maandag 3 november 2014

9 november 2014, 21e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
9 november 2014, is de 21e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2). Ondertussen naderen we het einde van het kerkelijk jaar dat begint met Advent, de 4 weken voor Kerstmis.

De zondag, na de Dankdag voor gewas en Arbeid is gekozen als zondag om aandacht te besteden een werk, werken en Christenzijnopjewerk. Trekker is ds Maarten Pijnacker Hordijk, het initiatief wordt nu al door 19 Christelijke organisaties gesteund en in tientallen kerken wordt gepreekt over het thema. Op de site staan allerlei Bijbelteksten over de positie, de houding en de visie op werk (en) zoals bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4:10-12 Wij sporen u aan het nog veel meer te doen en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent. Deze tekst staat deze zondag op het Oecumenisch leesrooster. (Hieronder bij teksten)

Al surfend stuitte ik op een citaat van van Jonathan Westerkamp op een YfC Trainingsevent over werk op het blog geloofinjewerk (2009-2011) van Laurent de Vries. Bomvol blogs over geloof en werk(en). Zie bijvoorbeeld Daniel medewerker van de maand nieronder bij preek. Mooi vond ik: Er zijn mensen die heel praktisch ingesteld zijn en er zijn mensen die heel geestelijk ingesteld zijn. Mensen die van aanpakken weten en mensen die van bidden weten. Zijn voorstel was dat de praktische mensen iets geestelijker werden en de geestelijke mensen iets praktischer. Hij stelde de volgende (ver) houding voor: Bid alsof het van God afhangt en werk alsof het van ons afhangt.”
In 1 Tessalonicenzen 4:17 staat: bid onophoudelijk...


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben'' (BWV 109), ''Aus tiefer Not schrei ich zu dir'' (Koraalcantate BWV 38), ''Was Gott tut, das ist wohlgetan'' (BWV 98) en ''Ich habe mein Zuversicht'' (BWV 188). De teksten horen bij Johannes 4:47-55 over de genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Koraalcantate BWV 38 ''Aus tiefer Not schrei ich zu dir'' (Koraalcantate BWV 38 18m). Zonder de uitvoerenden gevolgd door BWV 39 (19-40m) en 40 (40m ev). Link youtube

of kijk op dit blog op 20okt13 naar 'Aus tiefer Not schrei ich zu dir' (Koraalcantate BWV 38), uitgevoerd door Philippe Herreweghe and Collegium Vocale Gent Soloisten: Sopraan Carolyn Sampson, Alt, Countertenor Daniel Taylor, Tenor Mark Padmore en Bass Peter Kooy. Tekst: BachDigitalWork

1. Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Chorus)
2. In Jesu Gnade wird allein (Recitative: A)
03:41
3. Ich höre mitten in den Leiden (Aria: T)
04:32
4. Ach! Dass mein Glaube noch so schwach (Recitative: S)
11:05
5. Wenn meine Trübsal als mit Ketten (Aria, Terzetto: S, A, B)
12:21
6. Ob bei uns ist der Sünden viel (Chorale)
15:34
Met een uitgebreide toelichting in het Engels en een mooi gekozen schilderij als beeld: Blick aus einer Grotte, wellicht de Punta Campanella bij Napels, Italië. Anoniem Duits werk circa 1830s. Link Blick_aus_einer_Grotte (CD Harmonia Mundi, 2005 16m54).

Of kijk op dit blog op 28okt12 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Ich habe mein Zuversicht' (BWV 188). door de Akademie für Alte Musik Berlin gedirigeerd door Hans-Christoph Rademann. Opgenomen tijdens een uitvoering in de Gethsemanekirche, Berlijn, Duitsland op 3Oct2008. (8m07)

Of kijk op dit blog op 13nov2011 naar JS Bach "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109) door de Gächinger Kantorei Stuttgart, het Bach-Collegium Stuttgart gedirigeerd door Helmuth Rilling (8m45)

Of kijk op dit blog op 24okt10 naar J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Leonhardt (14m26).

Concert tip
zo9nov14 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109) uitgevoerd naar de Wouter van Haaften en het koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse Bachcantates

 
TEKST(EN)
Op het leesrooster staan Jesaja 48:17-21, Psalm 70, (1 Tessalonicenzen 4:1-18) en Matteüs 25:14-30. Dat las ik op 6november11. Het thema is: houd je aan de wetten, doe je best en vertrouw op de Heer.

Op het alternatief leesrooster staat niets meer tot aan het einde van het kerkelijk jaar dat met Advent weer begint als we aftellen naar Kerst. Vanwege de zondag over werk(en) en Christen zijn op je werk duik ik in een paar van de teksten over positie, houding en visies op werk(en) op Christenzijnopjewerk/Bijbelteksten. 
In de brief aan de Tessalonicenzen 4 dus de al eerder geciteerde regels over werk(en): Wij sporen u aan het nog veel meer te doen en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent.

Maar ook in 1 Thessalonicenzen 5:14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen. En in 2 Thessalonicenzen 3:10-12 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen.


Paulus Brieven aan de Tessalonicenzen
De brieven aan Tessalonicenzen zijn het 13e en 14e boek van het Nieuwe Testament. Het zijn vroege brieven van Paulus (52 na Chr.) aan de Christelijke gemeente in Tessalonica. De Brieven staan vol aanwijzingen: het belang van toewijding aan God, het naleven van de (Joodse) wetten en regels en de voorschriften die Jezus heeft gegeven. De 2e brief is een aanvulling op de 1e brief in die zin dat de gelovigen de Wederkomst van Jezus zo snel verwachten dat ze het dagelijkse leven veronachtzamen. Wellicht verklaart dat ook de verwijzingen naar het belang van werk(en). Bron: Groot Nieuws Bijbel, inleidingen bij de brieven aan de Tessalonicenzen. Als je de leden van de Christelijke gemeente leest als de collega's dan zijn de adviezen helder.

Kennis tip: op Bijbelseplaatsen/Tessalonica een uitgebreide beschrijving van de stad Tessalonica. Het lag aan de Egeisxche Zee en was tijdens het Romeinse Rijk de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië die het met de Via Egnatia aansloten op hun hoofdwegen netwerk. Aan deze weg lag de synagoge die genoemd wordt in handelingen en waar Paulus en Silas het evangelie verkondigd hebben.

Paulus koos bewust grote steden die ook verkeersknooppunt waren om vanuit zo'n centrum snel het evangelie in de naaste omgeving te verspreiden. (viral marketing avant la lettre) en dat lukte "Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje"( 1 Tess. 1:7). Interessant aan Tessalonici is de affiniteit met monotheïsme en de Griekse bevolking neigde tot het Jodendom om later Christen te worden. En de stad bestaat nog steeds als Saloniki en is nog steeds een grote stad.

Kunst tip: Werkende mensen in de Luttrell Psalter (circa 1320 – 1340) in Lincolnshire, vernoemd naar haar eerste eigenaar, lord en landeigenaar Sir Geoffrey Luttrell (1276-1345). Onderaan de verluchte, geïllustreerde tekst pagina's staan afbeeldingen van werkende mensen, maar soms ook spelend of stout. Link: Britishlibrary/man sowing en Britishlibrary/man ploughing

1e Brief aan de Thessalonicenzen 5:14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen.
Het is interessant om de omlijstende regels ook te lezen, omdat die gaan over het aanvaarden van leiders(chap) r12-13. Over teamspirit (r14b), mensen die de boel verzieken in r15 en wat te doen om de sfeer goed te houden r15b-19. Intrigerend voor procesverbetering en innovatie zijn r20-22.

1e brief aan de Thessalonicenzen 5:12-24
12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. 
Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 1eBriefaandeTessalonicenzen

2e brief aan de Thessalonicenzen 3:10-12
Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen.

Het is ook hier interessant om de omlijstende regels ook te lezen, ze gaan over collega's die de kantjes er van aflopen (r6). Werk zelf (wel) hard, (r8), geef het goede voorbeeld (r9) en beloon onwillige niet werkenden niet (r10) of mensen die niet nuttig bezig zijn (r11). Pas op voor mensen die dit alles niet doen, ga ze uit de weg (r14) maar zeg wel waarom door ze terecht te wijzen (r15).

6 Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven. 7 U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd 8 en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen. 10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 11 We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. 12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. 13 Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven, 14 en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. 15 Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als uw broeders en zusters terecht. 16 Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst
NBV

Liever luisteren?
Nel Rijneveld-Verhoef op voorleesbijbel en Henk Rijneveld uit Valkenburg op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel De brieven aan de Tessalonicenzen zijn het 13e en 14e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Er zijn diensten in het hele land voor Christenzijnopjewerk, maar bij de voor beeldpreken kwam ik Tessalonicenzen niet tegen. Hits op Tessalonicenzen gaan over de tekst op het Oecumenisch leesrooster. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. A.J. Minnema voor de Gerefpormeerde Kerk Vrijgemaakt Baflo en Kantens op 8juli12 over 1 Tessalonicenzen 4:1-12, 2 Tessalonicenzen 3:6-18 en 2 Tessalonicenzen 3:6-15 Blijf rustig werken in de orde van Gods wereld. Over werk en vakantie, onrust de Christelijke huisregel (2Tes3:6), Strafregel, Maatregel en Vrede. (r16) Goed doen, goede werken doen, dat is gewoon je werk goed doen. Eerlijk en consciëntieus. Daar heeft de Heer plezier in bij zijn kinderen. Dat ziet hij graag en daarvoor geeft hij ook zijn Heilige Geest. Het goede en positieve gedrag moet worden bevorderd. Maar het verkeerde en negatieve geïsoleerd. En de bedervende werking ervan zoveel mogelijk afgeschermd en uitgeschakeld Link Baflo.gkv/preken/2tes3:6-15 (pdf, 6 pag.)

en een parabel preek van Laurent de Vries (?) over Daniel, medewerker van het jaar op het blog: Geloofinjewerk.

Op You Tube: Ook werk Dave Cooper ontvangt acteur James Cazievel die Jezus speelde in The Passion. An inspirational video. Wat quotes Freedom is not to go and do what you like but te able to do what you ought. (23m30). Over de wreedheid in the Passion: hard to see, but suck it up (Ik heb hem niet gezien, want inderdaad hetgeweld schrikt me af) ... You weren't made to fit in, but born to stand out. (39m26) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed voor werk op katholiekgezin.nl

Heer, wees bij mij in mijn dagelijks werk
Help mij in de kleine problemen van alledag
Geef mij de genade om mijn werk goed te doen
En om respect te verdienen door mijn werk.
Help mij om niet toe te geven aan verleiding tijdens mijn werk
En geef mij de voldoening om het dagelijks brood te verdienen
Voor mijn gezin, diegenen die U aan mijn zorg hebt toevertrouwd.

Ik bid U voor allen die werkloos zijn of gepensioneerd,
Wilt U met hen zijn
En hen een goed gebruik van hun tijd schenken.
Amen.

Bron: (Fathers Prayers) Katholiekgezin

VOLGENDE WEEK
16 november 2014, 22e na Drie eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 34:11-17, Psalm 90, (1 Tessalonicenzen 4:9-12) en Matteüs 25:31-46. Dat las ik 13november11

De teksten gaan over 'geoordeeld' en gescheiden worden (als bokken en schapen). In Ezechiël wordt God zelf herder en (be)hoedt zijn schapen tijdens de Babylonische Ballingschap net zoals tijdens de uittocht uit Egypte (psalm 90). In Tessalonicenzen: heb lief, houd je afzijdig (van niet christenen) en werk (door tot de eindtijd) om niet afhankelijk te zijn. In Mattheus 25 kondigt Jezus het oordeel aan dat over de mensen geveld zal worden en ook op basis waarvan......

Op het alternatief leesrooster staat niets, ik weet nog niet wat ik lees.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten