dinsdag 22 maart 2011

27 maart 2011, 3e van de 40 dagen 'Oculi'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 3e zondag van de vasten of 40dagen voor Pasen heet Oculi,
Latijn voor 'ogen'. De zondag is genoemd naar de beginwoorden
van het introitus (openings)gezang;

"Oculi mei semper ad Dominum, ...
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer"
Psalm 25:15

De Bach cantate voor deze zondag is "Widerstehe doch der
Sünde" (BWV 54). De tekst is van hofbibliothecaris en dichter
Georg Christian Lehms en een beetje van Bach. Als de cantate
voor zondag Oculi geschreven is, is dat opmerkelijk omdat in
vastentijd geen cantates uit werden gevoerd. Maar Bach had
een contract om een cantate per maand te schrijven....
Bron: wikipedia Widerstehe_doch_der_Sunde

Op You Tube: Glenn Gould en Russel Oberlin J S Bach Cantate
54 "Widerstehe doch der Sünde". Met toelichting zd Canada (?).
(5m20). Link youtube

Bidden voor Japan
Op zoek naar Hiroshige's prachtige golf ets naar aanleiding
van de verschrikkelijke gevolgen van de zeebeving bij Japan
kwam ik terecht bij het Sieboldhuis in Leiden. Het Sieboldhuis
vroeg om kraanvogels te vouwen voor 'voorspoed en geluk'
en zie: 5000 kraanvogels! Link sieboldhuis_5000_kraanvogels

De 'golven en land' ets van Hiroshige heet 'Navaro rapids'.
Link posterstore Hiroshige-Navaro-Rapids

TEKSTEN
Deze week gaan de tekst in het oude testament over gebrek aan
vertrouwen en een wonder: water uit een rots. De psalm verwijst
naar precies die gebeurtenissen en in het nieuwe testament nog
meer wonderlijk water, het 'levend' water dat Jezus biedt.

Exodus 17:1-7
Psalm 95
Johannes 4:5-26(42)

EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament, het begint met de namen van de mannen die naar Egypte gingen en gaat over hun exodus, 'uittocht' en de 40jaar dat de joden rondzworven in de Sinai woestijn op weg naar Israel, het beloofde land. In boek 17 een wonder: er is tekort aan water en God laat Mozes r6 op een rots slaan en er water uit stromen.... Ook mooi r7, de wonderplaats krijgt als naam: Masa en Meriva dat betekent 'beproeving' en 'bekvechterij' naar het klagende en verdeelde volk.....

Interessant zijn ook de vertaalaantekeningen bij de NBV: Link nbv vertaalaantekeningen

Kunst tip: Marc Chagall (1887-1985), 'Moses laat water uit de rots stromen' uit 1957, handgekleurde ets uit de Haggerty collectie Link flickr haggertymuseum

Exodus 17:1-17
1 Ze breken op, heel de samenkomst van
de zonen Israëls,
uit de woestijn van Sien,
om telkens opnieuw op te breken
op last* van de Ene;
ze legeren zich in Refidiem,-
maar daar is
géén water te drinken
voor de gemeente!

2 Dan bekvecht de gemeente met Mozes,
en zeggen ze:
geven jullie ons water,
dan kunnen we drinken!
Mozes zegt tot hen:
wat bekvechten jullie met míj?-
wat beproeven jullie de Ene!

3 Maar de gemeente smácht daar naar water;
dus mort de gemeente tegen Mozes,-
en zegt:
waarom eigenlijk heb je ons
laten opklimmen uit Egypte!-
om mij, m'n kinderen en m'n vee
te laten doodgaan van dorst?

4 Mozes schreeuwt het uit tot de Ene en zegt:
wat moet ik doen aan deze gemeente!-
nog even en ze hebben me gestenigd!

5 Dan zegt de Ene tot Mozes:
steek over
voor het aanschijn van de gemeente
en neem enkele oudsten van Israël
met je mee;
ook je staf,
waarmee je de Stroom hebt geslagen,
neem die in je hand en gá!-

6 zie, ik zal voor jouw aanschijn staan,
daar op de rots,
bij Horeb;
slaan zul je op de rots;
wateren zullen er uitstromen
en drinken zal de gemeente!
Zo doet hij, Mozes,
voor de ogen van Israëls oudsten.

7 Hij roept voor het oord als naam uit:
Masa en Meriva, beproeving en bekvechterij!,
om het bekvechten van de zonen Israëls
en om hun beproeving van de Ene,
als ze zeggen:
is de Ene in ons midden,
of niet?

Uit de Naardense Bijbelvertaling van Pieter van Oussoren
uit 2007.

Link naar complete tekst naardensebijbel > exodus > 17

Liever luisteren?
Igo Corbiere uit Woerden op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?
(Protestantse) Hofkerk, Diepenheimseweg 2 Goor Tijd 10.00 uur, voorganger ds R Nieuwkoop uit Zwolle Link hofkerkgoor Of kijk voor een dienst bij u in de buurt op churchatwork

Preek van Klaas Touwen van 26 februari 2008 waarschijnlijk voor zijn Lutherse Gemeente in Arnhem. Link klaastouwen.web-log

Op Vimeo: zonder geluid 'Moses Strikes Water in Desert' door Search for Me Ministries, Inc. plus (23sec). Link vimeo

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament, opmerkelijk genoeg vertelt deze psalm precies het verhaal van Exodus 17. NB Ook regel 1 Onze rots, onze redding is hier heel letterlijk te nemen. Het woord 'Rots' komt 93 keer voor in de Nieuwe BV, zowel letterlijk als figuurlijk en hier in beide betekenissen.

Kunst tip: Jan Havicksz. Steen (ca. 1626 – 1679), 'Mozes slaat water uit de stenen' olieverf op paneel (54 × 44 cm) ca. 1660. Nu in het Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, VS. Link statenvertaling

PSALM 95

1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze rots, onze redding.
2 Laten wij hem naderen met een loflied,
hem toejuichen met gezang.

3 De HEER is een machtige God,
een machtige koning, boven alle goden verheven.
4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
5 van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd.

6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.
7 Ja, hij is onze God
en wij zijn het volk dat hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid.

Luister vandaag naar zijn stem:
8 ‘Wees niet koppig als bij Meriba,
als die dag bij Massa, in de woestijn,
9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden,
mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.

10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen.
Ik zei: “Het is een stuurloos volk
dat mijn wegen niet wil kennen.”
11 En ik zwoer in mijn woede:
“Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Jaap Almekinders uit Enschede op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente te Ruinerwold, Blijdenstein 3 Ruinerwold. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. R. Kloosterziel Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt: Link churchatwork

Preek van Adri Terlouw voor de protestantse gemeente Terpoarte (Boksem, Blessem, Deinium) op 17jan2010. Link terpoarte psalm-95

Op You Tube: Intrada psalm 95 (K.J. Mulder), gespeeld door Henk Strootman op een Domus Orgel. Hier bekritiseerd vanwege het 'Boelmann-toccata achtige karakter' van de uitvoering. Boelmann is een beroemde toccate componist, ik vind het wel leuk. Link youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een levensverhaal van jezus, vol ontmoetingen en ook hier ontmoet Jezus de Samaritaase vrouw. Hij vraagt haar om water en biedt haar 'levend' water. Het belang van 'Levend' water wordt uitgelegd op het bijbel blog van JP van der Giessen. Link bijbelaantekeningen

Kunst tip: Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 – 1319), circa 1308-11 De Samaritaanse vrouw. Tempera op paneel (43 × 46 cm). Nu in het Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Link statenvertaling

Johannes 4:5-26
5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk
grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had,
6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis
en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.
7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.
Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’
8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten
te kopen.
9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken
vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven,
en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen
en dan zou hij u levend water geven.’
11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep
– waar wilt u dan levend water vandaan halen?
12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader?
Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken,
en ook zijn zonen en zijn vee.’
13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus,
14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst
krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer
hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’
16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen
en kom dan weer terug.’
17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u
geen man hebt,’ zei Jezus,
18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet.
Wat u zegt is waar.’
19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!
20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men
dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’
21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg,
noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel;
de redding komt immers van de Joden.
23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader
echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid.
De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,
24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt,
moet dat doen in Geest en in waarheid.’
25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias (‘gezalfde’) zal komen,
‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’
26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’

Van Voorleesbijbel (NBV, Nederlands Bijbelgenootschap)

Link naar complete tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Erik Maan uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge Kapelle, Hervormde Kerk, Kerkplein 4 Biezelinge, Ontmoetingskerk Biezelingsestraat 67 Kapelle Tijd 10.00 uur, voorganger PC Morree, jeugddienst Biezelinge, Ontmoetingskerk tijd: 10.00 uur, ds Bindert de Jong Link pknkapellebiezelinge Of kijk voor een dienst bij u in de buurt op churchatwork

(beluister de) Preek van ds. Geb van Doornik voor de Koningshof in Maassluis op 3maart2002, uitgezonden door Radio 5, IKON. NB Exodus 17, psalm 95 en Johannes 4. Link kerkvannederland

Op You Tube: Kees Kraayenoord - Living water (5m03). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Deze keer een gebed van Aat voor Japan, na een oproep op amethist.punt.nl

Vader in de hemel, dank u wel wat U allemaal voor ons doet.
Wilt U ons vergeven voor wat wij elkaar aan doen op deze wereld.

Wilt U bij de mensen in Japan zijn?
Hun de kracht en hoop geven om deze tragedie te verdragen.
Heer ik dank U wel, uit Jezus naam

Bron: amethist.punt.nl

VOLGENDE WEEK
4e van de 40 dagen, Laetare latijns voor 'Verheug U'

1 Samuël 16:1-13
de Psalm 23
Johannes 9:1-13(14-25)26-39

Concert tip
25 maart 2011 20-22 uur, de Johannes Passion door Cantatrix Bach in Hoofdstraatkerk, Hoofdstraat 95, Hoogeveen. (30 euro) Ook in Groningen 26/3, Utrecht 27/3 en Dokkum 28/3.
Link c-base.nl Hoogeveen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten