dinsdag 24 mei 2011

29 mei 2011, 5e van of 6e na Pasen 'Rogate'

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag wordt Rogate, ook wel bid zondag genoemd. Het is de laatste zondag voor Hemelvaart. In de Katholieke Kerk worden de dagen tussen Rogate en Hemelvaart de kruisdagen genoemd.

Rogate is afgeleid van het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Ook na
de reformatie en het begin van de Protestantse kerk werd dit  overgenomen als de Biddag voor gewas (en weer later Biddag voor Gewas en Arbeid). Bron wikipedia.

Kunst tip: Een foto van een bloeiende aardbeienplant. Nu al te plukken in Land en Boschzicht in Kortenhoef hoorden we op zaterdag, dus dat gaan we woensdagmiddag doen. Link cheffen

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch" (BWV 86) en "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen" (BWV 87). Deze cantates horen bij Johannes
16: 23b-30, de Afscheidsrede van Jezus en die lezen wij ook.

Op You Tube: De jonge duitse tenor Christoph Genz zingt de6e aria 'Ich wil leiden" uit JS Bach BWV 87 (Bisher...) zplaats, zonder datum (4m19). Link youtube

Concert tip
29 mei van 11.30 tot 20.00 uur + napraten. 'In de voetsporen van Bach', op de koffie, op pad, Bach en dans en aan tafel in en om Oud Avereest met de 5 cello suites van Bach door cellist Rene Berman. 120 euro pp of 200 euro per stel. Link bachagenda


TEKSTEN
In Jesaja en psalm 34 de belofte van trouw en beloning door de (wonder)daden van God. Dat wordt ook aangehaald in 1 Petrus 3. Goede mensen worden beloond en slechte mensen bestraft. In
Johannes verdriet na het gaan en de grote en blijvende blijdschap door het terugkomen van Jezus.

Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament. Vanaf vers 38 is het boek geschreven door de tweede, deutero Jesaja die 200 jaar
na de eerste Jesaja leefde. Deze Jesaja profeteerde tijdens de Babylonische en over de veilige terugkeer naar Jeruzalem, als men maar op God vertrouwde.

Vanaf Jesaja 40 tot 66 zijn de verzen niet beschrijvend of verhalend, maar 'overredend', als een rede, gedicht of lied. In deze 4 regels de wonderen die God, de Ene, deed en kan doen.

Kunst tip: Jesaja (en Jeremia links) op de Kathedraal van Chartres bij de midden ingang aan de noordzijde (transept) Circa 1204-1210. Chartres, Frankrijk.Link library.vanderbilt

JESAJA 41: 17-21
17 De verdrukten en de armen
zoeken naar water, maar nee:
hun tong is versmacht van dorst,-
ik, de Ene, zal hen verhoren,
ik, Israëls God, zal hen niet verlaten.

18 Ik zal op kale hoogten rivieren openleggen,
waterwellen onderin kloven;
ik maak de woestijn tot een meer vol water,
het droogste land vol weteringen.

19 Ik geef in de woestijn de ceder de ruimte,
de acacia, de mirte en de olieboom,-
ik zet in de steppe neer de cipres, de plataan
en de dennenboom samen.

20 Opdat zij zullen zien, beseffen,
opmerken en begrijpen samen
dat de hand van de Ene dit heeft gedaan,-
Israëls Heilige het heeft geschapen.
••

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Jesaja en 41

Liever luisteren?
Mirjam Sterk op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente De Hoeksteen Schoonhoven, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven.
Tijd 09.30 uur, Voorganger Ds F.W. Verbaas Link pg-dehoeksteen
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Beluister de preek van Ds. Jac. Kruidhof 'Wij kunnen God zien' op 10feb2008.

Op You Tube: Jesaja 41: 14-20 gelezen door 'Wei' in het Engels als onderdeel van een project om 90 dagen de bijbel voor te lezen aan anderen. Geinspireerd door I Timotheus 4:13. ( 1m35) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. In deze psalm 'De Heer die red die hem trouw zijn', die is (toe)geschreven door / aan David nadat Abimelek hem van het hof heeft verjaagd wegens
gefingeerde waanzin. NB David was naar Abimelek gevlucht van Saul's (1 Samuel 21)
Het zal allemaal goed komen en het recht zal zegevieren. Slechte mensen zullen gestraft worden en goede mensen beloond 'al blijft hen niets bespaard' r20).

NB Psalm 34 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet, met kleine onregelmatigheden. De letter waw ontbreekt, en het afsluitende
vers 23 valt buiten de alfabetische reeks.

Kunst tip: David veinst waanzin voor Abimelek in een Utrechtse Historie Bijbel. 1e Generatie: Alexander Meester, Claes Brouwer, Psalter Meester, Meesters of Otto van Moerdrecht, Meester Azor,
Meester F, Gethsemane Meester (illuminators). Circa 1430. Nu in de Koninkijke Bibliotheek, het Meermanno Westreenianum Den Haag, Nederland. Link meermanno

PSALM 34:12-23
12 Laat u leiden door mij, zónen, en hóort;
wat ontzag is voor de Éne zal ík u léren!
13 Mensen met behagen in léven, wie níet?
die minnen hun dagen, het góede wíllen zíen:
14 niet nalaten je tong te hóeden voor kwáad,
je lippen voor het spréken ván bedróg!

15 O wijk voor het kwade, dóe het góede,
zoek naar vréde, jáag die ná!
16 Pijnlijk is het aanschijn van de Ene
voor dáders van kwáad,
hij snijdt hun gedáchtenis van de áarde áf.

17 Rechtvaardigen:
de Ene houdt zijn ógen op hén,
zijn oren ríchten zich op hún geróep.
18 Schreeuwden zij: de Éne hóorde,
uit al hun benáuwingen
heeft hij hén ontrúkt.
19 Terzijde staat de Ene
gebrókenen van hárt,
hij bevrijdt verbríjzeldén van géest.

20 Vele zijn de rámpen
voor een rechtváardige,
uit die álle rédt hem de Éne,
21 wakend over élk van zijn bótten,
daarvan zal niet éen
wordén gebróken.

22 Zelf echter zal het kwaad
de bóoswicht dóden
en zullen haters
van een rechtváardige
hun schúld moeten bóeten.

23 Maar de Ene koopt
de ziel van zijn díenaren lós,-
geen schuld voor
al wie tóevlucht zóeken bij hém!

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.

Link naar complete tekst www.naardensebijbel.nl kies Psalmen en 34

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Krommenie, Noorderhoofdstraat 46 Krommenie.
Tijd nb, voorganger: Zr. Truus de Boer, Liturg: Leen Wilbrink Jesaja 41:17-20, Psalm 34:12-23, 1 Petrus 3:8-18, Johannes 16:16-24 Link dgkrommenie Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. H. Drost 'David nodigt uit Gods goedheid te proeven' voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Houten in 1999. Link prekendiespreken

Op You Tube: Psalm 34 'Taste and See' (de beginregels) in het Engels gelezen door een kind, featuring The Nazz Jazz (2m58). Link youtube

1 PETRUS 3
1 Petrus 3 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Dit stukje gaat (eigenlijk) over het huwelijksleven van man en vrouw. Met wat gedateerde ideeen ... en hele mooie tijdloze. Het gaat over de omgang met elkaar en anderen, over onrecht lijden dan onrecht doen, want (aan het slot) ook
Christus heeft -onterecht, ongerechtvaardigd- geleden....

Kunst tip: Petrus de Martelaar van Fra Angelico (ca 1400 Fiesole-1455 Rome) Drieluik uit 1427-28 in het Museo di San Marco, Florence Italie. Link kunstkennis/fra_angelico

1 PETRUS 3: 8-18
8 Ten slotte: weest allen eensgezind, lijdt met anderen mee,
hebt broeders-en-zusters lief, weest barmhartig en nederig van zin;
9 vergeldt geen kwaad met kwaad of schelden met schelden;
integendeel: zegent, omdat ge daartoe zijt geroepen,- opdat
ge zegen zult beërven.

10 Want wie 'het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien,
weerhoude zijn tong van kwaad en zijn lippen van het spreken
van bedrog;
11 hij moet wijken van kwaad en goed doen, vrede zoeken
en die najagen;
12 omdat de ogen van de Heer zijn over rechtvaardigen
en zijn oren bij hun smeking; maar het aanschijn van de Heer
is tegen daders van kwade zaken' (Psalm 34,13-17).

13 En wie zal u kwaad doen als ge beijveraars van het goede
wordt?
14 maar ook als ge moet lijden omwille van gerechtigheid:
zalig zijt ge! 'Vreest niet wat zij te vrezen geven
en laat u niet verwarren' (Jesaja. 8,12),

15 maar heiligt de Heer, de Christus, in uw harten, altijd bereid
tot verantwoording aan al wie u een woord vraagt over de hoop
die in u is,
16 maar met zachtmoedigheid en vreze; en hebt een goed geweten,
opdat, in al het kwaad dat men van u spreekt, beschaamd zullen
worden zij die uw goede wandel in Christus verachten.

17 Want het is beter, als de wil van God dat wil,
dat ge goeddoende lijdt dan kwaaddoende.
18 Omdat ook Christus éénmaal voor zonden is gestorven,
een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God
zou leiden, hij die door* vlees-en-bloed gedood is
maar levendgemaakt is door de Geest.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst www.naardensebijbel.nl zoek 1 Petrus

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus 3 is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Paradijskerk, de Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Petrus en Paulus, Nieuwe Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam. Tijd: 9.30 uur, Celebrant Celebrant: em. pastoor Lippe. Handelingen 17: 22-31, 1 Petrus 3: 8-18 en Johannes 16: 16-24 Link Paradijskerk
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. C. v.d. Meij voor de Willem de Zwijgerkerk, Amsterdam op 27april2008 over Jesaja 41:17–20 en 1 Petrus 3:8-18 en verwijzing naar psalm 34. Link willemdezwijgerkerk

Op Facebook: 'Basic Training for Defending the Faith' (Promo) van The American Vision (2m19).
Link facebook

JOHANNES
Johannes is het 4e evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Dit stukje komt uit 'de ware wijnstok' waarin Jezus spreekt vlak voor zijn dood. Het eindigt met de regel bid ('straks') in mijn naam en u zult het krijgen.

Kunst tip: Robert Campin, de Meester van Flemalle (1375-1444) werkzaam in Doornik circa 1410. Drieluik 'Jezus zegent de biddende Maria' (1424 of 1430-1435). Nu in Philadelphia Museum
of Art, Philidelphia USA. Link flickr

Johannes 16:16-24
16 Nog maar een korte tijd en gij aanschouwt mij niet meer,
en wéér een korte tijd en ge zult me zien!
17 Dan zeggen van zijn leerlingen er enkelen tot elkaar:
wat is dit wat hij tot ons zegt?-
'nog maar een korte tijd en ge aanschouwt mij niet
en wéér een korte tijd en ge zult me zien!'
en 'ik ga heen, tot de Vader'!
18 En toén al zeiden ze: wat is dat wat hij zegt
over die korte tijd? we weten niet waarover hij spreekt!

19 Jezus bemerkt dat zij hem iets hebben willen vragen,
en hij zegt tot hen: ge zoekt met elkaar naar de betekenis daarvan
dat ik zei 'nog maar een korte tijd en ge aanschouwt me niet,
en wéér een korte tijd en ge zult me zien'?
20 Vast en zeker is het, zeg ik u, dat ge wenen zult en weeklagen
en de wéreld zich zal verheugen!-
gij zult worden bedroefd, maar uw droefheid zal tot vreugde worden;

21 de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht
denkt zij niet meer aan de verdrukking, vanwege de vreugde
dat een mens ter wereld is gebracht;
22 ook gij zijt nú bedroefd, maar ik zal u weerzien
en uw hart zal zich verheugen; en uw vreugde neemt niemand u af!

23 Op díe dag zult ge mij niets meer hoeven vragen;
vast en zeker is het, zeg ik u: wat ge de Vader ook bidt, in mijn naam,
hij zal het u geven!
24 Tot nu toe hebt ge nooit om iets gebeden in mijn naam;
bidt en ge zult het ontvangen, zodat uw vreugde volkomen wordt.

De Naardense bijbel uit 2007 van Pieter van Oussoren.
Link naar complete tekst naardensebijbel en Johannes en 16

Liever luisteren?
Henk van der Woerd op voorleesbijbel.nl In de Nieuwe Bijbel Vertaling met de NBV tekst.
 of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie Amsterdam Ruysdaelstraat 39, Amsterdam Tijd:10-11.30 uur, voorganger bisschop Dick Schoon Lezingen: Jesaja 41:17-20, 1Petrus 3:8-18 en Johannes16:16-24. Link AmsterdamOKKN Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van gevangenispredikant Entelina Butarbutar voor 29 mei 2011. Link gevangenispredikant

Op You Tube: John 16, gelezen in het engels door Max McLean (5m11) 1-slot. Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed om kracht en steun
voor onszelf en anderen (onderaan een pagina over de bidden).

God, ze zeggen dat u een vriend bent
bij wie je kunt schuilen.

Iemand die je zelfs zonder woorden begrijpt
Iemand die je niet laat vallen
als het eens wat minder gaat
Bij wie je houvast vindt om verder te gaan.

Doe ons ervaren dat het waar is.
Geef ons het geloof dat u naast ons blijft staan
dat u ons steunt
waar andere vrienden het laten afweten
en help ons om zelf een vriend te zijn
trouw aan de mensen die ons lief zijn
en een steun en toeverlaat
voor ieder die zich alleen voelt
en naar een vriend verlangt.

Bron: Holyhome Holyhome/kracht_gebed

VOLGENDE WEEK
5 juni 2011, 7e van Pasen

Ezechiël 39:21-29
Psalm 126
1 Petrus 4: 12-19
Johannes 17:1-13

Voor Hemelvaart, 40e Paasdag (2 juni2011) is er ook een liturgie.

Daniël 7:9-10.13-14
Psalm 47
Efeziërs 1:17-23
Lucas 24:49-53

Geen opmerkingen:

Een reactie posten