woensdag 27 augustus 2014

31 augustus 2014, 11e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
31 augustus 2014, is de 11e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Mein Herze schwimmt im Blut' (BWV 199), ''Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei'' (BWV 179, deel voor en na preek) en “Herr Jesu Christ, du höchstes Gut” (Koraalcantate BWV 113).

De teksten horen bij Lucas 18:9-14 met de gelijkenis van de huichelachtige Farizeeër en de berouwvolle tollenaar.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Sir John Eliot Gardiner, het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, spelen alle drie de Bach Cantatas BWV 113, BWV 179 en BWV 199. Solisten: Magdalena Kožená, Sopraan; William Tower, Alt, Mark Padmore, Tenor en Stephan Loges, Bas. Met Duitse ondertitels. Opname in St. Davids Kirkwall, Iona in 2000 ook250 jaar na de door van Bach. (1u8m02 ) Link youtube

Of kijk op dit blog op 19aug12 J.S. Bach “Mein Herze Schwimmt im Blut”, (BWV 199) door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als dirigent. Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link eduardvh.

Of op dit blog op 4sept11 naar J.S. Bach “Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” (BWV 179). Magdalena Kozena: mezzosopraan, William Towers: countertenor, Mark Padmore: tenor en Stephan Loges: bass. Met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloïsts, gedirigeerd door John Eliot Gardiner in Saint Davids (?) (7m24) zd. Met Playlist.

Concert tip
Zo 31aug14 om 19uur tot 20:45uur in de Grote og Bavo kathedraal in Haarlem. 'Heel veel Bach in de Bavo' een orgelconcert door zes organisten van de 18 Leipziger koralen. Met Anton Pauw (cantor- en kerkorganist van de Grote of St. Bavokerk), Henny Hei-kens (organist van de Oude kek in Rijswijk), Jaco van Leeuwen (cantororganist St. Jeroenskerk Noordwijk), Jos van der Kooy (stadsorganist Haarlem), Junko Sakakibara (organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam Zuidoost en de Doopsgezinde Kerk in Heemstede) en Jan Spijker (organist Zuiderkerk Enkhuizen) Gratis entree, vrijwillige bijdrage. Bron: htChristelijkeconcertagenda/BachindeBavo


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan deze week Jeremia 7:23-28, Psalm 105:1-­7, (Romeinen 12:1-8) en Matteüs 17:14-20. Die las ik op 28aug11. Ik vond het teksten over van alles en nog wat....
Op het Alternatief Leesrooster staat niets tot 21 september.

In de regels die zijn gekozen voor het 0ecumenisch leesrooster komt geen vrouw voor, alleen in Romeinen 12:1 staat 1 Ik roep u dan op, broeders-en-zusters, vanwege de barmhartigheden van God, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, aan God welbehaaglijke offerande, uw eredienst in de zin van het woord. Het is typisch Nieuw Testament begrip dat daar 161 keer wordt gebruikt en dan vooral door Paulus in de brieven. Kampioen is de 1e brief aan de Korintiërs waar de term 26 keer voorkomt.

Het is meestal de aanspreekterm die de apostel Paulus gebruikt wanneer hij de Gemeenten schrijft. Maar ook in het eerder geschreven boek Handelingen, dat aan de evangelist Lucas wordt toegeschreven, wordt de term veel gebruikt. In het Oude Testament komt het slechts 2x voor: bij Ezechiël en Hosea. Ezechiel 11 zegt de Heer tot hem r15 ‘Mensenkind, het zijn je eigen broeders en zusters, je verwanten en alle andere Israëlieten in ballingschap.... In Hosea 2:3 staat op de dag dat God zelf zal zaaien... 3 Dan noemen jullie je broeders weer Ammi (mijn volk) en je zusters weer Ruchama (Ruchama kan worden vertaald als ‘die ontferming ontvangt’). Bron: Biblija.net/Broeders&ZustersindeNBV

In Ezechiël wordt de term dus heel letterlijk gebruikt, maar in Hosea al meer overdrachtelijk zoals later in het Nieuwe Testament. Daarom lees ik deze week over de profeet Hosea en zijn overspelige vrouw Gomer.


HOSEA
Hosea is het 28ste boek van het Oude Testament. Hosea is een profeet, die leefde voor de verwoesting van Israël in 722 vChr. Fragmenten van de Hosea rol zijn gevonden tussen de Dode Zee rollen (1e eeuw vChr) van de Essenen.
Hosea profeteerde in het Noordelijk koninkrijk tegen Israel en Ephraim (vanaf Hosea 4 het volk van Efraïm). Hosea was geen belangrijke profeet, maar hij is van de weinigen getrouwde en waarvan de vrouw bij naam wordt genoemd. Jammer genoeg niet erg positief, maar dat paste in het plan van God met Hosea en Israël. r1 ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’

In Hosea 2 wordt Gomer's ontrouw vergeleken met de ontrouw van Israël. Met o.a. Het dodelijk verwijt -want niets onvergefelijker dan het vereren van andere God(en)- r10 Zij beseft niet dat ik het was die haar koren, wijn en olie gaf. Het zilver en goud waarmee ik haar verrijkte, werd besteed aan een Baälsbeeld. Maar het komt goed r21 Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. 22 Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn. De boekrol eindigt dezelfde regels als eerder genoemd (2:3) r25 want het land zaai ik in met mijn volk. Over Lo-Ruchama zal ik mij ontfermen, Lo-Ammi noem ik weer mijn volk, en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’

In Hosea 3 vertelt Hosea het verhaal van zijn kant en legt het nog eens uit.

Kunst tip: Hosea en Gomer in een Bible Historiale (de Historische boeken uit het OT vertaald in het Frans) van Petrus Comestor uit 1372. Nu in de collectie van het Meermannno Westreenianum, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Cat nr. 10 B 23 426r Meermanno Link: Wikipedia/Hosea&Gomer

Kennis tip: Bijbeluitleg van het boek Hosea door Tjamme van Turennout
Link: Hosea redder (pdf, 76 pag.) Nb de auteur bied meerdre bijbeluitleggen online aan op: vanturennout.eu

HOSEA 1
Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea.De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’ 3 Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon, 4 en de HEER zei tegen Hosea: ‘Noem hem Jizreël, want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jizreël en een einde maken aan het koningschap in Israël. 5 Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jizreël.’ 6 Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de HEER tegen Hosea: ‘Noem haar Lo-Ruchama, want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen – alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. 7 Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen; ik, de HEER, hun God, zal hen bevrijden door mijn macht, niet door het geweld van boog en zwaard of door paarden en ruiters.’ 8 Toen Gomer Lo-Ruchama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. 9 Toen zei de HEER: ‘Noem hem Lo-Ammi, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst Hosea1

Hosea 2:4-9
Israëls ontrouw beantwoord met liefde
4 Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. 5 Anders zal ik haar uitkleden, haar zo naakt laten staan als toen ze geboren werd; anders maak ik haar onvruchtbaar als een woestijn, als een land van grote droogte, en laat ik haar omkomen van dorst. 6 Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. 7 Overspelig was immers hun moeder; de vrouw die hen gedragen heeft leefde in schande. Ze zei: ‘Ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken, voor wol en vlas, olijfolie en wijn.’
8 Daarom zal ik haar met een doornhaag de weg versperren, met een muur zal ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan gaan. 9 Als ze dan achter haar minnaars aan wil gaan kan ze hen niet bereiken; ze zoekt maar kan hen niet vinden. Dan zal ze zeggen: ‘Ik ga terug naar mijn eigen man, want toen had ik het beter dan nu.’

HOSEA 3:1-5
1 De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.’ 2 Ik kocht zo’n vrouw voor de prijs van vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst. 3 Ik zei tegen haar: ‘Je zult geruime tijd in huis moeten blijven, je zult geen overspel kunnen plegen en je met geen man inlaten. Ook ik zal niet met je slapen.’4 Zo zullen de Israëlieten geruime tijd verstoken blijven van koning en leiders, van offers en gewijde stenen, van orakels en huisgoden. 5 Dan zullen ze weer verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David; en uiteindelijk keren ze vol ontzag terug naar de HEER en zijn zegen.

Liever luisteren?
Jan Barendse predikant in Amsterdam leest Hosea 1 op voorleesbijbel1, Hosea 2 op voorleesbijbel2, Hosea 3 op voorleesbijbel3. Jan Barendse 'Het voorlezen van de Bijbel is een van de mooiste dingen in het leven die je maar kunt doen. Voor mij is het niet slechts een beroepsmatige activiteit; ik leg mij er altijd echt op toe'. Of ga naar downloadbijbel Hosea is het 28ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim en Heidi Geuze voor Hervormd s Gravendeel op 23nov11 over Hosea (7pag) Die Hosea – dacht ik bij mezelf – die Hosea moet ergens wel een heel lieve profeet zijn geweest dat hij dat vervolgens nog doet ook. Hij trouwt Gomer de dochter van Diblaïm. Dat hadden lang niet alle profeten gedaan. Jona was waarschijnlijk als een speer met de boot naar Tarsis gevlucht. Jeremia had zijn klaagliederen aangeheven. ‘Heer, dit kunt u niet van mijn vragen!’ Maar Hosea doet wat God hem geboden heeft. Hij trouwt Gomer en het ‘feest’ kan beginnen. Link HervormdsGravendeel Hosea

Op You Tube: In het Engels ''The Hosea Love Story'' een moderne verbeelding van het verhaal van hosea en Gomer in 6 korte stomme filmpjes door/voor Irving Bible Church, in Irving Texas. Schrijvers: Rachael Currie en Josh Read, Regie: Josh Read, Productie: Rachael Currie en Editor: Josh Read. Link youtube (20 min, playlist van 6)


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor de belofte van God in Hosea 2 verwoord door AllaboutGod.

"In die tijd", zegt de HERE, "zal Ik het gebed van de hemel om wolken verhoren
en regen laten stromen op de aarde als antwoord op haar roep om water. Dan kan de aarde voldoen aan de waterbehoefte van het koren, de druiven en de olijfbomen. En zij zullen in koor zingen: "God zaait!"

In die tijd zal Ik een oogst Israëlieten zaaien en opkweken voor Mijzelf. Ik zal medelijden hebben met hen die 'geen medelijden meer' hebben. Ik zal tegen hen die 'niet mijn volk' zijn zeggen: 'U bent nu mijn volk.' En zij zullen antwoorden met: 'En U bent onze God

Bron: Allaboutgod Hosea (pdf 4 pag) Hosea 2:13-22

VOLGENDE WEEK
7 september 2014, 12e zondag na Drieëenheid.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 33:7-11, Psalm 119:33-­40, (Romeinen 12:9-21) en Matteüs 18:(1)15-20. Dat las ik op 4sept11.

Op het alternatief leesrooster staat niets tot 21 september.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten