maandag 7 mei 2012

13 mei 2012, 6e na Pasen, Rogate


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
13 mei 2012 is de 6e zondag na Pasen, of de zondag voor Hemelvaart. De zondag heet Rogate naar het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Ook na de reformatie en het begin van de Protestantse kerk werd dit overgenomen als de Biddag voor gewas (en weer later Biddag voor Gewas en Arbeid). Bron wikipedia.

Kunst tip: Zingende en biddende monniken door Girolamo dai Libri (1474/75–1555?) in een Italiaans, Veronees psalter circa 1501-1502. Uit de collectie van de comte Luigi Balladoro of Verona (tot 1888) en Jean Paul Richter, London en Florence (tot 1912) nu in de collectie van het Metropolitan Museum in New York, USA. Link metmuseum


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch' (BWV 86) en 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87). De cantates horen bij Johannes 16: 23b-30, de Afscheidsrede van Jezus en die lezen wij niet. Wij lezen verder bij Johannes 15 na de ware wijnstok.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) de 1en 2e aria en het koraal van Cantate 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch' (BWV 86). Robin Blaze, alt Makoto Sakurada tenor en Stephan MacLeod bas en het Bach Collegium Japan gedirigeerd door Masaaki Suziki (13m08) Tekst webdocs Link youtube

of kijk op dit blog op 29mei2011 naar de 6e aria 'Ich wil leiden" van JS Bach 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) door Christoph Genz, tenor zingt uit JS Bach BWV 87 (Bisher...) zonder plaats, zonder datum (4m19).

Concert tip
Zo13 mei om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. Cantate 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch' (BWV 86). Door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse Bachcantates
 

TEKSTEN
Deze week 2 thema's: de enige echte God van Israël in Jesaja en psalm 33. Jezus benadrukt nog eens dat hij de Zoon van (de enige echte) God is en het belang van naastenliefde in Johannes 15 en toegelicht in 1 Johannes 4.

Jesaja 45:15-19
Psalm 33:12-22
1 Johannes 4:7-21
Johannes 15:9-17(20)
Tussentijds 87

Het lied Tussentijds 87: ‘Het oude woord, door Christus’ is geschreven bij de 1e brief van Johannes. Sytze de Vries schreef het lied rond ‘de hoofdgedachte (..) God heeft vanaf het begin nooit anders gewild dan een wereld scheppen en bouwen op Zijn naam en onze liefde.’ Een wereld op liefde gebouwd, onze roeping om elkaar lief te hebben is onze oorsprong en bestemming. De melodie is die van een geestelijk volks Marialied uit de 16e en 17e eeuw: ‘God groet u, zuiver bloeme’ (wel) Op You Tube: youtube (2m19)

De laatste strofe gaat als volgt:
Christus / als beeld van God getoond’.
Door hem kennen wij de Vader: ‘Zo kennen
wij de Vader / aan ’t leven van de Zoon’.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten maar eigenlijk zijn er meerdere Jesaja's. De 1e trad op tussen 750 en 700 voor Christus en zijn boekrollen zijn 1 tot en met 39. De 2e of deutero Jesaja profeteerde tijdens de Babylonische ballingschap rond 550-540 voor Chr. Zijn boekrollen zijn 40 tot en met 55. De derde verzameling profeties, de boekrollen 56-65 in de stijl van Jesaja, zijn van na de terugkeer uit Babylon.

Wij lezen uit boekrol 45 dus van de 2e of deutero Jesaja die in de Groot Nieuws Bijbel de titel De Heer der geschiedenis grijpt in heeft gekregen. Net als vorige week wordt benadrukt dat God de enige echte God is, ook al verbergt hij zich. Dat hij bevrijding en redding brengt. Ook dat hij de Schepper van de aarde is, betrouwbaar en rechtvaardig (spreekt gerechtigheden, meldt rechtmatigheden).

Kunst tip: De Schepping van de aarde in het psalter van Saint Louis, circa 1190-1200. Nu in de bibliotheek van de Leidse Universiteit. Folio 7 recto, upload op wikimedia. Link Saint Louis Psalter

JESAJA 45:15-19
15 voorwaar, gij zijt een Godheid die zich verbergt, Israëls God, bevrijder! 16 beschaamd en te schande gemaakt worden zij allen, tezamen zullen in schande voortgaan wie die gestalten vervaardigen. 17 Israël zal worden bevrijd door de Ene in eeuwigheden van bevrijding; ge zult niet worden beschaamd of te schande gemaakt tot in eeuwigheden, zolang! 18 Want zo heeft gezegd de Ene, schepper der hemelen, hij is God, de formeerder van de aarde en haar maker, hij is het die haar bevestigt, niet voor een woest-en-ledig heeft hij haar geschapen, om er te zetelen heeft hij haar gevormd: ik ben de Ene en anders geen; 19 niet in het verborgene heb ik gesproken, of in een oord in land vol duister, nooit heb ik tot Jakobs zaad gezegd: zoekt mij in woest-en-ledig! ik, de Ene, spreek gerechtigheid uit, ik meld rechtmatigheden!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja → 45
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Cobi Noordhoff op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 45ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Velp, Oude Jan, Kerkstraat 56 Velp. Tijd 10uur (?), voorganger ds. Klaas Eldering. Uit het Eerste Testament Jesaja 45:15-19 (wonderlijk, als je ook de voorafgaande verzen leest!) en uit het Nieuwe Testament Handelingen 11:1-18 (alternatief rooster) een discussie over de doop met water en met de Geest. Link pknvelp Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Luister naar de Preek van ds A. de Reuver voor de Maranathakerk op de 4e Adventszondag op 23dec07 over de verborgen God in Jesaja 45:15-19. Link mp3 Maranathakerk

Op You Tube: Instrumentele Trance of Minimal(?) music Create (naar he did not create chaos) door Literal Word met onder de video de tekst van Genesis 1:1-5 en Jesaja 45:15-19 (2m45) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Exultate, iusti, jubelt rechtvaardigen. Deze psalm is ook de naamgever van de 3e zondag van Pasen Misericordia Domini. (22april2012) Dat is naar regel 5 'Van de barmhartigheid van de HEER is de aarde vervuld'. Wij lezen echter r12-22 dat we ook lazen op 20maart201l
ds Wim van der Schee leest de regels als een bemoediging Link wimvanderschee

Opvallend vond ik dat God zijn volk uitkoos ten erfdeel (r12) en het met zijn schild beschermt: Onze ziel verwacht de Ene: onze hulp en ons schild is hij. R20.

Kennis tip: Het Oog van God r 18 is vaak verbeeld, maar werd kort geleden ook gezien en gefotografeerd door de Hubble telescoop. Het is een foto van de Helix Nebula die al snel viral ging onder de naam Eye of God. Bijna 200miljoen google image resultaten. Het is een gas en stof wolk van een stervende ster. Link eye of god

PSALM 33
12 Zalig is het volk welks God is de Ene, de gemeente die hij zich uitkoos ten erfdeel! 13 Uit de hemelen schouwde de Ene, zag hij alle zonen van de mens. 14 Vanwaar zijn zetel staat ging zijn aandacht naar al wie zetelen op de aarde. 15 Die formeerde hun aller hart is het die al hun daden onderscheidt! 16 Geen koning wordt bevrijd door overvloed aan macht, een held wordt niet ontrukt door overmaat aan kracht. 17 Gelogen dat het paard je kan bevrijden! hoe groot ook zij zijn vermogen, redding brengt het niet! 18 Zie, het oog van de Ene is op wie hem vrezen, wie het verbeiden van zijn vriendschap. 19 Om hun ziel te ontrukken aan dood, hen bij honger te behouden in het leven. 20 Onze ziel verwacht de Ene: onze hulp en ons schild is hij. 21 Ja, ons hart vindt vreugde bij hem, ja, bij zijn naam hoogheilig zijn wij veilig! 22 Kome uw vriendschap, Ene, over ons, gelijk wij u hebben verbeid!
In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 33
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen uit Heemstede op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Assen Vredeveld, Adventskerk, Lindelaan 49 Assen Nb op de link pagina staan ALLE diensten in Assen. Tijd: 10uur, voorganger ds Helène van Noord ''Jesaja spreekt over de grootheid van de Eeuwige, die verborgen is in de hemel en dus onttrokken aan het magische vakmanschap van beeldenmakers. Deze ongrijpbare God manifesteert zich echter wel op aarde. Zijn woord klinkt niet op een obscure plek, maar midden tussen de mensen. Het is Hem er immers om te doen dat de aarde, die Hij geschapen heeft een bewoonbare plaats voor mensen wordt. De antwoordpsalm, - en dan met name het tweede deel van Psalm 33 (v. 12-22) spreekt van een beweging van de hemel naar de aarde toe. Hoog verheven is God in dit lied, maar vanuit de hemel intens betrokken bij wat op aarde gebeurt. In de berijmde versie van deze psalm komen de verzen 5 en 7 dan in beeld. De lezing uit Johannes 15 past overigens goed: hier klinkt een nieuw gebod, over onderlinge liefde. Daarmee werken mensen aan de bewoonbaarheid van de aarde, die hun woonplaats is'' Link pkn-assen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Simon J. Stamhuis webmaster/maker van holyhome.nl. Gepensioneerd Godsdienstdocent en voorganger geweest in Friesland en Groningen over De majesteit van de Schepper in psalm 33 en andere vindplaatsen in de Bijbel. Link holyhome.nl

Op You Tube: Orgellegende Willem Hendrik bespeelt het grote Müller orgel van de Grote-of St. Bavokerk te Haarlem met een Fantasie Toccatine en de Koraal Psalm 33 van Jan Zwart. Link youtube


1 JOHANNES
De 1e brief van Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder na vorige week, slaan een stukje over over ware en valse geesten, de antichrist, die Jezus niet erkent. Ons stukje gaat over naastenliefde. God is liefde en zond zijn vleesgeworden liefde in de vorm van zijn zoon. R 12 als wij elkander liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde bij ons volmaakt geworden. Net als in Jesaja is God de 'actor' en zijn volk de reactor r19 Wij, we hebben lief omdat hij als eerste ons heeft liefgehad.

Kunst tip: naar r 10 'Zoenoffer Sacrificia' van Margriet Smulders op het blog personalcollectibles Meer Margriet Smulders op margrietsmulders. Link Zoenoffer Sacrifica en omdat ik de naam en het werk mooi vind Amor Omnia Vincit

1 JOHANNES 4
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, omdat de liefde uit God is, en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God; 8 wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, omdat God liefde is. 9 Hierin is de liefde Gods onder ons verschenen, dat God zijn Zoon, de enig geborene, tot de wereld heeft gezonden opdat wij door hem zullen leven. 10 Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God aanschouwd: als wij elkander liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde bij ons volmaakt geworden. 13 Hieraan herkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons: dat hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 14 Wij, we hebben aanschouwd en betuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als redder van de wereld; 15 al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is: God blijft in hem en hij in God. 16 Wij, we hebben leren kennen en zijn gaan geloven de liefde die God bij ons onderhoudt: God is liefde; wie blijft in de liefde, blijft in God en God blijft in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, -opdat we vrijheid van spreken hebben op de dag van het oordeel- dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld: er is in de liefde geen vrees; 18 nee, de volmaakte liefde drijft de vrees uit, omdat vrees verband houdt met bestraffing: wie bevreesd is, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij, we hebben lief omdat hij als eerste ons heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt 'ik heb God lief' en zijn broeder-of-zuster haat, is hij een leugenaar; want wie zijn broeder-of-zuster die hij van zien kent niet liefheeft, kan God die hij nooit gezien heeft onmogelijk liefhebben. 21 Dus dit gebod hebben wij van hem, dat wie God liefheeft ook moet liefhebben zijn broeder-of-zuster.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Johannes 4
1 Johannes is het 23-ste boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Wil Noordegraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Grave, Bagijnenstraat 1 Grave. Tijd: 10uur, voorganger ds. vd Velden uit Ede.
Jesaja 45:15-19, 1 Johannes 4:7-21 en Johannes 15:9-17(20) Link pdf protestantsekerkgrave Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand, voor de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoofddorp / Haarlemmermeer in sept 2011 (?) over Feest van genade Link Hansjanroosenbrand

Op You Tube: In het Duits Instrumentale piano muziek met Gods liefdesbrief aan jou: tientallen regels uit de bijbel in beeld o.a. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu Dir. (1. Johannes 4:10) Muziek van "David Lanz - Christofori's Dream" Dowlnoad de mp3 op gottesliebe.mp3 Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Johannes, de strekking natuurlijk overal in de Bijbel. Zie de You Tube hierboven bij 1 Johannes 4.

Opvallend vind ik de vooraankondiging (?) van de kruisiging in r13 in de NBV vertaald met zijn leven te geven en van het missionair werk in r16 draag vrucht (we lezen tenslotte verder na Jezus de ware wijnrank)

Kunst tip: Naar r 16 Een mn op Spaanstalige blog populaire icoon zonder vermelding van de oorsprong vaak genoemd: Vigne du Seigneur Link vigne-du-seigneur of groter 12apostoles

JOHANNES 15:9-17 (20)
9 Zoals de Vader mij heeft liefgehad heb ik u liefgehad: blijft één met mijn liefde; 10 als ge mijn geboden houdt zult ge één blijven met mijn liefde, zoals ik de geboden van mijn Vader heb gehouden en één blijf met zijn liefde. 11 Dit alles heb ik tot u uitgesproken opdat mijn vreugde in u zal zijn en uw vreugde haar volheid bereikt. 12 Dit is mijn gebod: dat ge elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. 13 Grotere liefde dan deze heeft niemand: dat iemand lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden als ge doet wat ik u gebied; 15 ik noem u niet meer dienaars, omdat de dienaar niet weet wat zijn heer doet; u heb ik tot vrienden benoemd omdat ik aan u bekend heb gemaakt al wat ik gehoord heb bij mijn Vader. 16 Niet gij hebt mij uitgekozen, nee, ik heb u uitgekozen en ik heb u ingezet opdat gij heengaat en vrucht draagt en uw vrucht blijvend zal zijn, opdat, wat ge de Vader ook zult vragen met een beroep op mijn naam, hij u dat zal geven. 17 Dit gebied ik u: dat ge elkaar liefhebt!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes > 15
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.
Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?
Henk van der woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerken in (Zuid) Utrecht Pnielkerk, Lessinglaan 33 Utrecht Tijd: 10uur voorganger mw. N. van Manen-van Voornveld. Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185-187 Utrecht Tijd: 9.45uur voorganger mw. ds. M. Trapman Utrecht Op het leesrooster: Jesaja 45:15-19 Johannes 15:9-17 Handelingen 11:1-18 Link pdf pktk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds herman Koetsveld voor Protestantse Gemeente Hengelo wijk noord op 2fgeb12 over liefde en (zijn) Homoseksualiteit met aan het slot gedichten van Gerard van het Reve. Link pkn-hengelo

Op You Tube: In het Engels Fr. Angelo's (RK) Homily: Raising the Bar of Love over het verraad van Judas na de opdracht in Johannes 15. (..) The irony of how Judas betrayed Him just as He was asking the apostles to love each other as He has loved them. This meant loving them them to the point of giving up His life for them. This sacrifice come about by the very lack of love of Judas. But even this great scandal in the infant Church was used to further the Divine plan as His death won the graces the Church needed to elect Matthias to replace Jesus and then go and teach all nations. Let us take courage, then, in this age of scandal. Ave Maria! Mass: St. Matthias the Apostle Readings Act 1:15-17 en 20-26 Resp. Psalm 113:1-8, John 15:9-17 (7m10) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed over liefde en wijsheid geschreven door Moeder Julia Verhaeghe (1910-1997), de stichteres van de Geeste­lijke Familie “Het Werk”.

Gebed van Moeder Julia tot Maria, Zetel van de Wijsheid
Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het Uwe en
vervul het met uw wijze en schenkende Liefde,

die vrede brengen kan in eigen hart en bij de anderen,
die een klimaat van vreugde en geborgenheid scheppen kan
voor allen die het dagelijks leven delen,
die de bereide wil ondersteunen en aanvullen kan
met deugd en tegemoetkoming,
die zichzelf voorbij zetten kan
om ziele lasten te dragen,
die offers brengen en door dragen kan
in de plicht van elke dag,
die dienen kan zonder lof, voldoening noch beloning te zoeken, 
en zo anderen weet te ontlasten,
die zwijgen kan over zichzelf
en in herstellende boete veel weet goed te maken.

Moeder van de Goddelijke Wijsheid, bid voor ons.

Bron: hetwerk


VOLGENDE WEEK
Voor donderdag 17 mei 2012 de 40e Paasdag
en de Hemelvaart van de Heer is een apart leesrooster gemaakt:

Ezechiël 1:3-5a.26-28a
Psalm 47 (Psalm 93)
Efeziërs 4:1-13 (Handelingen 1,1-11)
Lucas 24:49-53 (Marcus 16,19-20)
Gezang 233

zondag 20 mei 2012, 7e van Pasen
Exodus 19:1-11
Psalm 68,1-14 (Psalm 1)
1 Johannes 5:9-15
Johannes 17:14-26
Gezang 234

Geen opmerkingen:

Een reactie posten