dinsdag 10 mei 2011

15 mei 2011, 3e na of 4e van Pasen 'Jubilate'

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een lees rooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan mee
doen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Katholieken noemen deze zondag 'Jubilate', Latijn, naar het eerste woord van het 'keervers' van psalm 96 ‘Jubilate Deo, omnis terra’. Een keervers of antifoon is de inleiding op of afsluiting van een psalm tijdens de mis. Op deze zondag worden vaste teksten gelezen, maar wij wijken wat af. Wij lezen Psalm 23, Johannes 10 ipv 16 en 1 Petrus 2:19-25 ipv 11-20 (dat lezen wij volgende week).
NB Hoewel de teksten vol staan van de goede herder is het niet 'goede herder zondag' dat was de 2e zondag na Pasen (8 mei)

Kunst tip: Giovanni Gabrieli (1554 0f 1557 –1612) organist van de Ventiaanse componisten 'school'. Hier zijn 'Jubilate Deo' door het Dresden Kreuz Chor gedirigeerd door Martin Flämig (4m02). Link youtube  

ook heel mooi: Op You Tube: Henry Purcell (Westminster, 1659 - Londen, 1695) Engels Barok componist “Jubilate Deo”. Hier gezongen door Timothy Brown en het Choir of Clare College Cambridge (7m20). Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (BWV 12), “Ihr werdet weinen und heulen” (BWV 103) en “Wir müssen durch viel Trübsal” (BWV 146). Deze cantates horen ook bij Johannes 16: 16-23a de Afscheidsrede van Jezus 'jullie verdriet zal in vreugde veranderen'. 

Op You Tube: JS Bach Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) Sinfonai deel 1van7 voor Jubilate (3e zondag na Pasen. Tekst van Salomo Franck, opgenomen in de eerste cantate cyclus.
Hier uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman (2m22). Link youtube 
Een pianovariatie op Bachs cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" door Franz Liszt hier gespeeld door Niek van Oosterum. Link youtube

Concert tip
Zondag 15 mei om 11.30 uur, in de Kooger Kerk, Koog 30, Zuid Scharwoude met Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk

Ook op de 15e Bachs cantate 146 in Den Haag en Wassenaar, zie de cantate agenda van Eduard van den Hengel op 'DE' Bach website. Link EduardvH


TEKSTEN
De teksten deze week in Nehemia het herstel van de 10 geboden en de leefregels (toegelicht en uitgelegd door de priesters/Levieten) na een opsomming van God's wonderen en beloften en in psalm 23 ook. In het Nieuwe Testament eerst de noodzaak tot lijden en dan Jezus als leider/herder en redder.

Nehemia 9:6-15
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 10:1-10

NEHEMIA
Nehemia is het 16e boek van het Oude Testament. Nehemia is een van de kleine, wat minder  belangrijke profeten (dan Jeremia en Jesaja). Nehemia was wijnschenker op het hof en werd landvoogd van Juda nadat hij hoorde over het verval van (de muren) van Jeruzalem. Het herstel van de muren verliep voorspoedig onder zijn leiding en ook het herstel van de bijbelse regels en waarden zoals de 10 geboden (Nehemia 8) en hulp aan de armen. In de tekstkeuze verwijzingen naar eerdere verhalen in het Oude Testament en specifiek naar de 10 geboden r 13-14 en regels.

Kunst tip: Naar r13-14 die verwijzen naar Exodus 31 'Mozes ontvangt de 10 geboden. Marc Chagall (1887-1985) uit 1951 litho. 1E is denk ik verkocht, 2e in het Haifa Museum of Art, Israel. 3 in particuliere verzameling (?) Link Galerieart/chagall  Link2 Terminartors/ChagallMarc-Moses_and_the_Tablets_of_the_Law Link3 Artvalue/Chagall-marc Moses-with-the-tablets

NEHEMIA 9:6-15
6 Gij zijt het, Ene, gij alleen, gij hebt gemaakt de hemelen, de hemelen der hemelen en heel hun heirschaar, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en gij doet hen allen leven; de hemelse heirschaar buigt zich voor u neer! 7 Gij zijt, Ene, de God,- gij hebt Abram uitverkorenen uitgeleid uit Oer van de Kasdiem; gij hebt van zijn naam Abraham gemaakt! 8 Gij hebt zijn hart getrouw bevonden voor uw aanschijn en hebt met hem het verbond gesmeed om te geven het land van de Kanaäniet, de Chitiet, de Amoriet, de Periziet, de Jeboesiet en de Girjasjiet,- om dat te geven aan zijn zaad; gij hebt uw woorden gestand gedaan omdat gij rechtvaardig zijt! 9 Gij hebt gezien de ellende van onze vaderen in Egypte; hun schreeuwen bij de Rietzee hebt gij gehoord! 10 Gij hebt tekenen en wonderen gegeven aan Farao, aan al zijn dienaren en aan heel de  gemeenschap van zijn land,want gij hebt er weet van gehad hoe zij zich tegen hen misdragen hebben,-en gij hebt u een naam gemaakt die klinkt tot op deze dag! 11 De zee hebt gij voor hun aanschijn gekliefd, zodat zij midden door de zee over het droge konden trekken; hun achtervolgers hebt gij de diepten in geworpen als een steen, in wateren vol kracht. 12 In een wolkkolom hebt gij hen geleid des daags, en in een zuil van vuur des nachts om voor hen de weg te verlichten waarlangs zij gingen. 13 Op de berg Sinaï zijt ge neergedaald en hebt ge met hen gesproken vanuit de hemelen; gij hebt hun gegeven rechtuitgaande rechtsregels en onderrichtingen vol trouw, goede inzettingen en geboden 14 en uw heilige sabbat hebt ge hun bekendgemaakt; geboden, inzettingen en wetsonderricht hebt ge hun geboden door de hand van Mozes, uw dienaar. 15 Brood uit de hemel hebt gij aan hen voor hun honger gegeven, en waterstromen hebt ge uit de rots voor hen voortgebracht voor hun dorst, en ge hebt tot hen gezegd dat ze moesten komen om het land  te beërven waarvoor gij uw hand hebt opgeheven om het aan hen te geven.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst Naardensebijbel zoek Nehemia en 9

Liever luisteren?
Jana Beranová uit Rotterdam, dichteres op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst. Of ga naar www.downloadbijbel.nl Nehemia is het 16e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Leek en Oldebert Tijd: 9.30 uur: Hoofdstraat 162, Lettelbert of Hoofdstraat 134, Midwolde of Hoofdstraat 48, Tolbert, De Dam 44, Leek ook 19uur). Tijd: 10 uur: in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1, Leek. Link PGLO Link PGLO/lezing-en-liederen-van-de-zondag Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Maarten Hertoghs voor de (jongeren van de?) protestants evangelische gemeente Antwerpen over Nehemia 9 'Schuldbelijdenis' Link Maartenhertoghs

Op Vimeo: Nehemia Ministries, een Vrije Evangelische Gemeente H.A. Lorentzstraat 5, Zwijndrecht. Sfeer impressie(5m23) Link Nehemia
 

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. 73 van de Psalmen worden aan David toegeschreven om ze 'belangrijker 'te maken. Psalm 23 is bekend en populair, voor begrafenissen (r4), door the Hour of Power (Op RTL5 elke zondag om 8 en 9uur) en bij het leesrooster, we lazen het ook op 3 april j.l. En weer op 9 oktober.

In het latijn heet de psalm: 'Dominus regit me'. De heer stuurt of leidt me. Ook heel mooi in het Engels r1 'The Lord is my shepherd, I shall not want'. Een versie opgeschreven in 1868 die wordt toegeschreven aan St. Columba, en Ierse Heilige en missionaris. Deze versie heb ik ook gekozen voor de (You Tube) video. Link Cyberhymnal 
 
Kunst tip: 3 x een Herderstaf met toelichting op de vormgeving van oa de kluutschop. Link SchaapskuddeHaaksbergerveen

PSALM 23
Een musiceerstuk van David.

1 De Éne is mijn hérder, míj zal níets ontbréken;
2 In weiden vol gróen vlijt hij mij néer,
hij voert mij mée naar wáteren van rúst;
3 mijn ziel keert door hém in mij terúg,
hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwílle ván zijn náam!
4 Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,-
kwaad zal ik niet vrezen, want gíj zijt bíj mij;
uw staf en uw stok, díe zullen míj vertróosten.
5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenóver mijn
benáuwers; gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn béker is óvervól!
6 Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,
al de dágen van mijn léven;
terugkeren mag ik in het huis van de Éne in léngte van dágen!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst Naardensebijbel

Liever luisteren?
Leendert de Jong, van Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Wolvega, Op de Hoogte Kerkstraat 7, Wolvega. Tijden: 9.30uur, ds. J.W. Arendshorst en om 19:15uur ds. H. Procee uit Vledder. Link PKNWolvega Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Protestantse Gemeente Brouwershaven op 25 april
2010. Psalm23 en Johannes10:1-10 LET OP nummer 20100425

Op 3april koos ik Bryn Terfel en Gangsta's Paradise, deze keer:  Op You Tube: The King of Love Westminster Abbey Choir, laatste vers. Gezongen op de begrafenis van Princess Diana in 1997(3m08) Link Youtube
of
Op You Tube: Keith Green ' The Lord Is My Shepherd (23rd Psalm)' op de Greatest hits elpee 'in honor of his life' (4m13).  Link youtube

1 PETRUS 2
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament, maar eigenlijk een brief van Petrus aan een gemeente die hij niet zelf gesticht had. Door Petrus reputatie van 'hoofd'apostel kon hij dat toch doen.  In dit stuk de zin en noodzaak van (onterecht) lijden, net als Jezus. En maar liefst 4 verwijzingen naar Jesaja 53 (met dank aan Pieter van Oussoren, de vertaler van de Naardense Bijbel die dat opneemt). En meer verwijzingen naar dwalende schapen die een herder nodig hebben in r25.

Kunst tip: naar r21-23en24 Christus als 'Man van Smarten' een laat iddeleeuwse meer Katholieke verbeelding van Jezus met zijn hart, doornenkroon en kruis en doorstoken borst waar bloed uitspuit. Hier in een getijdenboek uit de zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 1525. Link Wikipedia/Gregoriusmis

1 PETRUS 2:19-25
19 Want dat is genade, als iemand om het geweten tegenover God ten onrechte smarten lijdt. 20 Want wat is er te roepen als ge moet volharden omdat ge zondigt en dan klappen krijgt?- maar als ge moet volharden terwijl ge goed doet en te lijden krijgt, dát is genade bij God. 21 Want daartoe zijt ge geroepen, omdat ook Christus heeft geleden, voor u, en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt volgen. 22 Hij heeft 'geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden' (Jes. 53,9); 23 uitgescholden schold hij niet terug, lijdend dreigde hij niet maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 'Onze zonden heeft hij gedragen' (Jes. 53,4), in zijn lichaam, op het hout, opdat wij, ontrukt aan de zonden, zullen leven voor de gerechtigheid; 'door zijn striemen zijt gij genezen' (Jes. 53,5). 25 Want ge waart dwalende als schapen' (Jes.53,6), maar ge hebt u nu gekeerd naar de herder en opziener van uw zielen.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Vredeskerk, Vredeskerkplein 1 Amsterdam. Tijd: Elke dag om 12.30 uur, Zaterdag om 18.30 uur Kindermis. Zondag de gezongen hoogmis om 10.30 uur, pastoor Pierre. 1 Petrus 2 en Johannes 10.
Link Amsterdam/Vredeskerk/vieringen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Kruispunt Gemeente Eindhoven, een missionair centrum met laagdrempelige diensten. Op 15mrt2009. Link XPpunt/Vaste-rots-van-mijn-behoud-1-petrus-2-1-10

Op You Tube: Reverend Sam Gamboa, Pastor for Good Shepherd Family Bible Church in Whittier, Calefornia, USA, in het Engels. Guard your miracle. Link Vimeo


JOHANNES 10
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Ook de vergelijking met de herder, nu niet God maar Jezus. Een verwijzing naar dieven en rovers in r1, 8 en 10 en de deur als symbool van redding: hij kan ingaan en uitgaan en zal een weide vinden.  

Kunst tip: prachtige foto's van schaapkooien overal in Nederland: Link Schaapskooien

JOHANNES 10:1-10
1 Vast en zeker is het, zeg ik u: wie niet door de deur komt in de hof van de schapen maar ergens anders inklimt, die is een dief, een rover;2 die door de deur komt is de herder van de schapen; 3 voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij name en leidt ze naar buiten; 4 wanneer hij de zijne alle naar buiten heeft gebracht trekt hij vóór ze uit; en de schapen volgen hem, omdat ze weten: het is zijn stem; 5 een vreemde volgen ze beslist niet, nee, ze zullen voor hem vluchten omdat ze de stem van zo'n vreemde niet vertrouwd weten! 6 In deze beeldspraak zegt Jezus het hun, maar zij herkennen niet wat het is dat hij tot hen heeft uitgesproken.
7 Dan zegt Jezus wéér: vast en zeker is het, zeg ik u dat ik voor de schapen de deur ben; 8 allen die vóór mij zijn gekomen zijn dieven en rovers;maar aan hen gaven de schapen geen gehoor; 9 ik ben de deur: als iemand door mij binnenkomt zal hij gered zijn: hij kan ingaan en uitgaan en zal een weide vinden; 10 wie een dief is komt voor niets anders dan stelen en slachten: om verloren te laten gaan;
ik kom opdat zij leven hebben en overvloed hebben -(11 ik ben de góede herder; de goede herder zet lijf-en-ziel in voor de schapen) 
De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst Naardensebijbel

Liever luisteren?
Inge Hutten uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Vredeskerk, Vredeskerkplein 1 Amsterdam. Tijd: Elke dag om 12.30 uur, Zaterdag om 18.30 uur Kindermis Zondag de gezongen hoogmis om 10.30 uur, pastoor Pierre. 1 Petrus 2 en Johannes 10. Link Amsterdam.vredeskerk/vieringen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van voor de Protestantse gemeente Krimpen op 29okt2006 Kies preeksamenvattingen in de linkerkolom > 2006 > 29okt2006 Link PKNKrimpen

Op You Tube: Homily: New Law of Grace door father Ignatius, fransiscaner broeder. In het engels voor Pinksteren (4m49). Link Youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een van de gebeden uit een dienst op de 4e zondag van Pasen naar psalm 23

In jou mag ik wonen naar Psalm 23
Die mij hoedt als een herder,
die voorziet wat ik nodig heb,
die mij voedt in mijn verlangen,
die mij rust brengt in mijn hart,
die mij leidt naar helder water,
die voorkomt dat ik verdwaal,
die mij wijst wat recht is,
die zelf genoemd wordt: gerechtigheid.

Moet ik gaan door diepe dalen,
moet ik gaan door duisternis en dood,
ik hoef niet bang te zijn dat ik val,
want jij loopt naast mij,
jouw steun geeft moed en troost aan mij.

Aan jouw tafel mag ik eten
en de patsers kijken toe.
Ik drink van jouw genade,
een koninklijk mens maak jij van mij.

En waar ik ga:
geluk e genade van jou
alle dagen dat ik leef.

In jou mag ik wonen
Nabije,
Blijvende,
tot in lengte van dagen.

(M. Steehouder)


VOLGENDE WEEK
22 mei 2011, 5e van Pasen

Deuteronomium 6:20-25
Psalm 66:1-12
1 Petrus 2:1-10
Johannes 14:1-14
Gezang 225

Geen opmerkingen:

Een reactie posten