maandag 23 september 2013

29 september 2013, 18e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
29 september 2013, is de 18e zondag na Drie eenheid of de 2e zondag van de herfst. Een aantal kerken sluit deze zondag de Vredesweek af, men collecteert bijvoorbeeld voor Pax Christi (Wikipedia) of IKV Pax Christi (in Nederland is het gefuseerd met het InterKerkelijkVredesberaad. Het thema van de Vredesweek is Syrische Vredesactivisten.

Het is ook het Feest van de vechtjas aartsengel Sint Michael, een heilige die zowel Joden, Christenen en Moslims een heilige betekenis heeft omdat hij in het Oude en Nieuwe Oude Testament en de Koran voorkomt. Michael wordt in het boek Daniël 10:13 beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van het vrome Israël. Met de aartsengel Gabriël (van de verkondiging) verklaart hij aan Daniël het profetische beeld dat die gezien heeft.

In het Nieuwe Testament in de niet zo bekende, maar wel erkende, brief van Judas staat in r9 Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen: ‘Moge de Heer u straffen.’
In het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes staat in boekrol 12:7-12) het gevecht van Michaël tegen de draak. "Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
In de Koran wordt Michaël eenmaal genoemd in Soera 2:98 'Al wie een vijand is van God en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël (جبريل) en Michaël (ميكال), God is een vijand van zulke ongelovigen.' Meer op: Wikipedia.org/aartsengel Michael

Kunst tip: De aartsengel Michaël (1350) door Guariento di Arpo (1310–1368) tempera, eierverf op houten paneel in de kapel van het Palazzo Carrara in Padua, Italië. In een opstelling met 25 engelen schilderijen. Link Guariento of kijk op de Pinterest pagina van mbartoloabela/archangel-michael

Aartsengel St Michael heeft zijn eigen Bach cantates ''Herr Gott, dich loben alle wir'' (Koraalcantate BWV 130), 'Es erhub sich ein Streit' (BWV 19), 'Man singet mit Freuden vom Sieg' (BWV 149), 'Nun ist das Heil und die Kraft' (BWV 50, openings- of slotdeel van verloren gegane cantate)

De Bach cantate voor de 18e zondag zijn 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) en 'Gott soll allein mein Herze haben' (BWV 169). De teksten horen bij Mattheüs 22:34-46 over de Proefstelling van de Farizeeën over de liefde tot God en de naaste'. Daarover lazen wij vorige week in Lucas 16.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) uitgevoerd door La Petite Bande onder dirigent Sigiswald Kuijken. Met Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas. Meer over de musici op LaPetiteBande (5m28) Link youtube

Of kijk op dit blog op 7okt12 naar J.S. Bach (1685-1750) Aafje Heynis 3e aria "Stirb in mir Welt" van BWV 169 'Gott soll allein mein Herze haben'. (5m28) Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe, Dass die Brust Sich auf Erden für und für In der Liebe Gottes übe; Stirb in mir, Hoffart, Reichtum, Augenlust, Ihr verworfnen Fleischestriebe! Tekst webdocs.cs.ualberta Link youtube

Of kijk op dit blog op 23okt2011 naar (Koraalcantate BWV 96) Choral "Du süße Liebe" BWV 169-7 door Eline De Neef, sopraan; Inge Broeckaert, alt; Brecht-Oscar Leus, tenor en Mathieu Piens, bas. Gezongen in de St. Anna Kirche in Bottelare (België) op 14juli2007.

Of kijk op dit blog op 3okt2010 naar J.S. Bach Cantata BWV 96 Herr Christ, der einge Gottessohn' gedirigeerd door Nikolaus Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42).

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.
Link youtube

Concert tips
zo29sept13 om 16uur in de Adventskerk, Lindelaan 49, in Assen (Oost). 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) uitgevoerd door Daniel Rouwkema en de Asser Bach Cantategroep. Cantatedienst met Voorganger ds. Helene van Noord. (collectes) Link Asser Bach Cantategroep
zo29sept13 om 17uur in de Nicolaïkerk, Nicolaikerkhof 8 in Utrecht. 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) uitgevoerd door Ko Zwanenburg en de Vespercantorij & Capella di San Nicolai. Link Nicolaikerk

TEKSTEN
Het thema deze week is weer de hoogmoed van de mens en ergernis van God. De koningen en de mensen met macht of bezittingen krijgen er weer van langs.

In Amos Ik heb een afschuw van de hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer van zijn burchten. In de lof psalm 146:3 Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.
In 1 Timotheus 6 lezen we in r17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn … En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen.
In Lucas het verhaal van de rijkaard en de lepralijder Lazarus. De rijke heeft hem genegeerd tijdens zijn leven en niets gedeeld. Maar denkt in het hiernamaals/vagevuur toch weer zijn meerdere te zijn. Hij leert zijn les en denkt nu wel aan anderen, zijn broers, maar Lazarus mag ze niet gaan waarschuwen. De profeten waarschuwen al genoeg.

Amos 6:1-10
Psalm 146
(1 Timoteüs 6:11b-19)
Lucas 16,19-31
Gezang 271
prachtige beginregels van de coupletten naar Amos 6
1 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is der mensen leven!
2 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig zijn der mensen dagen!
3 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is der mensen vreugde!
4 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig, is der mensen schoonheid!
5 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is 't geluk der mensen!
6 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig, zijn der mensen schatten!
Vuur en vlam kan ze verteren en de vloed is niet te weren,
alles zal tot niets verkeren.
7 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen glorie!
8 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is der mensen wezen!
Liedboek voor de Kerken 1973


AMOS
Amos is het 34ste boek van het Oude Testament. Amos was een profeet met zijn 'eigen' boek. We lezen in Amos 6 een van de dreigende profeties profetieën over Israël (hoofdstuk 3-6). God is niet blij: Ik heb een afschuw van de hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer van zijn burchten. En dus 1 Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria,

Kunst tip: De profeet Amos, voor koning Jerobeam (hij regeerde van 792 tot 753 voor Christus. Tijdens Jerobeam traden veel profeten op: Jonas, Amos, Hosea, Micha en Jesaja. Miniatuur in een Laat Middeleeuws getijdenboek (circa 1400) zonder bronvermelding. Link oneyearbibleimages

AMOS 6:1-10
1 Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden! 2 Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat, ga dan terug naar Gat waar de Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van jullie? 3 Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen. 4 Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 5 Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. 6 Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat. 7 Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij.

8 Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de God van de hemelse machten: Ik heb een afschuw van de hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer van zijn burchten. Daarom zal ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, 9 en als er in een huis nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven. 10 Als iemand dan het lichaam van zijn verwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’
In de Nieuwe BijbelVertaling Biblija.net/Amos 6

Liever luisteren?
Sarie Talsma op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Amos is het 34ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Een Evangelisch Roze Viering in Amsterdam in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam. Tijd: 15uur, welkom vanaf een uur of twee. Na de viering napraten in de tuinzaal en andere bezoekers van de dienst ontmoeten. Voorganger Wielie Elhorst met een overdenking nav de Vredesweek en de lezing uit Amos 6:1-10. De Nostalgieband zal de viering muzikaal ondersteunen. Link ERV-amsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van David de Jong voor diverse gemeenten op 2dec07 over Amos:1-10 'Wees stil en noem de naam van de HEER niet'. Link Daviddejong
of de podcast van de familiemuurling

Op You Tube: in het Engels een korte video (6m22) over de profeet Amos die zichzelf geen profeet noemt maar een herder... en die leeft in een onrustige tijd Dr Andrew Corbett, President of ICI Theological College Australia, spreker, schrijver, radiopresentator.....andrewcorbett Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 146. In het Latijn heet de psalm Lauda, anima mea naar de 1e regel Loof de Heer, mijn ziel Een lofpsalm na de heftige dreigementen in Amos, wellicht om de kerkganger weer wat moed in te spreken. Weer het thema r3 Vertrouw niet op mensen met macht.

Kunst tips: naar de 1e regel Anima music met een flinke dosis reggae voor een dansfeest, geen uitvoerende vermeld. (3m54) Link youtube
De band Anima met het nummer The Sixth Sun, van het album 'Lemuria Emerging' Link LemuriaEmerging MP3 Het album is opgedragen aan deze tijd van transformatie en werd gemaakt en opgenomen in het Andes gebergte en de Amazon jungle. Met beelden (7m51) Link youtube

PSALM 146
1 Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Lenie Troost uit Strijen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Grote of Maria Magdalenakerk, Singelstraat 21 (pleintje achter de markt), Goes. Tijd: 10uur, voorganger Ds N. van der Linden mmv de Maria Magdalena Cantorij. Bemoediging, drempelgebed, Kyrie en Gloria-hymne: Willem Vogel, Psalm 146: Hans Brüggen, Tussentijds 168: Jan Raas, Tafelgebed "Kom ons bevrijden": Jan Pasveer, Anthem "O come, ye faithful": Christopher Tye en Anthem "Ave verum Corpus" van Edward Elgar. Link protestantsgoes Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Blog van theoloog Niels de Jong op zijn blog Uit Onverwachte Hoek over de laatste, de Hallelujah, de lofpsalmen op 23nov10. Link Uitonverwachtehoek/over-psalmen

Op You Tube: Zanger, componist Keith Ballantine met koor met nogal matige geluidskwaliteit (3m18) Link youtube of psalm 146 door John Murphy zang met gitaarbegeleiding (2m13) Link youtube


1 Timotheus
1 Timotheüs is het 15e boek van het Nieuwe Testament. Timotheüs was een leerling van Paulus, door de brief aan hem toe te schrijven krijgt hij extra gewicht. Het is een pastorale brief met aanwijzingen, deze week weer voor allen: de leider, pastor en de gemeenteleden. In r11b Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof.

Daarvoor helaas weggelaten door de leesrooster cie de mooie regels 6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.

Onze tekstkeuze eindigt met r17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn … En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. In plaats van dat ze op hun geld vertrouwen

Foto tip: De Miljonair Fair: initiatiefnemer Yves Gyrath sluit 3 jarig contract met Hans Bakker, directeur van de RAI en nng. De Fair en de glossy zijn omgedoopt tot Masters of Luxury, maar begin 2013 failliet verklaard. Link MiljonairFair Eigen promotiefilmpje voor 2012 (1m19) op youtube Ook de uitgever van o.a. het blad Quote reorganiseert stevig.

1 Timotheus 6:11b-19
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.

17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV
>
Liever luisteren?
Willy van Pelt-van Bokkem uit Poortugaal op op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Timotheus is het 15e boek van het Nieuwe Testament.
>
Liever live?
St Jacobus Parochie, Parkstraat 65a, Den Haag. Tijd: 9 en 12 uur (om 10uur Gregoriaanse Mis), celebrant Pastoor Ad van der Helm (?). Link StJacobus/weekagenda Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand over 1 Tim 6:3-10 en 17-19 over de omgang met geld. Als je rijk bent kán dat een gevoel geven van: ik ben er al. Ik hoef me geen zorgen te maken. Dat is een vorm van hoogmoed. Waardoor je op anderen gaat neerkijken. Dat kan ook heel subtiel. Door medelijden te hebben met een ander, in plaats van met jezelf zjr zpl. Link (pdf) Hansjanroosenbrand

Op You Tube: In het Engels een korte preek van Kelly Hopper of Debbie Wieder? over 1 Timothy 6 over goddeloosheid en winst maken Door DailyVideoBible van Biblical Studies Press (10m19) Link youtube.com


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen bij Lucas voor en er wordt over gediscussieerd of het een verhaal of parabel is...
>
In Lucas 16 krijgt een rijke man na zijn dood de rekening gepresenteerd voor zijn onverschilligheid jegens de bedelaar die Lazarus heette. (Deze), lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. De rijke man wordt gefolterd door vlammen en vraagt Jakob of hij Lazarus zijn vinger in het water wil laten dopen voor wat verkoeling. Maar krijgt nul op rekest: Lazarus heeft op aarde al genoeg geleden en de rijke man genoeg gekregen.

Kunst tip: Lazarus? Misschien we de door Jezus opgewekte. Typisch laat Middeleeuws Vlaams, Brugge? getijdenboek door de mooi versierde randen. Wellicht voor de Brugse familie Mettenye vanwege hun wapenschild op een folio. Ook omdat in de kalender op 14 oktober Sint-Donatianus of -Donaas wordt vermeld, de patroonheilige van Brugge. Uit de late 15de of vroege 16de eeuw. Eduard Houtart schonk het in 1926 aan de Openbare Bibliotheek in Brugge. Het werk is compleet online te raadplegen. [Ms. 675] Link Flandrica.be Miniatuur: In Cabrio.Bibliotheek.brugge.be/MS675 folio 111verso.
>
Lucas 16:19-30
Rijkdom en gerechtigheid
19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”
In de De Nieuwe Bijbelvertaling, Lucas16

Liever luisteren?
Alice Crispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Kapel, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (Doopsgezind, Vrijzinnig NPB, Vrijzinnige Protestanten, Remonstrants) ’s-Gravelandseweg 144, Hilversum. Tijd: 10.30uur, gastvoorganger ds Jan Tillema (Vrijzinnig Protestant) Link dekapel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.
>
Preek van Kees de Graaf, gegrepen door het evangelie èn Bob Dylan en vast ook ergens dominee (geweest) op zijn blog keesdegraaf Link (pdf) keesdegraaf
>
Op You Tube: In het Engels Luke 16:19-32 door OthodoxCaholic1 beetje saai voorgedragen maar met een betoog dat de rijke in het vagevuur zit en niet in de hel (want het is voor de wederopstanding van Jezus) want de mensen hebben ogen, tongen vingers etc. (8m42) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed in Spreuken als voorbeeld in een artikel over bidden zoals God het bedoeld heeft.

"Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: wie is de HERE? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe." (Spreuken 30:5-9)
Het wordt gebruikt als voorbeeld in het antwoord op de vraag Mag je ook bidden om voorspoed, opdat al je dromen waargemaakt zullen worden? Mag je bidden om een rijker leven of een hoger salaris? Mag je bidden, dat je voortaan als een prins zult mogen leven? Neen. De Here Jezus leerde ons bidden, dat wij ons dagelijks brood zouden hebben. Niets meer en ook niets minder. Geen gebrek en ook geen overvloed.

Hier leren wij, dat wij ons moeten houden (ook als het gaat om ons gebedsleven!) aan wat God in Zijn Woord ons onderwezen heeft. Wij mogen bidden om bescherming tegen de valsheid van andere mensen. En we mogen vragen om bewaard te worden voor armoede en rijkdom. Natuurlijk is het heerlijk om rijk te zijn. Wie door hard werken rijk geworden is, mag God daarvoor danken. Maar je mag God niet vragen of Hij je die rijkdom wil schenken. Je moet tevreden zijn met je dagelijks brood. Dat wil zeggen: je moet tevreden zijn met wat je in je gewone leven nodig hebt; eten, drinken, kleding, werk, gezondheid, enz. Wij mogen God bidden, dat wij een inkomen zullen hebben, zodat wij zonder zorgen kunnen leven, zodat op een eervolle manier in ons levensonderhoud voorzien wordt. Je mag bidden, dat geen ziekte je zal treffen en dat je bewaard mag blijven voor ongelukken en rampen. Als mensen lelijk tegen je doen mag je God bidden en vragen of Hij hun hart wil bewerken, zodat zij hun houding zullen veranderen. Als je ziek bent, mag je bidden om genezing. Als je moedeloos, hulpeloos of radeloos bent, mag je God bidden of Hij je wil helpen, zodat alles weer anders voor je wordt. Voor al deze zaken mag je God vragen. Je mag hem bidden om alles wat je echt nodig hebt. Meer mag je Hem niet vragen!
 
Wij hebben ook geen belofte, dat God ons zo maar alles zal geven, wat ons hart begeert. De leer van het positief denken en het daarmee samenhangende positief bidden als voorwaarde om al je dromen vervuld te krijgen, is absoluut onbijbels.
Bron: hetlichtdeslevens ps lees ook vooral even verder het stukje over bidden tegen beter weten in.


VOLGENDE WEEK
6 oktober 2013, 3e zondag van de herfst

(Het gebed van de Profeet) Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
(Brieven) 2 Timoteüs 1:6-14
Lucas 17:1-10
Tussentijds 75

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten