maandag 12 september 2011

18 september 2011

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE

18 september is de 1e zondag van de herfst en de 13e na Trinitatis. 17 september is de Gedachtenis van Hildegard von Bingen (of Sibille van de Rijn) een Duitse Benedictijnse abdis en middeleeuws 'mystica' (1098 - + 1179). Hildegard is breed geinteresseerd en actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, muziekcompositie, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Volgens wikipedia is ze de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is. Bron wikipedia Hildegard_van_Bingen

Kunst tip: Hildegard von Bingen krijgt Goddelijke inspiratie in het Rupertsberger Codex des Liber Scivias 'Ken de wegen van de Heer' met 29 visioenen, gemaakt voor 1179. Vermist sinds de 2e wereldoorlog na transport naar Dresden. Link wikimedia Hildegard

Kunst tip: 'Vision of Hildegard von Bingen' door Hana Blochová-KVINTERNA (8m43). Link youtube Er is ook een playlist op You Tube: play list youtube

Kunst tip: Film 'Vision' from the life of Hildegard von Bingen met Barbara Sukowa door Zeitgeest trailer visionthefilm (2m02) Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du sollt Gott, deinen Herren, lieben” (BWV 77), "Allein zu dir, Herr Jesu Christ” (BWV 33) en "Ihr, die ihr euch von Christo nennet” (BWV 164) De teksten horen eigenlijk bij de Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:23-27).

Op You Tube: J.S. Bach. “Mein Gott ich liebe dich” aria uit BWV 77: "Du sollst Gott, deinen Herren, lieben" door Olga Nazaykinskaya en het MSU Chamber Orchestra (musical director Alexander Konstantinov) op 3 Juni 2010, Moskou, Rusland. (4m25)
Link youtube

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen, Mein ganzes Leben hangt dir an. Laß mich doch dein Gebot erkennen Und in Liebe so entbrennen, Dass ich dich ewig lieben kann.

Link youtube

Of kijk op dit blog op 29aug2010 naar JS Bach- Cantata No. 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" Aria: "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan, dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music- Boston. (19Feb1995) Still (10m43).

Concert tip:

18sept2011, 19.00uur, in de Laurentiuskerk (anno 1445), Kerkplein 2, Mijnsheerenland JS Bach (BWV 33) "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Arie Hoek en de Cappella Laurentius & Laurentius Bach Orkest Musica Laurentius

TEKSTEN

In Jona lezen we het minder bekende verhaal van de wonderboom, waarin God vergeeft en Jona een lesje leert, in de psalm wordt dat bezongen. In (de brief aan de) Fillipenzen het belang van evangelisatie en verkondiging uit liefde of uit afgunst. In Mattheus de parabel van de arbeiders in de wijngaard en hun beloning: de laatsten zullen de eerste zijn. Dat is ook het thema van het gezang.


Jona 3:10-4:11

Psalm 145:1-12

(Filippenzen 1:21-27)

Mattheus 20:1-16

Gezang 482JONA

Jona is het 32ste boek van het Oude Testament. Na Jona's ervaring met de walvis zie dit blog 7aug2011 nu de wonderboom. Het begint het met einde van de walvis en God die weer berouw krijgt net als vorige week in Exodus 32. Maar Jona vindt dat maar niks. Jona loopt boos weg en maakt -op veilige afstand- een bladerdak voor wat schaduw op de plek waar hij hoopt goed uitkijk te hebben op de verwoesting van Nineve (!) God laat een boom groeien die hem schaduw geeft EN zijn kwade gedachten weg te nemen, het werkt want de boom verdort net zo snel als hij opkomt en Jona is ontdaan. Net zo ontdaan als God zou zijn als Nineve met haar 120.000 mensen EN dieren verwoest zou worden.

Kunst tip: Naar 4r6 ev 'De wonderboom' op de site met Bijbelse planten van JP van der Giessen. Link Wonderboom

Kunst tip: 'Jona', wellicht onder de wonderboom maar het kan ook gewoon een randversiering met blaadjes zijn. In Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) gemaakt in Parijs, door Raoulet d'Orleans (kopiist) en Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy en anderen (verluchters). Circa 1372. Besteld door Jean de Vaudetar voor Karel V, Koning van Frankrijk, maar uitgeleend aan Louis I, Hertog van Anjou Jean de Berry (gest. 1416) de grote verzamelaar van getijdenboeken. Nu in het Meermanno Westreenianum Koninklijke Bibliotheek Den Haag. MMW 10 B 23 Link meermanno


JONA 3:10-4-11

3:10 Als God aan hun daden ziet dat zij zijn teruggekeerd
van hun kwade weg, krijgt God berouw
over het kwaad dat hij gesproken heeft hun aan te doen,
en hij heeft het niet gedaan.

4:1 Maar dat is kwalijk voor Jona, een groot kwaad,
en het ontbrandt bij hem.

2 Hij bidt tot de Ene en zegt: ach Ene, was dit niet mijn woord
toen ik nog op mijn rode grond was? daarom wilde ik het vóór zijn
door naar Tarsjiesj te vluchten want ik wist al
dat gij zijt een God genadig en ontfermend,
lankmoedig en groot in vriendschap,
die berouw krijgt over zijn kwaad!

3 neem nu toch, Ene, mijn ziel uit mij weg,
want het is voor mij beter dat ik sterf dan dat ik leef!

4 Dan zegt de Ene: is het goed dat jij zo losbrandt?

5 Jona trekt de stad uit en zet zich neer ten oosten van de stad,
hij maakt zich daar een loofdak en gaat daaronder in de schaduw zitten,
zodat hij kan zien wat er met de stad geschiedt.

6 En de Ene, God, beschikt een wonderboom, die tot boven Jona opschiet
om voor hem een schaduw te worden boven zijn hoofd,
en hem te redden uit zijn kwade zin;
en Jona verheugt zich over de wonderboom met grote vreugde.

7 Maar bij het opgaan van de dageraad de volgende morgen
beschikt God een worm

die de wonderboom zo aantast dat hij verdort.

8 En het geschiedt zodra de zon gloort
dat God een gloeiende oostenwind beschikt
en de zon het hoofd van Jona zó aantast dat hij bezwijmt;
hij wenst dat zijn ziel mag sterven
en zegt: het is beter dat ik sterf dan dat ik leef!

9 Maar dan zegt God tot Jona:
is het goed dat jij zo losbrandt over die wonderboom?,
en hij zegt: het is goed dat ik ten dode toe ontbrand ben!

10 Dan zegt de Ene:
jij, je hebt de wonderboom willen sparen
waarvoor je niet gezwoegd hebt
en die je niet hebt grootgebracht,
die binnen een nacht is ontstaan
en binnen een nacht is vergaan

11 en ik, zal ik dan Ninevee, die grote stad, niet sparen?
waarin een veelheid is van twaalf maal tienduizend mensen
die geen verschil kennen

tussen hun rechterkant en hun linkerkant,
en ook veel vee!

In de naardensebijbel vertaling zoek Jona en 3 en 4

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Jona 3 en Jona 4Liever luisteren?

Harm Meesters uit Wezep op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst

of ga naar downloadbijbel

Jona is het 32ste boek van het OT.

Liever live?

Protestantse wijkgemeente Kerk op Ypenburg, De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140, Ypenburg/Den Haag. Gelezen wordt Jona 3:10-4:11 en Mattheus 20:1-16.

Tijd: 10 uur, voorganger ds A.Minnema

Link kerkopypenburg


Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Baptisten in Amersfoort op 4 maart2011 (wellicht Oeds Blok). Link naar doc baptisten-amersfoort Lessen_voor_Jona4

Op Vimeo: korte animatie in het engels van CCC Omaha (Nebraska USA) 'Unlikely' over Jona 4 (3m07). Link vimeo


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm is een lofpsalm en benadrukt o.a. De vergevingsgezindheid van God en de liefde voor al zijn schepselen, mens en dier, net als in Jona 4.

Er een discussie over een missende 13e versregel omdat het een acrostichon is, de regels beginnen met de letters van het Hebreews alfabet, en dat klopt nu niet. Door Nomad Man (2m38) Link youtube

Kunst tip: Saint Albans Psalter (psalm 145) gemaakt voor Geoffrey de Gorham (or Gorron), Abt van St. Albans (1119-46). Psalm 145:10: God kijkt uit de hemel naar benden en luistert naar de 'psalmist' David. David met halo zegt "Let all your works Lord acknowledge/you, and let your holy ones bless you. Link biblical-art

Mooier en in de bladzijde stalbanspsalter


PSALM 145, een lofzang, van David

Exaltabo te, Deus

1 Als Hoogste zal ik u, mijn God en kóning, eren,

uw naam zal ik zegenen, voor eeuwig en áltijd!

2 Barmhartige, u zal ik zegenen te állen dáge,

uw naam loven, voor eeuwig en áltijd.

3 Groot is de ENE, te loven bóvenmáte,

zijn gróotheid is niet te dóorgronden!

4 Daarom zal geslacht na geslacht uw dáden róemen,

zullen ze uw heldendáden melden.

5 En ik spreek uit: de luister, de glórie van uw gláns,

de woorden van uw wónderen zál ik spellen.

6 Fel, krachtig zijt gij, zullen ze zeggen,- óntzagwekkend,

uw grote dáden zál ik vertellen.

7 't Gedenken van uw goedheid overvloedig

verbreiden zij uitbúndig, uw gerechtigheid júbelen zij úit.

8 Hij, de ENE, is genádig, ontfermend, lankmóedig,

gróot in vríendschap.

9 Jegens allen is de eNE góed, zijn ontferming

is óver ál zijn máaksels.

10 Kome het, ENE, dat al uw máaksels u dánken,

uw vríenden u zúllen zegenen

11 loven mogen zij van uw kóninkrijk de glórie,

zullen van úw heldháftigheid spreken.

12 Mensenzonen mogen zij zijn heldendaden doen weten,

zijn glorie, van zijn kóninkríjk de lúister!


In de naardensebijbel vertaling

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 145


Liever luisteren?

Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst

of ga naar downloadbijbel

Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Holy Trinity Church, van Limburg Stirumplein, Utrecht

Anglicaanse dienst (in het engels) Psalm 145, Fillipenzen 1 en Mattheus 20.

Tijd: 10.30, voorganger Chris Nicholls

Link holytrinityutrecht

of

Anglicaande dienst in de Lutherse kerk Koestraat 4 Zwolle

Tijd 16:00 uur, voorganger Chris Nicholls, Psalm 145, Fillipenzen 1 en Mattheus 20

Link holytrinityzwolle

Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van ds Bas van der Graaf voor de Jeruzalem kerk in Amsterdam-West op 30sept(2007?). Link graafwerk


Op You Tube: 'in de categorie weer eens wat anders' Dieter Schonbach's (geb 1931) psalm 145 'Canticum Psalmi ad Laudes' voor sopraan en orkest door Dorothy Dorow, sopraan en het Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks gedirigeerd door Andrzej Markowski (1964, 12m35). Link youtube


FILLIPENZEN

Fillipenzen 1 is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Fillipi, in het Noord Griekse Macedonie en het 11e boek van het Nieuwe Testament. Fillipi is de 1e 'missie'stad op het vasteland van Europa. Paulus is 'hartelijk en bemoedigend' in de de brief en benadrukt het belang van evangelisatie. In dit stuk -dat in de GNB 'Leven in Christus' heet schrijft hij dat het evangelie wordt verkondigd uit goedheid maar soms ook uit twistzucht en afgunst r15-17. R18 'Maar wat doet het ertoe? behalve dat …. Christus wordt verkondigd'.

In de 5e NT boekrol Handelingen staat het bezoek van Paulus aan Fillipi beschreven r17 ev met het uitdrijven van een geest die een meisje alsmaar laat roepen dat Paulus de allerhoogste God dient. Handelingen 16

Kunst tip: De overblijfselen van de agora (markt) van Fillipi. Foto van Ian W. Scott 2005 Link Philippi_AgoraAndAcropolis

Breder gezicht met de 2e basilica op Fillipi op de site van het Reformatorisch Dagblad (niet op zondag). Link refdag


FILLIPENZEN 1:12-21

12 Ik wil dat ge er kennis van hebt, broeders-en-zusters,
dat mijn wederwaardigheden eerder zijn uitgelopen op
bevordering van de evangelieverkondiging,

1:13 zodat van mijn boeien duidelijk is geworden
dat ze om de eenheid met Christus zijn,
in heel het rechthuis en bij alle overigen,
1:14 en de meesten van mijn broeders-en-zusters in de Heer
hebben door mijn boeien vertrouwen gekregen
om overvloediger en onbevreesd
het woord van God te durven spreken.

1:15 Enkelen ook wel uit afgunst en twistzucht,
maar enkelen ook uit welbehagen om de Christus te prediken.

1:16 Sommigen uit liefde, omdat ze weten dat ik hier lig
voor de verdediging van de verkondiging,
1:17 maar anderen verkondigen de Christus
uit twistzucht, met onzuivere bedoeling,
van zins om bij mijn boeien verdrukking op te wekken.
1:18 Maar wat doet het ertoe? behalve dat op alle manier,

hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarachtighe
Christus wordt verkondigd, en wel in dit tijdsgewricht,
en daarover ben ik verheugd; maar ik zal mij ook verheugen.

1:19 Want ik weet dat dit 'voor mij zal uitlopen op redding'

(Job 13:16)

door uw gebed en de bijstand van de Geest
van Jezus Christus,

1:20 overeenkomstig de verwachting en mijn hoop
dat ik in niets beschaamd zal worden,
maar dat in alle vrijmoedigheid,
zoals altijd zo ook nu, Christus grootgemaakt zal worden
in mijn lichaam, hetzij door leven hetzij door dood.
1:21 Want te leven is mij Christus en te sterven is gewin!

In de Naardensebijbel vertaling

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Filippenzen 1:12-21


Liever luisteren?

Ina Buist van de IKON op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst

of ga naar downloadbijbel Fillipenzen is het 11e boek van het NT.


Liever live?

Holy Trinity Church, van Limburg Stirumplein, Utrecht

Anglicaanse dienst (in het engels) Psalm 145, Fillipenzen 1 en Mattheus 20.

Tijd: 10.30, voorganger Chris Nicholls

Link holytrinityutrecht

of

Anglicaande dienst in de Lutherse kerk Koestraat 4 Zwolle

Tijd 16:00 uur, voorganger Chris Nicholls, Psalm 145, Fillipenzen 1 en Mattheus 20

Link holytrinity

Naam, adres

Tijd: uur, voorganger

Link

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwolle-Berkum over Filipenzen met de getuigenis van een Noord Koreaanse vrouw die 7 jaar gevangen zat en Christen werd. (Zn, zd) Link pfd gkv-zwolle-berkum Filippenzen


Op You Tube: Drew Bishop BI5HOP over Fillipenzen 1:21, dood(gaan) en leven op de dag dat zijn vriendin doodging 2 jaar daarvoor. (4m) Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We slaan boekrol 19 over 'echtscheiding' over die eindigt met de parabel over de rijke jongeling: 'het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan'. Toepasselijk voorgelezen door Doekle Terpstra.

Ook hier een parabel, en lastige over de arbeiders in de wijngaard die (on)gelijk worden beloond voorhun werk(uren). Is dat niet oneerlijk? Zo zullen de laatsten eersten zijn en de eersten laatsten!

Kunst tip: Christian Dare, Canadees schilder 'de werkers in de wijngaard' naar Mattheus 20:1-6. Link daily-word-of-life (onderaan de pagina bij 2 oktober)

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1637) 'de (betaling van de) werkers in de wijngaard nu in de Hermitage Sint Petersburg, Rusland. Link biblical-art


MATTHEUS 20

1 Want het koninkrijk der hemelen lijkt op een mens,

huismeester, die als het licht wordt gelijk naar buiten komt
om werkers te huren voor zijn wijngaard.

2 Hij wordt het met de werkers eens over een dinar voor de dag
en zendt ze uit, zijn wijngaard in.

3 Als hij omstreeks het derde uur naar buiten komt
ziet hij anderen, zonder werk, staan op de markt. 4

Tot hen zegt hij: gaat ook gij de wijngaard in,
en wat rechtvaardig is zal ik u geven!

5 En zij gaan heen. Als hij weer naar buiten komt
omstreeks het zesde en het negende uur doet hij evenzo.

6 Als hij omstreeks het elfde uur naar buiten komt
vindt hij daar nog anderen staan en hij zegt tot hen:
wat staat ge hier de hele dag zonder werk?!

7 Zij zeggen tot hem: omdat niemand ons gehuurd heeft!
Hij zegt tot hen: gaat ook gij de wijngaard in!

8 Als het donker is geworden zegt de heer van de wijngaard
tot zijn voorman: roep de werkers en betaal de huurprijs,
te beginnen bij de laatsten tot aan de eersten!

9 Als zij van omstreeks het elfde uur aankomen
nemen zij elk een dinar in ontvangst;

10 als de eersten aankomen houden zij het erop dat zij méér
mogen aannemen, maar ook zij nemen elk de dinar
in ontvangst.

11 Toen ze die moesten aannemen ontstond er bij hen
gemor tegen de huismeester.

12 Ze zeiden: deze laatsten hebben maar één uur gewerkt
en u hebt hen gelijk gemaakt aan ons
die de last van de dag en de hitte hebben gedragen!

13 Maar hij zegt ten antwoord tot één van hen:
makker, ik doe je geen onrecht:
ben je het niet over een dinar met mij eens geworden?

14 steek bij je wat je toekomt en ga heen:
het is mijn wil om aan deze laatste
net zo veel te geven als aan jou;

15 of staat het mij niet vrij om
met het mijne te doen wat ik wil?
of is jouw oog boos omdat ik goed ben?

16 zo zullen de laatsten eersten zijn en de eersten laatsten!

In de Naardensebijbel vertaling

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Matteus 20:1-16


Liever luisteren?

Doekle Terpstra op voorleesbijbel

In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst.

of ga naar downloadbijbel

Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

Protestantse Kerk Almelo, Wijkgemeente Emmaus en Schelfhorst

Binnenhof 53, Almelo

Tijd 10.00 uur, een adoptiedienst met 'Together' olv Frank den Bakker.

Link pga-emmaus-schelfhorst

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Teun Kruijswijk Jansen voor de Protestantste Kampwegkerk in Doorn, op 21sept2008, Mattheus 20: 1-16. Link doc protestantsegemeentedoorn


Op You Tube: Stop motie animatie van Mattheus 201-16 met lego poppetjes. Nederlandse tekst maaar zonder geleud (3m39) Link youtube


Nu met Playmobil een wat vrije verbeelding met duitse tekst en muziek (2m06) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed om ontferming van Jan Simons pastoraalatelier op zijn (interessante) website jansimons (1996).


Voorganger

Omdat wij wel luisterden

naar de woorden van uw evangelie,

maar ze vaak niet lieten wortelen

in ons hart, bidden wij:

[Gezongen door allen] Heer, ontferm U.


Voorganger

Omdat wij in ons leven

dikwijls te weinig goeds lieten groeien

en teveel onszelf zochten

en te weinig het welzijn van anderen, bidden wij:

[Gezongen door allen] Christus, ontferm U.


Voorganger

Omdat we soms gesloten zijn

en moeilijk om mee te leven,

en we ons niet genoeg open stellen

voor vriendschap, bidden wij:

[Gezongen door allen] Heer, ontferm U.


VOLGENDE WEEK

25 september 2011, 2e van de herfst, 14e na Trinitatis


Ezechiel 18:1-4 en 25-32

Psalm 25:1-10

Pillipenzen 2:1-13

Mattheus 21:23-32

Geen opmerkingen:

Een reactie posten