dinsdag 2 april 2013

7 april 2013, 2e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
7 april 2013 is de 2e van Pasen, de eerste zondag na Pasen. De zondag heet ook wel Beloken Pasen of het slot van de Paasweek. "Beloken" komt van beluiken, of "afsluiten".

In de Evangelisch Lutherse Kerk heet deze zondag Quasi modo Geniti naar de "Als pasgeboren babies” in 1 Petrus 2:2 r2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Dit lezen wij niet.

Paus Johannes Paulus II heeft deze zondag de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd voor de Katholieke kerk in 2000. Meer op RKK. In de Orthodoxe kerk heet deze zondag Thomaszondag naar de ongelovige Thomas in Johannes 20:24-29 Dit lezen wij niet. 

Kunst tip: 'Remember Me' een gedicht van de Victoriaanse dichteres Christina Rossetti (1830-1894) geboren in het VK als jongste kind van de Italiaanse dichter en Dante kenner Gabriele Rosetti.

Remember me
Remember me when I am gone away,
         Gone far away into the silent land;
         When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
         You tell me of our future that you plann'd:
         Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
         And afterwards remember, do not grieve:
         For if the darkness and corruption leave
         A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
         Than that you should remember and be sad.

Op You Tube uitgevoerd door het Homer High School Swing Choir met Kaitlin, Piper, Madilyn, Wendy, Molly, Lauralee, Zoe, Ana, Tammy, Livi op Pops Consert 2009 (3m41). Link youtube


De Bach cantate voor deze zondag zijn 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ'' (BWV 67) en 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42). De teksten horen bij Johannes 20:19-31, over verschijningen van Jezus, dat lezen wij ook.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ'' (BWV 67) door Robin Blaze, Makoto Sakurada, Peter Kooij, het Bach Collegium Japan en dirigent Maasaki Suzuki. (14m10) Link youtube

Op You Tube: 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42) ook met bas Peter Kooy, sopraan Barbara Schlick, Alt Gérard Lesne en tenor Howard Crook. La Chapelle Royale & Collegium Vocale Gent gedirigeerd door Philippe Herreweghe. CD van Harmonia Mundi France 1990. (26 08) Link youtube

Concert tips
zo7april13 om 11uur in de St Norbertuskerk, Korte Altaarstraat 15, Antwerpen. 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42). Uitgevoerd door Astrid Stockman (sopraan), Inez Carsauw (alt), Adriaan De Koster (tenor) en Arnout Malfliet (bas). Met Emmanuel Van Kerckhoven en het Antwerps Barokorkest & Het Groot Akkoord. Het Groot Akkoord wordt voorbereid door Els Spanhove. Pastoor Marcel Willem gaat voor in de dienst en Bach kenner dominee Dick Würsten licht tijdens de homilie de cantate toe. Meer Bach door Ds Würsten op dick.wursten/bach-cantates Link Muziekcentrum Zurenborg
zo7april13 om 17uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof in Groningen 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42). Voorganger: ds. Susanne Freytag en organist: Stef Tuinstra. Uitgevoerd door Jelte Hulzebos en het Cantate Consort & Barokorkest. JH: Bach schreef de cantate Am Abend aber desselbigen Sabbaths voor de zondag na Pasen. De cantatetekst is gebaseerd op de lezing voor die zondag, namelijk de beschrijving van de eerste verschijning van Jezus aan zijn discipelen na zijn opstanding volgens Johannes. … Het immer hoge niveau van Bach wordt hier overtroffen, met name in de prachtige Sinfonia, waarin de beide hobo’s een prominente rol spelen, maar ook in de alt-aria ‘Wo zwei und drei versammlet sind’. Bach weet in deze cantate een rijke schakering van emoties op te roepen. Link Nieuwe Kerk


TEKSTEN
Deze week zo kort na Pasen het Oude en Nieuwe Testament even kort samengevat: de belofte van God aan zijn volk, het advies de wet na te leven. In Openbaring een waarschuwing voor valse profeten en in Lucas de waarschuwing dat zelfs de echte profeet, Jezus, niet altijd herkent wordt....

In Genesis Jakob's droom waarin God hem voorspoed, vele nakomelingen en bezittingen belooft. Jakob is blij en belooft God dat als het inderdaad gebeurt (en hij veilig naar huis is teruggekeerd!) ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’

In de lofpsalm de grote daden van de Heer en aan het slot praktisch advies: r10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht...

In Openbaring in brieven aan gemeenten in Turkije waarschuwingen tegen ontucht en (=?) het eten van heidens offervlees waaronder de profeet Bilam uit Numeri en de profetes en verleidster Jezebel.

In Lucas het verhaal van de Emmausgangers. 2 leerlingen van Jezus herkennen hem niet als hij met ze mee loopt en alles nog eens uitlegt. Pas als hij mee eet en het brood deelt, net zoals op het Laatste Avondmaal, herkennen zij hem.

Genesis 28:10-22
Psalm 111 (Psalm 150)
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

Gezang 73Gaat over de Emmausgangers in Lucas 24:
1 De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
...
3 De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!
Liedboek voor de Kerken 1973


GENESIS
Genesis is het eerste boek van de Bijbel en het Oude Testament. Het beschrijft de schepping, Adam en Eva in en uit het paradijs, hun zonen Kain en Abel, Noach en de zondvloed, de voorgeschiedens, geslachtsregisters en aartsvaders van Israël tot en met Jakob en zijn zeven zonen en het eindigt met de dood van zijn zoon Jozef in Egypte.

Wij lezen uit Genesis 28 over de droom van Jakob in Betel als hij op weg gaat om een Joods meisje te trouwen, een dochter van zijn oom Laban. Dit gebeurt nadat hij zijn vader Isaak tot 2 x toe heeft bedrogen en hem zijn zegen en erfdeel van zijn halfbroer Esau heeft ontfutseld. Esau wil wraak nemen en daarom is Jakob thuis niet meer veilig.

Jakob droomt van engelen, een trap en bovenaan God, die belooft Jakob (toch ondanks al zijn streken) voorspoed, vele nakomelingen en bezittingen. Ook r Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Het land van anderen dus...
Jakob is blij en belooft hem op de voorwaarde r20 ‘Als God mij ter zijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. … en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’

Kunst tip: De droom van Jacob (=of de droom van Joachim, een van de scenes uit zijn leven, er is ook geen trap te bekennen en wel herders-) door Giotto (1267-1337) Circa 1313 nu in de Scrovegni (Arena) Chapel, Padua, Italië. Link willemkox/Giotto De-droom-van-Jacob of wikipaintings

Kunst tip: Plafond fresco van Jakob's droom in het Palazzo Farnese, Caprarola diverse kunstenaars Villa Farnese Link aboutbiblevideos

Kunst tip: Jacob’s Ladder door Albert Houthuesen (1903-1997) een Nederlander die in het VK opgroeide en werkte. Werk uit 1966, tempera op doek in een korte periode in het fascinerend overzicht van zijn oeuvre en ontwikkeling als schilder. Bij het werk zegt Houthuesen zelf: When one reads the story of ‘Jacob’s Ladder’ one is moved because this early tale is so profoundly rich and profoundly true of this terribly ambitious man. But is this really just Jacob’s Ladder? Isn’t it perhaps the end of everything for this chap under this night moon? In een privecollectie, maar er staat op de site ook een overzicht van (Britse) musea met werk van Houthuesen, de BBC documentaire is geblokkeerd helaas. Link Jacobs-Ladder

GENESIS  28: 10-22Jakobs droom in Betel
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15 Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’

16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. 20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij ter zijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Kardinaal Simonis en bisschop Hurkmans van 's-Hertogenbosch op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Preek voor de Vredeskerk in Gouda in seizoen 2006-2007, zonder de auteur. Over Jakobs droom, de symboliek, de herkenbaarheid en hoe nu verder.... Link (doc) vredeskerkgouda

Op You Tube: In het Engels, een animatie voor kinderen van Jakobs droom, de ladder en de belofte van God (4m55). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 111. Psalm 111 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

In het Latijn heet de psalm Confitebur tibi volgens de Naardense Bijbel. NB Misschien is het echter Beatus vir naar de Latijnse Clementina Bijbel Alleluja, reversionis Aggæi et Zachariæ. Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus volet nimis. De oprechten is dan een vertaling van Hagai en Zacharias.

De Groot Nieuws Bijbel geeft de psalm de titel Eer aan de Heer. Het is een lofpsalm vol met de grote daden van de Heer, de instelling van de Sabbat en als slot nog wat praktisch advies: r10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Kunst tip: Baldassar Galuppi genoemd Il Buranello (1706-1785) 'Confetibur tibi Domine', I. Confitebor – 0:05 II. Magna opera – 3:52 III. Confesio - 6:57. Uitgevoerd door Gérard Lesne (countertenor), Véronique Gens (soprano) en Peter Harvey (baritone) met het Seminario Musicale dirigent Gérard Lesne. (9m52) Link youtube

Kunst tip: Michel-Richard Delalande ( 1567-1627) Confitebor tibi Domine (psalm 110/psalm 111) Confitebor tibi Domine, Magna opera Domini (02:04) Confessio et magnificentia (04:19), Memoriam fecit mirabiliam (06:57), Memor erit in saeculum (08:54), Fidelia omnia mandata ejus (13:58), Redemptionem misit (15:30), Sanctum et terribile (18:04), Intellectus bonus omnibus (19:43), Gloria Patri (22:24), Uitgevoerd door Les Arts Florissants onder leidign van William Christie (25m) Link youtube

PSALM 111
1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van ds Minnema voor de Gerefomeerde Kerk van Baflo op 24jul11 over psalm 11 een ABC-tje van de vroomheid Aandachtig, Bondig en Concreet, met toelichting. Link (pdf) Baflo

Op You Tube: Moderne psalm 111 in het Engels ''Holy and Awesome is His Name" door Esther Mui. (4m09). Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het is geschreven door de profeet Johannes in de 1e eeuw rond keizer Nero vanwege de Christenvervolgingen maar wellicht later rond 90 na Christus. Het wordt gerekend tot de eindtijd literatuur of de Apocalyps dat ook onthulling betekent (en niet verwoesting). In de 1e eeuw werd het Rijk van God snel verwacht Aan Openbaring begint ook met de tijd dringt/is nabij (r3).

Hoewel het dus (wellicht veel) later is geschreven dan de tijd van Jezus en zijn apostelen, wordt het boek toch aan de apostel Johannes toegeschreven net zoals het traditie is om de apostel en de evangelist als een persoon op te vatten. Bijbel onderzoekers betwijfelen dit sterk.

Het boek Openbaring staat vol visioenen, inzichten, getallen en merkwaardige beelden die zich prima lenen voor verbeelding, maar vaak afschrikwekkend of surrealistisch aandoen.

Het stukje dat wij deze week lezen bevat brieven aan de gemeente in Pergamum, in Turkije, nu Bergama en Tyatira in (West) Turkije nu bekend als Akhisar. De stad stond bekend om haar handel in textiel en kleurstoffen, waarvan een aantal artefacten en inscripties van de diverse gilden van. Eén van de kleurstofhandelaren in Tyatira was Lydia, die vermeld wordt in Handelingen 16:11-15.

In beide brieven waarschuwingen tegen ontucht en (=?) het eten van heidens offervlees. In de 1e brief de waarschuwing tegen afgoderij, de leer van Bileam en de Nikolaïeten en de oproep te luisteren en te leven naar de Geest. In de2e brief een waarschuwing tegen profetes (prostituee?) Izebel ook ontuchtig en ook verleidster tot het eten van heidens offervlees. De regels waarin stata dat haar -onschuldige- kinderen gestraft zullen worden zijn weggelaten door de leesroostercie. Dat is jammer want de slot zin is prachtig zo kort na Pasen: r25 'houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’

Kennis tip: Bileam in r14 is een profeet die door de Moabitische koning Balak wordt gevraagd de vreemde Israelieten uit Egypte te vervloeken, hij wil ze zijn land uit wil hebben (Numeri 22:5). Bileam betekent ‘verwoester van het volk’ hij wordt door God meerdere malen tegengehouden en een engel waarschuwt hem. Bileam zegent de Israelieten drie keer en maakt inderdaad een offer van stieren en rammen gereed (Numeri 23:1). Meer in Numeri 22-23.
Kennis tip: Nikolaïeten zijn een vroeg Christelijke beweging onder leiding van (de stichter) Nikolaos. Er is weinig over bekend behalve de regels die wij deze week lezen over ontucht en heidens offervlees. Meer op: Wikipedia/Nicolaisme

OPENBARING 2:12B-22
(12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum:)12b“Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira:“Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. 21 En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken;

(23 haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.’)
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Preek van ds A Tromp voor de Protestantse Kerk in Hattem op 22 juli 2007 over de brief aan deze gemeente Stel, dat Jezus óns een brief schrijft om als kanselboodschap voor te laten lezen, kan Hij die brief dan óók zo beginnen? (zo lovend en prijzend?) Link atromp

Op You Tube: Voorgelezen Openbaring 2:12b-17 met beelden van de resten van Pergamum (2m04) Link youtube en Tyatira (2m25) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 16:12-13 superkort samengevat met: 12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd.

Het is verhaal van 2 leerlingen die naar Emmaus lopen vlakbij Jeruzalem. Jezus, die ze niet herkennen, loopt met ze mee en legt het allemaal nog eens uit. R25 Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. Als ze er zijn eet Jezus zelfs met ze mee. Als hij het brood deelt, net zoals op het Laatste Avondmaal, dan herkennen zij hem pas.

Kennis tip een stadie, r31 is ongeveer 11km Christipedia/Stadie dwz als de Romeinse voet als basis wordt genomen, maar de meningen verschillen volgens Wikipedia/Stadie. Meer over maten en gewichten in het Oude Testament op bijbelencultuur.

Kunst tip: De Emmaüsgangers door Duccio (di Buoninsegna, 1255- 1318 in Siena, Italië). Circa 1308 – 1311 tempera (eierverf) op paneel nu in het Dom Museum in Siena Link Duccio di Buoninsegna Emaus

LUCAS 24: 13-53
Verschijningen en hemelvaart (de Emmaüsgangers)
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ella Schipper-Vollebregt uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Preek van St Interkerk voor Rooms Katholieken zd zpl over de Emmausgangers 'Wanneer ze in onze tijd hadden geleefd, dan zou, bij hun dossier over Jezus, ongetwijfeld nog het resultaat van een opiniepeiling behoord hebben, met daarbij natuurlijk het commentaar van de onvermijdelijke deskundigen. Ze keren Jeruzalem de rug toe. Ze zijn al bezig nieuwe prioriteiten te stellen, waarop ze hun leven nu gaan oriënteren '. Link emmausgangers
of
Preek van Ton Heijboer freelance kerkelijk werker te Andijk met Co Libris eenmanszaak voor de geloofsgemeenschap. Over Lucas 24: het leven is al heel vaak vergeleken met het gaan van een weg. Erg origineel is het dus niet om dat beeld te gebruiken. Nu hoef je als voorganger niet altijd origineel te zijn, maar als ik die metafoor vanmorgen breed zou uitwerken, wordt deze preek waarschijnlijk een lange, uiterst saaie aaneenschakeling van gemeenplaatsen en clichés. Link co-libris/de-emmausgangers

Op You Tube: In het Engels Lucas 24 nagespeeld en verteld en met filmfragmenten (4m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Klaas Eijbergen op 1001gedichten.nl onder de Christelijke gebeden.

Elk einde is een nieuw begin
Laat ons bidden”,
zei de voorganger.

Ik vouw mijn handen
en denk na over de wereld.
Kijk ook in mijn leven.

De voorganger heeft het over leed
wat de mensen elkaar aan doen.
Ik hoor dat en knik,
misschien zag iemand dat ook.

Ik weet zeker dat God het hoort
en ook ziet,
want waar mensen samen zijn
is Hij aanwezig.
De voorganger zegt: “Amen”.
Ik denk
dat we een gebed
met AMEN moeten beginnen,
want elk einde
is een nieuw begin.


VOLGENDE WEEK
3e van Pasen, 14 april 2013

Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11 (Psalm 30)
Openbaring 5:6-14
Lucas 24:35-48
Gezang 82

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten