vrijdag 28 augustus 2015

30 augustus 2015, 13e zondag na Drie eenheid


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.
=
Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.
=
=
PERIODE
30 augustus 2015, 13e zondag na de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 11e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).
=
De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Du sollt Gott, deinen Herren, lieben'' (BWV 77), 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (Koraal cantate BWV 33) en 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet' (BWV 164). De teksten horen bij Lucas 10:23-27 met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat lezen wij, minus regel 23-24 maar met regel 28-37 erbij.
=
Op You Tube: 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (Koraal cantate BWV 33) gezongen door Marius van Altena, Dirigent Gustav Leonhardt (28m21) Link youtube

Of kijk op dit blog op 14sept14 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet' (BWV 164). Uitgevoerd door Eastman School Bach Cantata Series onder leiding van David Chin, conductor (www.davidchinmusic.com) en Alexander Lee, concert meester Musici: Vilma Perkiömäki, viool; Alexander Trygstad, altviool; Benjamin Fried, cello; Michael Franz, double bass; Emlyn Johnson, fluit; Alina Jeon en Emily Hart, hobo; Wendy Yuen, orgel. Solisten: Ashley Hibbard, mezzo-sopraan; Pablo Bustos, tenor en Benjamin Curtis, bariton. 12Sept2013 (17m12)

Concert tip
zo6sept15 om 19uur in de Grote of St. Bavokerk, Haarlem. Vioolconcert in a BWV 1041, Dubbelconcert voor 2 violen BWV 1043, Preludium en Fuga in h BWV 544 uitgevoerd door het Haarlem Barokensemble Eik en Linde. Solisten: Elisabeth IngenHousz, Stijn Schmeddes & Kim White m.m.v. Anton Pauw, orgel Bachconcert. Toegang vrij (vrijwillige bijdrage). Link christelijkeconcertagenda/ZomeravondmuziekBarokensembleindeBavo


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Zacharia 8:4-8 en 20-23, Psalm 34:12-­23, Paulus brief aan de Efeziërs 6:10-20, Marcus 8: 22-26. Dat las ik op 2september2012 

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 17:7-­24, ze lezen verder over de profeet Elia.

Op het Duitse leesrooster staat Lucas 10:25-37, 1 Johannes 4:7-12 en 3 Mose 19:1-3 en 13-18 en 33-38 ofwel Leviticus 19. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.

Het thema van de teksten is naastenliefde. In Leviticus 19:18 als opdracht van de Heer: Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. In Lucas de barmhartige Samaritaan en in 1 Johannes 4: Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben. 

Ook confronterend actueel: in Leviticus 19:34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

Leviticus
Leviticus is het 3e boek van het Oude Testament. Het beschrijft allerlei regels voor en over priesters zoals over het brengen van offers: brandoffers, slachtoffers, vredeoffers, zonde- of verzoeningsoffers, en dank- of lofoffers (hoofdstuk 1-7). Onze boekrol hoort bij het deel dat wetten geeft over het onderscheid tussen Israël en de heidenen (hoofdstuk 17-20): de spijzen (17), geslachtsverkeer (18) en zedelijk levensgedrag (19-20). Bron: Wikipedia over Leviticus.

De naam verwijst naar Levi, de stamvader omdat uit deze stam de priesters komen. Op een Bijbel site staat: This book, more than any other book in the Bible, is about the holiness of God.  Dat geldt zeker voor onze regels.

De kernzin is r18 … Heb je naaste lief als jezelf. Gevolgd door Ik ben de HEER. Als directe opdracht en gegeven door de autoriteit. Maar liefst zeven keer zegt God 'Ik ben de HEER'. Ofwel het 1e gebod. Drie keer wordt het gevolgd door ''jullie God'' en een keer voorafgegaan ''Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER''.

Confronterend actueel is: r34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

De jongerenbijbel linkt regel 18 (uiteraard aan) Lucas 10:27 de samenvatting van de barmhartige Samaritaan.

Tekst: Lev 19:2 I am the Lord your God, I am Holy so you must by Holy. Link I-am-the-Lord-your-God

LEVITICUS 19:1-3 en 13-18 en 33-38
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.

3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.

13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14 Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. 15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16 Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER. 17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. 34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.
35 Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. 36 Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. 37 Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de HEER.”’
Link naar de tekst Jongerenbijbel.nl/Leviticus/19

Liever luisteren?
Chantal van der Putten, Scholier uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar Downloadbijbel Leviticus is het 3e boek van het Oude Testament.

Preek van R J Vreugdenhil voor de Pauwenburg hier de Lichtbron in Lelystad, als onderdeel van een serie preken over het Bijbelboek Leviticus. Maar christen-zijn is ook: in wat je doet, laten zien wie God is.
Christus niet alleen aan het kruis centraal in de kerk, maar Christus ook te zien in wat je thuis doet. Dat stickertje ‘ik ben de HEER’- niet alleen op je bijbeltje dat je in je postvakje laat liggen, maar ook op je agenda, je schooltas, je mobiel, je portemonnee...Christus wil zichzelf kunnen herkennen in wat jij doet. Wees heilig, want ik ben heilig. 2 Leviticus 19 laat zien dat je dat stickertje overal op kunt plakken. Link Pauwenburg/PrekenserieLeviticus19:2

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt alleen voor in Lucas.

Het is het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Een man die een onbekende, van een gemeenschap waarmee zijn volk op gespannen voet stond, zeer goed verzorgde en liet verzorgen. Omdat dat nodig was. In tegenstelling tot een priester of een Jood van de stam van Levi, de priesterklasse ...

De kernvraag van een wetgeleerde aan Jezus is ‘Wie is mijn naaste?’ en het antwoord is: degene die zich echt om je bekommert niet in theorie of uit hoofde van zijn functie maar dat magertjes interpreteert, maar in de praktijk. Belangeloos

Kunst tip: Googelen op Samaritan en images of Wikimedia Commons levert tientallen beelden op. Meteen springt Vincent van Gogh's (1853-1890) Samaritaan uit 1890 er uit. Van Goghg's vader was dominee en zelf heeft hij theologie gestudeerd en gepredikt. Van Gogh's Samaritaan helpt de gewonde man van zijn ezel, het doek is geïnspireerd door Delacroix Samaritaan. Delacroix's versie uit 1849: Artbible. Van Gogh's Samaritaan is nu te zien in het Kröller Möller Museum in Otterloo. Link: vggallery door David Brooks.

LUCAS 10:25-37
Het enig noodzakelijke (de barmhartige Samaritaan)25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’

30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Liever luisteren?
inister C. Veerman (toen) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van Frits de Lange, theologie & ethiek over Lucas 10:27037 de barmhartige Samaritaan op 11maart 2001. ''Ik voel me altijd wat ongemakkelijk bij het horen van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, en wellicht dat u datzelfde ervaart. Als je het nog niet hebt, dan krijg je het wel: een slecht geweten. Ja, ik weet het, ik moet ook zo’n Goede Samaritaan zijn, die mensen in nood helpt; maar neen, ik erken het, ik ben het niet of hoogst zelden'' Link delangef/samaritaan.pdf (pdf, 11 pag.)

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


1e brief van Johannes
De 1e brief van Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. Het schrijven (geen aanhef, of groeten wel Geliefde broeders en zusters) aan niet genoemde gemeenschappen vertoont zoveel gelijkenis met het evangelie van Johannes, dat het aan hem wordt toegeschreven.

De kernzin is r12b Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Daarvoor al schrijft Johannes in r7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort.

De Jongerenbijbel linkt de brief ook aan de evangelist: r7 aan Joh. 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Cartoon: Clay Sinclair (1968) over het grote gebod en de leerlingen en Jezus aan het laatste Avondmaal en hun gedachten... Op de Woolff Gallery. London VK site . Ook een bio van de kunstenaar en meer werk: Woolffgallery/Exhibition ClaySinclair Link Woolffgallery/ClaySinclair/LoveThyNeighbourasthyself

1 Johannes 4:7-12
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Liever luisteren?
Wil Noordergraaf, Leerkracht uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johannes 1e brief is het 23ste boek in het Nieuwe Testament.

Preek van René v. d. Vegt M.A. van de Evangelische Gemeente Trefpunt te Rotterdam. Wie Jezus kent, weet hoe lief te hebben (1 Johannes 4:7-12) Christelijke zekerheid komt voort uit het kennen van God. Maar een goede vraag is: “Hoe goed kennen wij God?” Kennen wij God als een boeman? Iemand die altijd boos op je is… of, kennen wij God als iemand die constant maar zegt dat je niets waard bent…, of bestaat er toch een andere God? Een God die liefdevol is voor mensen. Een God die persoonlijk van u houdt. Zou de God, die wij hier in de kerk kennen een God zijn die als hobby het liefhebben van mensen heeft. Link kerken.com

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 133 vanwege de 1e regel. Het is een korte psalm die ik nog niet eerder tegenkwam.

Mooi vind ik het beeld en vooral het contrast van de door de mens gegoten overdreven olie die langh zichtbaar blijft en de door God gegeven zegen: subtiele dauw die snel vervliegt.

PSALM
1 Een pelgrimslied van David.
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

2 Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,

3 als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.


VOLGENDE WEEK
6 september 2015, 14e na Drie eenheid of 12e van de zomer.

Op het Oecumenisch leesrooster staat Deuteronomium 4:1-2 en 9-20, Psalm 54, (Jakobus 1:17-27) en Marcus 8:27-9:1. Dat las ik op 9sept12. Het thema was het beeld van God en Jezus en de namen voor Jezus. Wie denken de mensen dat ik ben?

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 18:20-40. Ze slaan een stukje over maar lezen verder over de profeet Elia en zijn waarschuwingen tegen de afgoden dienende koning Achab.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 14e na Drie eenheid: Lucas 17:11-19, Paulus brief aan de Romeinen 8:14-17 en 1 Mose (Exodus) 28:10-19a(19b-22). Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten