maandag 1 april 2013

31 maart 2013, Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Er zijn leesroosters voor de zondagen en speciale dagen en deze week is daar vol van: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake op zaterdagnacht en zondag: Pasen. Ik licht hier alleen het Paasrooster uitgebreid toe, maar dit zijn de teksten voor:

Witte Donderdag, 28 maart 2013
Exodus 12:(1)15-20, Psalm 81, (alt Psalm 116), Johannes 13:1-15, Johannes 14:15-31, (alt Matteüs 26:30-46a) en als lied: Tussentijds 160
Goede Vrijdag, 29 maart 2013
Exodus 12:(1)21-28, Hosea 6:1-6 (Jesaja 52:13-53,12), Psalm 22, Brief aan de Hebreeën 9:11-15, Johannes 18:1-19,42 en lied Tussentijds 86
Paaswake, zaterdagnacht 30 maart 2013
Genesis 1:1-2,3, Psalm 33:6-9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-11, Exodus 14:15-15,1a, Exodus 15:1b-3(21), Jesaja 54:4-14, Psalm 30:2-6, Jesaja 55:1-11, Jesaja 12:1-6, Ezechiël 36:24-28, Psalm 51:9-15, Sefanja 3:12-20, Psalm 126, Psalm 42:2-6, Romeinen 6:3-4, Kolossenzen 3:1-4, Lucas 24:1-10(11)
en als lied Gezang 203.

Radio 5 tip: zo ochtend van 9-9.30 uur. Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteert 'Op weg naar Pasen' aan de hand van de teksten van het oecumenisch leesrooster. Een deel van de liederen wordt gezongen door het Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal o.l.v. Mathijs Kraan; organist: Dennis Vallenduuk Meer op ncrv/serie-op-weg-naar-pasen


PERIODE
31 maart 2013 is het Pasen, de dag waarop de Christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de kruisdood. Het is de belangrijkste feestdag in de christelijke kerk, belangrijker dan Kerstmis als de geboorte van Christus wordt gevierd. Het verhaal staat in alle vier evangelies, wij lezen vandaag de versie uit Johannes 20.

Kunst tip: Er zijn heel veel afbeeldingen van de verrijzenis, herrijzenis of de (weder)opstanding. Google afbeeldingen met resurrection. Hier Hans Memling (1430/40 – 1494), Altaar drieluik uit 1490, nu in het Loeuvre, Parijs, Frankrijk. Link rkmattheuskerkeibergen

Op You Tube: Robert Holl, bass (1947) zingt Sergei Rachmaninoff (Novgorod Rusland, 1873–1943 Beverly Hills, USA) Christ is Risen, opus 26, no. 6 (tekst Merezhkovsky) en 2. Lilacs, opus 21, no. 5 (tekst Beketova) begeleid op piano door George van Renesse (1909-1994). (6m04) Link youtube


De Bach cantate voor deze zondag zijn 'Christ lag in Todes Banden (Koraalcantate, BWV 4), 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) en 'Kommt, eilet und laufet' (Paasoratorium BWV 249). De teksten horen bij Marcus 16:1-7, 'Het lege graf', dit lezen wij in de versie van Johannes (20:1-18).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) door de Wiener Sängerknaben zd zpl. (4m12) Link youtube Free download mp3 op wiener-sangerknaben-cantate-bwv-31

of kijk op dit blog op 8april12 naar J.S. Bach (1685-1750) “Christ lag in Todes Banden” (Koraalcantate, BWV 4) door met de tekst in het Duits door het Münchener Bach-Chor en het Münchener Bach-Orchester gedirigeerd door de beroemde Bach dirigent (organist, koorleider en klavecinist Karl Richter (1926-1981) op een opname uit 1969. (4m23).

of op 24april11 J.S. Bach - “Kommt, eilet und laufet” (BWV 249, Paas Oratorium/Passie. Philippe Herreweghe dirigeert het Collegium Vocale, Gent en Mark Padmore, tenor en Peter Kooy, bas (5m14).

Concert tip
vrij29mrt13 om19.30uur in de Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam. De Johannes Passion (BWV 245) uitgevoerd door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest Link Westerkerk
za30mrt13 om 15uur in de Martinikerk, Groot Kerkhof, Bolsward. De Johannes Passion (BWV 245) uitgevoerd door Robert Kooistra en het Luthers Bach Ensemble Link Luthers Bach Ensemble
za30mrt13 om 11.30uur in de Koogerkerk, Koog 30, Zuid Scharwoude. 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk
zo31mrt13 om 17uur in de Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht. 'Erfreut euch, ihr Herzen' (BWV) uitgevoerd door Ko Zwanenburg en het Vespercantorij & Capella di San Nicola Link Nicolaikerk
zo31mrt13 om 10.30 uur in de Lutherse kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem. Christ lag in Todes Banden” (Koraalcantate, BWV 4)door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem
Meer Bachconcerten, cantateoverzichten en toelichtingen op eduardvh.


TEKSTEN
Het thema deze week is natuurlijk de wederopstanding. In Jesaja ontwaak, ontwaak en Gejuich en vreugde trekken de stad binnen...

In de psalm, weer 118, weer de hoeksteen die de bouwers afkeurden, met als onze slotregel Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.

In de brief van Paulus aan de Kolossenzen Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt...

In Johannes 20 het verhaal van het lege graf op Paasochtend, de 3e dag en de ontmoeting van Maria Magdalena met Jezus. Noli me tangere latijn 'raak mij niet aan'.

Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18
Tussentijds 173:
Wij zullen leven, God zij dank'
Door Sytze de Vries op een melodie van Willem Vogel.


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament, maar we onderscheiden er drie want de geschriften ontstonden over een periode van minstens driehonderd jaar. De eerste Jesaja schreef boekrollen 1-39, de tweede of Deutero Jesaja boekrollen 40-55 en de de derde Trito Jesaja was een groep profeten in de Geest van Jesaja die boekrollen 56-65 schreven. Wij lezen uit boekrol 51 van de Deutero Jesaja, die profeteerde tijdens de Babylonische Ballingschap.

Rahab in r9 is een zeemonster of draak die in het Oude Testament meerdere malen genoemd wordt. Volgens Wikipedia wordt Rahab ook met hoogmoed geassocieerd. Meer in wikipedia/Rahab
De drooggelegde zee in r10 verwijst naar het boek Exodus 23:31 als Mozes de vrijgelaten Israelieten naar de Sinai brengt door de Rode of volgens de Bijbel de Schelfzee over te steken.
In r11 de belofte van bevrijding uit de ballingschap in Babylon en -wanneer op Pasen gelezen natuurlijk- de wederopstanding van Jezus uit de dood.

Foto: van de Sinaï en de Rode zee. Link wikimedia/Gulf of Suez

JESAJA 51:9-11
9 Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Guus Glastra uit Den Haag, Docent / Voorganger op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Oudenhoorn, de Kerkklok, Ring 2 Oudenhoorn. Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. A. Blom: Jesaja 51:1-9 en Johannes 20. Link kerkklok (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

 
Preek van da. Liesbeth Geijlvoet voor Doopsgezind Aalsmeer op Pasen, 11april04. Schriftlezingen: Jesaja 51:9-16 en Lucas 23:56-24:12. Het leven dient zich aan in de vorm waarin wij het zoeken. Niet omdat het werkelijk zo is, maar omdat wij het verwachten te zien. Ons beeld wordt bepaald door onze verwachting. Maar, met Pasen worden we wakker geschud. Hier wordt onze verwachting dat de zwaarte van het leven met haar volle gewicht op onze schouders zal drukken te nietgedaan door de onverwachte lichtheid van Gods realiteit. Link DGAalsmeer (pdf)

Op You Tube: Guitmartiman zing en speelt op gitaal een liedje dat hij leerde naar Jesaja 51:11 in de Sonoma Mountain Lighthouse kerk, Santa Rosa, California USA (2m37).

Therefore the redeemed of the Lord shall return
And come with singing unto Zion
And everlasting joy shall be upon their head. (x2)

They shall obtain gladness and joy,
And sorrow and mourning
Shall flee away!

Therefore the redeemed of the Lord shall return
And come with singing unto Zion
And everlasting joy shall be upon their head.
Isaiah fifty-one, eleven.
Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week weer uit psalm 118, iets andere regels: 15-24 mar wel weer over de hoeksteen.

In het Latijn heet de psalm 118 Confitemini Domino naar naar de eerste regel. 1 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.  

Het aardige van deze regelkeuze is dat we eindigen, met Pasen op de dag van Jezus wederopstanding met r24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.


Kunst tip: Giovannino de Grassi (1340 of 1350-1398), schilde, boekverlichter (miniaturist), beeldhouwen en bouwmeester. Miniatuur bij Psalm 118:r81 in een verluchte bijbel. Eierverf op perkament, circa 1395. Nu in de Biblioteca Nazionale Florence, Italië. Link Wikimedia/Giovannino de Grassi Psalm 118-8

of Kunst tip2: een wandkleed gemaakt door (Protestantse) gemeenteleden van de PK Stadskanaal met een paneel naar psalm 118:22 met uitgebreide toelichting. Link pknstadskanaal (pdf)

PSALM 118:15-24
15 Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
16 de rechterhand van de HEER verheft mij,
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.

17 Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de HEER verhalen:
18 de HEER heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.
19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.

22 De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23 Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen. 24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestants Goes, Grote of Maria Magdalenakerk, Singelstraat 21, Goes. Tijd: 10uur, voorganger nb. Psalm 118 gezongen door de Maria Magdalena Cantorij en nog veel meer zie de link. Link protestantsgoes Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jannes Munneke voor de Kandelaar in Amersfoort op 7mrt2010 over Psalm 118. Want de HEER is een God van bevrijding. Link Kandelaar-Amersfoort/Psalm118 (pdf)

Op You Tube: Confitemini Domino gezongen in Taizé, een Protestants 'klooster' in Taizé, Frankrijk. (4m07) Link youtube

Brief van Paulus aan de KOLOSSENZEN
De brief van Paulus aan de Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief noemt Paulus en Timoteus als auteurs maar van Paulus wordt dit betwijfeld omdat de stijl anders is door de langere zinnen. Orthodoxe theologen twijfelen niet aan Paulus auteurschap. Als het Paulus was schreef hij ook deze brief uit gevangenschap, hij noemt ook de namen van zijn medegevangenen (Kol. 4:10).

Kolosse lag in Turkije in Phrygië, zie kaartje. De gemeente was door Epafras, een medewerker van Paulus, gesticht. Deel 3 van de brief roept de herboren Christenen om hun aandacht op hemelse zaken te richten. De regel past mooi bij Pasen 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt...

Kaartje van Turkije Carte Phrygie

Foto: Op de site bijbelseplaatsen/Kolosse een beschrijving van Kolosse in de Bijbel en nu, door theoloog en reiziger Reinier van den Berg. De foto is van populieren in een veld bij Kolosse. Link Bijbelseplaatsen.nl

KOLOSSENZEN 3:1-4
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Ans Schrover uit Rotterdam Gepensioneerd lerares Nederlands op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Klossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Wijkgemeente de Oase, Kerkenbos 8, Zoetermeer. Tijd 10uur, voorganger ds. Charlotte Kremer m.m.v. Jaap Feij en Klaasjan de Jong, trompet. Teksten: Jesaja 51:9-11, Johannes 20:1-18, Kolossenzen 3:1-4, Tussentijds 173. Link oase-meerzicht Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van N.T.P. van Dale, nu Protestants, voorheen Hersteld Apostolisch. Want: Als er sprake zal zijn van echte apostelen, dan moeten zij persoonlijk door de Here Jezus zijn aangesteld, voor zijn website Vrij Apostolisch over de brief aan de Kolossenzen 3:1-4 Link Vrijapostolisch/Kolossenzen

Op You Tube: In het Engels, Wax on, wax of, naar de Karate Kid (film). Bible teaching door Pastor Charles Couch Jr., op 28okt12 voor de Calvary Chapel West Oahu, Ewa Beach, Hawaii -compleet met Hawaii shirt en bloemenkrans- USA (41m33) over Colossians 3:1-11. (41m33 ). Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Deze 2 verhalen komt ook voor bij Mattheus 28:1-10 en Marcus 16:1-11 en het 1e ook in Lacas 24:1-12. Het tweede verhaal van Maria Magdalena die Jezus ziet staat niet in Lucas.

We lezen over Maria die op de derde dag bij het graf komt de steen weggerold ziet en Patrus gaat halen, die de andere leelringen meebrnegt. Ze gaan het graf in en zien de lege linnen doeken die om het lichaam van Jezu gewikkeld waren. De derde leerling die het ziet, gelooft hij begrijpt wat dit betekent: de wederopstanding, uit de dood, van Jezus.

Het 2e verhaal is de ontmoeting van Maria Magadalena met Jezus, eerst ziet zij 2 engelen aan het hoofd- en voeteneinde van het graf, dan een onbekende, de tuinman? Die Jezus blijkt te zijn. Hij zegt haar hem niet aan te raken, Noli me tangere (latijn en veel verbeeld). Hem ''los'' te laten, omdat hij nog niet is opgestegen naar zijn Vader in de hemel. R18 Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Kunst tip: Rembrandt van Rijn ( 1606–1669), de engel bij het lege graf circa 1635/1639). Nu in de Alte Pinakothek, München Duitsland. Link artbible/jezus_opstanding of Statenbijbel.nl

JOHANNES 20:1-18
Opstanding
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Oemar van der Woerd op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Leger des Heils gemeente Korps Almere Kerkgebouw ‘t Klankbord, Pianoweg 117, Almere. Tijd: 10 uur, voorganger nb. Waarschijnlijk omdat het de 4e zondag is: envoy Trix Kruisinga-Kruisinga. Thema Nieuw leven - Johannes 20:1-18 & Johannes 21:15-19. Link LDHAlmere Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Paas overdenking van W. Bakkes op 4 april zj 2010? voor de Silogemeente (Baptisten) in Utrecht over Jesaja 51:9-11 en Johannes 20:1-18. Pasen, het feest van de opstanding. Onrust en verslagenheid Link silogemeente (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Op You Tube: Uitleg over Pasen voorgelezen door een kind upload van mrdaan Evangelio Gospel Evangelie Evangelium. Beginnend bij het begin, het Paradijs, dan Jezus en het verraad van Judas. (6m09) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van de Rooms Katholieke Parochie Breda West voor Pasen.

Eeuwige en liefdevolle God,
wij vragen U:
help ons moed te putten
uit de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
die liet zien dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.

Geef dat wij beseffen
dat er tussen hemel en aarde
meer is dan wij kunnen zien.
Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn.
Dat wij in leven en sterven
geborgen zijn in uw hand.
Amen
.


VOLGENDE WEEK
7 april 2013, 2e zondag van Pasen

Genesis 28:10-22
Psalm 111 (Psalm 150)
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35
Gezang 73

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten