maandag 1 oktober 2012

7 oktober 2012, 3e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
7 oktober is de 3e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met 18e zondag na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Herr Christ, der einge Gottessohn” (Koraalcantate BWV 96) en “Gott soll allein mein Herze haben” (BWV 169) De teksten horen bij Mattheüs 22: 34-46. Proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste. NB Dat is geen evangelieparallel van de discussie met de Farizeeërs over echtscheiding in Marcus 10.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Aafje Heynis naar de 3e aria "Stirb in mir Welt" van (BWV 169) (5m28) Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe, Dass die Brust Sich auf Erden für und für In der Liebe Gottes übe; Stirb in mir,
Hoffart, Reichtum, Augenlust, Ihr verworfnen Fleischestriebe!
Tekst webdocs.cs.ualberta Link youtube

of kijk op dit blog op 23okt2011 naar (Koraalcantate BWV 96) Choral "Du süße Liebe" BWV 169-7 door Eline De Neef, sopraan; Inge Broeckaert, alt; Brecht-Oscar Leus, tenor en Mathieu Piens, bas. Gezongen in de St. Anna Kirche in Bottelare (België) op 14juli2007.
Of kijk op dit blog op 3okt2010 naar J.S. Bach Cantata BWV 96 Herr Christ, der einge Gottessohngedirigeerd door Nikolaus Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42).

Concert tip
Za 6okt12 om 16.30 uur in de Grote Kerk, Hilversum, Harry van Berne, het Dudokkoor & Orkest Cantate op de Brink (voor de Grote Ker, bij regen binnen denk ik) Link cantateopdebrink
Zo 7okt12 om 19uur in de Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2, Culemborg met Marijn Slappendel / Barbaracantorij & Camerata da Fusignano Link barbaracantorij


TEKSTEN
Deze week gaat het over scheiden dat in de Bijbel figuurlijk is verboden in het 7e gebod: pleeg geen overspel. Maar letterlijk is het kennelijk praktijk in Deuteronomium 24:1 staat: Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, (als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, (!?) en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden)… Jezus neemt hier in het Nieuwe Testament afstand van.

De profeet Maleachai veroordeelt scheiden fel r14 'Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest'. En r16 ' Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos'.
Deze week kunnen we kiezen uit Psalm 8 over de mens als geluksvogel en verantwoordelijke, binnen de kerken vaak de rentmeester van de schepping genoemd. Of psalm 128 die ook een lofpsalm is op de mooie dingen die mensen kunnen overkomen.
In Hebreeën, een brief aan de joden/joodse Christenen wordt Jezus boven Mozes gesteld r3 Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf.
In Marcus 10 pleit Jezus tegen echtscheiding 9 Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Ondanks de aan Mozes toegeschreven praktijk van scheidbrieven. Want (Mozes) ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent.

Maleachi 2:10-16
Psalm 8 (Psalm 128)
(Hebreeën 3:1-6)
Marcus 10:1-16
Gezang 332 ik klikte per ongeluk 322 aan en vind eigenlijk dat deze beter past bij de psalmen en Hebreeën±

322 r2
Uw oog aanschouwt ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de heem'len niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?


MALEACHAI
Maleachai is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachai is een van de 12 profeten. Maleachai betekent in het Hebreeuws 'Mijn Bode' en kan dus zowel zijn echte naam als een omschrijving zijn. Het boek en dus het oude Testamant eindigen met de belofte van de komst van (een nieuwe) Elia die ouders en kinderen zal verzoenen.

Over Maleachai is niets bekend, men neemt aan dat hij rond 450 voor Chr. profeteerde na de Babylonische ballingschap, de terugkeer naar Jeruzalem en de herbouw van de tempel. Hij was dus een tijdgenoot van Nehemia.

Belangrijk thema in zijn boekrollen gaan is de ontrouw van de priesters aan god, de leiders van het volk maar ook gewone Joodse mannen aan hun vrouwen. Volgens JR Porter in de Geschiedenis van de Bijbel werd mn in hogere kringen gemengd gehuwd.

In de NBV vertaling is r15 een beetje eng: iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Dus kinderen van Joodse vrouwen in de Groot Nieuws Bijbel staan Kinderen die God werkelijk trouw zouden zijn. In Latijnse en oude Bijbel vertalingen staat hij zocht het zaad Gods.

NB Ook als je niet Joods van geboorte bent kan je het worden: mijn 2 nichtjes (Joodse vader & niet joodse moeder) zijn het geworden voor hun huwelijk met Joodse mannen. Een van mijn neefjes is Katholiek geworden voor zijn huwelijk en een achterneef zelfs missionaris in de voormalige USSR. Dat is 25%+ van onze generatie, beter dan de gemidelde 1% die van 'niets' kerkelijk wordt.

Kunst tip: Maleachai door Ulrich Leive (1957 Osnabrück) die de hele Bijbel schilderde in een kleurige stijl die aan Chagall doet denken NB Ik vond geens tukje in makleachi waarin de profeet bezocht wordt door een engel zoals op de afbeelding, wellicht verwijst dit naar de slotregel Link Maleachai over de Leive Bijbel leivebibel

MALEACHAI 2:10-15
10 Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat hij met onze voorouders sloot? 11 Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat hij liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een vreemde god vereert. 12 Moge de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die iemand beschermt die zoiets doet, iedereen die het voor zo iemand opneemt of voor hem offert aan de HEER van de hemelse machten. 13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen omdat hij niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. 14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Bob en Gerrit van Meijeren op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Maleachai is het laatste boek van het Oude Testament.

Liever live?
De Nieuwe Stad Luthuliplein 11, Amsterdam Zuidoost Tijd: 9.30uur, voorganger ds Folkert de Jong Maleachai en Marcus Link pgzo
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand nu predikant verbonden aan de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Delft daarvoor in Hooffdorp in dec 2011 over Als God trouw is … (Preek over Maleachi 2 vs. 10-16) Link hansjanroosenbrand

Op You Tube: in het Engels uit het hoofd voorgedragen The Book of Malachi door Tom Meyer van Worsdower. 'We tell books and chapters of the Bible from heart and thereby want to encourage believers to hide God's Word in their heart' … (9m42) Maleachai 2:10-16 van 4m tot 5m33. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 8 of evt 128 beide lofpsalmen op het leven van de mens door God geschapen en gezegend met land, vrouw en kinderen. In het Latijn heet psalm 8 Domine, Dominus noster naar de beginregel. Psalm 81 en 84 zijn ook op de Wijs van de Gatitische (die onbekend is).

Kunst tip: Gregoriaans gezang door Schola Hungarica van psalm 8 met de tekst in het Latijn (3m22) Channel van Schola Hungarica. Link youtube

PSALM 8
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

6 U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

8 schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Gijs Zomer, predikant uit Hoogland op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, Oud Katholieke kerken volgen veelal het leesrooster en psalm 8 staat ook bij de RK kerken op het leesrooster. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van nb (Bart Seelemeijer) voor de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst op oudjaar 2010 over psalm 8 ''een loflied dat over mensen in onze wereld gaat. Een loflied, dat over God als Heer in onze wereld gaat''. Link pkn-sb

Video: The Work of the People video over psalm 8 God, brilliant Lord, yours is a household name. Nursing infants gurgle choruses about you; toddlers shout the songs That drown out enemy talk, and silence atheist babble. God, brilliant Lord, your name echoes around the world. (2m37)


(Brief aan de) HEBREEËN
De Brief van Paulus (volgens de Statenvertaling en de kerktraditie) aan de Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. Omdat de boekrol niet met een begroeting begint, maar wel met een slotgroet eindigt, is niet zeker of het een brief is. Het leest als een verklaring of homilie, een onderricht. (Wikipedia)

Hebreeën is een ander woord voor Joden, zij die Hebreeuws (Aramees) spreken en in de brief gaat het over de verschillen tussen Joden en Christenen. Volgens Bijbelseplaatsen is de brief aan de Hebreeën geadresseerd aan Joden die in Rome woonden. Hun voorgeslacht kwam uit Israël, maar zij waren zelf Christen geworden.

Jezus wordt in r3 boven Mozes gesteld als de bouwer van het huis (Mozes) net als het Christendom het Nieuwe verbond boven het Oude verbond gaat. In r6 zijn de lezers opeens het huis. De kerk, gemeente? Kijk bij de preek van Maarten Hertogs over de gemeente als huis.

Kennis tip Uitgebreide uitleg over de brief aan de Hebreeën uit okt 2008 door
20 pag. door Bastin en Colinda Romijn ? Website admins op Hemels brood. Link pdf hemels-brood

Kunst tip: De apostel Paulus en de Israëlieten bij de brief aan de Hebreeën. In een Franse Bijbel met 91 versierde hoofdletters (circa 1250-1300). Nu in het Meermanno Westreenianum Koninklijke Bibliotheek Den Haag (nr 10 E 35 folio 562 verso) Link mnemosyne.org

Hebreeën 3:1-6
Luisteren naar zijn stem

1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, 2 die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. 3 Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. 4 Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. 5 Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen, 6 Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Schuurman-Bos uit Ermelo op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena Eindhoven, Pauluskerk, Boschdijk 354, Eindhoven (ingang en parkeren Jan Duikerlaan). Tijd: 10.30uur, voorganger Wim van de Berg, Thema Levenskeuzen NB men leest niet uit Maleachai maar uit Genesis Link okk-ehv.nl
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Maarten Hertoghs (protestants-evangelische godsdienstleraar) en bij de gemeente Antwerpen onderwijs geven (preken, bijbelstudies) en jeugdleiding. Link pdf maartenhertoghs

Op You Tube: Preek van Kees Noorlander over Hebreeën voor de Vergadering van gelovigen in Eindhoven 5feb11 (48m) Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 19:1-12 en Lucas 16:18.

Kunst tip: Naar r9 Uit het kwatrijn in de bundel Korenbloemen uit 1668van Constantijn Huygens (1596–1687).
hij zag laatst man en wijf
elkander hekelen in handgemeen gekijf,
en riep: gôe Christenen! komt daar niet tussenbeiden:
wat God gevoegd heeft, staat geen mens te scheiden.

MARCUS 10:1-16
Twistgesprek met Farizeeën
 1 Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. 2 Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. 3 Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ 4 Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ 5 Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. 6 Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 7 daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, 8 en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. 9 Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

10 In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. 11 Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; 12 en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Binnengaan in het koninkrijk van God
 13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV Marcus 10
en NBV

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg ??? op NBV1 en NBV
Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Onderwegkerk Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21, Utrecht ('naast de snelweg' bij Bilthoven) Routebeschrijving route Tijd: 10.30uur, voorganger Dienst van Woord en Tafel. Voorganger Ds. E. de Boom; orgel dhr. Frans Sellies. NB Diensten druen slechts 45 minuten Link onderwegkerkblauwkapel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Prof Dr M Barnard Hervormd Zeist op 12nov2006 over scheiding en liefde 'Voltaire moet hebben gezegd: ‘De scheiding stamt waarschijnlijk uit dezelfde tijd als het huwelijk. Ik geloof desondanks dat het huwelijk een paar weken ouder is.’ Link Verkondiging

Op You Tube: in het Engels Biblical Basics in Marriage Mark and Corissa Glesne take a look at the origin of what it means to be male and female, husband and wife, and how that plays out in marriage. Voor Calvary Chapel Thousand Oaks College en Young Adult Ministry: Presenting Jesus to people and people to Jesus. 1 van 3 (14m) Link youtube Entire teaching: Vimeo


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de inleiding op het gebed voor mensen die gescheiden zijn op de site van de Onthaalkerk in Brugge, België. Uit ‘Levende Kerk’ Herman Cosijns, kanunnik Secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België.

(Inleiding op het gebed)
Voor jou….
Als na veel pijnlijke ervaringen blijkt dat er geen uitzicht op beterschap is, is het ook als christen verantwoord te kiezen voor echtscheiding. Want niemand is tot het onmogelijke gehouden. Als de beslissing genomen is, is het een evangelische opdracht om de echtscheiding samen zo menselijk mogelijk te maken.

God,
we hebben veel gebeden,
wij hebben elkaar losgelaten,
maar laat u ons niet los.
Geef ons de kracht om voor elkaar
de pijn zo draaglijk mogelijk te maken,
elkaars privacy te blijven eerbiedigen
en blijf vooral aanwezig bij onze kinderen.


VOLGENDE WEEK
14 oktober 2012, 4e van de herfst na Trinitatis

Deuteronomium 15:1-11
Psalm 119:121-128
(Hebreeën 3:7-14)
Marcus 10:17-31

Geen opmerkingen:

Een reactie posten