vrijdag 7 augustus 2015

9 augustus 2015, 10e na Drie eenheid, 8e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
9 augustus 2015 is de 10e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 8e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei” “(BWV 46) “Nimm von uns, Herr, du treuer Gott” (Koraalcantate BWV 101) “Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben” (BWV 102: deel voor en na preek). De teksten horen bij Lucas 19:41-48 met de voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: JS Bach cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben” (BWV 102: deel voor en na preek) Uitgevoerd door het Musica Amphion & Gesualdo Consort Amsterdam. Met Wolfgang Zerer op het orgel en Pieter-Jan Belder en Harry van der Kamp, muzikale leiding (34m46) Voorafgegaan door Preludium in d - BWV 539, dan de
Cantate gevolgd door Fuga in d - BWV 539.
Link: youtube

Of kijk op dit blog op 10augustus14 naar J S Bach cantate “Nimm von uns, Herr, du treuer Gott” (Koraalcantate BWV 101) door het Bach Collegium Japan met Masaaki Suzuki dirigent, Yukari Nonoshita, soprano; Robin Blaze, countertenor; Gerd Türk, tenor; Peter Kooij, bass; Liliko Maeda, flauto traverso; Masamitsu San'nomiya, oboe d'amore; Hidemi Suzuki, cello; Naoko Imai, organ; Suzuki, clavecimbel. Do not act according to your laws with us evil sinners, let the hostile sword now rest! Almighty God, hear our entreaty, so that through your sinful deeds we shall not pass away like Jerusalem! (3m09)

Of op dit op blog op 12aug12 naar JS Bach Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet" o.a. door John Elliot Gardiner (6m45).


Concert tip
wo12aug15 om 22.30 uur in de in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld speelt Andries Knevel op het orgel en Liselotte Rokyta op de panfluit. Werken met orgel en panfluit van F. Geminian; Inleidend Koraal en Sonate nr. VI. H. J. Haydn's Serenade, Wieniawski's Kujawaik, E. Elgar Salut d’Amour, Fr. Schubert Musical Moment, C. Puscoiu: The Flying lesson, F.J. Gossec:Anthem trad., Tambourin en C. Bohm La Zingana. Orgelsolo Fantasie und Fuge in c-moll van C.P.E. Bach, Toccata van Jon K.Fjellestad en een Natuurreis-fantasie van A. Knevel. Reserveren svp tel.nr. (0572) 371838 (Huetink) of (038) 4224079 (Boks). Dkaarten 14euro incl. koffie/thee met koek en een drankje en hapje na afloop. Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. Link Nachtconcert Grenzeloze mix Orgel en Panfluit


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat 2 Koningen 4:8-18 (37), Psalm
34:1-­11, (Efeziërs 4:30-5:2) en Marcus 7:24-30. Dat las ik op 12aug12-8e-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 10e na Drie eenheid: Marcus 12:28-34, Paulus brief aan de Romeinen 11:25-32 en 2 Mose 19:1-6 ofwel Exodus 19:1-6. Grün met groen als liturgische kleur in de kerk. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel. Ik zoek in de zomer geen links naar preken en video's.

NB Op het Duitse rooster staat ook: Lukas 19:41-48, Paulus brief aan de Romeinen 9:1-5 en Jesaja 27:2-9 als de liturgische kleur Violet is. Nav een rooster van een Duitse kerk ga ik er van uit dat het een groene zondag is. Hoe de 10e na Drie eenheid violet kan zijn begrijp ik niet want: Groen (viridis) – is de liturgische kleur in de kerk op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven en begint na het feest van het Doopsel van de Heer tot de dinsdag voor Aswoensdag. Daarna weer na Pinksteren tot de zaterdag voor de Advent. Paars (violaceus) – wordt gebruikt tijdens de adventstijd en de vastentijd oftewel veertigdagentijd (de 40 dagen vóór Pasen). Paars kan ook gebruikt worden in de missen en officies voor de overledenen.

Het thema van de teksten is het belangrijkste gebod: heb de Heer lief en luister naar Hem en het op een na belangrijkste gebod: heb uw naaste lief als uzelf.


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament en beschrijft de reis van de vrijgelaten Israëlieten uit Egypte door de Sinaï woestijn naar het beloofde land Kanaän onder leiding van Mozes. We lezen het stukje waarin Mozes op de berg Sinaï bijna de 10 geboden krijgt van de Heer. Maar vooraf op het hart gedrukt krijgt: 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe.

Foto: De berg Sinaï in de Sinaï woestijn met een beschrijving op (halverwege) Link Bijbelseplaatsen/BergVerheerlijking en meer bergen waar bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen plaatsvinden in de Bijbel.

EXODUS 19:1-6
Verschijning van de HEER op de Sinaï
1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï woestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
Link naar de tekst Jongerenbijbel/Exodus19

Liever luisteren?
Igo Corbière uit Woerden op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over het belangrijkste gebod komt ook voor bij Mattheus 22:34-40 en Lucas 10:27 en verwijst naar Deuteronomium 4:35 en Deuteronomium 6:4-5. De boodschap r30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het is het antwoord op de vraag in r 28 … ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Maar vervolgt Jezus, dan is er ook nog het op een na belangrijkste, grote gebod: r31 heb uw naaste lief als uzelf'.

De Jongerenbijbel verwijst ook uitgebreid naar de Bijbel teksten over het 'grote' gebod: heb je naaste lief'. Deuteronomium 6:4-5, Leviticus 19:18, Mattheus 19:19, Romeinen 13:9, Galaten 5:14, Jakobus 2:8.

Intrigerend vind ik Jezus commentaal op de Schriftgeleerden die liefde boven (brand)offers, uiterlijke geloofsbeleving plaatst. ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’

Trendy vormgeving (nav Britse WO2 poster) Link keepcalm-and-love-thy-neighbor

MARCUS 12: 28-34
28 Een van de schrift geleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32 De schrift geleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg, Hogeschooldocent recht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus brief aan de Romeinen
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Romeinen op weg naar Spanje. Hij geeft een Goddelijk geheim prijs over de ongehoorzaamheid. Het uitverkoren volk, de Joden, de afstammelingen van de aartsvaders, is ongehoorzaam lees ongelovig opdat God barmhartig kan zijn. Paulus was zelf als Christenvervolger ooit zeer onbarmhartig en ongehoorzaam aan Jezus.

(Maar) Het is een lastige tekst, maar Ds C van den Berg legt het uit in zijn preek voor de Witte kerk in Nieuw Vennep Burgerveen. Link wittekerk/ds.-c.-van-den-berg-698
NB De Jongerenbijbel linkt het briefgedeelte nergens aan de Oude Testament en Evangelieteksten van het Duitse leesrooster.

Paulus brief aan de Romeinen 11:25-32
25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. 27 Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.’
28 Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. 29 De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.
30 Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, 31 zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. 32 Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

Liever luisteren?
Bas van Dam, Lid van de Kerkenraad in Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. psalm 105 is een lofpsalm die het thema benadrukt. Jongerenbijbel/psalm105

Deze keer kies ik voor het gebed dat Ds van den Berg opnam in zijn preek over Paulus brief aan de Romeinen van Jochen Klepper. Klepper was getrouwd met een Joodse vrouw en beiden werd het leven onmogelijk gemaakt door de nazi’s. Uiteindelijk vonden zij samen beiden de dood. De God van dit gedicht moet je wel liefhebben. De vertaling is van Titia Lindeboom.

Hoog boven ons verheven
woont God, in louter licht.
Geen sterveling kan leven,
staand voor Zijn aangezicht.
En in zijn gouden woning
brengt het heelal Hem eer.
Lofwaardig is die Koning!
Geweldig is die Heer!

Toch spreekt Hij niet van verre,
toch is Hij steeds dichtbij.

Als zon, als maan, als sterren
licht Hij ons leven bij.
Hij wil jou telkens dragen;
jij bent Zijn creatuur.
Hij ziet je, alle dagen.
Hij hoort je, ieder uur.

Hij kent je, zelfs jouw haren
zijn door de Heer geteld.
Niets kan Hem evenaren,
geen macht die Hem ooit velt.
Geen zee houdt Hem gevangen,
geen berg waar Hij op stuit.
Toch gaat Zijn hartsverlangen
naar kleine mensen uit.

De volkeren, zij vrezen;
Gods almacht kent geen grens.
Vol liefde is Zijn wezen,
Hij nadert jou als mens.
Vanuit Zijn glans en luister
treedt Hij je tegemoet.
Zijn licht verdrijft het duister,
en angst verdwijnt voorgoed.

Nu mag je in Hem leven,
je bent niet meer allleen.
Gods Geest wil jou omgeven,
is altijd om je heen.
De Heer op Wie wij hopen,
onttrokken aan ons oog,
wil troostend naast je lopen
en voert je hemelhoog.

Amen

Het is een heel andere God die ik vanmiddag vertelde dat Hij geen vrienden maakt met enkele van de verschrikkingen die gefotografeerd zijn en geëxposeerd worden in de Grote kerk in Naarden. World Press Photo 2014 en de Zilveren camera winnaars. (tot 23 augustus)Titia Lindeboom heeft dit lied en meer werk van Jochen Klepper vertaald (2001, 'Het licht breekt door de wolken'. Titia heeft ook een website Jochenklepper, een Facebookpagina Facebook/Jochen-Klepper


VOLGENDE WEEK
16 augustus 2015, 11e zondag na Drie eenheid 9e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 35:1-10, Psalm 146, (Efeziërs 5:15-20) en Marcus 7:31-37. Dat las ik op 12augustus12

Op het alternatief leesrooster staat niets. Maar vanaf volgende week wel weer.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 11e na Drie eenheid: Lukas 18:9-14, Efeziers 2:4-10, 2 Samuel 12:1-10 en 13-15a. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten