zondag 23 augustus 2015

23 augustus 2015, 12e zondag na Drie eenheid, 10e van de zomer


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (typologieen en parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.
PERIODE
23 augustus 2015 is de 12e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 10e van de zomer (na 21 juni 2015).

Het kerkelijk seizoen begint weer en dus ook de Startzondagen waarin iedereen welkom (terug) wordt geheten en de kerkkEn hun plannen voor het komende seizoen presenteren. De Protestantse kerk in Hoogkarspel-Lutjebroek begint al op 23 augustus (in het Noorden zijn de scholen al weer begonnen). De Protestantse Kerk in Nederland organiseert een ondersteunende campagne, dit jaar is het thema Goede Buren. Meer op: protestantsekerk/campagnes. Google naam gemeente en startzondag 2015 voor vieringen in de buurt.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Lobe den Herrn, meine Seele' (BWV 69a), ''Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren'' (Koraalcantate BWV 137) en 'Geist und Seele sind verwirret' (BWV 35, deel voor en na preek).

De teksten horen bij Marcus 7:31-37 over de genezing van een doofstomme. Dat lezen wij.


Op You Tube: J.S. Bach Cantata ''Lobe den Herren, den maechtigen Koenig der Ehren'' (BWV 137).
1. Koor:
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 0:00
2. Aria (alto):
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 3:24
3. Aria (soprano, bass):
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet 7:34
4. Aria (tenor):
Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet 11:41
5. Koraal:
Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen! 14:26
Edith Mathis Sopraan, Julia Hamari Alt, Peter Schreier Tenor, Dietrich Fischer Dieskau Bas, Munchener Bach Chor en het Munchener Bach Orcheste onder leiding van Karl Richter (15m31).
Link youtube

Of kijk op dit blog op 7september2014 naar J.S. Bach (1685-1750) BWV 69 ''Lobe den Herrn, meine Seele'' door koor, sopraan recitatief en de alt aria. Uitgevoerd door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir met solisten: sopraan: Ruth Ziesak, Alt: Elisabeth von Magnus, Tenor: Paul Agnew, Bas: Klaus Mertens in de Waalse kerk in Amsterdam 1997. (13m10)

Of kijk op dit blog op 22aug2010 naar J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E. Gardiner (5m02)

Concert tip
Do27aug15 om 21-22.15 uur in de Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam. Johann Sebastian Bach schreef in 1733 de Hoge Missa en droeg hem op aan de nieuwe Saksische keurvorst August III om een positie te krijgen aan het hof te Dresden. Tegenwoordig kennen wij deze Missa als het ‘Kyrie’ en ‘Gloria’ uit de Hohe Messe en wordt het stuk nauwelijks nog opgevoerd zoals Bach het oorspronkelijk voor ogen had. Het Midsummer Ensemble nodigt u van harte uit om deze feestelijke mis voor Dresden te komen beluisteren. Kaarten 16e Met You Tube link op de site. Link Christelijkeconcertagenda.nl/MidsummerEnsemble HoheMesse J.S Bach


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat 2 Koningen 4:42-44, Psalm 78:17-­29, Paulus brief aan de Efeziërs 6:1-9 en Marcus 8:1-21. Dat las ik op 12-augustus-2012

Op het alternatief leesrooster staat van de profeet Elia: 1 Koningen 16:29-17:6. Dat gaat over koning Achab die een slecht was en Baal aanbad en de profeet Elia die Achab bezwoer 17:1 de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’ Daarna ging Elia naar wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. 6 De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 12e na Drie eenheid: Marcus 7:31-37, Handelingen van de Apostelen 9:1-9(10-20) en Jesaja 29:17-24. Dat lees ik, maar ik zoek in de zomer geen links naar preken en video's.

Het thema van de teksten is heel concreet blind en doofstom zijn maar verlicht worden door God en Jezus te erkennen en eren. In Jesaja zullen doven horen en blinden zien als zij (allen) eerbied hebben voor mijn naam, (en) de heiligheid erkennen. In Marcus geneest Jezus een doofstomme en in Handelingen moet de Christenvervolger Saulus verblind en toegesproken worden om te kunnen zien...


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is de belangrijkste profeet en er zijn 65 Jesaja boekrollen die over honderden jaren zijn geschreven. Er zijn dus meer auteurs de Jesaja dioe boekrol 1-39 schreef, de 2e Jesaja schreef boekrol 40-55 en de 3e Jesja, eigenlijk een groepe auteurs schreef in de geets van Jesaja boekrol 56-65.

Onze regels zijn van de 1e Jesaja en houden een belofte in, voor doven en blinden, voor verwarden en klagers. De dagen van de geweldenaars, spotters, zij die op onrecht zinnen, wie anderen valse beweringen ontlokken, rechters in de poort willen verstrikken en recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen zullen voorbij zijn.

Want God zal de erkenning krijgen die hem toebehoort: 23 Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen.

Kunst Kennis tip Ik dacht dat deze regels in handels Messiah zaten (omdat daarin in veel Jesaja is opgenomen), maar het is Jesaja 35:5 Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Links Wikipedia/Handel's_Messiah met de bijbelse bronnen. Deze regels komen uit Part II scene 5. Pieter Jan Leusinks Sobere Messiah in 3 delen: youtube1 (53m49), Part II youtube2 (51m33), youtube3 (29m19).

JESAJA 29:17-24
17 Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. 18 Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. 19 Dan zullen verdrukten de HEER weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël.

20 Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter.
Ieder die op onrecht zint, zal vergaan: 21 wie een ander valse beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen. 22 Daarom – dit zegt de HEER, die Abraham bevrijd heeft, over de nakomelingen van Jakob: Jakob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken. 23 Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen. 24 Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.
Link naar de tekst JongerenbijbelJesaja

Liever luisteren?
Renate Japenga uit Ridderkerk, Student Pabo op voorleesbijbel. Of ga naar Downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. We lezen het verhaal van de genezing van de doofstomme en dit verhaal komt niet voor in een van de andere evangelies. (Wel is er een genezing van een blind en stomme man in Mattheus 12).

Het gaat niet alleen over de genezing, maar ook over de pogingen van Jezus zijn wonderdaden geheim te houden, het Messiasgeheim. r36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.

Kunst tip: El Greco, de Griek, Doménikos Theotokópoulos (1541-1614) gemaakt in 1560. Manierisme uit de Late Renaissance en zijn Kretenzische periode. Olieverfschilderij op paneel nu in de Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Duitsland. Link: wikiart/el-greco/christ-healing-the-blind-man-1560

MARCUS 7:31-37
31 Hij (Jezus) vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32 Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’

Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan den Ijssel, Supervisor / Coach op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Zomer: Ik vind het fantastisch dat in Rotterdam, zo'n wereldstad, de hele bijbel wordt voorgelezen.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


HANDELINGEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. Het zijn de verhalen van de apostelen na de kruisiging van Jezus en zijn wederopstanding. Het begint met Jezus Hemelvaart, de vervanging van de verrader Judas en In Handelingen 2 de komst van de Heilige Geest (Pinksteren). Daarna begint het echte apostelschap: het missionair werk. De leerlingen zijn leraren geworden. Ons stukje gaat over de beroemde meest missionaire apostel Paulus, maar begint als hij nog Christenen vervolgt. Maar dan gaat hij op weg ...

3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5 Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’

r 8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

De leesrooster commissie koos regel 1-9 met het visioen van Saulus, ik voeg ook hun suggestie van r11-20 toe omdat daarin Ananias naar de stad komt die Paulus de handen oplegt en waarin de doop, bekering van Saulus tot Paulus plaatsvindt. Bovendien doet het denken aan Jezus genezing van de doofstomme in Marcus.

En wellicht veelzeggend: Saulus metgezellen hoorden wel alles, maar zagen niets : r7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.

NB In handelingen 22:4-16 vertelt Saulus het zelf ook nog een keer: Jongerenbijbel/handelingen/22/

Kunst tip Michelangelo Buonarotti (1475–1564) schilderde Saulus op weg naar Damascus het mooist voor de Cappella Paolina, Paulus Kapel in het Vaticaan, Rome, Italië. Link artbible

HANDELINGEN van de Apostelen 9:1-9(10-20)
Saulus geroepen
1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5 Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

(10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11 Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’
15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.)

Liever luisteren?
Rinus Kole, Autocad-tekenaar Rijkswaterstaat op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel De Handelingen van de apostelen is het 5e boek in het Nieuwe Testament. Over zin deelname aan de voorleesmarathon zegt Kole: ''Ik doe graag wel eens iets aparts. Deze marathon past daar bij gezien het eenmalige unieke karakter. Verder hoop ik dat vele mensen door de nieuwe vertaling de Bijbel gaan begrijpen''

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor lofpsalm 146 omdat deze nauw aansluit bij Jesaja 29.

PSALM 146
1 Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.
3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!


VOLGENDE WEEK
30 augustus 2015, 13e zondag na Drie eenheid en 11e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat Zacharia 8:4-8 en 20-23, Psalm 34:12-­23, Paulus brief aan de Efeziërs 6:10-20, Marcus 8: 22-26. Dat las ik op 2september2012

Op het alternatief leesrooster staat 1 Koningen 17:7-­24 ze lezen verder over Elia.

Op het Duitse leesrooster staat Lucas 10:25-37, 1 Johannes 4:7-12 en 3 Mose 19:1-3 en 13-18:33-34 ofwel Leviticus 19. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten