maandag 8 april 2013

14 april 2013, 3e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
14 april 2013 is de 2e zondag na Pasen of de 3e zondag van Pasen. De zondag heet Misericordias Domini (plena est terra) Latijn uit komt uit Psalm 33:5. Het betekent 'Van de barmhartigheid van de HEER is de aarde vervuld' Dat lezen wij ook. Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling: (5 Hij heeft recht en gerechtigheid lief), van de trouw van de HEER is de aarde vervuld. De zondag heet ook de Zondag van de Goede herder omdat men vaak de Johannes 10 tekst leest, dat doen wij niet. 

Kunst tip: Arcadische hertjes idylle een illustratie van de Georgica van Vergillius (boek 3) door de meester van Vergilius een boek in de Vaticaanse collectie. Op perkament uit de 5e Eeuw. (MSS Vat lat. 3867) Link klosterkirche of Meister des Vergilius Romanus


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Du Hirte Israel, höre'' (BWV 104) ''Ich bin ein guter Hirt'' (BWV 85), ''Der Herr ist mein getreuer Hirt'' (Koraalcantate BWV 112). De teksten horen bij Johannes 10: 12-16; "Ik ben de goede herder" dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Ich bin ein guter Hirt'' (BWV 85) Uitgevoerd door solisten van het Concerto Avenna Orchestra, Warsaw Jongens en Mannenkoor van de Frederic Chopin Music University (Warschaau Polen). In het Triduum of Mourning Music at All the Saints Church in Warsaw op 31okt08 (9m36). Link youtube
Wikipedia pagina over BWV 85 Ich bin ein guter Hirt, (BWV 85)

of kijk op dit blog op 22april2012 naar J.S. Bach (1685-1750) “Du Hirte Israel, höre” (BWV 104) met Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir Ton Koopman met de complete tekst (18m46).
Of kijk op dit blog op 8mei2011 naar J. S. Bach - Cantata "Der Herr Ist Mein Getreuer Hirt" (BWV 112). Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman (1 van 2, 5m21).

Concert tip
zo14april13 om N 19.30 uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, (Hees) Nijmegen. “Du Hirte Israel, höre'' (BWV 104) uitgevoerd door Wouter van Haaften en het koor en orkest van de Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse Bachcantates.
Zo14april13 om 11.45 (tot 13.00 uur) Cantatedienst in de Lutherse Kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn. ''Ich bin ein guter Hirt'' (BWV 85) uitgevoerd door Ingrid Nugteren: sopraan, Tobias Segura Peralta: coutertenor, Robert Brouwer: bariton, Carles Puig Ruscalleda: viool, Janice Walker: viool, Nadia Andron: altviool, Anna Alkema Schweizer: cello, Leonie van Eldik: hobo en Ronald van Drunen op clavecimbel. Collecte na afloop. Link Bachcantate
za 13april13 om 19.30 uur en zo14april13 om 15uur (tot 17uur) in de Janskerk, Janskerkhof Utrecht. De Hohe Messe van Bach door pieter jan Leusink dirigent en zijn Nederlands Bach Koor en Orkest met mmv Ina Siedlaczek: sopraan I, Jana Mamonova: sopraan II, Sytse Buwalda: countertenor, Martinus Leusink: tenor, Thilo Dahlmann: bas. Link pieterjanleusink


TEKSTEN
Het thema deze week is: God zal er altijd een eeuwig voor zijn volk zijn.

In Jeremia 32 Ik zal een eeuwig verbond met hen (de teruggekeerde ballingen) sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen.
In psalm 33 een appèl te juichen, te zingen en muziek te maken voor God. De schepping wordt bewonderd, ontzag voor God ingeprent en zijn belofte van eeuwige trouw: r11... het plan van de HEER houdt eeuwig stand.
In Openbaring lezen we over een van die tot de verbeelding sprekende visioenen waar het bekend om staat vol wezens, oudsten een eng Lam en een miljoen engelen. Maar ook Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’
In Lucas vertellen de Emmausgangers van vorige week over hun ontmoeting met Jezus en Hij doet zelf ook een duit in het zakje.

Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11 (Psalm 30)
Openbaring 5:6-14
Lucas 24:35-48
Gezang 82 verwijst naar Lucas 24

1 Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking.
2 Terwijl wij om Hem treuren, toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet.
..
5 Hij is de Heer en Koning, die eeuwig bij ons is.
Liedboek voor de Kerken 1973


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Het is het boek van de profeet Jeremia die een eigen werkwoord heeft jeremiëren klagen. Dat valt in onze tekst van deze week nogal mee mara hij heeft ook goed nieuws.

Jeremia profeteerde in de 2e helft en het begin 6e eeuw voor Christus tijdens de Babylonische Ballingschap. Zijn 32ste boek heet in de Groot Nieuws Bijbel: een teken van hoop, een nieuwe akker. Jeremia koopt de akker van zijn neef in Anatot en parabel voor het herstel van Juda na de terugkeer uit ballingschap aan het einde van het 32ste boek (r42-43). 2 Dit zegt de HEER: Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof. 43 Jullie zeggen dat dit land een woestenij is, zonder mens of dier, en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is, maar er zullen weer akkers worden gekocht. 44 Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen, in het gebied van Benjamin, in het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negev. Want ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de HEER.’

Wij lezen regel 36-41 met de belofte van God de ballingen terug te brengen een eeuwig verbond met het te sluiten. R38 Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn..... r41 Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.

Kunst tip: Foto van de Oostpoort van Jeruzalem op hetlichtdeslevens

JEREMIA 32:36-41
Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in handen”: 37 Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. 38 Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 39 Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. 41 Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Allie Kramer uit Rotterdam Zuster in de Congregatie der Zusters Augustinessen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Cuijk, Grotestraat 102, Cuijk. Tijd: 10uur, voorganger ds IM den Hartog. Teksten: Jeremia 32:36-41 (en 1 Korinthe 15:12-19). Link protestantsekerkcuijk Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Marieke den Hartog voor Protestants Sint Michielsgestel / Schijndel c.a. Op de 3e zondag van Pasen, 18april10 Lezingen: Jeremia 32:36- 41 en Lucas 24:35-49. 'De kerk als eetcafé' met verwijzingen naar het daarvoor gelezen boek 'Geloven in een God die niet bestaat' van Klaas Hendrikse de atheïstische dominee. 'Als ik dan de twee lezingen van vandaag beluister met het oog op hun actualiteit voor vandaag, dan tref ik daarin de stem van een God aan die hartstochtelijk op zoek is naar zijn mensenkinderen. Hij belooft hen, ondanks hun falen: Ik zal jullie God, zijn, jullie zullen mijn volk zijn. Ik zal jullie één hart en één weg geven, opdat je mij zult respecteren, voor jullie en je kinderen na je ten goede. Ik zal jullie zegenen en je in een nieuw verbond, een nieuwe relatie tot mij plaatsen' Link (pdf) protestantsekerk.net

Op You Tube: In het Engels upload van Kathleen the V Luthers dominee en actief voor The Living World radio in Alice, Texas USA (28m) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week het eerste deel uit psalm 33. In het Latijn heet de psalm ni Exultate, iusti naar de 1e regel juich rechtvaardigen.

In de lofpsalm, een appèl te juichen, zingen en muziek te maken, de schepping wordt bewonderd in r6-10, vrees God en de belofte van eeuwige trouw: r11... het plan van de HEER houdt eeuwig stand...
Het 2e deel heeft meer inhoudelijke linken naar de goede herder. Dat lazen we op 20mrt11

Kunst tip: Exultate iusti naar psalm 32 (her-nummerd 33) van componist en monnik Ludovico (Grossi) da Viadana (Viadana 1560–1627 Gualteri). Uitgevoerd door de Manhasset High School Symphonic Choir olv Mark van Schenkhof, Winter Concert 2010 13Dec10 in Munsey Park Elementary School, Manhasset, NewYork USA (1m56). Link youtube

PSALM
1 Juich, rechtvaardigen, voor de HEER,
de oprechten moeten hem loven.

2 Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
3 Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.

4 Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
5 Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
9 want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.

10 De HEER doet de plannen van volken teniet,
hij verijdelt wat naties beramen,
11 maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand,
wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Petrus en Paulus kerk, Burgemeester Panhuysbrink 11, Hoog Keppel Tijd: 10uur, voorganger ds D Engelage. Jeremia en psalm 33. Link kerkdrempel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Wim van der Schee voor de GKV Amsterdam-Zuid West op 25mrt07 e.a over psalm 33:6-9 Wij zijn mensen die nadenken over wat we morgen gaan doen en die terugkijken op wat ons de afgelopen week is overkomen. En God wil daarbij betrokken worden. Hij wil ons spreken. Je ontbijt vanmorgen betekende ook: wat ga je nu verder doen met vandaag? Beter nog: wat gaan we nu verder doen vandaag? Want het gaat God maar niet om een geschiedenis waarin Hij hier en waarin wij daar bezig zijn, het gaat Hem om gemeenschap: Hij wil samen met mensen en dieren en dingen leven. Hij wil communiceren. Hij wil ons spreken.
Horen wij dat nog? Ik ben bang veel te weinig. Luther zegt ergens: hadden wij ogen en oren open, dan zouden ons de bloemen, dan zou ons ons bezit en geld, dan zou ons het koren aanspreken en zeggen: wees vrolijk in God, eet, drink, gebruik mij en dien met mij je naaste. Link wimvanderschee

Op You Tube: Pianomuziek en mooie beelden bij psalm 33 in het Engels upload door basketballfan (6m25) Link youtube
of
Op You Tube Orthodox Christelijk / Byzantijnse psalm 33 uit het Roemeense Putna klooster met de tekst in het Roemeens en mooie beelden van de omgeving van het klooster (?) (7m22) Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het is geschreven door de profeet Johannes, niet de evangelist in de 1e eeuw. Het wordt gerekend tot de eindtijd literatuur of de Apocalyps dat ook onthulling betekent (en niet verwoesting). In de 1e eeuw werd het Rijk van God snel verwacht. Openbaring begint ook met de tijd dringt/is nabij (r3).

Het boek Openbaring staat vol visioenen, inzichten, getallen en merkwaardige beelden die zich prima lenen voor verbeelding, maar vaak afschrikwekkend of surrealistisch aandoen.

Het stukje dat wij deze week lezen is iets verder in het boek, de 5e boekrol en een van die tot de verbeelding sprekende visioenen waar Openbaring bekend om staat. We lezen over 4 wezens, 24 oudsten, het lam heeft 7 horens en ogen (de 7 geesten van God), tienduizend maal tienduizenden engelen.
Het Lam Gods, het gekruisigde Jezus, in onze regels van deze week is een van de bekendste beelden van het evangelie van Johannes en het boek Openbaring.

Kunst tip: Schattige mollige Victoriaanse Cupido engeltjes met voor de liefhebber een diavoorstelling met 90 dia's met engeltjes. Link mac.brothersoft
dia voorstelling angels-art-slide-show-download (10mb)

Openbaring 5:6-14
Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9 En ze zetten een nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ 11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 

14 De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Leo de Oude uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Vermaning, Doopsgezind Krommenie, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie. Tijd 10 uur, voorganger: Br. Arie van Ballegooijen Liturg: Nel Spijkerman Lezingen: Jeremia 32,36-41, Psalm 33:1-11, Openbaring 5,6-14, Lucas 24,35-48 Link DGKrommenie.doopsgezind Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Jan Haveman voor de GoedeHerderkerk GKV Emmen op 9dec12 over Openbaring 4 en 5 Lof aan de Leeuw die Lam is! Je zou Openbaring 4 en 5 the discovery of heaven – de ontdekking van de hemel – kunnen noemen. Heel bijzonder: in een visioen ziet Johannes dat er een deur open staat. Niks geen staalhard beton dus – er is een opening, de hemel is open, je kunt er naar binnen. Wil je graag eens in de hemel kijken? Ga je mee dan? Voorzichtig doe je de deur iets verder open... En wat zie je? Je kunt je ogen niet geloven: een overweldigende ruimte. Het lijkt wel een groot paleis, want heel duidelijk zie je een troon. En op die troon zit Iemand. Ja, niet zomaar iemand, het is werkelijk een schitterende, oogverblindende Persoonlijkheid. Dat is de Here God! God troont daar in al zijn heerlijkheid en heiligheid, want rondom de troon is een prachtig gekleurde regenboog. Machtig indrukwekkend. Dus de hemel bestaat! God bestaat! Hier is God Zelf Link (pdf) janhaveman

Op You Tube: Animatie van Openbaring 5 upload door Dennis Copp (3m22). Link youtube

Animatie film van het boek Openbaring in het Engels (1u33m) ook door Dennis Copp Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 16:12-13 superkort samengevat in r13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd.

We lezen verder na vorige week toen we lazen over de Emmausgangers die Jezus ontmoeten en hem niet herkenden, ook niet toen hij alles nog eens voor hen duidde. Tot hij 's avonds het brood voor ze brak net als bij het laatste avondmaal toen herkenden de Emmausgangers Jezus.

Nu zijn ze terug in Jeruzalem en vertellen de andere leerlingen over hun ontmoeting met Jezus. Jezus zelf komt erbij en toont hen zijn handen en voeten met de littekens van de kruisiging en ze mogen hem zelfs aanraken. Hij eet met ze mee r45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood...

Kunst tip: Detail van Michelangelo da Caravaggio, (1573-1610) Eten met de Emmausgangers (dus eigenlijk de avond ervoor) voor Ciriaco Mattei een Romeins kunstverzamelaar in 1601-02. Nu in de National Gallery, London (UK). Link Supper at Emmaus Caravaggio

Lucas 24:36-48
(35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg (naar Emmaus) gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en
dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ella Schipper-Vollebregt uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Wijkgemeente Noach: Emmaus en Schelfhorst, Wijkcentrum Schelfhorst, Binnenhof 53, Almelo Tijd: 10uur, voorganger Jan Willem de Vos. Het thema voor de kindernevendienst is: Onvoorstelbaar. Lezingen: Jeremia 32:36-41 en Lucas 24:35-48. Link pga-noach Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Wim van der Schee voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam-Zuidwest op april 2007 over Lucas 24 'We hoopten nog zo…' Link zvk

Op You Tube: In het Engels met lichte achtergrondmuziek A Road to Emmaus - Luke 24 - The story through art images met de tekst in beeld en een toelichting door Zahi Shaked (4m47) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed van Ds Wim van der Schee bij zijn preek van 15april2007. Verassens actueel als je behalve het helpen van Prins Willem Alexander en Prinses maxima ook denkt helpen bij hun komende nieuwe uitdaging.

Almachtige God, lieve Vader, dank U voor deze mooie dag, waarop de zon zo uitbundig straalt. Dank U wel, voor alle moois in de schepping dat we zien: alle bloemen, alle bloesem aan de bomen. Dank U wel, daarvoor. We willen U ook danken voor deze week waarin ons Koningshuis een prinsesje mocht verwelkomen. Wilt U Prins Willem Alexander en Prinses Maxima helpen bij het opvoeden van hun drie dochters? Wilt U hen en de koninklijke familie zegenen?
Dank U voor Uw bemoedigende woorden. Dat teleurstelling niet het eindpunt hoeft te zijn. Dank U Jezus Christus, dat U ons hoop wilt geven en dat U met ons meegaat, ook deze week. Wilt U, Heilige Geest onze ogen openen en onze harten opmerkzaam maken, zodat we kunnen zien waar U bent? Dat U naast ons loopt, ons wilt steunen, rust wil geven en kracht? We willen ons leven bij U neerleggen. We denken aan onze teleurstellingen en tegenslagen. U kent een ieder van ons persoonlijk. Wilt U geven wat we nodig hebben? Misschien hebben we genezing nodig of rust en kracht… Wilt U ons door al onze moeite heen helpen en hoop geven op een leven met U. Dit maakt alles anders.

We bidden U voor onze stad Amsterdam, voor ons land en de wereld waarin we leven. Zoveel mensen zijn teleurgesteld en wanhopig, er is zoveel leed en ellende. Wilt U met Uw boodschap van hoop de wereld onderdompelen zodat Uw Koninkrijk steeds meer gestalte krijgt hier op aarde? Wij bidden U dat in de Naam van Jezus Christus, onze Redder en Heer.

VOLGENDE WEEK
21 april 2013 4e van Pasen, Jubilate

Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30
Gezang 223

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten