woensdag 27 november 2013

1 december 2013, 1e zondag van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

Deze zondag beginnen we met een nieuw leesrooster voor de komende 9(!) jaar. Dat is langer dan gebruikelijk (?) en daarmee willen de samenstellers 'meer balans te brengen in de lezingen over een wat langere periode'. Dat slaat op de alternatieve lezingen want onze teksten zijn precies dezelfde als op 28nov10. Helaas.
Gekozen zijn zg Elementaire lezingen, die representatief zijn voor de afzonderlijke Bijbelboeken, boekrollen die horen bij bepaalde kerkelijke- en zondagen en de boekrollen die voor Bijbelstudie relevant zijn. Meer op de website van de RaadvanKerken

Op het RefDag (niet op zondag) een artikel over het leesrooster met als afsluiting 'Welke ontwikkeling signaleert ds. Touwen in de leesroosters sinds 1977? „Er is niet meer de ambitie om de hele Bijbel te lezen. Er moeten keuzes worden gemaakt. De tijden van een lange doorgaande lezing van drie maanden Leviticus zijn voorbij. Vragen waardoor we ons hebben laten leiden zijn: Wat zijn de teksten die ertoe doen, die een mens in zijn geestelijke bagage meedraagt, die een kind in zijn kinderkerkcarrière zou moeten meekrijgen?”


PERIODE
1 december 2013, 1e zondag van de Advent er zijn er 4 en ze tellen af naar Kerst. Advent(us) is Latijn en betekent komst we tellen nl af naar de komst, geboorte van Jezus op Kerstavond. De 4 zondagen en het aftellen worden in de kerk of thuis gesymboliseerd door de 4 Adventskaarsen die op de zondagen, elke zondag een, worden aangestoken. Voor kinderen is er een Adventskalender (die meestal op 1 december begint) met op elke dag een snoepje of cadeautje. Voor volwassenen maken kerken vaak maandkalenders met teksten en afbeeldingen met op zondag kaars(en)afbeeldingen.

Levavi
De eerste Adventszondag heet Levavi naar het Gregoriaanse gezang 'Ad te levavi..." 'Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen'.

Deze week is het op 5 december, Sinterklaas, Sint Nicolaas avond. Tot die tijd logeert hij in het Catharijne Convent in Utrecht in een 'Huis van Sinterklaas', versierd met tekeningen van Charlotte Dematons van de verschillende legendes rondom zijn leven. Zoals die van de 'Drie arme meisjes'. Er waren eens drie verarmde adellijke dames, die geen bruidsschat hadden en dus niet konden trouwen. Sinterklaas besloot ze te helpen en gooide drie nachten achtereen een buideltje met geld door het raam naar binnen. Zo konden de meisjes toch nog trouwen! FacebookPageCatharijneConvent

De Bach cantaten voor de 1e zondag van Advent zijn 'Nun komm, der Heiden Heiland'' (BWV 61), 'Nun komm, der Heiden Heiland' (BWV 62) en 'Schwingt freudig euch empor' (BWV 36). De teksten horen bij onze Romeinen tekst 13:11-14 maar Mattheus 21.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 36 voor de 1ste zondag van Advent Schwingt freudig euch empor. Geen bewegend beeld maar het schilderij Le Couple dans le paysage bleu van Marc Chagall.
00:00 1. Koor
Schwingt freudig euch empor
04:07 2. Koor (Sopraan en Alt)
Nun komm, der Heiden Heiland
07:53 3. Aria (Tenor)
Die Liebe zieht mit sanften Schritten
13:34 4. Koor
Zwingt die Saiten in Cythara
15:07 5. Aria (Bas)
Willkommen, werter Schatz
19:19 6. Koraal (Tenor)
Der du bist dem Vater gleich
21:12 7. Aria (Sopraan)
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
29:27 8. Choral
Lob sei Gott, dem Vater, g'ton
Jongenssopraan Peter Jelosits (Wiener Sängerknaben), Alt Paul Esswood, Tenor Kurt Equiluz, Bas Ruud Van der Meer en de Wiener Sängerknaben & Chorus Viennensis koormeester Hans Gillesberger en het Concentus musicus Wien onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. (30m05) Opname uit 1974.
Link youtube

Of kijk op dit blog op 2dec12 naar 'Nun komm, der Heiden Heiland' II (BWV 62), de tenoraria door Christoph Pregardien 'Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis' de basrecitatief door Peter Kooy 'So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron en Streite, siege, starker Held!', de sopraanrecitatief door Sibylla Rubens, alt Sarah Connolly 'Wir ehren diese Herrlichkeit' en het Koraal: Lob sei Gott dem Vater'. Het Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe (18m46).

Of kijk op 27nov2011 naar "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:7) de aria: "Auch mit gedämpften" zonder de uitvoerenden helaas (6m56) en "Swingt freudig euch empor" (BWV 36:1 coro) ook zonder de uitvoerenden met Hieronimus Bosch schilderij ''de Tuin der Lusten'', nu in het Prado Museum in Madrid, Spanje (4m02).

Of kijk op dit blog op 28nov2010 naar Ian Bostridge 'Der Heiland ist gekommen' (1) JS Bach (BWV 61.2) met het Concentus Musicus Vienna en het Arnold Schoenberg Choir en Nikolaus Harnoncourt, dirigent (1m38) en 'Amen, Amen' het koraal 61.4 (1m)

Concert tip2
zo1dec13 10uur in de Nicolaikerk, Nikolaaskerkhof, Utrecht, 'Der Heiland ist gekommen' (BWV 61) uitgevoerd door Ko Zwanenburg en de Nicolaïcantorij & Capella di San Nicolai. Link Nicolaikerk
zo1dec13 10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem, Der Heiland ist gekommen' (BWV 61) uitgevoerd door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem
zo1dec13 16uur in de Adventskerk, Lindelaan 49, Assen. 'Nun komm, der Heiden Heiland' (BWV 62) uitgevoerd door Daniel Rouwkema en de Asser Bach Cantategroep. Link Asser Bach Cantategroep
zo1dec13 19.30uur inde Geertkerk, Geertekerkhof Utrecht "Swingt freudig euch empor" (BWV 36) uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten

TEKSTEN
Het thema deze week sluit aan bij de Advent het aftellen naar kerstmis en de geboorte van Jezus dus lezen wij over de komende vrede op aarde in Jesaja als de zwaarden tot ploegscharen zijn omgesmeed. In de psalm voor de reis naar de tempel in Jeruzalem: r8 Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 9 Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.
In Romeinen het 'elfde' gebod: 'heb uw naaste lief' en in Mattheus r43-44 'de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht'.

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Matteüs 24:32-44
Gezang 1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg naar Micha 4:2 Biblija.net Micha 4:2 het laatste lied uit het nieuwe Liedboek-2013/1016 (pdf)
Kom, laat ons opgaan naar de berg waar God de vrede leert: een ploegschaar maak je van je zwaard, een snoeimes van je speer.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de grote profeten uit de Bijbel en er staan 65 boekrollen op zijn naam. Deze boekrol is van de eerste, echte Jesaja die werkte voor de Babylonische ballingschap en boekrol 1-39 schreef. Jesaja's boekrollen staan bol van de profeties over de komende Messias en Gods rijk op aarde.

Prachtig is het toekomstvisioen van een wereld zonder oorlog: r4b Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Wat een wrange voospelling gezien de voortdurende staat van dreigende oorlog en beleg waarin de nakomelingen van Jakob verkeren.

Kunst tip: Het schilderij dat een van de bekendste visuele aanklachten tegen oorlog ''de Guernica'' uit 1937 van Pablo Picasso (1881–1973) een verbeelding van het geweld van de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939) Nu in het Reina Sofia Museum, Madrid Spanje. Link: Guernica

JESAJA 2:1-5
De dag van de HEER
1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

2 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 3 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren?
Els Geelen uit Den Haag op NBV Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
EUG Oekumenische Studentengemeente, Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht. Tijd: 11uur, voorganger Katholieke gemeentepastor Marieke Milder Thema: Stip op de horizon. Lezing: Jesaja 2:1-5 Eerste dienstvoorbereiding: reeds begonnen. Een adembenemend visioen, tegen zoveel in: het bergje met Godshuis in Jeruzalem zal het hoogste centrum van de wereld zijn! De volken stromen toe, om daar te leren hoe recht en vrede samen kunnen gaan. Eindelijk! Op dat visioen hopen betekent: gaan in dat licht, besluit de profeet. De lutherse traditie reikt hierbij als evangelielezing aan Mattheüs 21:1-9 (de komst van de vredeskoning, met Advent en Palmzondag). Link EUG-Janskerk/Jesaja met-advent-en-kerst Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Parochie Sint Dominicus, Tiel op de 1e Advent 2004 over volle kerken met kerstmis en hij-is-gekomen-voor-alle-mensen. Link Preken.be/advent1

Op You Tube: Fries gezongen door "De Dobber" uit Harich bij Nijbeets (Gasterlan) uit "As alle hope" Jesaja 2:1-5 tekst: Fedde Schurer. (1m57) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 122, een psalm van David. In het Latijn heet de psalm Lætatus sum of 'Ik was blij / verheugd' naar de 1e regel, een bekend introïtus (beginregel).
Psalm 122 is een van de 'Hammaaloth' liederen (ps 120-134), die door de Israëlieten gezongen werden wanneer ze naar de tempel in Jeruzalem gingen. Het zijn de liederen van de opgang want Jeruzalem lag op 750 meter hoogte, iedereen die naar de tempel in de heilige stad wilde, moest omhoog gaan, opgaan. Ook in onze psalm gaat het over naar het huis van de Heer gaan, daar komen de stammen samen (r4). Ook hier de vraag om vrede (r6)

Kunst tip: Foto van de Damascus poort van Jeruzalem bij nacht, de foto is van J Kaman en prints zijn te koop Link Travel-images/israel

PSALM 122:1-9
1 Een pelgrimslied van David.
Verheugd was ik toen ik hoorde:
Wij gaan naar het huis van de HEER,’
2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.

3 Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
4 Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
5 Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

6 Vraag om vrede voor Jeruzalem:
Dat rust hebben wie van je houden,
7 dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’

8 Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
9 Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Drieëenheidparochie, Heilige Nicolaasbasiliek in IJsselstein St. Nicolaasstraat 12, IJsselstein. Reguliere vieringen: zat 9:30-10uur rozenkransgebed in de kapel van O.L.V. van Eiteren en zondag Eucharistievieringen. Tijd: 11uur, voorganger P. Brenninkmeijer Eucharistieviering met koor Cantate Domino, dirigent en organist: R. Verwer. Lezingen en de psalm: 1e Lezing: Jesaja 2: 1-5, Psalm 122, 2e Lezing: Mattheus 24:37-44. Lector/Lectrice: J.v.Dongen. Link 3eenheidparochieijsselstein Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Rutger Heij voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Schuilhof in Zeewolde. Bij het 25-jarig bestaan van de gemeente over Psalm 122 'Vraag-om-vrede-voor-de-gemeente'. Niet dat ik niet zou willen bidden om de vrede van het huidige Jeruzalem want wat een ellende is het daar. Oorlog in de stad van vrede. Jeru-shalom, het is een woordspel in de Psalm. Stad van vrede. Wat is daar van over? De tempel van God staat er ook niet meer. Waar moet je naar toe als je God wilt prijzen? Weet u wat het nieuwe centrum van aanbidding is? Dat is Jezus. Had Hij niet gezegd: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen’ (Johannes 2:19-21, Marcus 14:58)? Link Rutgerheij/Psalm 122

Op You Tube: Vesper van Monteverdi (1567-1643) Italiaans Renaissance-Barok componist en dirigent. Uitgevoerd door solisten: Katelyn Lee (Cantus), Kimberly Redick (Sextus), Dominic Lim (Altus), Micheal Porter (Tenor), Paul Eliot (Quintus), Gavin Hayes (Bassus), het IU Concentus early music ensemble en het IU Pro Arte ensemble onder leiding van William Gray. naar Psalm 122 laetatus sum. (6m56) Link youtube


Brief van Paulus aan de ROMEINEN
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Hij is van plan is de Christenen in Rome te bezoeken als hij op doorreis is naar Spanje. Hij stuurt alvast een brief vol aanwijzingen voor het Christelijk leven. Het zijn positieve wenken r8 want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld maar ook r9b ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ uit de 10 geboden uiteraard, maar toch ook geen dagelijks wangedrag mag je hopen.

Kitsch tip: of gewoon ouderwets, een boekomslag illustratie van A. Rünckel bij Heb uw naaste lief als uzelf: een verhaal door J. Hogenbirk uit 1897, deze druk uit 1925. Uitgeverij G.F. Callenbach, Nijkerk op: Achterderug met een negatieve Recensie(s) Link Achterderug/omslag

ROMEINEN 13:8-14
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede, Grote Kerk aan de Markt. Tijd: 9.15uur, voorganger ds Henk Kroese (?). Lezingen: Jesaja 2:1–5 en Romeinen 13:5–12. Op deze zondag wordt Emma Bosma gedoopt. Link PGWijkbijduurstede/kerkbrief Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds MJ Schuurman op zijn blog over Romeinen 13:11 ‘U hebt door in welke tijd wij leven. U doorziet onze tijd.’ Als dat tegen  gezegd wordt, vraagt u zich wellicht af: ‘Ik? Wie ben ik nou? Ik ben geen deskundige.’ Toch zegt Paulus dat tegen de gemeente – en daarmee ook tegen ons: U verstaat de tijd. U weet wat er speelt. Link MJSchuurman/preek-over-Romeinen 13:11

Op You Tube: In het Engels met Nederlandse ondertiteling Reverend Andrew Wommack uit Texas voor Gospel Truth Radio. (22m23). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 13:28-31 en Lucas 21:29-33 (Math 24:32-35) en Marcus 13:32-37 en Lucas 21:34-36 (Matth 24:36-44)

Kunst tip: Ikoonachtig doek/paneel van een onderwijzende Jezus. Zonder de kunstenaar of bron. Link Geloofenleven.be/jpg

Mattheüs 24:32-44
32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

(Wees waakzaam)
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms katholieke parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Markt 34 Prinsenbeek Route Tijd: 10uur, voorganger P.Heye Euchristie met Byzantijnskoor. Mattheus 24 Link Parochieprinsenbeek Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Joke Floktra-Meems voor de Hofkerk op 28nov over Mattheus 24 en Micha 2 Link Protestantsekerk.net/klant84.pdf (pdf)

Op You Tube: In het Engels de Reverend Janet Edwards over de komende laatste dag Matthew 24:32-44 Jesus "is coming at an unexpected hour." How are you staying ready for Jesus' second coming? Everey day has the possiblity of God doing something new. (1m56) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de week op de Facebookpage van de Schotse baptisten:

St AndrewScots Prayer of the week:

As a new week stretches before me,
I look with wonder into the deep well of emotions
You have given Your children.
I pray that I may withdraw enough compassion
to heal anotherʼs broken heart;
enough peace to quell anotherʼs fear;
enough joy to celebrate anotherʼs victory;
enough strength to share anotherʼs burdens,
and enough faith to light a candle in anotherʼs darkness.
Thank You for the assurance You have been given us
that our well will never run dry.
Amen
VOLGENDE WEEK
Zondag 8 december 2013, 2e van Advent

Jesaja 11:1‐10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Matteüs 3:1-12

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten