dinsdag 31 mei 2011

5 juni 2011, 6e na Pasen, voor Pinksteren 'Exaudi'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen

lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een

leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan

meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,

maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

De 6e zondag na Pasen, of de zondag voor Pinksteren heet

'Exaudi'. Exaudi komt van exaudivit hij (ver)hoorde zoals in

psalm 3r5 in de NBV en NB vertaald met 'Hij antwoordt mij'.


5 Roep ik tot de HEER om hulp,

hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (NBV)

5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE,

en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. (HerSV)

5 Voce mea ad Dominum clamavi ;

et exaudivit me de monte sancto suo (Vulgaat).


Exaudi valt drie dagen na de Hemelvaart van Jezus op de

40ste dag na zijn wederopstanding met Pasen en 10 dagen

voor Pinksteren. De kerkkalender noemt deze zondag die

van de weeskinderen want de volgelingen van Jezus zijn

nu (nog even) alleen, ontheemd en verweesd. In de teksten

staan subtiele verwijzingen naar de komst, of de 'uitstorting'

van 'de Geest' met Pinksteren.


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Sie werden euch in

den Bann tun" (BWV 44), "Sie werden euch in den Bann tun"

2 (BWV 183). De cantates horen bij Johannes 15: 26-16:4 met

de Afscheidsrede van Jezus bij het laatste avondmaal (van

Johannes 14 tot en met 17 dat wij lezen).

Het eerste en tweede deel van BWV 44 bestaan uit een regel:

1. Aria Duet 'Sie werden euch in den Bann tun'

2. Koor 'Es kömmt aber die Zeit, dass, wer euch tötet,

wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran'.


Op You Tube: JS Bach BWV 44 "Sie werden euch in den

Bann tun" deel 1 en 2 door het Belfast Bach Consort at St

Thomas' (Ierland) op May 15, 2011. (5m11) youtube


Concert tip

5 juni 2011, van 19- 20 (gratis) afsluiting van het cantateseizoen

met Bachmotet 'Jesu, meine Freude': "één van de innigste

Lutherse koralen "Jezus, mijn verblijden" - Liedboek Gez 428)

met toonzettingen van gedeelten uit de Romeinen-brief, waarin

Paulus spreekt over de Geest van Christus die in ons woont.

Bredeplaats 4, Leeuwarden, uitvoering door de Leeuwarder

Bachvereniging o.l.v. Jacolien Quarré.

Link grotekerkleeuwarden


TEKSTEN

Een oud testamentische verwijzing naar de uitgestorte Geest in

Ezechiel laatste regel, een pelgrimspsalm die je een jubel psalm

kan noemen, in 1 Petrus 4 aanwijzingen voor (vervolgde)

Christenen en in Johannes een gebed voor 'al' zijn (Jezus)

leerlingen tijdens zijn laatste redevoering bij het het laatste

avondmaal.


Ezechiël 39:21-29

Psalm 126

1 Petrus 4: 12-19

Johannes 17:1-13


EZECHIEL

Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. Ezechiel is

een van de drie grote profeten, visionairs die 'openbarende' of

apocalyptische visioenen heeft gekenmerkt door bizarre beelden.

In het voorafgaande boek (38) en stuk (zie de video) staat een

behoorlijk vreemde straf voor Gog. We lazen in 10april2011

het voor Ezechiel kenmerkende 'beenderen visioen' waarin de

Geest ook een rol speelt.


Het boek Ezechiel volgt na Klaagliederen, de 5 gedichten over het

gevallen Jeruzalem (vaak toegeschreven aan Jeremia dat daar aan

voorafgaat) Het is dus geschreven tijdens/in de Babylonische

ballingschap. Ezechiel was een priester/hoveling, die met koning

Jojakin gedeporteerd werd naar Babel. Daar trooste en bemoedigde

hij de ballingen en hen die achterbleven.

Ezechiel propageert een -voor Remonstranten- belangrijk thema:

hij wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen (ipv straf

voor hun voorouders) als oorzaak voor de verwoesting van

Jeruzalem en hun lot.


Vanwege Pinksteren in onze tekst God die spreekt en zegt "ik zal

mijn glorie (grootheid/geest?) vrij spel geven". Nogal tam maar

concreet vertaald in de NBV als: 'Vanaf die dag zal het volk van

Israël beseffen dat ik, de HEER, hun God ben". In de Goed Nieuws

Bijbel als 'Zo zal ik aan de volken mijn macht en majesteit bewijzen'.

NB In de vertaling van r29 over de Geest uitstorting weinig verschil.


Kunst tip: Sint Pieter (basiliek), Vaticaanstad Rome Italie. In de

Gregoriaanse kapel, opgezet door Michelangelo afgemaakt

door Giacomo Della Porta, een halfronde plafonds schildering

(lunette) van een gespierde Ezechiel (2e van boven, links).

Link saintpetersbasilica.org/Altars/GregorianChapel

Link2 saintpetersbasilica.org/Altars/GregorianChapel/Ezechiel


EZECHIEL 39:21-29

21 ik zal mijn glorie

vrij spel geven bij de volkeren,

en alle volkeren zullen zien

mijn gerichten die ik zal doen

en mijn hand die ik bij hen zal neerzetten;


22 het huis Israël, weten zullen ze

dat ik de Ene ben, hun God,

vanaf die dag en voortaan;


23 weten zullen de volkeren

dat zij door hun eigen ongerechtigheid

in ballingschap weggevoerd zijn,

het huis Israël;

omdat zij mij ontrouw zijn geworden

heb ik mijn aanschijn voor hen verborgen;

heb ik hen overgeven

in de hand van hun benauwers

en zijn zij gevallen door het zwaard, zij allen;


24 overeenkomstig hun onreinheid

en hun misstappen

heb ik met hen gedaan,

en heb ik mijn aanschijn voor hen verborgen;

••


25 daarom,

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:

nú zal ik de kerkering van Jakob keren

en mij over het huis Israël ontfermen;

ik zal ijveren voor mijn heilige naam;


26 vergeten zullen zij hun smaad

en heel die ontrouw van hen waarmee zij

tegen mij ontrouw zijn geweest,

wanneer zij weer veilig zitten

op hun rode grond

en er niemand is die hen opschrikt,


27 wanneer ik hen laat terugkeren

uit de gemeenschappen

en hen zal vergaren

uit de landen van hun vijanden;

ik zal door hen geheiligd worden

voor de ogen van die vele volkeren;


28 weten zullen zij

dat ik, de Ene, hun God ben,

ik die hen in ballingschap wegvoerde

naar de volkeren

en die hen voortstuurde

over hun rode grond;

ik zal er van hen

geen daar laten overblijven!


29 niet langer zal ik mijn aanschijn

voor hen verbergen,

nu ik over het huis Israël

mijn Geest heb uitgestort,

is de tijding van mijn Heer, de Ene.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > Ezechiel > 37


Liever luisteren?

Christiaan Cziria uit Rijnsburg op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar www.downloadbijbel.nl

Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament.


Liever live?

Oud Katholieke Parochie van Augustinus en Johannes in Den

Haag, Juffrouw Idastraat 7, Den Haag.

Tijd 10 tot 11.15 uur, pastoor Wietse van de Velde (?)

Ezechiël 39:21-29, 1 Petrus 4:12-19, Johannes 17:1-13

Link denhaag.okkn.nl/eucharistieviering


Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ad van Nieuwpoort, "Een stad in aanbouw" voor de

Thomaskerkgemeente in AMsterdam op 8mei2011. Over Ezechiël 39:

21 - 40:5 en Openbaringen 21:1 - 7.

Link thomaskerk.nl


Op You Tube: Ezekiel 39 in het engels voorgelezen en geanimeerd

'The Gog Magog War' met eigentijdse beelden van oorlogen tegen

en in Israel (5m36). youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm

wordt een pelgrimslied genoemd. Gelezen in de context van de

babylonische ballingschap wordt het als snel een 'terug'reis.

Ook hier 'een keer, ommekeer, in de 'kerkering' van Sion (ipv

Jakob net als in Ezechiel r25) In deze context lees ik het als een

ommekeer in het kerkelijk-, het geloofsleven.


Kunst tip: Juni, kalenderblad Les tres Riches Heures du Duc de

Berry, een getijdenboek gemaakt voor hem door de broeders van

Limburg in circa 1410. Nu in het Musee Conde, Chantilly France.

Link wikipedia Riches_Heures_du_Duc_de_Berry Juni


PSALM 126 (Zang van de opgangen)


1 Als de ENE een keer brengt in de kérkering van Síon,

zullen wij zíjn als ménsen die drómen.


2 Dan is vol van lachen; onze mond, van jubel onze tong,

dan zullen ze bij de vólkeren zéggen:

'de ENE heeft aan hen gróte díngen gedáan!'


3 Grote dingen zal de ÉNE aan ons dóen,

verheugde ménsen zúllen wij wórden!


4 Breng, ENE, in onze kérkering een kéer,

als bij de ravíjnen ín de Négev.


5 Die záaien in tránen,

in júbel zúllen zij máaien.


6 Wie gaat, gaat voort al wenend,

dragend een handvol van het zaad,

wie thuiskomt, komt áan in júbel,

als dráger ván zijn schóven.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > psalm > 126


Liever luisteren?

Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout in voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of www.downloadbijbel.nl

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

De Bijbelgelovigen, in Het Anker, Marktkade 1A, Musselkanaal

Tijd 10.45 uur, gastprediker Br. Klaas de Jong

Link bijbelgelovigen.nl


Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds. G. Meijer, predikant gereformeerde kerk vrijgemaakt

voor de gemeenten Barendrecht 1998, Rotterdam-Zuid 1999 en

Middelharnis ook 1999. 'De HERE wendt ons lot' over Psalm 126

en Jeremia 30:18 - 31:14.

Link prekendiespreken.nl/ps126


Op You Tube: Een populaire Christian Praise Song psalm 126

hier door Esther Mui, piano en zang (5m53). youtube

Of

Op You Tube: Als 'klip' geanimeerd en in modern jasje door de

'Saleziani' een Salesiaanse kerk in Slovenie, een bandje?. (3m14).

youtube


1 PETRUS 4

1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een

brief aan (joodse) christenen die buiten Israel leven en wellicht

vervolgd worden. Regel 12 'de vuurgloed' kan ook verwijzen

naar de vervolging van Christenen, lokaal of zelfs door Nero

in Rome die ze als fakkels liet branden. Bron: JR Porter in zijn

Handboek van de Bijbel. In regel 14, de Geest van God

(uitgestort op Pinksteren?) 'rust op u'.


Kunst tip: Nero's fakkels door Henryk Siemeiradski (1843-1902)

uit 1876, olie op doek nu in de Gallery of 19th centrury Polish Art,

Warschau, Polen.

Link wikipedia Siemiradski_Fackeln


1 PETRUS 4:12-19

12 Geliefden, weest niet bevreemd

door de vuurgloed die in uw midden woedt,

u tot beproeving, alsof u

iets vreemds overkomt,


13 nee, verheugt u naarmate ge deel hebt

aan al het lijden van de Christus,

dan zult ge ook in de openbaring

van zijn heerlijkheid u jubelend

verheugen!


14 Als ge, één met de naam van Christus,

wordt gehoond,

zalig zijt ge, omdat

de Geest der heerlijkheid,

ook de Geest van God,

rust op ú.


15 Want laat niet iemand van u

moeten lijden als moordenaar

of dief of kwaadstichter of als

bemoeial;


16 maar als het is als 'christen',

die hoeft niet beschaamd te zijn

maar mag God verheerlijken

met deze naam,


17 omdat het het tijdsgewricht is

dat het oordeel begint

bij het huis van God;

maar indien als eerste bij ons,

wat wordt dan het einde

van hen die zich door Gods verkondiging

niet laten overtuigen?


18 En 'als de rechtvaardige

met moeite wordt gered,

waar zal dan de goddeloze

en zondaar verschijnen?' (Spr. 11,31).


19 Laten daarom ook zij die lijden

naar de wil van God

hun zielen toevertrouwen

aan een getrouwe Schepper

en goed doen.


De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > 1 Petrus > 4


Liever luisteren?

Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.


Of ga naar www.downloadbijbel.nl

1 Petrus 4 is het 21ste boek van het NT.


Liever live?

Grote Kerk Overschie, Overschiese Dorpsstraat 95

Rotterdam.

Tijd 10.00 uur, voorganger ds. W. Koerselman

Heilig Avondmaal (wijn drinken en brood eten)

Link grotekerkoverschie.nl


Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Aantekeningen bij 1 Petrus 4 door voor Hervormd 's Gravendeel

Link hervormdsgravendeel.nl/preek-vandoor-de-week1-petrus-4


Op You Tube: in het engels Pastor Ted Brandt voor de First

Presbyterian Church, Oxnard, California over het verbod op en

de vervolging van Christenen. (7m19). Deel 1 van 3. youtube


JOHANNES

Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Dit deel is het laatste de afscheidsrede van Jezus bij het laatste

avondmaal. Johannes staat vol redevoeringen ipv de parabels

en korte uitspraken in de andere 'synoptische' evangelies die een

overzicht van de gebeurtenissen geven. Het is een gebed voor de

leerlingen van Jezus, 'alle' leerlingen, ook de toekomstige

gelovigen.


Kunst tip: 11 oude en nieuwe afbeeldingen van het laatste

avondmaal op de site/het blog van 'deepseasherpa'


1 Als Jezus dit alles heeft uitgesproken

heft hij zijn ogen ten hemel en zegt:

Vader, het uur is gekomen;

verheerlijk uw Zoon,

opdat uw Zoon ú mag verheerlijken,


2 en, nu gij hem zeggenschap hebt gegeven

over alle vlees, dat hij aan hen mag geven

al wat gij gegeven hebt aan hem:

eeuwig leven!


3 En dit ís het eeuwige leven:

dat zij ú kennen,

de eeuwige, waarachtige God,

én hem die gij gezonden hebt,

Jezus de Christus.


4 Ik heb u op aarde verheerlijkt

door het werk te voltooien

dat gij mij te doen hebt gegeven;


5 verheerlijk nu gij mij, Vader, daar bij uzelf,

met de heerlijkheid die ik had bij u

voordat de wereld was.


6 Uw naam heb ik geopenbaard

aan de mensen die gij mij hebt gegeven

uit de wereld;

zij waren van u

en gij hebt ze aan mij gegeven;

zij hebben zich aan uw woord gehouden


7 en nu erkennen zij

dat alles wat gij mij hebt gegeven

van bij u is,


8 want de dingen die gij mij hebt gegeven

heb ik gegeven aan hen,

en zij hebben ze aangenomen

en hebben waarachtig erkend

dat ik van bij u ben uitgegaan:

zij vertrouwen erop

dat gij mij hebt gezonden.


9 Ik vraag alles voor hen;

niet voor de wereld vraag ik het

maar voor wie gij mij hebt gegeven,

want ze zijn van u;


10 al het mijne is van u

en het uwe is van mij;

in hen ben ik verheerlijkt.


11 Ik ben niet meer in de wereld,

zij zijn in de wereld

en ik kom tot u.

Heilige Vader, houd hen

die gij mij hebt gegeven, één met uw naam,

opdat zij één zijn zoals wij.


12 Zolang ik bij hen was

heb ik hen die gij mij hebt gegeven

één gehouden met uw naam:

ik heb gewaakt

en niemand van hen is verloren gegaan

behalve de zoon der verlorenheid,

en zo wordt de Schrift vervuld;


13 en nu kom ik tot u,

en dit alles spreek ik uit in de wereld

opdat zij mijn vreugde ten volle

in zich mogen hebben.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.


Link naar complete tekst

naardensebijbel.nl > Johannes > 17


Liever luisteren?

Henk van der Woerd op voorleesbijbel.nl

In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.

of ga naar www.downloadbijbel.nl

Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Oudenhoorn, Ring 1 Oudenhoorn

Tijd 9.30 uur, lector Nel van Embden voorganger Ds. J.J. Hoekert

Link kerkklok.info/BijdeDiensten

Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van wijkpredikant Ph. van Dijk, voor een doopdienst in de

Bethelkerk in Barendrecht op 4mei2008.

Link wijkpredikant.nl


Op You Tube: Jesus Prayer in het engels uit de film 'the Gospel

of John' (deel 17:1-26). Uit 2003 van Philip Saville, met Henry Ian

Cusick als Jesus (4m13). youtube

of

Op You Tube: John 17 op jazz muziek gezet door Heartbeat

voor een kerkdienst in de herfst van 2010 (5m06) youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed

en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed

dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit de Gezongen, berijmde

Psalm 25 regel 2, een Gebed om de Heilige Geest (net als psalm 51,

119 en 143 zie de link).


HEER, ai, maak mij Uwe wegen,

Door Uw woord en Geest bekend;


Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G' Uw treden wendt,


Leid mij in Uw waarheid, leer

IJv'rig mij Uw wet betrachten;


Want Gij zijt mijn heil, o HEER,

'k Blijf U al den dag verwachten.


Bron: psalmboek.nl een site met psalmen en hun (gebeds)thema's


VOLGENDE WEEK

50e Paasdag, Pinksteren


Ezechiël 11:17-20

Psalm 104:25-35

Handelingen 2:1-24

Johannes 14:23-29

Geen opmerkingen:

Een reactie posten