maandag 10 november 2014

16 november 2014? 22ste zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
16 november 2014 is de 22e zondag na Drie eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2). Ondertussen naderen we het einde van het kerkelijk jaar dat begint met Advent, de 4 weken voor Kerstmis.

Ik had het gemist en hoorde het helaas alleen vanwege de verstoring van de Preek van de Leek door voormalig premier Dries van Agt in de Singelkerk in Amsterdam. De Preek van de Leek is letterlijk een preek door een leek, meestal een bekende opiniemaker over een actueel onderwerp. 'Mensen die in de samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek. Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit. Op een echte kansel houden ze een persoonlijk betoog over een Bijbeltekst die ze zelf hebben uitgekozen'.
Afgelopen zondag dus Dries van Agt over Palestina-Israël en nog de hele maand: zanger Stef Bos komt en schrijfster/politica Anja Meulenbelt.Maar 9 andere gemeenten hebben het initiatief overgenomen en organiseren ook lekenpreken: Amersfoort, Assen, Barneveld, Coevorden, Den Haag, Gouda, Leeuwarden, Stellenbosch (Zuid-Afrika), Wijk bij Duurstede. Meer op: PreekvandeLeek.


De Bach cantaten voor deze zondag zijn “Was soll ich aus dir machen, Ephraim'' (BWV 89), ''Mach dich, mein Geist, bereit” (Koraalcantate BWV 115) en “Ich armer Mensch, ich Sündenknecht” (cantate voor tenorsolo BWV 55)

De teksten horen bij Mattheüs 18:23-35 met de gelijkenis van het kwijtschelden schulden. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) cantate 89 Was soll ich aus dir machen, Ephraim” uitgevoerd door sopraan Marcus Klein (van het Knabenchor Hannover); Alt Paul Esswood; Bas Max van Egmond, het Knabenchor Hannover onder leiding van Heinz Hennig, het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe en het Leonhardt-Consort onder leiding van Gustav Leonhardt. (12m28) Link youtube

Op 00:00 1. Aria (Bas) Was soll ich aus dir machen, Ephraim? 04:28 2. Récitatif (Alt) Ja, freilich sollte Gott 05:11 3. Aria (Alt) Ein unbarmherziges Gerichte 07:46 4. Récitatif (Sopraan) Wohlan! mein Herze legt Zorn 08:54 5. Aria (Sopraan) Gerechter Gott, ach, rechnest du? 11:47 6. Koraal Mir mangelt zwar sehr viel, Doch, was ich haben will, Ist alles mir zugute Erlangt mit deinem Blute, Damit ich überwinde Tod, Teufel, Höll und Sünde.

Of Andreas Scholl, countertenor of falset (hoog) “Mach dich, mein Geist, bereit”, Koraalcantate BWV 115 (9m27). Op youtube

Of "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, cantate voor tenorsolo BWV 55. Uitgevoerd door Ernst Haefliger (Tenor) en het Munchener Bach-Chor/Orchester onder leiding van Karl Richter in 1959 (15m32). Op youtube

Concert tip
zo16nov14 om 11.30 uur in de Koogerkerk, Koog 30, Zuid-Scharwoude Mach dich, mein Geist, bereit”, Koraalcantate BWV 115. Uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata. Link Kooger Kerk
zo16nov14 om 19.30 uur in de Paaskerk,
Baarn Mach dich, mein Geist, bereit”, Koraalcantate BWV 115. Uitgevoerd doorBas Ramselaar en de Bach Cantorij Baarn & orkest. Link Bach Cantorij Baarn
zo23nov14 om 16uur in het Witte Kerkje, Heerenweg 32, Heiloo Mach dich, mein Geist, bereit”, Koraalcantate BWV 115. Uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link collegiumvocale


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 34:11-17, Psalm 90, (1 Tessalonicenzen 4:9-12) en Matteüs 25:31-46. Dat las ik 13november11.

De teksten gaan over 'geoordeeld' en gescheiden worden (als bokken en schapen). In Ezechiël wordt God zelf herder en (be)hoedt zijn schapen tijdens de Babylonische Ballingschap net zoals tijdens de uittocht uit Egypte (psalm 90). In de brief aan de Tessalonicenzen: heb lief, houd je afzijdig (van niet christenen) en werk (door tot de eindtijd) om niet afhankelijk te zijn. In Mattheus 25 kondigt Jezus het oordeel aan dat over de mensen geveld zal worden en ook op basis waarvan......

Op het alternatief leesrooster staat niets, ik vond het thema van vorige week Christen zijn op je werk leuk en heb verder gekeken bij de Bijbelteksten. Ik verwachtte eigenlijk vooral Spreuken over werk, maar het bleken vooral de Nieuw Testamentische brieven van Paulus (zie bijvoorbeeld vorige week voor de brieven aan de Tessalonicenzenen) en 1 Petrus. NB Bij zoeken naar preken bleek dat het niet volledig is.

Gelukkig staan in het oude Testament ook verwijzingen naar het werken door mensen. Christen zijn op je werk rangschikt ze onder houding op je werk en noemt Spreuken en Prediker

SPREUKEN
Spreuken is het 22ste boek van het Oude Testament, het is zg Wijsheidsliteratuur en (sommige) Spreuken wordt toegeschreven aan koning Salomo, de wijze koning (Spreuken 10-22). Hij zegt in Spreuken 16:2 Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.

Kunst tip: verluchting van de cover van Wijsheid, het boek van Sakomon in Middeleeuwse stijl door Owen Jones (180701974) architect. Hij was hiermee meen ik een trendsetter. Rond de 19e Eeuws werden de Middeleeuwse boekverluchtingen, en dan met name de randversieringen, populair en veel (na)gemaakt. 
Link: Songofsongs Meer werk van Owen Jones op: Google Images Owen Jones. Of op Pinterest.com/search/Owen Jones

Het bredere verband is interessant:

Spreuken 16
1 Een mens stelt zich veel vragen,
de HEER geeft het antwoord.
2 Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
3 Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.
4 De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven,
de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd.
5 De HEER verafschuwt hooghartige mensen,
ze worden hoe dan ook gestraft.
6 Zonden worden toegedekt door liefde en trouw,
wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.
7 Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt,
doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.
8 Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
9 Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Liever Luisteren?
Peter Dekker uit Soest, Hoofd IKON Nieuwe Media & Initiatiefnemer van de voorleesmarathon op voorleesbijbel leest Spreuken 10-22. ''Het was niet alleen leuk om de voorleesmarathon te bedenken, maar vooral om het plan uit te voeren met ruim 20 medewerkers van alle Nederland 1-omroepen en het Nederlands Bijbelgenootschap. Nergens ter wereld bestaat een voorleesbijbel op internet. Ik hoop dat dit project internationaal navolging krijgt. De afdeling Nieuwe Media van de IKON wil daarbij graag de helpende hand bieden''. Spreuken is het 22-ste boek van het Oude Testament

Preek door ds L Sollie voor een huwelijk, het bruidspaar koos als tekst: “Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat”. (r9) Uit de preek: Ook aan deze spreuk hebben we trouwens een spreekwoord overgehouden: “De mens wikt, God beschikt”. Verder in de preek: Het kan onverstandig lijken Gods weg te volgen. Want je moet op Hem steunen, Hem vertrouwen, het stuur uit handen geven. En toch belooft Hij dat als we gaan waar Hij ons leidt dat hij ons zal zegenen. In Spreuken 16:3 staat dat ook: Vertrouw bij je werk op de HEER en je plannen zullen slagen. Link Meppel.gkv


PREDIKER
Ook in Prediker staan wijsheden over werk(en), het is ook een Wijsheidsboek en volgt direct op Spreuken,. Volgens de NGK Eindhoven: (Toch) ademt Prediker een heel andere sfeer. Het is minder optimistisch. De wijzen van het boek Spreuken nemen waar hoe dubbelzinnig veel dingen zijn en hoe weinig logisch de wereld in elkaar zit. Eindhoven.ngk/preek prediker
Het boek werd (ook) toegeschreven aan koning Salomo, vanwege de inhoud maar is veel later ontstaan. In r12 staat ik 'ik was koning van Israël' maar de auteur gebruikt de autoriteit van Salomo om zijn boodschap extra gewicht te geven.

Kennis tip: Uitgebreide toelichting op het boek Prediker voor de Mannen Bijbelkring in 2012-2013 van Hervormd Mastenbroek en 's Heerenberg. (Ds Nijland?) Met op pag. 17-21 de regels 12:(8)13-14. Link Hervormdmastenbroek (pdf, 21 pag)

Ook in Prediker wordt werkhouding genoemd: Prediker 3:22 Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld...

Mooi, maar het is wel aardig om ook dit in het tekstverband te lezen, het volgt na het beroemde alles is lucht en leegte of in de Statenvertaling alles is ijdelheid.

Prediker 3
r19: ''Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20 Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof. 21 Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde? 22 Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood? ''

Het raakte me omdat op het D66congres een motie is aangenomen om onderzoek te doen naar een basisinkomen voor iedereen (in Nederland). De motie van Sjir Hoeijmakers, een econometrist was heel zakelijk onderbouwd (zie Twitter/SOPNEmmen), maar op Radio1/ARGOS/Basisinkomen de oplossing voor groeiende ongelijkheid was afgelopen zaterdag een veel idealistischer betoog door de motie indiener (op 14m). Daar het het over (beter) doen wat je het liefst doet, ontplooiing en het voorkomen van burn outs etc. Ook te gast historicus Rutger Bregman, auteur van ''Gratis geld voor iedereen' en o.a. De Correspondent sprak er en ook fervent tegenstander en econoom, hoogleraar openbare financiën Bas Jacobs.

Liever Luisteren?
Jeroen van Inkel, DJ bij Veronica op Voorleesbijbel. Hij deed mee aan de voorlees estafette voor de Nieuwe Bijbelvertaling omdat: "Als je aan de andere kant van de 40 bent, blijken er dingen te zijn tussen hemel en aarde die het nader onderzoeken waard zijn. Ik verwacht niet dat een stukje voorlezen uit de Bijbel me in één klap bekeert, maar kwaad zal het zeker niet kunnen."
Prediker is het 23ste boek van het Oude Testament.

In Prediker 9:10a: staat 'Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet...

Ook hier is het bredere verband interessant, het verwijst naar het leven in het hier en nu, heel mindfull, want dood is er saai en duurt heel erg lang. Opvallend vond ik r9b: Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Wellicht de basis voor wat vaak wordt omschreven als de Calvinistische werkmoraal.

R7 (Dus) eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.

Liever Luisteren?
Arend Langenberg  Nieuwslezer Veronica / Sky Radio op voorleesbijbel. Prediker is het 23ste boek van het Oude Testament.

Tot slot in Prediker 12:13-14 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
Hiermee eindigt het boek Prediker en de spreker eindigt professioneel met een relativering en een laatste boodschap, samenvatting:

Heb ontzag voor God
9 Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. 10 In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. 11 De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent.
12 En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. 13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, 14 want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
=
Liever Luisteren?
Arend Langenberg Nieuwslezer Veronica / Sky Radio op voorleesbijbel. Prediker is het 23ste boek van het Oude Testament.
=
Preek van ds Hans Jan Roosenbrand voor de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Delft in sept 2011. Link Hansjanroosenbrand/Prediker
=
=
GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Sommigen mensne vinden bidden moeilijk (ik, daarom doe ik nu aan positieve affirmaties) en anderen vonden het ook een soort werk. Daarom kies ik deze keer voor het overnemen van een overzicht van verschillende Bijbelteksten over bidden op skynet.be/religie. Opvallend bidden kan je beter alleen en in rust doen.

Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is.” (Matheus 6:6)
 
Toen Hij de schare weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden”. (Matheus 14:23)
 
“En gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen; want God weet wat gij nodig hebt eer gij bidt.” (Matheus 6:7)
 
En wanneer gij staat te bidden, vergeef wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemel uw overtredingen moge vergeven''. (Marcus 11:25)
 
En Hij zei tot hen: wanneer ge bidt zeg dan: ‘ Vader, uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is en leid ons niet in verzoeking”. (Lucas 11:2-4)
 
“Indien gij, hoewel ge slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die Hem daarom bidden''. ( Matheus 7:11)
 
Ik zeg u: bid en u zal gegeven worden''. (Lucas 11:9)
 
Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! Zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.“ (Matheus 7:21)


VOLGENDE WEEK
23 november 2014, 23ste zondag na Drie eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 34:11-­17, Psalm 90, (1 Tessalonicenzen 4:9-­12), Matteüs 25:31-­46. Dat las ik op 13november2011

Deze week is het thema 'geoordeeld' en gescheiden worden (als bokken en schapen). In Ezechiel wordt God zelf herder en (be)hoedt zijn schapen tijdens de Babylonische Ballingschap net zoals tijdens de uittocht uit Egypte (psalm 90). In Tessalonicenzen: heb lief, houd je afzijdig (van niet christenen) en werk (door tot de eindtijd) om niet afhankelijk te zijn. In Mattheus 25 kondigt Jezus het oordeel aan dat over de mensen geveld zal worden en ook op basis waarvan......
Op het alternatief leesrooster staat niets. Ik weet nog niet wat ik lees.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten