zondag 21 oktober 2012

28 oktober 2012, 6e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
28 oktober is de 6e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 21ste zondag na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest op de zondag na Pinksteren.

Herfst: In Nationaal Park De Meinweg is de dwergvaalhoed gevonden, een zeldzame paddenstoel. De paddenstoel staat op de rode lijst van bedreigde planten- en dierensoorten want tussen 2000 en 2007 is de soort met 75 procent afgenomen. Er werden vier soorten gevonden: De gewone fopzwam, de krulzoom, de rimpelige melkzwam en -zo bleek later na onderzoek- de dwergvaalhoed. De paddestoelen werden ontdekt op het kadaver van een wild zwijn. Dat was in juni in het Limburgse park neergelegd in het kader van het initiatief Dood doet Leven. Kadavers worden in de natuur achtergelaten zodat andere dieren ervan kunnen leven. Het project moet leiden tot de terugkeer van zeldzame aaseters. Link nos of natuurbericht

Op de laatste zondag van oktober is het Nationale Bijbelzondag waar honderden kerken aan mee doen (en zij collecteren voor het Nederlands Bijbelgenootschap). Deze keer ligt het accent op de psalmen, in het bijzonder op psalm 150. In de speciale Psalmen brochure schijnt psalm 13 te staan (die wij deze week lezen) maar deze is online onvindbaar en alleen te bestellen. Er komt een boek (96p) voor jongeren over de psalmen met o.a. psalm 13 en vanaf 28oktober staat een online cursis over de psalmen online: meeroverdebijbel

Preek van de Leek
Dit jaar voor de 5e keer de preek van de leek in 5 preken. Vroeger waren dominees opiniemakers, die rol is nu overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit”. Abeltje Hoogenkamp, stadspredikant voor Protestantse Kerk Amsterdam bedacht dat het spannend zou zijn om mensen met ‘bewezen preekpotentie’ te vragen een kansel in een kerk te beklimmen. Om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en te zingen, lezen, bidden en te laten collecteren. De leken worden uitgekozen omdat ze zich op een onverwachte en dappere manier in het publieke debat mengen.

Plaats Singel kerk, Singel 452, Amsterdam (centrum tram 1,2,5 & 11). Startdatum & tijd 28 oktober om 17uur. De eerste leek is Lodewijk Asscher, Amsterdamse loco-burgemeester, wethouder en politicus. Hij strijd tegen misstanden in de prostitutie en laat zich niet makkelijk tegenhouden door de grenzen van zijn bevoegdheden of beleidsterreinen. Hij is uit op een verandering in mentaliteit want "de samenleving gaat eerder ten onder aan onverschilligheid dan aan slechtheid". Meer op preekvandeleek


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Ích glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben' (BWV 109), 'Aus tiefer Not schrei ich zu dir' (Koraalcantate BWV 38), 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' (BWV 98) en 'Ich habe mein Zuversicht' (BWV 188). De teksten horen bij Johannes 4:47-55 over de genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Ich habe mein Zuversicht' (BWV 188). door de Akademie für Alte Musik Berlin gedirigeerd door Hans-Christoph Rademann. Opgenomen tijdens een uitvoering in de Gethsemanekirche, Berlijn, Duitsland op 3Oct2008. (8m07) Link youtube

Of kijk op dit blog op 13nov2011 naar JS Bach "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109) door de Gächinger Kantorei Stuttgart, het Bach-Collegium Stuttgart gedirigeerd door Helmuth Rilling (8m45)

Tekst koraal
Wer hofft in Gott und dem vertraut,
Der wird nimmer zuschanden;
Denn wer auf diesen Felsen baut,
Ob ihm gleich geht zuhanden
Viel Unfalls hie, hab ich doch nie
Den Menschen sehen fallen,
Der sich verlässt auf Gottes Trost;
Er hilft sein'n Gläubgen allen.

Of op 24okt2010 naar J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Gustav Leonhardt (5m24).

Concert tips
Zo21okt12 om 19.30 uur in de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn. 'Aus tiefer Not schrei ich zu dir' (BWV 38), Mmv Bas Ramselaar / Bach Cantorij Baarn & orkest Link Bach Cantorij Baarn
Zo28okt12 om 19.30 uur in de Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam BWV 109 'Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben”, gastdirigent en het Westerkerkkoor en Bachorkest Link westerkerk
Zo28okt12 om 16.30uur in de Heikese Kerk, Oude Markt to Theater Tilburg 'Ich habe mein Zuversicht' (BWV 188) door Arjan van Baest / koor & orkest Stichting Bachcantates Link Bachcantates
Zo28okt12 om 10.30uur een Cantatedienst in de Kloosterkerk hoek Voorhout Parkstraat, Den Haag, De Lutherse mis in g (BWV 235). Residentie Kamerkoor en het Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt. Solisten: Karin van der Poel (alt), Robert Buckland (tenor) en Jelle Draijer (bas). Link kloosterkerk


TEKSTEN
Deze week gaat het in Jesaja over In de ban van het kwaad zijn. Er spreekt wanhoop uit, erkenning van zonden en falen maar ook bemoediging vanaf r15b: De HEER redt en bevrijdt. De psalm is van een verblinde en vertwijfelde David: Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. In Hebreeën een aanmoediging aan Joden om niet terug te vallen in zonde en ketterij (het Joodse geloof) en om enthousiast gelovig te zijn/blijven (hangt van de vertaling af). In Marcus een blinde die moet schreeuwen om gehoord te worden maar dan ziend wordt: zijn geloof heeft (hem) u gered.’

Jesaja 59:9-19
Psalm 13
(Hebreeën 6:9-12)
Marcus 10:46-52
Gezang 168
r5 Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.
Liedboek voor de Kerken 1973

Volgens het Liedboek is het een Nederlandse variant van O Jesu Christe, wahres Licht uit het Nurnbergisches Gesangbuch 1676. Op You Tube: het lied voor de gaven op de 14e zondag in het jaar, "Oh Jesu Christe, wahres Licht". Nummer 643 in het Duitse EL liedboek. Alle 5 coupletten met een piepjonge naamloze organist. (3m05) Link youtube


JESAJA
Jesaja is het 24ste boek van het Oude Testament. Het is een van de grote profeten van het Oude Testament, maar eigenlijk zijn het meerdere personen. De 1e Jesaja schreef boekrol 1-39, de 2e schreef boekrol 40-55 en een groep mensen schreef boekrol 56-65 waar wij vandaag uit lezen. Zij werkten na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap (na 538 voor Chr.).

Uit het stukje dat wij deze week lezen 'In de ban van het kwaad' spreekt wanhoop, erkenning van zonden en falen en bemoediging vanaf r15b: De HEER redt en bevrijdt

Kennis tip: De beer in de Bijbel naar r11 Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. David doodde een beer in werd (1 Samuel 17:34) en niet geschikt voor kinderen de beren die 42 kinderen doodden omdat zij Elia bespotten in 2 Koningen 2:23-24. In Daniel 7:5 is de beer het symbool van het wereldrijk van de Meden en Perzen.

Het betrof de Ursus arctos syriacus, de Syrische bruine beer en is verwant aan de Europese bruine beer (Ursus arctos). Oorspronkelijk kwam de Syrische bruine beer voor in Turkije, Syrië, Libanon, Israël, Irak, de noordelijke en westelijke bergbossen van Iran, westelijke Himalaya, Rusland tot Altaj, Turkmenistan en Afghanistan. In 1917 werd de laatste Syrische bruine beer gedood in de buurt van Majdal Shams in het zuidelijke gedeelte van de berg Hermon. Link bijbelaantekeningen

JESAJA 59:9-19
9 Daarom blijft het recht ver van ons
en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.
Wij hopen op licht, maar het is duister,
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
10 We tasten als blinden langs de muur,
 
we tasten rond als iemand die niets kan zien.
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
in de kracht van ons leven lijken we dood.
11 Wij allen grommen als beren,
we klagen en kreunen droevig als duiven.
Wij hopen op recht, maar het is er niet,
op redding, maar ze blijft ver van ons.

12 Want talloos zijn onze misdaden jegens u,
onze zonden getuigen tegen ons.
We zijn ons van onze misdaden bewust
en erkennen ons wangedrag:
13 we zijn opstandig en de HEER ontrouw,
 
we zijn afvallig van onze God,
we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
14 Het recht is verdrongen
en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat
 
en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
15 Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

De HEER redt en bevrijdt
Maar de HEER zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
16 Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
Op eigen kracht bracht hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;

 ook op de eilanden wreekt hij zich.
19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst r9–15 NBV1 en r16-19 NBV2.

Liever luisteren?
Dien Kaldeway-Hartman uit Wezep r9-15 op voorleesbijbel en Patrick Nederkoorn uit Amersfoort op r16-19 op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerken in de gem. Haren, Gorechtkerk Kerkstraat 14, Haren. Tijd: 10uur, voorganger ds. Schut, bijzonderheid Thomasviering met Jesaja 59:9-19. Marcus 10:46-52. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de protestantse gemeente Weesp Driemond op 25 oktober 2009 over Bartimeus en dan het contrast met Jesaja. Link pknweespdriemond

Op You Tube: Een regel uit de boekrol in het Engels r14 Justice is turned back, And righteousness stands far away; For truth has stumbled in the street, And uprightness cannot enter. Moser Ministries & One True Media (20Sec). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 13, in het Latijn heet de psalm Usquequo. Hoe lang nog? Naar de aanvang van de 1e 4 regels.

Een smeek psalm om redding en de belofte van trouw en lofzang r6b ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. Met het karakteristiek vijandbeeld die de (bijna) verslagene bespotten. De Bijbel mn het Oude Testament (dat 3 x zo dik is als het Nieuwe Testament staat vol met dit soort verwijzingen en beelden.

Vijanden 317 x, Vijand 226, Spot 63, Bespot 41x Hoon 23x, Gehoond 13 x Bespotten 11x, Spotten 9x, Honen 8x, beschimpt 7x hoonde 4x. In de psalmen komen deze woorden het vaakst voor (maar het zijn er ook 150). Kort stukje over dit vijandbeeld in de Psalmen: allaboutgod/psalmen-van-de-verontruste-ziel

Kunst tip: Damien Hirst Psalm 13 Usque quo, Domine? Schilderij op doek van vlinders en hoogglans binnenverf (household gloss). Op de site van een galerie / webshop. Link artnet

PSALM 13
Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. 

5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’,
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

6 Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland Radio-diagnostisch laborante op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Maranathakerk, Steenbokstraat 86, Nijmegen. Tijd: 10uur, voorganger Henk Gols .De Dienst staat in het teken van Bijbelzondag en 7 psalmen waaronder psalm 13. Link maranathakerk-nijmegen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jos Douma predikant bij de Gereformeerd vrijgemaakt Fonteinkerk in Haarlem zd over Hoe gaat het met je ziel? Link pdf josdouma

Op You Tube:Usquequo, Domine, oblivisceris me?”” psalm 13 door Philippus De Monte (1521–1603) een Zuid-Nederlandse componist, bekend is om zijn madrigalen (acapella met wereldijke tekst). Gezongen door de Capella Sancti Michaelis, Currende Consort & Concerto Palatino. Met Erik Van Nevel, dirigent en De Vlaamse Polyfonie - Philippus De Monte en de Habsburgers (4m47) Link youtube

Op Daily Motion of een Popversie. Door Andre Buijs alias 4Israel in het Engels gesproken tekst psalm 13 met Amsterdamse winter sfeerbeelden (3m02) Link dailymotion


HEBREEËN
Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament. Het stukje dat wij deze week lezen is een waarschuwing tegen terugkeer naar de zonde. En dan vooral voor gekerstenden (Hebreeën Joden). In de Goed Nieuws Bijbel vertaling zit ook een aanmoediging in weer even enthousiast te worden als net na de kerstening, bekering: Maar wij zouden wel willen dat ieder van u even ijverig blijft als vroeger..

Kenns tip: Smart Guide to the Bible The book of Hebrews Robert Girard & Dr Larry Richards. Link amazon met peek inside in de Kindle ed.

HEBREEËN 6:9-12 
met toegevoegd r4-6 vanwege de verwijzing in r9:
(4 wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt)

9 We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. 10 Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Schuurman-Bos uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Hebreeën is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van Koert Koster theoloog en kerkelijk werker over Psalm 13 en Davids beproeving. Link koertkoster

Liever live?
Doopsgezind Krommenie, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie. Tijd: Ik denk 10 uur maar er staat nog steeds geen tijd op de website. Voorganger Br. Jan Broere uit Aalsmeer, Liturg: Leen Wilbrink. Lezingen: Jesaja 59,9-19, Psalm 13, (Hebreeën 6,9-12), Marcus 10,46-52. Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Op You Tube: In het Engels Book of Hebrews 6:4-12 Pastor Steve Wright voor Calvalry Chapel Lake Elsinore (In 4 delen 1:7m29, 2:8m11, 3:8m36 en 4:6m07) Link youtube1, youtube2, youtube3, youtube4.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 20:29-34 en Lucas 18:35-43.

Het is het verhaal van de genezing van de blinde Bartimeus die hard moet schreeuwen om gehoord te worden maar dan verhoord wordt. ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’

Kunst tip: Ikoon van de genezing van Bartimeus onder kopje Jezus als wonderdoener zonder bronvermelding Link meerdanikzelf

46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Halfweg, De Streekweg 93, Den Andel. Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. R. Mulderij over Jesaja 59: 9-19  Marcus 10:46-52. Link Halfambt Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Mark Janssens voor de Nederland Gereformeerde Jeruzalem Kerk in Utrecht op met verwijzing naar een preek van Anne van der Meiden. Zd.Link pdf Marcus 10:46-52

Op You Tube: Marcus 10: 46-52 en toelichting Nico Rydalakowski op zijn You Tube kanaal Fanimil met oa wonder genezingen (7m10) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer bij Jesaja 59,15b: Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was.
 
Te willen zien, te willen weten wat gebeurt,
zich niet meer doof te houden,
maar het kwaad te willen kennen,
 
weerstaan wat onweerstaanbaar lijkt:
als dat uw roeping is, o God,
waar ben ik dan? Rabboeni, durft u
werkelijk dát zien wat is,
wat pijn en smart verwekt?
God, dat ik ziende word?


Op protestantsegemeenteroermond zonder bronvermelding, ik vermoed dat het de suggesties van de Leesroostercommissie zijn zoals Roel Bosch deze maakte en die ik opnam in watlezenwedezeweek 2010-2011.


VOLGENDE WEEK
Zondag 4 november 2012, 7e van de herfst na Trinitatis

Job 19:23-27a
Psalm 119:1-8
(Hebreeën 7:23-28)
Marcus 12:18-27
Tussentijds 20

NB voor 1 november Allerheiligen is er een apart leesrooster:

Jesaja 60:1-11.17-22
Psalm 138 (Psalm 24)
Openbaring 7:2-4.9-17
Mattheüs 5:1-12
Gezang 103

Geen opmerkingen:

Een reactie posten