maandag 8 oktober 2012

14 oktober 2012, 4e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
14 oktober is de 4e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 19e zondag na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren

Herfst tip: Paddenstoelen wandelingen van Natuurmonumenten, de eerste is zelfs al geweest maar het seizoen is net begonnen en in de herfstvakantie(s) worden ze extra georganiseerd in heel Nederland. Poster in de Dagblad de Gelderlander met paddenstoelensoorten Gelderlander 
Mooie foto van vliegenzwammen (de bekende boskabouter paddenstoel rood met witte stippen; plat of bol) Natuurmonumenten Link natuurmonumenten/paddenstoelen-in-overvloed


De Bach cantates voor deze zondag zijn Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen” (BWV 48), “Wo soll ich fliehen hin” (Koraalcantate BWV 5) enIch will den Kreuzstab gerne tragen” (cantate voor bas solo BWV 56). De teksten horen bij Mattheüs 9:1-8 over de Genezing van een verlamde.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Historische maar uitstekende opname van de complete cantate “Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (cantate voor bas solo BWV 56). Mack Harrell, baritone (iets minder laag dan bas), Marc Lifschey op hobo en Robert Shaw dirigent van het RCA Orchestra & Chorus. Opgenomen op 7 May 1958 (23m34) Link youtube

of kijk op dit blog op 30oktober11 naar cantata "Wo soll ich fliehen hin?" BWV 5:1 het openings Koraal. Met de tekst, maar zonder de uitvoerenden. (4m04).

of op 10oktober2010 naar "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" (BWV 48) Tenor Jelle Leistra zingt recitatief en aria, met het Koor en Kamerorkest Sjosjanim, dirigente Mariëlle Heidekamp in de Dorpskerk Bodegraven, 17okt09 (4m21).

Concert tips
zo14okt12 om 19.15uur in Grote Kerk, Koninginnelaan 1, Apeldoorn. JS Bach “Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen” (BWV 48) door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium. 

14okt12 om 19.30 uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. JS Bach “Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen” (BWV 48) door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates 


TEKSTEN
Deze week gaat het over goed leven door de wetten na te leven en vooral over hoe ga je om met rijkdom en met armoede van anderen? In Deuteronomium: scheld iedereen alle schulden elke 7e jaar kwijt (maar niet aan buitenlanders). Armen zullen er altijd zijn bij u, dus wees vrijgevig tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft en God zal u zegenen.Psalm 128 is een smeekgebed om redding van onderdrukking, vraagt om leiding bij de wetten en richtlijnen hoewel de smekeling vindt dat hij ze altijd heeft nageleefd. 
In Hebreeën 3 een verwijzing naar psalm 95 en het opstandige volk in de Sinai en de aanwijzing elkaar terecht te wijzen zodat niemand afvallig wordt of halsstarrig omdat hij door zonde verleid werd. In Marcus 10 het bekende stukje dat het makkelijker is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om naar de hemel te gaan.

Deuteronomium 15:1-11
Psalm 119:121-128
(Hebreeën 3:7-14)
Marcus 10:17-31
Gezang 486

1 Wij rijken, zeer door U bemind,
die eeuwenlang uw woord bezaten,
...

2 Wat, als Gij ons dan vragen zult
naar wat wij deden met uw gaven,
en al uw werk blijkt onvervuld,
uw rijkdom in ons hart begraven?
Uit het Liedboek voor de Kerken 1973

Gezang 486
DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het oude Testament en het laatste boek van de Torah, de Joodse Bijbel. Het bevat 5 delen en het deel dat wij lezen wordt ingedeeld bij het derde deel met de Wetten & Gedragsregels.

Wij krijgen een mooie wet/gedragsregel: scheld iedereen alle schulden elk 7e jaar kwijt (maar niet aan buitenlanders). Leen / geef gul ook vlak voor het 7e jaar (!), want God zal u erom zegenen. Armen zullen er altijd zijn bij u, dus wees vrijgevig tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft.

Kunst tip: naar r11 11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land (?) die in armoede leeft of er slecht aan toe is. foto van een sloppenwijk in Mumbai India, met de was uitgehangen door Hans Klessens op zijn blog travellerspoint. Link photos.travellerspoint


DEUTERONOMIUM 15:1-11
1 Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 2 Dat houdt het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de HEER. 3 Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt moet u kwijtschelden. 4 Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven, 5 tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft; 6 dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. 7 Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 8 maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9 Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10 Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. 11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Chantèl de Boer uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Oudewetering, De Schakel Kerkstraat 11, Oude Wetering. Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Martin van der Velden over Deuteronomium 15: 1 –11 en Marcus 10: 17 –31. Deze teksten zijn niet zo makkelijk voor mensen die veel bezittingen hebben en dat zijn velen van ons. Want we leven in een mooi en rijk land. De vraag is hoe wij daarmee omgaan als we Jezus willen volgen. Hoe belangrijk is rijkdom voor ons? Het is ook een vraag in een tijd, dat een kabinet wordt gevormd dat keuzes gaat maken. Hoe gaat zij Nederland inrichten? Hoe verdeelt zij het geld tussen rijk en arm in Nederland en daarbuiten? In het Koninkrijk van Jezus zullen vele eersten (de rijken?) de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Link pgoudewetering Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Margo Trapman voor de Kogerkerk, Koog aan de Zaan op 9 okt 2011 Link pdf kogerkerk

Op You Tube: Reactie van Benny333 die letterlijk Deuteronomium citeert als reactie op een (beetje knullig sorry) Occupy verslag van een actie in de Jan van Galen straat Amsterdam dit voorjaar. OccupyTVnl - Inside Occupy Campaign (5m07) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week uit psalm 119, de langste psalm in de Bijbel met 176 regels. De meeste psalmen zijn rond de 10 of 20 regels, na psalm 119 is psalm 89 de langste met 53 regels maar er zijn ook psalmen van slechts 5, 6 of 7 regels. (Psalmen met lengte)

In het Latijn heet dit stukje van de psalm Ain Feci iudicium naar de (begin)regel 121. De psalm is erg lang regels en elk couplet van 8 regels heeft een eigen naam.

De psalm is een smeekgebed om niet onderdrukt te worden (r121b,122b) en om redding (r123) door een smekeling zonder fouten (!) r121a. Die wel wat inzicht en wetskennis behoeft (r124b, r125).

Kunst tip: Een (zwart wit miniatuur) uit het Franse Psalter van Jean Duc de Berry door André Beauneveu (1335-1400). Het psalter is gemaakt tussen 1380-1400. De persoon is Koning David, maar de psalm is niet van David. Grisaille is bijzonder daarom vond ik het leuk dit te laten zien.Link wikipedia/Psalter van Jean de Berry David Grisaille Wikipedia/Andre Beauneveu Koning David


PSALM 119:121-128
121 Ik heb altijd gedaan wat recht is en wettig,
geef mij niet over aan mijn onderdrukkers.
122 Waarborg het geluk van uw dienaar,
sta niet toe dat hoogmoedigen mij verdrukken.

123 Mijn ogen smachten naar de redding die u brengt,
naar de gerechtigheid die u hebt beloofd.
124 Toon uw dienaar uw genade en trouw,
onderwijs mij in uw wetten.

125 Ik ben uw dienaar, geef mij inzicht,
dan leer ik uw richtlijnen kennen.
126 Het is tijd om in te grijpen, HEER,
overal wordt uw wet geschonden.

127 Maar ik, ik heb uw geboden lief,
meer dan goud, dan zuiver goud.
128 Ik richt mij naar al uw regels
en haat elk bedrieglijk pad.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Tijs van den Brink Presentator bij de EO op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vleuten, Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, Vleuten. met radiopname voor de IKON. Tijd: 10uur, voorganger ds. Idelette Otten, orgel Jan Boerwinkel, lector Cees Pen en muzikale medewerking door de cantorij onder leiding van Alice van Eldik. NB Psalm 119:121-128 wordt gezongen men leest Marcus en Judith. Link Dienst ikonrtv kerk torenpleinkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van verschillende Christelijke Gereformeerde predikanten zonder datum op Solcon over Psalm 119:121-128 met als Thema Hoe ga je om met de Bijbel? Link Psalm 119

Op You Tube: Miranda de Vlieger the Psalm project psalm 119 (3m29) Link youtube


HEBREEËN
Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. De boekrol (volgens de Statenvertaling en de kerktraditie toegeschreven aan Paulus) begint niet met een begroeting, maar eindigt wel met een slotgroet. Het is niet zeker wie de schrijver is en of het een brief is. De boekrol leest als een verklaring of homilie, een onderricht. (Wikipedia) De brief wordt ook toegeschreven aan Lucas, Barnabas, Apollos en Clemens. Of de brief zou in het Hebreeuws zijn opgesteld door Paulus, maar daarna in het Grieks zijn vertaald door Lucas. Bewijzen hiervoor ontbreken maar het is zeer wel mogelijk. (zie hieronder bij Bijbelcollege ipv preek)

In het stukje dat wij deze week lezen citeert de schrijver de Heilige Geest. De Naardense bijbel verwijst e rniet naar, maar in Psalm 95: 8 en 9 staat (r7) over onze God “Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba als die dag bij Massa in de woestijn toen jullie voorouders Mij op de proef stelden” Bron: Psalm 95

Het stukje dat we lezen verwijst in r9 ook naar de boekrollen Exodus en Numeri in het Oude Testament en de reis van de 40 jaar door de woestijn. Het opstandige volk moest dwalen omdat hun hart dwaalde (r9b). De tekst roept op om elkaar terecht te wijzen, niet halsstarrig te zijn en vasthouden aan vertrouwen.

Kunst tip: Glas-in-lood-raam van kerk met de Heilige Geest in de vorm van een duif met vuurtongen, dus voor Pinksteren. Waarschijnlijk van Georg Meisterman (1911-1990) Link artway

HEBREEËN 3:7-14
7 De heilige Geest zegt immers:
‘Horen jullie vandaag zijn stem,
8 wees dan niet koppig, als tijdens de opstand,
toen jullie mij beproefden in de woestijn,
9 waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten
hoewel ze mijn daden hadden gezien, 10 veertig jaar lang.
Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei:
“Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet.”
11 En in mijn toorn heb ik gezworen:
“Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”

12 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, 13 maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. 14 Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven
we deelgenoten van Christus
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Schuurman-Bos uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente in Zaandam, in de Noorderkerk, Heijermansstraat om 10uur Ds. J. Visser, in de Westzijderkerk, Westzijde 75 om 10uur Ds. M.A. Jansens en in het Pennemes, ingang Bloemgracht om 9.30 uur  Pastor P. Meijer waarschijnlijk Hebreeën 3 omdat ze volgende week het leesrooster volgen en Hebreeën 4 lezen, maar zelfs de dienst van 14okt staat nog niet op de site. Link protestantse-gemeente-zaandam.nl/kerkdiensten en nb delink naar kerkdiensten vanaf de homepage werkt ook niet goed.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

BijbelCollege – BASIS CURSUS Yarah Bijbel College, Zuidhorn over Hebreeen (28pag) 3;7-14 staat op pag. 14. Uitgebreide uitleg over de auter en verder thema's geen regel voor regel behandeling. Link bijbelcollege

Op You Tube: In het Engels: Sunday morning Bible study with Pastor Steve Wright at Calvary Chapel Lake Elsinore California, USA. (7m54)
Link youtube Part 2 (9m47) youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. De tekst deze week uit Marcus 10 bevat veel bekende uitspraken van Jezus. Jezus citeert nl 6 geboden als antwoord op de vraag wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’

De vraag komt van 'iemand' (Math en Marcus) of een hooggeplaatste persoon in Lucas. Het verhaal komt nl ook voor bij Mattheus 19:16-30 en Lucas 18: 18-30. In Mattheus staat ook heb uw naaste lief als u zelf als gebod r 19b.

De vrager beweert alles al te doen sinds zijn jeugd (!). Jezus stelt verder voor alle bezit te verkopen en aan de armen te geven en als de rijke jongeman dan teneergheslagen vertrekt zegt Jezus r23 ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ … r25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Ook bekend is r31 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten’ bij het eeuwige leven. Ook bekend r29b Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen.

Kunst tip: Miniatuur naar Marcus 10:17-22 in een plaatjes bijbel uit Noord-West Frankrijk (Monastery St. Bertin?) uit circa 1200. Nu in de Koninklijke Bibliotheek den Haag, Meermanno Westreenianum Cat nr KB 76 F5 Link meermanno

MARCUS 10:17-31
17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20 Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 28 Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ 29 Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. 31 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse gemeente Schiedam, met 3 kerken en in de kindernevendienst Marcus 10, dus geen garantie voor de gewone diensten. In de Grote of St Jan,Lange Kerkstraat 37 om 10uur, mevr. ds M Russchen. In de Dorpskerk, Noordeinde 10 om 10uur, Ds G Kwakkel. In de Vaste Brug, Lange Nieuwstraat 219 om 10uur Ds T.S. Smit. Link pdf kindernevendienst pknschiedam
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Pieter Kleingeld voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis op 4nov06 over Marcus 10:17-30 met Goed nieuws voor arm en rijk. Link ngkmaassluis

Op You Tube: Naar r20 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan (de geboden) gehouden.’ In het Engels een gelikte video over 'The Blasphemy of the Rich Young Ruler' en 'selfish seekers' (Mark 10:17-22) door John MacArthur voor de Grace Community Church in Sun Valley, California, USA. Tevens author, speaker, president of The Master’s College and Seminary. (47m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed uit het EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK (p.74 voor de 6e zondag van de Epifanie (Openbaring van Jezus) bij Lucas 6:27-38 en Lucas 7:16.

Gij,
die onze harten kent,
verrijk ons door uw woorden
en sterk ons door uw Geest
om barmhartige mensen te worden,
die zorg dragen voor het geluk
van armen en miskenden,
groten en rijken
omwille van Jezus, uw Zoon,
onze Herder en Bevrijder,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
VOLGENDE WEEK
21 oktober 2012, 5e van de herfst

Jesaja 29:18-24
Psalm 124
(Hebreeën 4:12-16)
Marcus 10:32-45
Gezang 307

Geen opmerkingen:

Een reactie posten