woensdag 2 oktober 2013

6 oktober 2013, 19e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
6 oktober 2013, is de 19e zondag na Drie eenheid of de 3e zondag van de herfst. In sommige Protestantse Kerken is het op de eerste zondag in oktober Israelzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk in Nederland op een bijzondere manier uiting aan haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Zij lezen uit 1 Koningen. Meer op: PKN/KerkenIsrael

Op heiligen.net staan voor deze zondag wel 13 heiligen, voorbeeldige Christenen. Een opvallende: Arthur de Keltische koning van Engeland en 'uitvinder' van de Ronde Tafel. De Arthurromans vertellen de verhalen over Merlijn de Tovenaar, het zwaard in de steen, de Ridders van de Ronde Tafel en de Zoektocht naar de (Heilige) Graal (waarin het bloed van Jezus zou zijn opgevangen bij de kruisiging zie Heilige graal). Zijn avonturen en heldendaden zijn al opgeschreven door een Bretonse kluizenaar Efflam van Plestin († 512 zijn feest is op 14 oktober & 6 november) die zelf gered werd door Arthur van een draak. Een bekendere Arthur schrijver is Chrétien de Troyes

Arthur versloeg zijn tegenstanders door een kruis te dragen tijdens de strijd en Bretonse legenden vertellen hoe in het gevolg van Arthur heilige mensen meekwamen naar Bretagne en daar het christelijke leven een nieuwe impuls gaven door kloosters en kerken te stichten. Meer op: Heiligen.net/Arthur

Kunst tip: de Heilige Graal (1874), schilderij van Dante Gabriel Rosetti (VK, 1828-1882), wherebabouts online onbekend. In de Tate hangt slechts een matige waterverf versie Link Holygrail


De Bach cantate voor deze zondag zijn “Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen” (BWV 48), 'Wo soll ich fliehen hin' (Koraalcantate BWV 5) en “Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (cantate voor bas solo BWV 56). De teksten horen bij Mattheüs 9:1-8 over de genezing van een verlamde man. Dat lezen wij niet, wij lezen verder in het Lucas evangelie dat in de Groot Nieuws Bijbel als titel heeft: 'het kwaad vergeven'.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) de complete cantate 56 Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (4 coupletten met bas solo en slot met bas en koor) Uitgevoerd door Bas: Klaus Ton Mertens en Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. (18m44). Link youtube

Of kijk op dit blog op 14okt12 naar een historische maar uitstekende opname van de complete cantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (cantate voor bas solo BWV 56). Mack Harrell, baritone (iets minder laag dan bas), Marc Lifschey op hobo en Robert Shaw dirigent van het RCA Orchestra & Chorus. Opgenomen op 7 May 1958 (23m34)

Of op dit blog op 30okt11 naar cantata "Wo soll ich fliehen hin?" het openings Koraal van BWV 5. Met de tekst, maar zonder de uitvoerenden. (4m04).

Of op dit blog op 10okt10 naar "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" (BWV 48) Tenor Jelle Leistra zingt recitatief en aria, met het Koor en Kamerorkest Sjosjanim, dirigente Mariëlle Heidekamp in de Dorpskerk Bodegraven, 17okt09 (4m21).

Concert tips
zo 6okt13 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekekerhof, Utrecht. BWV 5 "Wo soll ich fliehen hin?" uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest Bachcantatediensten. Link Utrechtse Bachcantatediensten
zo6okt13 om 12uur, koffieconcert in de (Evangelisch Lutherse Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51 Rotterdam Noord. Liederen uit Luther's Liedmis bewerkt door Bach met o.a. De 'kleine Kyrië's', 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr’ (BWV 662) en 'Wir glauben all' an einen Gott' (BWV 680) door Willemijn Roodbergen. Meer: Kerkhoogvliet.nl (pdf, pag.9)


TEKSTEN
Het thema deze week is het theodicee vraagstuk, waarom overkomen goede mensen slechte dingen en slechte mensen goede dingen? En hoe ga je met slechte mensen om? Nb in de kerk in Beets dienst (Habakuk, Lucas) is het thema vertrouwen op God.

In Habakuk 3: ookal overkomen mij slechte dingen r17 'ik blijf juichen voor de Heer'. In psalm 37 'Noli æmulari', r1b erger je niet slechte mensen en in r7b erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. 8 Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil.
In 2 Timotheüs geen twijfel, maar een verzekerde en vurige Paulus aan Timotheüs: r1 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid...
En in Lucas 17 krijgen de leerlingen de opdracht van Jezus om goede knechten te zijn, zondaars aan te spreken en oprechte berouwvolle zondaars te vergeven. Maar pas er voor op mensen, zeker geringe mensen, ten val te brengen.

(Het gebed van de Profeet) Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
(Brieven) 2 Timoteüs 1:6-14
Lucas 17:1-10
Tussentijds 75
Wat vrolijk over U geschreven staat.
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
...
wat vurig staat geschreven : dat Gij komt
redden wat verloren is’, dàt woord,
dat gij het hart hebt , ogen, dat Gij hoort,
ik zal er zijn ” , zonsopgang , nieuw verbond
Bron: PKNEmmenoost (pdf)


HABAKUK
Habakuk is het 35ste boek van het Oude Testament. Habakuk is een 'kleine', minder belangrijk profeet dan Elia, Jesaja en Jeremia. Hij is opgenomen bij de andere kleine profeten. Habakuk leefde rond 600 voor Christus in Judea. Hij was waarschijnlijk Leviet en dus tempelpriester. Men denkt dat vanwege de slotregel, maar er is weinig zeker en hem veel toegedicht.

We lezen in Habakuk 3 een gebed dat ook over zijn centrale thema gaat: de theodicee vraag. Waarom overkomen goede mensen slechte dingen? En hoe daar mee om te gaan getuige r17-18. Ik vind die regels prachtig: r17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining 18 toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.

Ook heel mooi het 'mijn' bergen in r19: God, de Heer, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan.’’ Bergen die je zelf wilt overwinnen, bergen die je 'tegenkomt'.

Kunstip: Icoon van de Habakuk, de profeet. Als aantrekkelijke jonge man copyright St. Isaac's Skete Link: Iconograms/Habakuk

Habakuk 3
Voor de koorleider. Bij snarenspel.
1 Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.

2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
Breng het in deze tijd tot stand,
maak het in deze tijd bekend,
maar toon uw mededogen
als het tumult losbarst.
3 God komt uit Teman,
de Heilige komt uit de bergen van Paran.
Zijn glorie straalt aan de hemel,
de aarde is vol van zijn roem.
...
16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen,
ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
ik stond te trillen op mijn benen,
wachtend op de dag van het onheil,
de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel.
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
18 toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
19 God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.
De Nieuwe Bijbelvertaling, link naar complete tekst Habakuk

Liever luisteren?
Marjo Dekker uit Nieuwekerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Habakuk is het 35ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, Beets 51, Beets (NH) (Rijksmonument uit 2e helft van de 15e eeuw). Tijd: 10 uur, Voorganger: Ton Heijboer en Loes Wijers, Organist: Klaas Bil. Thema: Vertrouwen op God. Lezingen: Habakuk 3: 1-3, 16-19 en Lucas 17: 1-10. De beide lezingen voor deze zondag zijn niet eenvoudig te begrijpen. Diverse vertalers hebben onderling grote verschillen in hun vertalingen. Daarom is het beter om op de grote lijnen te letten dan op de details. Ook het Lucas verhaal is moeilijk, omdat deze bestaat uit een aantal schijnbaar onsamenhangende teksten. Maar wat in beide perikopen als dragend thema naar voren komt is het vertrouwen op God. Diaconale collecte: voor de ondersteuning van individuele personen of gezinnen. Meer PKNZeevangenOudendijk Of kijk op churchatwork voor een kerk bij u in de buurt.

Preek van Tim Keller voor het diakonaal steunpunt (website) over de 'Poëzie in Habakuk 3:17-19''. God neemt geen genoegen met onze restjes. Hij wil dat wij Hem het beste geven. Zelfs in tijden van crisis. Bewerking van een preek van Tim Keller over Habakuk 3:17-19 & Deuteronomium26:1-11 (Mozes gebeden bij de gaven) Link Diaconaalsteunpunt/geven-doet-pijn

Of (aanmelden voor een inlogcode ds K Beiboer voor de Boogkerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Nieuwland, Amersfoort op 23sept 12 over Habakuk 3. Link Boogkerk/prekenserie Habakuk 3 Nb het is een van 4 preken in een serie 'Habkuk's gesprek met God'. (scroll naar ongeveer ¼ of 2/3 op de pagina. Nb Op de site als 2e prekenserie: gebeden in de Bijbel. Link Boogkerk

Op You Tube: in het Zuid Afrikaans gezongen door Habakuk 3:17-19 met prachtige beelden van Zuid Afrika. (3m56) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 37.We lazen deze psalm ook op 30Jan2011, samen met de waarschuwende profeet Sefanja en Mattheus Bergrede. In het Latijn heet de psalm Noli æmulari naar r1b erger je niet

Ook in r7 Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. 8 Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil.

Kunst tip: Psalm 37 ritmisch gezongen door door de Rivelin Singers gedirigers door Fraser Wilson in Wells Cathedral, UK. Live opname in Augustus 2012. Compositie door Jonathan P Eyre, assistant director of music van Bradford Cathedral -hier ook de organist- en Graham Barber (professor of performance studies, University of Leeds. (5m50). Link youtube

PSALM 37
1 Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2 zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complere psalm NBV

Liever luisteren?
Lon van den Akker uit Amsterdam Zuid-Oost op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Psalm 37 Tehilliem een joodse uitleg van psalm 37 op mens-en-samenleving.infonu.nl/religie Visie van Etsel: De goddeloze teert op succes. Hij moet altijd scoren om zijn ego te strelen. Zodra hij niet meer materieel succesvol is raakt hij gedeprimeerd. Het leven is voor hem dan alleen nog maar een hol bestaan. Moeten wij jaloers zijn op het succes van deze goddeloze mensen? Neen! Het doel van het bestaan is niet om succesvol te zijn. Link Tehilliem-Psalm-37

Op You Tube: Gezongen in het Engels "Psalm 37" Father I desire you Rachel Sauls 2010 (4m21). Link youtube


2 Timotheüs 1
De 2e brief van Paulus aan Timotheüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament. Timoteüs 'waarachtig kind in het geloof' (1 Timoteüs 1:2, NBV) is Paulus leerling en medewerker: hij kreeg verschillende belangrijke opdrachten. In Efeze moest hij na Paulus vertrek voorkomen dat een afwijkende leer werd onderwezen (1 Tim.1:3,4, NBV). Verschillende brieven van Paulus zijn mede door Timoteüs ondertekend. Ook 2 Timotheüs is een pastorale brief met aanwijzingen.

In Paulus geen spoor van twijfel, eerder het tegenovergestelde hij weet het zeker: r1 Daarom spoor ik (Paulus) je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid... 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

Kunst tip: Paulus en Timotheus in een Laat Middeleeuws 14e Eeuws Frans handschrift Link Paulus en Timotheus

2 Timotheüs 1:6-14
6 Daarom spoor ik (Paulus) je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

11 Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; 12 daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janke Hofstra uit Franeker op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Timotheus is het 16ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
In de liturgie voor 6 okt 13 van het Bisdom Roermond staat als eerste lezing : Habakuk 1:2 3 en 2:2 4, als tussenzang : ps.95:1 2 en 6 9, als 2e lezing : 2 Timotheus 1:6 8 en 13 14 en uit het evangelie Lucas 17:5 10. Parochies zijn in heel Limburg: RKKerk.net Link Bisdom-Roermond/liturgie-van-de-dag Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

NieuwjaarsPreek van Dick Lucas in het Engels, hij was rector bij St Helens (Church), City of London, VK over 2 Timotheüs 1 'Timothy the timid' of 'the coward'? Afhankelijk van de vertaling en de interpretatie intern of extern. (35m59). Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 18:6-7 en 21-22 en Marcus 9:9-42.

In het verhaal van deze week een verwijzing naar het mosterdzaadje, een piepklein zaadje dat toch een enorme kracht heeft in Jezus gelijkenis in Lucas 13:18 Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? 19 Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ (Ook in Mattheus 18:31-32 en Marcus 4:30-34. In onze Lucas tekst wordt naar die gelijkenis verwezen: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

Verder waarschuwt Jezus eerst zijn leerlingen voor de rol van rechter & beul om mensen ten val te brengen, maar draagt hen ook op om kritisch te zijn jegens zondaars en oprecht berouw te vergeven. De leerlingen voelen de zwaarte van de taak, twijfelen en vragen om meer geloof, maar Jezus zegt dat het gewoon hun knechtenwerk is.

Kunst tip: Jezus met zijn 12 leerlingen tijdens een liturgisch moment, Synaxis, een kerkelijke viering of feest. Een 14e eeuwse Russische (?) ikoon nu in het Moskou Museum of Fine Arts. Link Synaxis van de 12 Apostelen

Lucas 17:1-10
1 Tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! 2 Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. 3 Let dus goed op jezelf!

Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem. 4 En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet je hem vergeven.’

5 Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? 10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zuid Oost (Amsterdam) in De Nieuwe Stad,
Renswoudestraat 75 om 9.30uur met ds A. Fox en als Uitgangscollecte: Kerk en Israël. In de De Drie Stromen, Luthuliplein 11 om 11.30uur ds Justine Aalders met een 12+nevendienst Uitgangscollecte: Kerk en Israël. Leesrooster Habakuk 3:1-3 en 16-19, Lucas 17:1-10. Link pgzo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Niels Werkhoven op 3 okt 2004 over Lucas 17:5-10. Je zal maar uitgekozen worden. Het is bepaald geen privilege waar een mens op zit te wachten. Abraham horen we zeggen: HEER mijn God wat heb ik aan uw gaven, want ik blijf maar kinderloos… Mozes roept bij zijn roeping bijna wanhopig uit: Neem mij niet kwalijk, HEER, neem liever iemand anders. En zo zijn er meer. Apostelen, mensen met een missie. Een missie waar ze niet tegen opgewassen zijn: Vergeving, barmhartigheid, nieuwe levenskansen bieden en dat terwijl ze ook maar gewone mensen zijn. Link Preken bij het Lucas evangelie

Op You Tube: In het Engels Pastor Eddie Yount van Mount Hebron Baptist Church, the Bronx New York. What does faith look like in a person's life? Preek over Luke 17:1-10. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een geïmproviseerd gebed, naar de 3 regels uit de preek van Tim Keller over de Poezie van Habakuk die daarin ook Deuteronomium 26 aanhaalt en samenvat. Deuteronomium bevat volgens Keller 'de richtlijnen voor het geven van gaven'.

We moeten zo geven dat het pijn doet.
We moeten geven met vreugde.
We moeten gul geven.

Als gebed klinkt het zo:
Laat ons zo geven dat het pijn doet
Laat ons geven met vreugde
Laat ons gul geven.

VOLGENDE WEEK
13 oktober 2013, 4e van de herfst

2 Koningen 17: (5-7) 24 en 29-34
Psalm 113 (of Psalm 111)
2 Timoteüs 2:8-15
Lucas 17,11-19 (21)
Gezang 430

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten