dinsdag 18 november 2014

23 november 2014, 23ste zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
23 november 2014, 23ste zondag na Drie eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2). Ondertussen naderen we het einde van het kerkelijk jaar dat begint met Advent, de 4 weken voor Kerstmis.
In sommige Protestantse kerken wordt op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar Eeuwigheidszondag of Dodendag gevierd. De gestorvenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Nur jedem das seine'' BWV 163), ''Wohl dem, der sich auf seinen Gott'' (Koraalcantate BWV 139) en "Falsche Welt, dir trau ich nicht'' (cantate voor sopraansolo BWV 52). De teksten horen bij Mattheüs 22: 15-22 met de vraag van de Farizeeërs over belasting betalen. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Falsche Welt, dir trau ich nicht'' de cantate voor sopraansolo BWV 52. Door Gustav Leonhardt, het Knabenchor Hannover (Chorus Master: Heinz Hennig) en het Leonhardt Consort. De sporaan is Seppi Kronwitter (Solist van het Tölzer Knabenchor). Met een rare video met beelden van popclips en sterren denk ik, een upload door Voice of Sharia. (16m) Link youtube

Of kijk op dit blog op 3november2013 naar J.S. Bach (1685-1750) BWV 52 zonder zang, maar als (orgel) Sonate No 5 in C major, (hier uitgevoerd op 2 piano's met pedalen transcriptie Viktor Babin) Pianisten Vitya Vronsky (1909 - 1992) & Viktor Babin (1908 - 1972), een van de beroemste piano duo's. (11m49)

Of kijk op dit blog op 11nov12 aria 4 van cantate BWV 139 "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" door de J. S. Bach Foundation van St Gallen Zwitserland dirigent Rudolf Lutz. Meer op de Bachstiftung (5m10).

Of beluister op de website van Eduard van den Hengel “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52) door Leusink Link eduardvh

Of kijk op dit blog op 7nov2010 naar J.S.Bach "Nur jedem das seine" BWV 163:4-6 met tekst. Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54)

Concert tip
zo23nov14 om 11-12.30uur in de Oude Lutherse Kerk op de hoek van het Spui en de Singel 411 in Amsterdam. Voor Eeuwigheidszondag wordt BWV 131 Aus der Tiefe uitgevoerd door vocaal en instrumentaal ensemble Kwintessens o.l.v. Nannie Schuller met medewerking van Christiaan de Vries op orgel. Tijdens een Lutherse mis met voorgangers ds Andreas Wöhle. Gratis met collecte. Link Concertagenda/Eeuwigheidszondag


TEKST(EN)
Op het oecumenisch leesrooster staan Ezechiël 34:11-­17, Psalm 90, (1 Tessalonicenzen 4:9-­12), Matteüs 25:31-­46. Dat las ik op 13november2011

Het thema is 'geoordeeld' en gescheiden worden (als bokken en schapen). In Ezechiël wordt God zelf herder en (be)hoedt zijn schapen tijdens de Babylonische Ballingschap net zoals tijdens de uittocht uit Egypte (psalm 90). In Paulus brief aan de Tessalonicenzen: heb lief, houd je afzijdig (van niet Christenen) en werk (door tot de eindtijd) om niet afhankelijk te zijn. In Mattheus 25 kondigt Jezus het oordeel aan dat over de mensen geveld zal worden en ook op basis waarvan......

Op het Oecumenisch leesrooster staat niets en vanwege psalm 90 lees ik verder in de Bijbelteksten van Christenzijnopjewerk. Onder de noemer ''Over onze POSITIE'' op het werk, in de Schepping staan onder andere 3 psalm teksten, 8 van David, 90 van Mozes en 127 van Salomo. Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat in totaal 150 liederen en gedichten.

In psalm 8:5-9 … wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

In psalm 90:17 Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat...

Met een prachtige toelichting in psalm 127:1-2 Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.-


PSALM 8
In het Latijn heet de psalm Domine Dominus noster. Psalm 8 is een korte psalm van maar 10 regels. Vanwege regel 5 en het Mensenkind, wordt het opgevat als een psalm die een Messias aankondigt. Maar het kan natuurlijk ook naar de mens verwijzen en zijn verantwoordelijkheid voor de Schepping?

Christenzijnopjewerk kiest psalm 8 om de positie van mensen te duiden voor het werk van de Schepping in r7, maar juist regel 5-6 geven de positie aan: 5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: 8 schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

Parallel tip: In Mattheus 21:16b wordt wellicht naar psalm 8:3 verwezen ... En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Kunst tips: Psalm 8, abstracte aquarel van Jan Pieter Gootjes (1950) met een toelichting over het proces: … Dichtregels komen bij me binnen. Ze laten me niet meer los. Aanschouw ik de hemel, het werk van uw handen... Adembenemend. Wat is de mens dat Gij naar hem omziet. De volgende dagen werk ik opnieuw op deze bijzondere plek. Alsof ik er naar toe geroepen word. Op deze manier ontstaat een serie aquarellen. De serie krijgt de titel PS 8, naar Psalm 8. ...  

En een opgedragen gedicht van Koos Geerds:
hoe heerlijk, God, is de gotiek van uw gewelf,
het licht dat zich verdeelt in duizend kleuren
uit het immense ademende firmament
en neerdaalt in de vensters van de kathedralen
om uw gelovigen te warmen en te hoeden
(want u leidt wel in moeite maar niet in verzoeking)
om elke dag uw schepping op te beuren
uit lelijkheid en leegte, dwaling en duisternis

Psalm 8
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. 
Een psalm van David.
2 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont – 3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. 4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: 8 schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 10 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
In de Nieuwe BijbelVertaling NBV psalm 8

Liever Luisteren?
Gijs Zomer predikant in Hoogland op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek uit 1860 van Dr. H. F. Kohlbrugge in de Lofzangen ISRAËLS I, 17 preken over de psalmen, deel 9. Met een Messianistische interpretatie, hij wordt zelfs de geboorte psalm van Christus genoemd. Link Books.google.com/preekoverpsalm8

Op You Tube: Orlando di Lasso (1532-1594) Domine Dominus noster (Psalm 8)- SolaVoce (3m03) Link youtube


PSALM 90
Psalm 90 is een gebed van Mozes. In het Latijn heet het 'Domine, refugium. Naar de 1e regel. Een mooie psalm voor Dodenzondag vanwege de 3e en de 5e regel. Opvallend toen al zou de gemiddeld bereikte leeftijd 70 tot 80jaar zijn geweest (r10).

De laatste regel over het werk van onze handen is ook een mooie bevestiging van het zin van het menselijk bestaan. R17b Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.

Kunst tip: Domine Refugium Psalm 90 van de Amerikaan Charles Ives (1874–1954) uitgevoerd door het Hastings College Choir, onder leiding van Dr. Fritz Mountford, Prof. Ruth Moore op het orgel.(m) Link youtube

PSALM 90
Een gebed, van Mozes, de man Gods.

Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
2 Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
4 Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
5 U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
6 dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.
7 Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.
8 U hebt onze zonden vóór u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
9 Al onze dagen gaan heen door uw woede,
wij beëindigen onze jaren in een zucht.

10 Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.
11 Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?
12 Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
14 Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
16 Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
17 Kome de mildheid van de Heer onze God
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liever luisteren?
Mady Riko uit Krimpen aan de Lek op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van ds Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 30okt2011, Eeuwigheidszondag over psalm 90 en Mouchoir een Franse film waarin een van de hoofdpersonen sterft. ... Want weet u, in de bijbel staan de dood en de Eeuwige dicht bij elkaar. Dat kun je onder anderen opmaken, uit de manier waarop er in dit boek over het levenseinde gesproken wordt. Sterven wordt daar vaak terugkeren genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de psalm: Gij doet de sterveling tot stof terugkeren, en zegt: keer weder, mensenkinderen. Je laatste adem uitblazen is voor de bijbelschrijvers dus terugkeren. Gaan, naar waar je vandaan komt. En heel opvallend, precies datzelfde woord gebruiken ze voor je bekeren. Link Kloosterkerk/preken (pdf)

Op You Tube: Psalm 90 door James Block (4m59) Link youtube


PSALM 127
Psalm 127 is een pelgrims psalm een lied van de opgangnen of de heuvelen waar Jeruzalem op ligt. Het is een psalm van de wijze koning Salomo, de zoon van koning David van psalm 8. In het Latijn heet de psalm naar de e regel.

Kunst tip: Christa Rosier (1960-2011) psalm 127 met toelichting op de verbeelding van een man (David) met harp Link: christarosier/psalm127

PSALM 127
1 Een pelgrimslied van Salomo.
Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.
2 Vergeefs is het dat je vroeg opstaat,
je laat te ruste legt,
je aftobt voor wat brood 
hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
3 Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van God.
4 Als pijlen in de hand van een schutter,
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.
5 Gelukkig de man
wiens koker is gevuld
met pijlen zoals zij.
Hij staat niet te schande
als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Gerke Roorda voor Christelijk Gereformeerde Kerk in Susrhuisterveen op 3sept2011 Bouw, waak, werk onder Gods zegen over psalm 127. 'Ga vooral aan de gang. Maar weet wel, dat de zegen, het succes, het resultaat niet afhankelijk is van jouw harde werken, van jouw kracht, inspanning, vernuft, investering, handigheid. Het is niet maakbaar. Het is allemaal vergeefs, nutteloos als het niet gedragen wordt door Gods zegen.'

Op You Tube: Nisi Dominus, naar Psalms, 127 (126 in de Vulgaat) HWV 238 van Georg Friedrich Händel (1685–1759) Afgemaakt op 13 Juli 1707. Eerste uitvoering 16 Juli 1707, in Rome, in de Basilica di Santa Maria in Montesanto.
Meer op: Wikipedia/wiki/NisiDominus Handel

0:00 - I.
Nisi Dominus voor (SSATB), chorus (SSATB), 2 violins, 2 violas en basso continuo
2:32 - II.
Vanus est vobis voor tenor en basso continuo
4:28 - III.
Cum dederit voor alt, 2 violen, 2 altviolen en 1 violone
5:58 - IV.
Sicut sagittæ voor bas, 2 violen en basso continuo
Uitgevoerd door: Arleen Augér, sopraan; Lynne Dawson, sopraan; Diana Montague, alto (III); Leigh Dixon, tenor; John Mark Ainsley, tenor (II); Simon Birchall, bas (IV) en het Choir and Orchestra of Westminster Abbey, onder leiding van Simon Preston. (7m30)
Link youtube 1van2 en
youtube 2van2 (4m56)


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een psalmhertaling van psalm 127 en 128

Als God niet mee bouwt aan ons huis,
dan zwoegen we tevergeefs.
Als God niet onze stad mee beschermt,
dan beschermen we tevergeefs.
Tevergeefs sta je dan vroeg op,
zwoeg je tot 's avonds laat,
en eet je zuur verdiend brood.
Maar kijk, ons huis wordt rijk
en onze onderneming draagt vrucht,
als je respect hebt voor God
en jouw leven wandelt langs Gods wegen.
Dan kunnen we vrij uit eten
van het werk van onze handen

zalig ben je dan
en het gaat je goed!
 
Adrie Lint uit: Ga met God – gebeden, parochie Heilige Geest, Rijen 2005, blz.18. Bron: RKBredawest.nl/gebeden/psalmhertalingen


VOLGENDE WEEK
30 november 2014, 1e Advent we tellen af naar Kerst.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 63:19b-64:8, Psalm 85, Paulus 1e brief aan de Korintiërs 1:1-9 en Marcus 13:24-37. (B jaar)

Dat las ik op 27november2011 (Jesaja 64:1-9) In de voorleesbijbel: Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven. Een mooi toegevoegde regel voor de Advent.

Op het alternatief leesrooster staat niets. Ik weet nog niet wat ik lees.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten