maandag 22 april 2013

28 april 2013, 5e van Pasen?

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. 

PERIODE
28 april 2013 is de 5e zondag van Pasen. De zondag wordt cantat genoemd door de Evangelisch-Luthersen (nu Protestants) maar dan naar psalm 95, die lezen/zingen wij niet. 

Kunst tip: Arvo Part, Ests componist (1935) Cantate Domino cantico novum door het Chœur de chambre mixte CONCENTUS de la société des concerts CANTUS à Bourg-en-Bresse. in de Chapelle du Lycée Lalande. Dirigent Gérard Humbert. Accordéon de concert: Gérard Broyer, Les choristes 2013: Michèle Bernier-Humbert,Viviane Crevoisier, Nicole Dupré, Yvette Grand, Catherine Perillat, Colette De Zanet, Henri Dupraz, Jean-Pierre Fertala, Gérard Humbert, Romain Piquet, Jean Thibert. 23maart2013 op het Festival de Musique de chambre vocale: EUROCANTUSBOURG (3m31) www.cantus.fr Link youtube 

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) en 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108). De teksten horen bij Johannes 16: 5-15 met de Afscheidsrede Jezus. 

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) de 2e aria door tenor Gerd Türk en de J. S. Bach Foundation of St Gallen under Rudolf Lutz. (6m39) Link youtube 
of kijk op dit blog op 22mei2011 naar 'Wo gehest du hin'' (BWV 166) door Aafje Heynis of 6mei2012 naar 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108).

NB Willem Jan Visser zette BWV 108 online op de datum 28april13 in zijn you tube kanaal (zonder de uitvoerenden): youtube.com/playlist 

Concert tip
zo28april13 om 10.30 uur in de Miniemenkerk Rue des Miniemes (Marolles) Brussel, uitgevoerd door Benoît Jacquemin en de Kapel der Miniemen ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) en 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108). Link Kapel der Miniemen


TEKSTEN
Het thema deze week is er is maar een God, zijn grootheid is niet te doorgronden.’ Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd en 'heb elkaar lief' Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben.

Deuteronomium blikt terug op de tijd in de woestijn/Exodus en waarschuwend vooruit naar het leven in Kanaän met (als centrale regel in het boek volgens de NBV toelichting) r4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
De psalm, een loflied van David, past prima bij onze Deuteronomium 6:1-3 regels. 3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’
In Openbaring r9 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”, maar natuurlijk is iedereen uitgenodigd en welkom getuige de lezing vorige week over de andere schaapskooi. Met een verrassend slot r10 Wat God hier zegt, is betrouwbaar. In de rest van de Bijbel dan niet?
In Johannes geeft Jezus zijn leerlingen als toetje na het Laatste Avondmaal, een nieuw gebod: 'heb elkaar lief' Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben. 

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35
Tussentijds 175
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
...
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Meer in (pdf) pknheino 


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en herhaalt de wetten uit Exodus zoals de tien geboden in Deuteronomium 5: 6-21 vlak voor dit stukje. Het boek kijkt eerst terug en dan vooruit naar de tijd na de woestijn, in het beloofde land Kanaän waar ook andere volken wonen. Wellicht daarom is volgens de Nieuwe Bijbelvertaling de centrale regel van het boek r4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Het staat in het stukje dat wij deze week lezen. De eerste drie regels zijn de opdracht en de belofte, r4-9 de handeling en cue exposure om niet te vergeten. 

Kennis tip:Op 2mei2010 koos ik voor een mesoeza (deurrolletje r9) en op 23okt2011 koos ik voor foto's van een gebedsdoosje uit r8 als Kunst tip. Deze keer zocht ik naar een moderne variant: een tatoeage met dezelfde tekst, maar ik kan geen Hebreews lezen, dus kon het niet vinden. In de Bijbel staat trouwens “Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER” (Leviticus 19:28), voor Joden is een tatoeage laten zetten in strijd met de wet. Christelijke gelovigen vallen niet onder de wet van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15) maar het Nieuwe Testament zegt niets over of we wel of geen tatoeages zouden mogen laten aanbrengen. Bron Gotquestions/tatoeages-piercings 

T-shirts: Ik vond wel T-shirts met Hebreeuwse woorden als God, geloof, vrijheid, geluk etc. Link: Zazzle/hebrewstore een van mijn favoriete boodschap T-shirts is een met de tekst 'God' in de opmaak/letter stijl van Coca Cola, die ik kocht bij het Communicatiemuseum in Den Haag. Ik vond het online niet wel deze: redbubble/enjoy-god

Deuteronomium 6:1-9
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. De HEER is de enige 4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1 (onderaan) en NBV2 

Liever luisteren?
Dick van Dijk uit Gouda op voorleesbijbel1 (onderaan) en voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. 

Liever live?
Protestantse Kerken Tweestromenland, Kerkplein 7, Geervliet (bij Bernisse). Tijd: 10uur, voorganger ds. A.J. Baan-Slot, organist: J.P.Baan, kinderkerk. Kerk: Gemeentebernisse Link tweestromenland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van een van de 5 dominees voor Hervormd Nunspeet op 25okt09 bij een doopdienst met tips voor geloofsopvoeding aan de hand van Deuteronomium 6:1-9 en 20. Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ Link (pdf) hervormdnunspeet/doopdienst 25okt09 

Op You Tube: In het Engels Amazing Love preek van Matthew Tennant voor de Kilmarnock Baptist Church, Kilmarnock VA USA op 4nov2012 over Deuteronomy 6:1-9 (17m01) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week de eerste 12 regels (helft) van psalm 145 In het Latijn heet de psalm Exaltabo te, Deus. In het Engels I will exalt you, O God of mijn God en koning, wil ik roemen naar r2. Psalm 81 heet in het Latijn net zo. Naar die psalm maakte Palestrina zijn Exultate deo uit 1584. 

De psalm is een loflied van David en past prima bij Deuteronomium 6:1-3 (wellicht net zoals als alle lofpsalmen). 

Kunst tip: Exaltabo te, gezongen in het Protestantse klooster Taizé, onder leiding van dirigent Luis Alberto Campos, uitgevoerd door Coral (koor) Corpus Christi. Concert op 19 juni 2011 , celebrado en el templo parroquial del Corpus Christi de Málaga, en conmemoración de la festividad del Corpus Christi. Duodécima canción del programa de ese día. (2m21) Link youtube 

PSALM 145:1-12
1 Een loflied van David.
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’
4 Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
uw machtige daden verkondigen.
5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
6 Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7 Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:
8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
10 Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.
11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,
12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. 

Liever live?
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Petrus en Paulus kerk, Burg. van Panhuysbrink 11 Hoog-Keppel. Tijd: 10 uur, voorganger ds D. Engelage, Lector: Mien Bouwmeester Organist: Lucian Venderink. Psalm 145,1-12, Lezingen: Deuteronomium 6,1-9; Johannes 13,31-35 Lied Tussentijds 175
Link kerkdrempel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds R.J.Vreugdenhil de Lichtbron Lelystad Gereformeerd Vrijgemaakt op 26 juni 2011 bij een Preek Belijdenisdienst over Psalm 145. Belijdenis doen - wat is dat eigenlijk? Met een link naar Psalm 145 … waar het om gaat bij belijdenis doen. Voor jullie, als aanmoediging voor straks; en om mee te nemen ná vandaag. .. Ook als je niet zo vaak of nooit in de kerk komt...Link pauwenburg

Op You Tube: Psalm 145 door Shane & Shane at Saddleback Church Worship Lake Forst, California, VS op 15nov09 (4m26) Link youtube 


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het wordt toegeschreven aan de evangelist Johannes en bevat visioenen, ook van het einde van de wereld: de Apocalyps. Het woord komt uit het Grieks en betekent onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus om boodschappen van een engel door te geven. Openbaring is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament.

Weer komen we de 4 wezens en de 24 oudsten tegen. In de katechismus-van-de-katholieke-kerk staat zijn zij symbolen voor de hele schepping (de vier levende wezens), de dienstknechten van het Oude en het Nieuwe Verbond (de vierentwintig oudsten) en dat de honderdvierenveertigduizend die we vorige week tegen kwamen het nieuwe Volk van God (Christenen zijn). In de iconografie (Christelijke beeldtaal) zijn de 4 wezens vaak de adelaar, de gevleugelde leeuw, de gevleugelde os en een gevleugelde menselijke figuur. Later zullen deze vier wezens de symbolen worden van de vier evangelisten (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes). Meer op Wikipedia/Majestas Domini 

Kunst tip: Plafond/muurschildering van de vier evangelisten rond Jezus in de kerk van Grötlingbo, in de Middeleeuwen een van de rijkste gemeneten van Gotland, Zweden. De kerktoren stamt uit de 13e Eeuw, het voorportaal, koor en kerkzaal uit de 14e Eeuw. Link Wikimedia/Gotland-Grotlingbo Aan de buitenkant zitten ook prachtige reliëfs van de werkplaats van Steinmetz Sigraf maar ook het doopvont is heel bijzonder. Link Wikimedia/Grotlingbokyrka 

Mooi is r9 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”, maar natuurlijk is iedereen uitgenodigd en welkom getuige de lezing vorige week over de andere schaapskooi. Het slot van dit stukje is nogal verrassend r10 Wat God hier zegt, is betrouwbaar. 

Openbaring 19:1-9
1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ 5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ 

Liever luisteren?
Mieke van der Weij, Presentator NCRV, TROS Nieuwsshow en met het Oog op Morgen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Martinikerk Smidsweg 2, Koudum. Tijd: 9.30uur, voorganger Ds.J.P. Boomsma Geloven in de opstanding is een bron van kracht, omdat het uitzicht biedt op een toekomst die volkomen en goed zal zijn. Ook als het leven nu nog moeilijk is en vol verdriet en pijn: er komen betere tijden. Paulus getuigt van zijn standvastigheid, onsanks de strijd die hem dat kost. We lezen 1 Korintiërs 15: 29-34. Een blik in de hemelse vreugde biedt ons Openbaring 19: 1-9 Link
Playlist orgel: youtube Kerk: Koudum/martinikerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds Hans Burger voor de Voorhof, Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker op 13juni10 over Openbaring 19:1-9 en het (laatste) Avondmaal vieren: Beste mensen – laten we avondmaal vieren – om het verlangen naar onze bruiloft levend te houden. Misschien betrap je jezelf wel op een koud hart. Kom dan hier aan tafel – een tafel van vergeving en vernieuwing. Kom met berouw en een gebed om vergeving in je hart – Heer, vergeef me mijn koude hart. En proef hier weer de liefde van God. Liefde waar je warm van wordt.
 En kleed dan jezelf met zuiver stralend linnen – met goede daden. Laat je leven een uitdrukking zijn van verlangen naar de bruiloft van het lam. Een bruid in de laatste weken voor de bruiloft, die is druk met van alles. Laatste dingen regelen. Ceremoniemeesters spreken. Jurk passen. Afspraak maken bij de kapper. Zo leven – dat je nog mensen om je heen uitnodigt om mee te gaan. Dat je ruzies die er nog zijn bij legt. Dat je Jezus, de bruidegom, verrast met je liefde. Met liefde voor zijn gemeente Link devoorhof 

Op You Tube: Israel Leerhuis door kolonel g.j van Loon van het Ecclesiakorps Noord Holland. In de toelichting een korte terugblik op boek 17 en 18. In het 19e hoofdstuk worden de verdere bijzonderheden behandeld. Wij leven nu in de werkelijke tijd van de vervulling van dit hoofdstuk. (1u18m34) Link youtube er is een introductie van het Boek Openbaring (31m) youtube 

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt nergens anders in de evangelies voor. 

We zijn opeens weer 'terug' bij het laatste avondmaal en niet na de opstanding zoals vorige weken. Het is direct na het laatste avondmaal, het vertrek van Judas die Jezus zal gaan verraden en Jezus die hem wetend laat gaan, in afwachting van wat komen gaat. 

Jezus geeft zijn apostelen, leerlingen een nieuw gebod: 'heb elkaar lief' Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben. Dit is wat anders dan het grote gebod uit Matheus 22 waarin staat dat we onze naaste moeten liefhebben, iemand die we niet kennen zoals de Samaritaan een vreemdeling die hij onderweg tegenkomt helpt. 

Kunst tip: Christus aan het Kruis met voor hem Johannes van het Kruis door Salvador Dali, Spaans schilder (1904-1989). Deze Johannes is not de evngelist., leerling of auteur van Openbaring maar Jan van het Kruis of Sint Jan van het Kruis, een Spaans heilige, mysticus, dichter en kerkleraar (1542 – 1591). Nu in de Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow, Scotland, VK. Link Wikimedia/ChristofSaintJohnoftheCross (1951)
Of Jezus aan het kruis met ervoor Gala, Salvador Dali's vrouw (1954). Nu in het Metropolitan Museum of Art in New York, VS. Link Huffpost/Salvador Dali met onjuiste toelichting. Volgens de HuffingtonPost (een blog in de VS zijn dit de beste portret schilderijen van Jezus: Link Huffingtonpost/the-10-best-Jesus depicted 

Visje poster: majestically

Johannes 13:31-35
Jezus gaat naar de Vader
31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Streekgemeente De Wijngaard, kerkdiensten in 4plaatsen maar alleen Geesteren vermeld het adres van de kerk: Dorpsstraat 9 Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. H.W. Bouwman Deuteronomium 6: 1-9 34. ‘Hoor Israël, de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is de enige!’ Deze Joodse geloofsbelijdenis staat in Deuteronomium 6: 4. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen met de woorden: ‘Heb elkaar lief!’. (Openbaringen 19: 1-9), Johannes 13: 31-35.Alternatief: 1 Korintiërs 15: 29-1 Korintiërs spreekt over het geloof in de opstanding na de dood en leven in Christus. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Blog van Willem de Vink: Spreker, trainer, kerkleider, schrijver oa een Jezus Messias strip (vertaald in 55 talen), kinderboeken en de Tienerbijbel, tekenaar. ''Heb elkaar lief” Jezus introduceert een nieuw gebod. Bij het oude gebod moest de liefde uit jezelf komen (‘Heb je naaste lief als jezelf’). Bij het nieuwe gebod ontvang je liefde van Hem. Dat is een liefde die niet van jezelf afhangt. Het gaat om Jezus’ liefde, die jij in je hebt dankzij zijn Geest (Gal. 5:22). Link willemdevink/heb-elkaar-lief 

Op You Tube: In het Engels Father James en gemeentelid Christine, in de Sacred Heart Cathedral, Wellington, Aotearoa, New Zealand. Ze lezen en praten over de ze regels uit Johannes. www.inspirationaltv.net hears
(5m) Link youtube 

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer omdat ik het altijd zo mooi vind als ons afsluitingsgebed in de Remonstrantse Geertekerk, Utrecht:

"Ga tot het einde der aarde
tot het uiterste
daar zal liefde zijn.
Ga."

Het is bijna tegenovergestelde van psalm 61:3
2 Hoor, o God, mijn smeken,
sla acht op mijn gebed,
3 van het einde der aarde roep ik u aan,
want mijn hart bezwijkt. 

Of van de laatste regel van Bob Dylan's Make you feel my love dat we nu met mijn koor oefenen op de koorzetting voor de Military Wives. Daarin staat als laatste regel Go to the ends of the earth for you, To make you feel my love Op You Tube: youtube karaoke, alleen de tekst of gezongen door Adele voor Amy Winehouse Op You Tube: youtube 


VOLGENDE WEEK
5 mei 2013, 6e van Pasen

Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12 en 22-27
Johannes 14:23-29

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten