maandag 11 juni 2012

17 juni 2012, 2e zondag na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de voorganger.

PERIODE
We tellen af na Drievuldigheid (God, Jezus en de Geest) of Drie-eenheid en in het Latijn Trinitatis. Vanaf volgende week tellen we af 'van de zomer' hoewel de (school)vakanties in zuid pas 30 juni beginnen. Zomers stoppen meestal de kindernevendiensten en het verteluur, maar dat betekent ook dat kerken vaak feestelijk afscheid nemen van de kinderen die 'overgaan' naar de jongerengroepen.

Trinitatis verbeeld: Trinity-Scutum-Fidei een vereenvoudigde afbeelding van het Middeleeuwse beeld: Trinity knight shield met een toelichting in het Engels.

De Bachcantates voor deze zondag zijn “Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” (BWV 76, deel voor en na preek) en “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2) De cantates horen bij Lucas 14 met de Gelijkenis van het grote feestmaal, die lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2) compleet maar zonder de uitvoerenden door BachHarmony. (19m) Link youtube

Concert tip
Zo17juni12 van 15.15 tot 16.30 uur uur in de Grote kerk in Monnickendam. Organist Wim Dijkstra speelt Bach BWV 202 “Weichet nur, betrübte Schatten” en Fuge b.a.c.h. met medewerking van Martha Bosch, sopraan. Link christelijkeconcertagenda en wimdijkstra


TEKSTEN
Deze week is het thema: Gods belofte en kunnen. Hij laat groeien en bloeien en verdorren: enorme ceders en wijnstokken in Ezechiël 17 en psalm 92. Maar ook twijgen, stekjes en zaadjes bloeien en het nietige mosterdzaadje brengt de grootste plant voort (Marcus 4). Allerlei soorten vogels wonen in de bomen of nestelen in haar schaduw. De Geest komt nog even voorbij in 2 Korintiërs 5 als voorschot, onderpand op het hiernamaals.

Ezechiël 17:22-24
Psalm 92
(2 Korintiërs 5:1-10)
Marcus 4:26-34
Gezang 55
1 Weet gij waarmee het koninkrijk zich vergelijken laat?
Een zaadje, klein, onogelijk, een mosterdzaad.
(Liedboek voor de Kerken 1973)

EZECHIEL
Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament direct na de Klaagliederen over de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. We lezen 3 regels van de profeet Ezechiël, een profeet van priesterlijk afkomst die van 593 tot 571 werkte in Babylon tijdens de ballingschap van de notabelen, de de bovenlaag van de bevolking uit Juda. Hij profeteert over de ondergang en het herstel.

Ezechiël bemoedigt, maar verklaart de val van Jeruzalem ook als gevolg van ontrouw aan de Heer. Boekrol 17 begint met een adelaar die de hoogste twijg afrukt en meeneemt naar een ver land van handelaren. Daar bloeit een grote boom op, maar die kijkt naar een andere adelaar in de lucht ondanks dat hij in een vruchtbare akker met voldoende water staat: de boom verdort. In het stukje dat wij lezen Ezechiël 17:22-24 vat God e.e.a. nog even samen.

Kennis tip: Ceders komen 16 keer voor in de Bijbel, maar alleen in het Oude Testament. De ceder of Libanon (Cedrus libani) is een boom uit de dennenfamilie (Pinaceae). Oorspronkelijk komt de boom uit Libanon in het Middellandse Zeegebied, Marokko, Syrië en Zuidoost-Turkije. De hoogte van een volwassen libanonceder is tot ongeveer 40 m.

Tot het werelderfgoed behoort de Qadisha-vallei en het Bos van de ceders van God, of Arz ar Rab, dat uit ongeveer 300 ceders bestaat. Het ligt op het gebergte Libanon in het noorden van Libanon. Het behoort tot het werelderfgoed. Libanon was vroeger begroeid met ceders en een ceder is nog steeds terug te zien in de vlag van Libanon. De honderden jaren oude bomen vormen daarmee een monument voor de vele gekapte bomen.

De vallei staat bekend als de 'heilige vallei' en in de loop der eeuwen hebben er veel (vervolgde) Christenen gewoond. In de 5e eeuw vluchtten de eerste christenen hier naar toe, waar ze grotten bewoonden en soms complete kapellen uithakten in de rotsen. Ook werden verschillende kloosters gebouwd, voornamelijk door de Maronieten (zij volgen sinds het concilie van Chaldecon in 451, de Antiochische of West-Syrische liturgie). Bron: wikipedia Link: wikipedia Quadisha Maronitisch klooster in Libanon: maronietenklooster

EZECHIEL 17:22-24
22 Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23 Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 24 En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”’

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar: Ezechiel 17

Liever luisteren?
Nico Keller uit Lochem op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk in Eijsden (onder Maastricht), Wilhelminastraat 1, Eijsden. Tijd: 10uur, voorganger ds Ruud Foppen: Veelbelovende verhalen van een boom en een struik. Waardoor de vragen dreigen te verstikken. Heeft het allemaal wel zin, al die inspanning? Wie ziet eigenlijk wat ik allemaal doe? Wat is het resultaat? Zaaien, prima. Maar oogsten? Je leest er bijna overheen. Er is een zaaier die maar moet afwachten. Nogal lastig voor mensen met veel pretenties, dat afwachten. Hoe gaan we als driftige regelaars om met dingen die we in gang zetten, maar zich vervolgens onttrekken aan onze waarneming? En o ja, dat Koninkrijk van God waarover het hier gaat, heeft dat iets met de kerk te maken? Link pkn-eijsden
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds de Kok (?) voor de Kruiskerk in Diever op 20feb11 over Politiek gekonkel en Ezechiël 17. Link kruiskerkdiever pdf

Op You Tube: In het Engels The Kingdom of God preek voor de 2e zondag na Pinksteren in de Episcopal Church of Our Saviour in San Gabriel, Californië, VS op 14juni09. Ezechiël 17:22-24, Psalm 92, (2 Korintiërs 5:1-10) en Marcus 4:26-34 (17m48). Link youtube
Door Daniel London: I feel like a true Bujew (Buddhist Jew) under my Episcopal skin: an Episcobujew, if you will. My father is a Messianic Jew or Hebrew Christian and I was raised observing both Jewish and Christian holy days. And in the last several years, I have been practicing Buddhist mindfulness under the guidance of Thich Nhat Hanh and Jack Kornfield. However, my ultimate allegiance lies with a Jewish Mystic of first century Palestine, of whom I am a devotee and disciple within the Anglican-Episcopal tradition. Zijn blog deforestlondon


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 92 is een lied voor de sabbat. De enige die zo heet, wordt opgezegd bij het morgengebed op de sabbat. In het Latijn heet de psalm Bonum est confiteri naar de 2e regel in de Vulgaat de 4e,5e Eeuwse Latijnse Bijbel. Ofwel Het is goed, dat men den HEERE loven. De psalm vervolgt: et psalmeren nomina duo Baltissen en Uw Naam psalmzingen,

Kunst tip: (Giovanni Pierlala da) Palestrina (1525-1594) schreef een offertorium koraal op de psalm voor 5 a capella stemmen. Online diverse uitvoeringen, maar nergens staat dat het de Palestrina versie is. Op Gloria TV Offertory Exultabo te Domine, voor de 11e zondag na Pinksteren (?) zonder bronvermelding en uitvoerden. Upload van de chairman van de Latin Mass Society England & Wales. Link gloria.tv

PSALM 92
1 Een psalm, een lied voor de sabbat.

2 Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
3 in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,

4 bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
5 U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.

6 Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
7 Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:

8 dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

9 U, HEER, bent eeuwig verheven,
10 maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.

11 U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
12 Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Jaap Almekinders uit Enschede op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Christelijk Gereformeerde Kerk Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27, Groningen. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. Marco Hofland. Organist: H.W. Westerhof. Ontmoetingsdienst, met Heilig Avondmaal. Psalm 33: 1,8, Efeziërs 5: 15-20, Zingen Psalm 92: 7,8 Zoals de cederbomen. Tekst: Efeziërs 5:18 Verkondiging: Spirit Gezang 75: 1,2,3. Gezang 255: 1, 3,4. Link download pdf portal.cgk-gn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds Rob Vreugdenhil voor de Lichtbron Gereformeerd vrijgemaakt kerk Lelystad, (Pauwenburg) op 8nov09 over Psalm 92: 13-16 Ouder worden, achteruitgaan en toch groeien – in Christus. Een preek speciaal gericht op de ouderen in de gemeente. Ouder worden is niet makkelijk. Prediker 12 tekent het verval. Tegelijk zingt Psalm 92 dat ouderen sterk blijven als ceders op de Libanon. Geestelijk sterk, ook bij afnemende lichaamskrachten. Niet vanzelf, maar wanneer je geworteld blijft in Christus. Dan mag je vruchten dragen voor God en mensen. Ouderen mogen waardevol zijn in de gemeente van de Heer. Link pauwenburg of Klik hier voor de volledig preek

Op You Tube: psalm 92 op het orgel in de N.H. Oude Kerk in Ede bespeeld door B. van Steenbeek. (Psalm 92, voorspel+koraal) (3m11). Link youtube


2e brief aan de Korinthiërs
De 2e brief aan de Korintiërs van Paulus is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' verstuurd uit Efeze (Turkije) is verloren gegaan. Paulus schreef aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe (Griekenland) rond het jaar 56. De brieven in het Nieuwe Testament worden nl op lengte en niet op chronologische volgorde geordend.

In het stukje dat wij lezen wordt in r1 het lichaam, het aardse leven vergelijken met een tent die wij verlaten als we naar de hemelse woning gaan. Ook willen we over onze oude kleren liever nieuwe kleren r5 en niet ontkleed worden al gaan we niet naakt r3.

In r10 Als we voor Jezus in de stoel van de rechter verschijnen krijgt ieder wat hij verdient (NBV), in de Groot Nieuws Bijbel staat echter we moeten opening van zaken geven. Meer over de Rechterstoel waarvoor Christenen zullen staan, die niet hetzelfde is als de dag des oordeels voor allen in Kor 3:12-15. Op: Rechterstoel

Kunst tip: Op de website van voorganger en voorzanger Willem Baan een houtsnede uit 'Der Antichrist', een werk plm. 1480 verschenen in Straatsburg. Volgens Baan is het een afbeelding die Luther veel angst heeft ingeboezemd. Link willembaan

2e brief aan de Korintiers 5:1-10
1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 3 We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. 4 Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

6 Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7 We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8 We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9 Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar: 2 Korintiers 5

Liever luisteren?
Janneke Bakker-Barkmeyer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud-Katholieke Kerk van Amsterdam, Ruysdaelstraat 39, Amsterdam Tijd: 10uur, voorganger hoogleraar Peter Ben Smit. Ezechiël 17:22-24; 2Kor.5:1-10; Marcus 4:26-34 (299) Link amsterdam.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Broeder J. Brouwer voor de Evangelische Christengemeente 'Rehoboth' uit Sliedrecht op 25 april 2010 over "Het Woord van God ". In deze preek wordt aangehaald :  2 Korinthe 5:1-10 en psalm 19. "Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom […]" Link "Het Woord van God"

Op You Tube: In het Engels Mr. Matt Schlawin leidt een studie naar 2 Corinthians 5:1-10 in Wat zijn onze 2 adressen? Voor de 'Chapel Worship' op 21okt11 op Fox Valley Lutheran High School, Appleton, Winsconsin VS.(6m). Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het eerste deel van dit verhaal komt (alleen) voor bij Marcus maar de vergelijking van het mosterdzaadje staat ook in Mattheus 13:31-32 en 34 en in Lucas 13:18-19 met daarin dezelfde vergelijking, maar ook een over gist. De parallellen, verhalen die in meerdere evangelies voorkomen staan vermeld in de gedrukte Groot Nieuws Bijbel. Een Engelstalig overzicht van de parallellen in de evangelies op: gospelparallels

Het mosterdzaadje en de mosterdplant komen 5 x voor in het Nieuwe Testament: in Matteüs 17:20, Lucas 17:6, Mattheüs 13:31, hier in Marcus 4:31 en in Lucas 13:19.
Opvallend vond ik r34 Hij sprak alleen in gelijkenissen tot hen (de mensen) voor zover ze die konden begrijpen. Maar zijn leerlingen legde hij alles nog eens uit. Alsof 'de' mensen die uitleg niet zouden kunnen waarderen... Het blijkt de vervulling van een profetie in een psalm in het Oude Testament:

Opdat in vervulling gaat wat is gesproken door de profeet
waar hij zegt 'ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
ik zal uitbrengen wat verborgen was vanaf de grondlegging'
Psalm 78:2 in de Naardensebijbel

Kennis tip: In de NaardenseBijbel vertaling staat bij dit soort verwijzingen altijd de Oud Testamentische bron(tekst). NB Andere bijbelvertalingen zoals de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling zijn niet zo concreet. De GNB vertaalt psalm 78:2 als: Ik wil verhalen van het verleden, de diepe zin ervan onthullen.

Kunst tip: Een bladzijde met de Canons van Eusers, tien tabellen van Eusebius van Caesarea (Eusebius Pamphili) (265-340) om de parallelteksten in de verschillende evangelies gemakkelijk te kunnen opzoeken. In een afschrift uit de 6e eeuw, ingebonden in een evangelie uit de 12e eeuw. Nu in de British Library, Additional MS 5111. Bron: Wikipedia. Link LondonCanonTables

MARCUS 4:24-34
24 Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. 25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’

33 Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voor zover ze het konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar de complete tekst: Marcus 5

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel (geheel Marcus 4) in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Parochie Sint Maarten: in de kerken in Austerlitz (O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand) op zo 9.30 uur, Doorn (Sint Martinus): zat 19uur en zo 9.30uur, Maarn (H. Theresia) zo 11 uur, Leersum (H. Andries): zo 10uur, Woudenberg (H. Catharina) zondag 11uur, Zeist (Sint Joseph) za 19uur en zo 11uur. Link kerkblad parochie-sintmaarten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overdenking van Ambro Bakker, deken van Amsterdam voor de Amsterdamse parochies op 17juni12 over Ezechiël en Marcus 4 “Terwijl de boer slaapt''. "Hier is alles te koop!", stond met grote letters op een winkelruit geschreven. "Dat is de kans van mijn leven!", dacht de man en stapte de winkel binnen. In één adem, kwam het eruit: "Ik wil van u het einde van alle oorlogen, vrede op aarde, vrijheid en geluk voor alle mensen". De engel achter de toonbank zei: "meneer, ik denk dat u zich vergist. We verkopen hier geen kant en klare producten, wij verkopen alleen maar zaden". Link dekenaat-amsterdam

Op You Tube: VRW ZKT KNST Isolde Hallersleben vindt 't Mosterdzaadje in Santpoort-Noord, een klein kerkje dat in gebruik is als concertlocatie. Gerenommeerde musici als Pieter Wispelwey gebruiken het als try-outplek. Musici uit het Concertgebouworkest, maar ook kwartetten, trio's en duo's: allemaal staan ze te popelen om in dit concertzaaltje te spelen. (7m42) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Edward Estlin Cummings (1894 - 1962), bekender als E. E. Cummings of e.e. cummings omdat hij meestal hoofdletters gebruikte in zijn gedichten.

i thank You God for most this amazing
day: for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky; and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun's birthday; this is the birth
day of life and of love and wings: and of the gay
great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any--lifted from the no
of all nothing--human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

Of voorgelezen door Darren Anderson na zijn doop (1m43) Op youtube
Nb schiet automatisch door naar een andere video.

Nog een mooie quote van e.e. cummings: I thank you God for this most amazing day, for the leaping greenly spirits of trees, and for the blue dream of sky and for everything which is natural, which is infinite, which is yes. Bron: e. e. cummings

VOLGENDE WEEK
24 juni 2012, 1e van de zomer

Job 30:15-26 en 38:1
Psalm 107:17-32
(2 Korintiërs 5:14-21)
Marcus 4:35-41
Gezang 345

Geen opmerkingen:

Een reactie posten