latijn heet de psalm Exaudi, Domine naar de 1e regel luister Heer.

De psalmist benadrukt dat hij niet meedoet met zondigheid, maar oprecht is: r4 Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden,

Kunst tip: Gregoriaans gezongen, dus in het Latijn, psalm 17 gezongen door Reinier van der Lof in de Obrechtkerk, Amsterdam op 17Juni09. Volgens de video is "Exaudi Domine" het 1e vers van het offertorium "Perfice gressus" voor Sexagesima en Pentecost VI van de Saint Gall neumes (muziek annotatie) uit het midden van de 10e eeuw (1m17) Link youtube

PSALM 17
1 Een gebed van David.
Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed – geen leugen komt over mijn lippen.
2 Laat van u het oordeel komen, laat uw oog zien wat juist is.
3 Bezoekt u mij in de nacht en beproeft en peilt u mijn hart, u zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond.
4 Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden,

5 mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet.
6 Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken,
7 toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand.
8 Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels 9 voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de vijanden die mij naar het leven staan.

10 Hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal.
11 Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet, ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. 12 Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi, een roofdier dat zich schuilhoudt.

13 Sta op, HEER, ga op hem af en druk hem tegen de grond. Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,
14 uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
15 Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.
Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Drie-eenheidparochie in de Heilige Nicolaas Basiliek St. Nicolaasstraat 12, Ijsselstein. Tijd: 11uur, celebrant P.Kuipers. Teksten 2 Makk.7: 1-2 en 9-14, Psalm 17 en Lucas 20:27-38. Link 3eenheidparochie/h-nicolaas-basiliek-ijsselstein Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Aresko voor persoonlijke geloofsopbouw. Psalm 17 Soms kom je mensen tegen die het altijd maar voor de wind lijkt te gaan, terwijl jij altijd tegenwind moet oogsten in je leven. Oneerlijk, vindt je ook niet? Terwijl jij ook zo je best doet om een geslaagd leven te leiden, kom je tot de ontdekking dat het onbegonnen werk is. Link Aresko

Op You Tube: door Sons of Korah, (van de Korachieten) Engelstalige song naar psalm 17 Apple of your eye naar r8. (2m53) Link youtube


2e Brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
De 2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament. Paulus heeft de gemeente zelf gesticht op zijn 2e zendingsreis. Tessalonika (nu Saloniki) was toen de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Na de heftige uitleg van de Christen vervolgingen vorige week waarmee God zij gelovigen waardig acht deze week de straf voor de Christenvervolgers r15b De maat van hun zonden raakt nu vol, en Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen.

Ook lof voor de volharding van de Tessalonicenzen onder de r3 tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan. 4 Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond; die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt.

Kennis tip: Christenvervolgingen zijn niet voorbij: 'Volgens Bruce Thornton van het Hoover Institution, Stanford Universiteit zijn op dit moment 100 tot 200 miljoen christenen het doelwit van hevige vervolgingen door hoofdzakelijk moslims. ‘Weinig mensen realiseren zich dat we heden ten dage de grootste vervolgingen van christenen in de geschiedenis beleven,’ zei hij. ‘Volgens een schatting wordt iedere vijf minuten een christen vermoord vanwege zijn geloof.Meer op: Xandernieuws/Massale-vervolging-200-miljoen-christenen Link Kerknieuws

2 Tessalonicenzen 2:13-3:5
13 Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 14 Het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeenten in Judea die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de Joden. 15 Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind, 16 omdat ze ons beletten andere volken bekend te maken hoe ze kunnen worden gered. De maat van hun zonden raakt nu vol, en Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen.
17 Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog niet uit het hart, en omdat we zo naar u verlangden hebben we ons alle moeite gegeven u te zien. 18 We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen – ik, Paulus, niet in de laatste plaats -, maar Satan heeft het ons belet. 19 Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? 20 Ja, u bent onze eer en vreugde.
 
3:1-2 Omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timoteüs naar u toe te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleven we in Athene achter. Timoteüs moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, 3 zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan. 4 Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond; die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt. 5 Ik heb Timoteüs dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof standhield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest.
Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Henk Rijneveld uit Valkenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Bathmen, Riteakker 22, Bathmen. Tijd: 10uur, voorganger ds. I. de Jong over Jesaja 1: 18-26, 2 Tessalonicenzen 2: 13-3:5 en Lucas 19: 41-48 Link PGBathmen/leesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds J Vreugdenhil voor de Pauwenburg. Lelystad op 24juli07 over 2 Tessalonicenzen 218-3:5. 'Mensen troosten elkaar. Je mag elkaar laten ervaren wat het is om gemeente te zijn. Om elkaar heen staan, elkaar vasthouden. En wat veel gebeurt: mensen bidden voor elkaar. En ook wel met elkaar. Samen God om kracht en troost vragen. Dat doet Paulus hier ook in deze brief. Zo leert de Heilige Geest ons te bidden voor elkaar. Bid voor elkaar voor persoonlijke troost en tTroost door Gód. Link Pauwenburg (word doc)

Op You Tube: God is faithfull preek in het Engels over 2 Tessalonicenzen 2:13-3:5 door pastor Paul A. Tullberg voor de Lutheran Good Shepherd Lutheran Church en School Wisconsin Rapids, Wisconsin, USA op14Nov10. (18m55) Link facebook


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het 1e deel komt alleen voor in Lucas, Jezus die voor de glorieuze intocht in Jeruzalem bij de aanblik van de stad haar lot beweent. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

Het 2e deel van onze tekst komt ook voor bij Mattheus 21:12-13, Marcus 11:15-18 en Johannes 2:13-22 (17: mijn ijver voor uw huis verteert mij als een vuur). Het is het bekende verhaal van Jezus die de handelaren (volgens Mattheus en Marcus duivenhandelaren en geldwisselaars volgens Johannes handelaren van runderen, schapen en duiven en geldwisselaars) uit de tempel stuurt r 46b “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’

Kunst tip: Jezus verjaagt de handelaren uit de tempel door Quinten Massijs ook wel Kwinten of Quentin en de achternaam Matsijs, Matsys (wiki en), Massijs, Massys, Metsijs, Metsys, Messijs of Messys. (Leuven ca. 1466 - Antwerpen 1530) Zuid-Nederlands schilder, de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven. Olieverfschilderij op doek, nu in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen België. Link

Lucas 19: 41-48
Intocht in Jeruzalem
41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 45 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Zutphen De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 Zutphen. Tijd: 10uur, voorganger ds. S. Sluis. Viering van de Dankdag voor gewas en arbeid NB OT lezing 2Kon. In Lucas 19: 41-48 huilt Jezus over het lot van de stad Jeruzalem. In de woorden die Lucas Hem in de mond legt wordt vooruitgelopen op de verwoesting van de stad en de tempel in het jaar 70. Als dieperliggende oorzaak noemt Lucas het feit, dat men de tijd van Gods ontferming niet heeft herkend. Misschien is het gebed wel een “plaats” waar die herkenning geschiedt. Link PGZutphen/leesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Neely Kok Vlaardingen voor de Emmauskerk pkv-Ambachtoost op Palmzondag 2006 over Lucas 19 Link pkv-ambachtoost.nl/emmauskerk/preek (pdf)

Op You Tube: De scene in de film The Last temptation of Christ (1988) van regisseur Martin Scorcese met Willam Dafoe als Jezus. Meer op imdb (3m36) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed op basis van een lied van Paul van Vliet 'ik drink op' voor de mensen die (wel willen en kunnen) veranderen.

Ik bid voor de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik bid voor de mensen
Die met vallen en opstaan
Blijven geloven
Met het geloof van een kind.

Ik bid voor de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik bid voor de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.

Ik bid voor de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van te voren niet vragen
‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’
Ik bid voor de mensen
Die dóór blijven douwen
Van doe het maar wél
En kijk maar niet om.

Ik bid voor de mensen
Die alles verloren
Die weg zijn gezakt
En zijn ondergegaan.
Ik bid voor de mensen
Die terug bleven vechten
En daarna herboren
Weer op zijn gestaan.

Ik bid voor het béste
Van vandaag en van morgen
Ik bid voor het mooíste waar ik van hou
Ik bid voor het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou!!Naar Paul van Vliet hopelijk met zijn instemming
Originele versie op: Paulvanvliet.nl/songteksten

VOLGENDE WEEK
17 november 2013, 9e van de herfst

Exodus 3:1-15
Psalm 98
(2 Tessalonicenzen 3:7-13)
Lucas 20:27-38
Gezang 199

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten