dinsdag 16 april 2013

21 april 2013, 4e van Pasen, Jubilate

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Laatste Begijn overleden
Begijnen waren vrouwen alleenstaanden en deel uitmakend van een soort vrije lekengemeenschap leefden binnen de Rooms-katholieke Kerk en woonden meestal in een begijnhof, individuele wonignen vaak rondom om een plein, hof gebouwd. Begijnen legden geen eeuwige geloften af, behalve die van kuisheid. Zij mochten ook hun bezittingen houden. In 2013 overleed de laatste begijn ter wereld in België.
De naam wordt toegeschreven aan de Heilige Begga, hun beschermheilige of aan het werkwoord begg op mompelen, stamelen (vgl. het Franse bègue= stamelaar). Dan verwijst de naam naar het voortdurend gebeden prevelen.

Meer op wikipedia schilderij van Edgar Maxence waarvan ik de kap van de de vrouw als typisch begijn zie en misschien zit ik er erg naast. Link 3.bp Detail op Ellebelle tekst Elle-belle10 en Wikipedia/Edgar Maxence


PERIODE
21 april is de 4e zondag van Pasen en heet Jubilate, Latijn, maar niet naar psalm 100 die wij lezen en die ook oproept tot jubelen of vol vreugde zingen. In de Katholieke Kerk noemt men deze zondag Jubilate naar het eerste woord van het keervers (antifoon) van psalm 96 ‘Jubilate Deo, omnis terra’. Enigszins onlogisch lijkt de RK keuze voor de volgende teksten: Johannes 16:16-23 over het verdriet dat de volgelingen van Jezus moeten lijden voordat zij herenigd worden met Jezus. Bron: Wikipedia/Jubilate
Maar volgens de Protestanten in Staphorst is Psalm 100 sinds mensenheugenis de intochtspsalm is voor die dag: Juicht de Heer toe, heel de aarde! Meebeleven? ga naar de Palsm en dan Liever live?

Kunst tip: Vroeg 16e-Eeuws Spaans muziek manuscript toegeschreven aan de Kathedraal van Jaén. Het is een vellum (soort leer perkament) manuscript, aan beiden zijden beschreven met muziek annotaties (noten en aanwijzingen). Donatie van Dr. Shadle Senior Lecturer in Music, aan MIT, Massachusets Institute of Technology. Link libraries/jubilate


De Bach cantaten voor deze zondag zijn Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen'' (BWV 12), 'Ihr werdet weinen und heulen' (BWV 103) en 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146). De teksten horen bij Johannes 16: 16-23a; Afscheidsrede Jezus: jullie verdriet zal in vreugde veranderen

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750), 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146, gevolgd door 28 en 48). Uitgevoerd door Pieter Leusink en het Nederlands Bachcollegium in Sankt Paulin Kirche, Trier, Duitsland (1u8m). Link youtube

of kijk op dit blog op 29april12 naar het Openingskoor uit “Ihr werdet weinen und heulen” (BWV 103) door de Bach Stiftung uit St Gallen gedirigeerd door Rudolf Lutz (5m26). De Duitse tekst staat op webdocs cantatas 103.

Of kijk op dit blog op 15mei11 naar JS Bach Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) Sinfonia deel 1van7 voor Jubilate (3e zondag na Pasen). Tekst van Salomo Franck, opgenomen in de eerste cantate cyclus. Hier uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman (2m22).

Concert tip
zo21april13 om 11.30 uur Koogerkerk, Koog 30, Zuid-Scharwoude. 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146). Uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk

zo21april13 om 17uur in de Pieterskerk, Pieterskerkhof, Leiden. 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146). Uitgevoerd door Wolfgang Lange / Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium.

zo21april13 om 19uur in de Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146). Uitgevoerd door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & -Bachorkest Link Laurenscantorij

zo21april13 van 19-20uur uur in de Maartenskerk, Kerkplein, Zaltbommel. 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' (BWV 67). De uitvoerenden zijn: Cappella Sint-Maarten, Sint-Maarten Bach Orkest, Hugo Bakker (hoofdorgel), Sylvia van der Vinne (alt), Jelle Draijer (bas en Arco Mandemaker (tenor). Dirigent: Arie Hoek. Link Maartenskerkmuziek


TEKSTEN
Deze week is het thema's vooral God en Jezus als 'de goede herder' in Numeri, de psalm en Johannes. Maar ook de eeuwige trouw van God in de psalm en in Johannes.

In Numeri beschrijft God Mozes hoe hij zal sterven, als straf, en Mozes protesteert niet. Hij vraagt om een opvolger, een herder om het volk te leiden, het wordt Jozua vanwege zijn geestkracht.
De psalm is een korte lofpsalm die oproept tot jubelend zingen, de gang naar tempel(voorhof), hulde en dank brengen. Mooi is: r3 God is als een herder voor zijn kudde en r5 zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
In Openbaring r9 een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’
Een mooi beeld van de komende aantallen niet-Joodse gelovigen, Christenen, die de Joden later ver zullen overtreffen.
In Johannes Jezus en de twijfelaars, ongelovigen die hem vragen of hij de Messias is. Jezus antwoord u gelooft het toch niet en verwijst hij naar zijn eerdere rede in Johannes 10:1-20 over de schapen die de goede herder niet volgen, maar toch bij de kudde horen.

Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30
Gezang 223

1 De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
...
4 Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
Liedboek voor de Kerken 1973


NUMERI
Numeri is het 4e boek van het Oude Testament. Het bevat 2 volkstellingen, vandaar de naam numeri die getallen (nummers) betekent in het Latijn. In de Hebreewse Bijbel heet het boek Bemidbar dat betekent in de woestijn. In het boek staan ook de verhalen van het Joodse volk in de Sinaï woestijn en, dat lezen wij deze week, de woestijn van Moab ten Oosten van de Jordaan. Het boek bevat daarnaast regels en voorschriften en in de onderverdeling volgens de Groot Nieuws Bijbel valt onze tekst onder de regels over het leven in andere landen met andere volken met andere geloven. Bedoeld om het volk bij elkaar te houden maar het lijkt wat conservatief en intolerant. Heel modern juist lijtk de regel in Numeri 27:1-11 net voor onze tekst dat dochters kunnen erven van hun vader, maar alleen als er geen zonen zijn.

In de tekst die wij deze week lezen beschrijft God Mozes hoe hij zal sterven, als straf en Mozes protesteert niet, maar vraagt wel om een opvolger, een herder om het volk te leiden. God kiest Jozua, zoon van Nun die geholpen zal worden door de priester, orakelstenen lezer volgens de Groot Nieuws Bijbel, Eleazar. In de Groot Nieuws Bijbel is Jozua bekwaam, in de Nieuwe Bijbelvertaling heeft hij geestkracht (r18). Het verhaal van Jozua als leider staat in het Bijbelboek dat zijn naam draagt.

Andere opvallend (mooie) vertalingsverschillen: in de Groot Nieuws Bijbel zal Mozes sterven als hij de berg Arabim beklimt, in de Nieuwe BijbelVertaling r13 zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. In de Groot Nieuws Bijbel zal Eleazar Jozua vertellen wat hij moet doen, in de Nieuwe Bijbelvertaling gaat het om al of niet een veldtocht beginnen. Mooi is de omschrijving van God in r16 ‘de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt...

Kennis tip: In r14 verwijst God naar Meribat-Kades in de woestijn Sin waar hij en het volk tegen zijn bevel zijn ingegaan en geen ontzag hebben getoond. Dit staat in Numeri 20:13 bij het verhaal van de dood van Miriam. In de Naardnse Bijbel staat de naam verklaard: Mee Meriva Kadeesje, het water der rebellie van heilighuis, in de woestijn Tsien. Hoe de Israëlieten geen ontzag toonden staat er niet , het volgt direct na Numeri 19 het reinigingswater.

Kunst tip: Mozes zegent Jozua door Marc Chagall (1887-1985) uit zijn Bijbel serie Link flick/haggertymuseum

Kunst tip2: Jozua in een Karolingisch (Frankrijk) manuscript uit 840 na Chr. Nu in het British Museum London, VK. Link Wikimedia/Karolingischer Buchmaler

NUMERI 27:12-23
Mozes draagt de leiding over aan Jozua
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19 en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20 en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21 Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22 Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Sietze Visser uit Leeuwarden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel. Numeri is het 4e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oude kerk Tijd, Oude kerkplein ingang oa Wijde kerksteeg in de Warmoestraat, Amsterdam. Tijd 11uur, voorganger ds Rosaliene Israël | Numeri 27, 12-23; Johannes 10, 22-30 en/of om 18uur avondgebed: Abdijvesper of Trappistenvesper met gemeentemaaltijd bier en kaas. Link Oudekerk-amsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. N. Meynen voor Hervormd Zeist in de Thomaskerk op2mei2004 over Numeri 27:12-23, Openbaring 7:9-17 en Johannes 10:22-30. Uit deze lezing neemt ds Meynen mee: continuïteit is belangrijk: de essentie van het reisverhaal, van Egypte, symbool voor het leven als slaven; door de woestijn, die met droogte en oases op ons leven lijkt, met z’n voor- en tegenspoeden; naar het land van de toekomst, waar melk en honing rijkelijk vloeien; neem de voorgaande fasen mee, en dan kun je weten, dat ze steeds terugkomen: Ook in het beloofde land is slavernij, zijn onrecht en dood; ook daar zijn oases en dorre vlakten der woestijnen. Link hervormdzeist

Op You Tube: In het Engels 'A reflection on the book of Numbers illustrated by chapter' door James Holtco. Met de hele tekst onder de video: This book is called Numbers because it opens and closes with two censuses - The first counted the exodus generation, and the second counted the Promised Land generation. ….God is still the shepherd of His people - even when He has to use His staff to keep them from wandering.To me that's the message of Numbers: Our relationship with God is based on His grace - Not on anything we do.(2m15) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 100, in het Latijn heet de psalm Iubilate Deo. Dat past ook prima bij de traditionele naam voor deze zondag Jubilate. Het is een korte lofpsalm die oproept tot jubelend zingen (met 'vreugde', volgens de Groot Nieuws Bijbel) de gang naar tempel(voorhof), hulde en dank brengen. Psalm 100 is een van de kortste psalmen met 5 regels, maar niet de kortste dat is psalm 117 met 2 regels. Eigenlijk staat daar hetzelfde maar nog korter, daarom heb ik deze als gebed opgenomen.

Mooi is: r3 God is als een herder voor zijn kudde en r5 zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht. In de Groot Niewus Bijbel vertaald met altijd.

Kunst tip: Jubilate Deo (O be Joyful in the Lord) door Benjamin Britten (1913-1976). Het is een aanvulling op zijn Te Deum van 1934. Uitgevoerd door The Florida Voices, gedirigeerd door Randall Spaulding in de Firrst Congregational United Church of Christ, Sarasota, Florida VS. (3m10) Link youtube

PSALM 100
1 Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
De Rank, Ebbinge Wubbenlaan 41a, Staphorst. Tijd: 10 uur, voorganger ds Zomer (?): cantate-dienst; dwz dat de hele dienst wordt vormgegeven door een koor. In dit geval het Oecumenisch koor van ‘het Erfdeel' uit Meppel. Zij hebben daarvoor het liturgisch paasoratorium ‘Daar is het daglicht' ingestudeerd. Om al die studie ook aan anderen ten goede te laten komen, boden ze aan om in de kerken in de omtrek dit te komen presenteren. Laat nu die zondag 21 april in de oude kerkelijke traditie zondag ‘Jubilate' heten (omdat Psalm 100 sinds mensenheugenis de intochtspsalm is voor die dag: Juicht de Heer toe, heel de aarde!) - en ieder zal met mij van mening zijn dat er geen geschikter moment is. Hartelijk aanbevolen! Link derankstaphorst Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. M.M. van Campen voor de Hervormde wijkgemeente Rotterdam-Zuid, Maranathakerk op 6okt2012 over psalm 100. Psalm 100 is mogelijk oorspronkelijk een psalm met 2 zangkoren geweest. Letterlijk gaat het over de pelgrims die naar de tempel gaan, met blijdschap op weg naar Gods huis. Ze nodigen de hele aarde om met hen op te gaan naar de tempel. Bij de tempel gaat het Levietenkoor hen opwachten, al zingend vers 4 gaat tot zijn poorten in naar Gods huis. Het volk en de ambtsdragers. Ze roepen elkaar op om de lof des Heeren te bezingen. Het volken de ambtsdragers loven beiden God. Preken houdt een keer op. Prijzen niet. Dat duurt eeuwig. Bidden houdt een keer op, aanbidden is eeuwig. Link Maranathakerk

Op You Tube: Psalm 100 arrangement van by René Clausen. Uitgevoerd door SSAA (sopranen en alten?) en het 2009 Pennsylvania Music Educators Association All-State Chorus. Dirigent Paul E. Oakley. (2m58) Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het bevat visioenen van Johannes, waarschijnlijk niet de evangelist, aan hem geopenbaard door een engel.

Het stukje dat wij deze week lezen volgt direct op het visioen van de 144.000 (12.000 mensen van de 12 stammen van Israëlieten). Dan ziet Johannes: r9 een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ Een mooi beeld van de komende aantallen niet-Joodse gelovigen, Christenen, die de Joden later ver zullen overtreffen.

Kunst tip: Matthias Gerung (drukker, schilder, tekenaar) uit Duitland (circa 1500-1568 or 1570). Naar Openbaring 7:7 Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Circa 1530. Link Raebear.net/gerung-angels-sealing

OPENBARING 7:9-17
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Jan van Andel, medicus uit Ede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormd Bennekom, Ichthuskerk, Korenlaan 20, Bennekom. Tijd: 9:30 uur, voorganger ds. W. Smit (wijk 3). Met de maaltijd van de Heer, en als hoofdlezing Openbaring 7:9-17. Link hervormd-bennekom Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jan Willem Stam voor de Immanuëlkerk, Alkmaar op 4nov2012. Preek bij het gedenken van de overledenen (Openbaring 7:9-17) Het boek Openbaring is het toppunt van Bijbelse verbeelding. Want dat is wat het is, verbeelding. De woorden roepen beelden op. Nu wij vanmorgen onze overledenen herdenken en ons verdriet ruimte geven, kunnen die beelden ons misschien helpen. Rouwend ontvalt ons alle verbeelding. Er valt niets meer te zien. Leeg is ons hart en grijs onze gedachten. We zien het niet meer , niet meer zitten. Daarom vanochtend een lezing vol beelden. Om ons op andere gedachten te brengen. Link ‘En God zal alle tranen uit hun ogen wissen’

of de preek van afgelopen zondag in de Petrakerk in IJmuiden van Dominee Bart Petrakerkijmuiden/samenvatting-preek 14-april-2013

Op You Tube: In het Engels, 'de tegenslagen van de martelaren' in Openbaring 7:9-17 Pastor Greg Miller voor Bible Believers Fellowship Worthington, Ohio, VS. (29m30) Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt niet voor in de ander evangelies, zoals veel verhalen en delen uit Johannes (bijvoorbeeld Johannes 7 tot en met 13)

Wij lezen over Jezus die twijfelaars, ongelovigen antwoord die hem vragen of hij de Messias is. Jezus antwoord dat heb ik al gezegd (r25) maar u gelooft het niet. Dan verwijst hij naar zijn eerdere rede in Johannes 10:1-20 over de de schapen in de schaapskooi en de goede herder. Daar staat in r16 dat er nog een schaapskooi is, met schapen die de goede herder niet volgen, maar toch bij de kudde horen. De kudde van de vader en zijn zoon. NB 3 jaar geleden had ik het stukje ervoor niet gelezen en een heel andere interpretatie, zie dit blog 25april2010

Kunst tip: Jezus als de goede herder, plafondschildering in de Pancratius kerk (Cuypers) in Heerlen op de prachtig complete website www.kerkgebouwen-in-limburg.nl. Foto van Frits Marell. Link Kerkgebouwen-in-limburg/Johannes

Johannes 10:22-30
Geloof en ongeloof
22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Inge Hutten uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Serooskerke, Johanneskerk, Noordweg 3, Serooskerke. Tijd: om 10 uur een gewone dienst met H.E. Pasma uit Middelburg of om 12.30 uur, onder leiding van Hans Soeting uit Gapinge een alternatieve bijeenkomst die begint met soep en brood, daarna de opening, een lezing en een lied. Centraal staan Psalm 136 en Johannes 10: 22-30 met als titel: Geloof en ongeloof”. Daarna kan gekozen worden uit: samen schilderen over Psalm 136 o.l.v. Cocky Wattel, gesprek over: “wat is eigenlijk (on)geloof?” o.l.v. Hans Soeting, Psalm 136 oefenen op een totaal andere melodie o.l.v. Marius Ton of Johannes 10: 22-30 vertalen in het Zeeuws o.l.v. Jan Zwemer. Link pkn-serooskerke Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J. Henzen voor de Adventskerk in Alphen aan de Rijn op zondag 21feb10 over Johannes 10 en Jesaja. Wie is die Jezus nu echt? Had de Messias niet moeten komen met glorie en met macht en had Hij niet definitief moeten richten tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht en ging het dan niet om het Koninkrijk van God? Het is de vraag die niet alleen hen bezig houdt, maar die ook in onze tijd actueel is en die ook in ons eigen leven steeds weer terugkomt. Vooral op die momenten als het leven moeilijk is en zwaar en de belofte van ons geloof mijlenver weg lijkt. Vooral ook op die momenten dat er iets gebeurt wat totaal in strijd is met de belofte van het leven. Link Adventskerk

of de Deltacursus over Johannes 10 (pdf 9 pag.) maar zeer uitgesproken: In Johannes 10:9 is Jezus de deur voor de schapen, de enige legale weg voor het ware volk van God om behouden te worden en om dagelijks buiten weide te vinden en dagelijks binnen veilig te wonen. Bij de Joodse godsdienstige leiders werden de schapen niet behouden, maar verscheurd en afgeslacht. Bij hen vonden de schapen geen groene weiden of rustige wateren. Niemand voelde zich bij de Joodse godsdienstige leiders veilig, geliefd of gewaardeerd.

Op You Tube: In het Engels, door Father Ted Tyler Johanes 10:22-30. (7m50) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Ik kies deze keer voor psalm 117, de kortste psalm in de Bijbel maar erg 'to the point' en passend bij de teksten van deze week...

1 Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
2 zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.

VOLGENDE WEEK

28 april 2013, 5e van Pasen
Deuteronomium 6,1-9
Psalm 145,1-12
Openbaring 19,1-9
Johannes 13,31-35
Tussentijds 175

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten