woensdag 20 november 2013

24 november 2013, 10e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
24 november 2013, is de 10e zondag van de herfst en voor de Rooms Katholieken is het de zondag van Christus Koning van het Heelal, een hoogfeest op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De liturgie van 'Christus, Koning van het heelal' benadrukt de rol van Jezus als heerser van de schepping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Verrijzenis is er een eind gekomen aan de oude orde, waarin de mens onderworpen was aan de macht van de dood. Al wie in Christus gelooft zal worden verheven tot een schepsel dat de eeuwige heerlijkheid zal mogen genieten. Bron: RKK/Christus koning

(veel) Protestantse kerken herdenken deze laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag, de overledenen. In PKN Ommen doen ze het zo: We gaan over tot het gedenken van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hun namen. We vergeten hen niet. En we mogen geloven dat ook God zijn geliefden niet vergeet. Voor elk gemeentelid dat het afgelopen kerkelijk jaar is overleden, ligt voorin de kerk een wit steentje klaar. Zoals elk steentje uniek is. Zo waren deze mensen uniek. (NB Ommen leest andere teksten)

Voor de Evangelisch Luthersen is het de 3e zondag van de Voleinding want volgende week begint de Advent. Met Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar (en een nieuw leesrooster) en tellen we 4 zondagen af naar Kerstmis.

De Bach cantate voor deze zondag is ''Wachet! betet! betet! wachet!'' (BWV 70). De teksten horen bij Mattheüs 25: 31-46 over de terugkomst van de Mensenzoon.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Wachtet! betet! Betet! Wachtet'' (BWV 70a) uitgevoerd door de Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach-Collegium Stuttgart onder leiding van Helmuth Rilling. Met Arleen Augér, sopraan; Verena Gohl, alt; Lutz-Michael Harder, tenor en Siegmund Nimsgern, bas.
Coro:
Wachet! betet! betet! wachet!
Aria (alto):
Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Aria (soprano):
Laßt der Spötter Zungen schmähen
Aria (tenor):
Hebt euer Haupt empor
Aria (bass):
Seligster Erquickungstag
Chorale:
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht (18m13) Link youtube

Of kijk op dit blog op 9dec12 naar "Wachtet! betet! Betet! Wachtet. 1: koor en 2:recitatief van BWV 70a in de Harnoncourt-Leonhardt cycle. Bespreking van de cantate (inclusief de geschiedenis) op kloosterkerk

Of op dit blog op 4dec2011 naar John Elliot Gardiner (13e cd van de serie Bach Pelgrimage). Een stevige, swingende BWV 70 “Wachet, Betet, betet wachet” (3m41).

Of op 5dec2010 naar BWV 70a 'Wachet betet betet wachet' zonder vermelding van de uitvoerenden, wel geanimeerd met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria. (4m11)

Concert tip
vrij6dec13 om 17uur in de Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal (BWV 70a) 'Wachet betet betet wachet' uitgevoerd door Patrick Ayrton en het Bach Ensemble van het Koninklijk Conservatorium. Link Bach op Vrijdag


TEKSTEN
Het thema deze week is wees gewaarschuwd voor (komend) onheil, maar weet je veilig onder Gods bescherming.

In Malaechi de waarschuwing voor De dag van de Heer. In Psalm 46 r2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Maar God is ook hardhandig in het bereiken van zijn doel: r9b verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 10 wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. 11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
In Openbaring r8b Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.
Jezus voorspelt in Lucas heel veel ellende maar ook r18 ... geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19
Gezang 114
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Liedboek voor de Kerken 1973


MALEACHI
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi betekent boodschapper, dus misschien was het niet zijn echte naam. Hij profeerde aan het eind van de 5e eeuw voor Christus. Het boek is grotendeels een dialoog van de profeet met luisterende teruggekeerde Joodse ballingen. Maleachi is niet blij met ze, het boek staat vol waarschuwingen en eindigt zelfs met een waarschuwing voor De dag van de Heer

Het boek wordt in zeven delen verdeeld:
1 De liefde van God voor Israël, zoals die blijkt uit het lot van Edom (1:2-5)
2 Onwaardige offers en het verbreken van het verbond door de priesters (1:6-2:9)
3 Echtscheiding en het trouwen met heidense vrouwen (2:10-16)
4 De dag van het oordeel (2:17-3:5)
5 Oproep tot het betalen van de tienden en heffingen (3:6-12)
6 De vromen en de goddelozen (3:13-18)
7 De dag van de Heer (3:19-24) Bron: Wikipedia/Maleachi
Wij lezen die laatste 6 regels Maleachai 4:1-6 (alternatief genummerd als Malechai 3:19-24)

Kunstip: De profeet Maleachai in een altaar retabel voor de Dom in Siena door door Duccio de Buoninsegna (1260–1318). Eierverf op hout, circa 1308-1311. Nu in het Museo dell'Opera del Duomo, Siena Italië. Link: DucciodiBuoninsegna

MALEACHAI 4:1-6
1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de  toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun  noch wortel, noch tak laten zal. 2 U lieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. 3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen. 4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. 5 Ziet, Ik zende u lieden den profeet Elia, eer dat die  grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. 6 En hij zal het hart der  vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun  vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. 
 De NVB heeft geen Malechai 4, de tekst staat er als 3:19-24 NBV

Liever luisteren?
Gerrit van Meijeren uit Dirksland, Predikant Hoe ik de NBV moet inschatten weet ik nog niet, maar alle aandacht voor de bijbel in onze samenleving vind ik uitstekend. Daarom doe ik graag mee met dit initiatief. Op voorleesbijbel Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi 3, boek 4 begint na circa 11 minuten.

Liever live?
Protestantse gemeente Kamperland, de Ark, Veerweg 100, Kamperland. Tijd: 9.30 uur, C.E. Bakker uit Sommelsdijk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Maleachi 4:1-6 en Lucas 21:5-19. Link dearkkamperland.nl/kerkblad
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J.C. Schaeffer voor de Hereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nunspeet op 17dec2006 over Malaechi 3:19-24 Onlangs kreeg ik van iemand uit onze gemeente een email met een vraag. Die vraag was: Is de God van het OT wel dezelfde als de God van het NT? Link Nunspeet.ngk/Maleachi3:19-24 (pfd online te zien)

Op You Tube: In het Engels, Cole from On That Day Ministries, (Leavenworth, Kansas) leads you through the book of Malachi to illustrate the personality and expectations of YHVH for His people. (13m11) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 46. In het Latijn heet de psalm Deus noster refugium naar de 2e regel 'God is voor ons een veilige schuilplaats'. Maarten Luther grondlegger van de Lutherse kerk liet zich ergens tussen 1526 en 1528 inspireren door deze psalm voor zijn (strijd)lied "Een vaste burcht is onze God" of "Ein feste Burcht is unser Gott".

Eerst wordt de veiligheid bezongen r 2en3 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Maar God is ook hardhandig in het bereiken van zijn doel: r9b verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 10 wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. 11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Kunst tips: Joseph Joachim Raff, componeerde een ouverture van een drama over de 30jarige oorlog: Ein feste Burg ist unser Gott, Op.127 in 1865. Andante religioso - Allegro eroico (non troppo vivo, ma vigoroso) - Allegro trionfale Uitgevoerd door het Stuttgart Philharmonic Orchestra onder leiding van Giovanni Bria (20m25) Link youtube

of Jean-Philippe Rameau (1683 † 1764) schreef in 1716 een groot Motet geïnspireerd door psalm 46 Deus noster refugium, grand motet voor solisten, Koor, 2 hobo's, violen, viola de gamba & continuo. Uitgevoerd door: Hervé Lamy, ténor; Peter Harvey, bariton; Véronique Gens, sopraan; Jean-Paul Fouchécourt, countertenor; Isabelle Desrochers, sopraan; Stephan Imbodem, bas en Marcos Loureiro de Sa, bariton. Dirigent Hervé Niquet en het Le Concert Spirituel Ensemble (12m51) Link youtube

PSALM
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela
9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10 wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Psalm 46

Liever luisteren?
Jan Steen uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Franeker, Martinikerk, Breedeplaats 2, Franeker. Tijd: 9.30uur, voorgangers ds. L.A. Bergstra en ds. D.J. van Bochove. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. Hun namen zullen genoemd worden en een lichtje wordt voor hen aangestoken. Na de dienst kunnen familieleden van de overledenen de kruisjes van hun geliefden in ontvangst nemen. De Franeker Cantorij verleent traditiegetrouw haar medewerking. En de Schriften zullen geopend worden. We lezen een gedeelte uit het Oude Testament en een lezing uit het Nieuwe Testament volgt. In de prediking zal Psalm 46 centraal staan op deze bijzondere zondag. “God is voor ons een veilige schuilplaats “, zijn de eerste woorden van dit prachtige lied. We kunnen elkaar na de dienst ontmoeten bij een kopje koffie/thee of een glaasje frisdrank Link PKN Franeker Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J. de Kok voor de Kruiskerk in Diever op 15nov09 over psalm 46: Nood leert bidden en vertrouwen. Link Kruiskerkdiever/Psalm46 (pdf online te bekijken)

Op You Tube: Anglicaanse uitvoering van Maarten Luthers lied op psalm 46 door het Choir of Westminster Abbey, onder leiding van Martin Neary (2m59). Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en dus van de Bijbel. Het is een profetisch boek waarin de toekomst geopenbaard wordt maar dan wal als apocalyps naar het woord van de oorspronkelijke vertaling in het koine (volks) Grieks dat wij vaak als een dreigend toekomstbeeld vol verwoesting opvatten.

In onze regels gelukkig een blijdere boodschap r8b Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.

Kunst tip: Deur met de Bijbeltekst en klopper op het blog van Reverend Simon Bickersteth. Worked at St Martin's Church Walsall. Link RevBickers

OPENBARING 3:7b-12
(Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:)
7 “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. 10 Omdat u trouw bent  gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. 11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. 12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.
De Nieuwe Bijbelvertaling Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Christelijke Gereformeerde kerk Aalten, Berkenhovestraat 9, Aalten. Tijd: 9.30uur, voorganger ds R Bikker. Openbaring: brief aan Filadelfia Link CGKAalten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Auke Jan Hofman op Zeeland.net over Openbaring 3:7 'Zou ik verbergen wat ik ga doen?' Link communities.zeelandnet

Op You Tube: In het Engels Dr Rev McGee voor Thru the radio Network. (10m39) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 24;1-2 en3-14 en Marcus 13:1-2 en 3-13. 

Jezus voorspelt achtereenvolgens de verwoesting van de tempel, oorlog en opstand, aardbevingen, hongersnoden en epidemieën, mishandelingen, vervolgingen en uitleveringen, opsluiting, rechtzaken, familietwisten en verraad en terechtstellingen r18 Maar (ook) geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

Kunst tip: Wilhelm von Kaulbach (1805-1874) Duitse schilder bekedn door zijn muurschilderingen en illustraties. Verwoesting van de tempel door Titus
1846. Nu in de Neue Pinakothek, Munich, Duitsland Link Kaulbach Zerstoerung Jerusalems durch Titus

LUCAS 21:5-19
De komst van de Mensenzoon
5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 10 Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV Lucas 21

Liever luisteren?
Jouke van Winden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Brielle, Sint Catharijnekerk, St. Catharijnehof 1, Brielle. Tijd: 10uur, voorganger ds. S.M. Dekker 2 Koningen 9alternatief leesrooster) Lucas 21:5-19. Link Catharijnekerk/Kerkblad20nov13 (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Leonie van Straaten voor op 25nov07 over Lucas 21:5-19 met verwijzing naar Maleachi en de zondag van de Voleinden, laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag van de Voleinding zet ons in het midden tussen het einde van de tijd, van deze wereld, en de komst van het koninkrijk, een nieuw begin. Dat is spannend, dat hoorden we al aan de lezingen van vandaag.
Het gesprek kwam op de tempel. Mensen bouwen plaatsen om God te ontmoeten: de St. Pieter in Rome, de Ka’ba in Mekka, of deze Roeach hier in Bergeijk. De plaatsen zijn ons dierbaar, maar vindt God ons hier ook werkelijk als mensen van gebed, van geloof, hoop en liefde? Er is veel af te breken, om tot de kern te komen, zei gisteren iemand in onze voorbereiding.
De tempel van Jeruzalem is in de geschiedenis meermalen verwoest. In de tijd van Maleachi is de tempel na de ballingschap opnieuw opgebouwd. De mensen zijn er alweer aan gewend, en vervallen in routine. Ze onderhouden de rituelen pro forma, maar zijn in hun hart niet meer verbonden met de inhoud. Wat winnen wij ermee, dat wij Gods geboden onderhouden? Een vraag die mij/ons niet vreemd is: wat heb je eraan, wat win je ermee om christen te zijn? Link Creator.zoho/PrekenbijhetLucasevangelie

Op You Tube: In het Engels, een beschrijving van Christenen in een anonieme brief aan (ene) Diognetes uit de 2e Eeuw met een toelichting en beetje protest van Daniel Mayne One in Christ -- How does a Christian Act? (3m01) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer geen gebed maar de uitspraak van Christiane Berckvens afgelopen zondagmorgen bij Dit is de Dag op radio 1 (7uur) Daar zei zij -tot mijn opluchting en instemming-:

Vloeken is ook bidden

Beluister de uitzending op Radio1/gemist/ditisdedag17nov13
Christiane Berckvens-Stevelinck is hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, Remonstrants predikante en biedt pastorale dienstverlening en geestelijke begeleiding, zonder kerkelijke of religieuze binding, bij onder andere inzegening van levensverbintenissen, bij rouwceremonies, welkomstrituelen en crisisituaties moederoverste


VOLGENDE WEEK
1 december 2013, 1e zondag van de Advent

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Matteüs 24:32-44
Gezang 1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg

6dec13 is de de-nacht-van-de-bijbel in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amstelveen Kerk op de Zuidas.

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten