woensdag 18 september 2013

22 september 2013, 17e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
22 september 2013, is de 17e zondag na Drie eenheid. We tellen al bijna af naar het einde van het kerkelijk seizoen dat weer begint met Advent. Maar eerst krijgen we de herfstperiode die deze zondag begint, het is de 1e zondag van de herfst. 

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens” (BWV 148), "Ach lieben Christen, seid getrost” (Koraalcantate BWV 114) en "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' (BWV 47). Deze cantates horen bij Lucas 14:1-11 de genezing van de waterzuchtige op de Sabbat. Dat lezen wij niet, wij lezen over de hemelse beloning van de leproze Lazarus in Lucas 16.

Op You Tube: JS Bach, Koraalcantate 114, “Ach lieben Christen, seid getrost” Gustav Leonhardt en Knabenchor Hannover (Chorus Master: Heinz Hennig) & Collegium Vocale Gent (Chorus Master: Philippe Herreweghe) eea volgens Bach-cantatas.com/BWV114 het Leonhardt Consort (7m52) Link youtube Meer info en uitvoeringen op Wikipedia/Ach,liebenChristen,seidgetrost BWV114

Of kijk op dit blog op 30sept12 naar J.S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach-Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42).

Of kijk op dit blog op 16okt2011 naar JS Bach, "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'', Cantate BWV 47 door Nikolaus Harnoncourt, Wiener Saenger Knaben (6m12)
Of JS Bach Cantata BWV 47-1 Chorus “Wer sich selbst erhöhet”. Door La Petite Bande. Sigiswald Kuijken, dirigent; Gerlinde Sämann, sopraan; Petra Noskaiova, alt; Jens Weber, tenor; Jan Van der Crabben, bas. Zpl of datum. (5m34).
Concert tips
zo22sept13 om 10.30 uur in de Lutherse Kerk, Korenmarkt, Arnhem. "Ach lieben Christen, seid getrost” (Koraalcantate BWV 114) Uitgevoerd door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem. Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem
zo22sept13 om 10uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364, Rijswijk. Ds. L.S. Karreman, m.m.v de Cantorij Nieuwe Kerk en "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' (BWV 47). Uitgevoerd door Janey Keuning en het Vocaal Ensemble Moteta & instrumentalisten. Vreemd genoeg niet aangekondigd op de site en er is om 11.340 ook een startzondagdienst
Op hun leesrooster Amos 8: hongeren en dorsten.

TEKSTEN
Het thema deze week is hoogmoed en straf gericht tegen de zelfzuchtigen, zelfvoldanen maar wel met oog voor verschil in aardse taken. InAmos 8 waarschuwt God voor het gebrek aan respect voor sabbat en de geldzucht.
In de lofpsalm van David: r6b de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’ Het is niet anti-autoritair: in 1 Timotheüs 2 met aanwijzingen voor de gemeente staat: 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers. Want ze zijn nuttig: opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. In Lucas 16
Rijkdom en gerechtigheid een parabel van een rijke man die een rentmeester had die zijn eigendommen verkwistte.

Amos 8:4-7
Psalm 138
1 Timoteüs 2:1-8
Lucas 16:1-(8)17
Gezang 284 naar Amos 6(?)
1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
Liedboek voor de Kerken 1973


AMOS
Amos is het 34ste boek van het Oude Testament. Amos, de naamgever, het Hebreeuws: עמוס, betekent "drager" of "last" is de derde van de twaalf kleine profeten in het Oude Testament. Zij hebben boeken die naar hen vernoemd zijn, terwijl eerdere profeten als Samuel en Elia genoemd worden in de historische boeken Koningen 1 en 2 en Samuel (een andere) 1 en 2. Amos zou een schapenfokker en vijgenteler zijn uit Tekoa, een plaats ten zuiden van Jeruzalem, in het koninkrijk Juda (het Zuidelijke Rijk). Hij profeteerde rond 760 voor Chr. in het koninkrijk Israël (het Noordelijke Rijk) van Jerobeam. Hij was een tijdgenoot van onder andere Jesaja, (een grote profeet) Micha en Hosea.

Amos bevat Profetieën over diverse volken (hoofdstuk 1 en 2), Dreigende profetieën over Israël (hoofdstuk 3-6) en visioenen (hoofdstuk 7-9). Wij lezen uit Amos 6, dus een dreigende profetie. Bron: Wikipedia/Amos

Kunst tip: De profeet Amos op een plafond fresco onderaan met zijn naamplaat. Door Melozzo da Forli in de Basiliek in Loreto, Italië. Link Wikimedia/LoretoFresko


AMOS 8:4-7
4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister! 5 Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. 6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’ 7 Nooit – en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie daden vergeten.
De complete tekst staat hier in de NBV Of kijk op 26sept10 naar de tekst in de vertaling van Pieter Oussoren in de Naardense Bijbel.

Liever luisteren?
Sarie Talsma uit Den Haag op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Amos is het 34-ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 (vlakbij Leidse straat), Amsterdam. Tijd: 10.30 uur, Viering en verhalen door Pete Pronk rond Amos de profeet, 'een mesjogge verhalen-verteller' Link petepronk
Of in de brugkerk-lemelerveld over oorlogsdreiging met de collecte voor Syrië.

Preek van Claire Boelens voor de Vredesweek 2007  over Amos 8:4-7. Link Preken.

Op You Tube: in het Engels video preken over Amos 8


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 138, in het Latijn heet de psalm Confitebor tibi naar de 1e regel, ik wil u loven.

Heel mooi vind ik de slotregel: De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Volgens mij wordt deze wel gebruikt in gebeden en de zegen.

Kunst tip: (weer) Westminster Abby Choir bij het bezoek van de paus Johannes Paulus. (2m50) Link youtube PS Fantastische playlist!

PSALM 138
1 Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.
In de Nieuwe Bijbelvertaling: Biblija.net/Psalm138

Liever luisteren?
Jan Wolsheimer uit Zoetermeer op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Utrecht,  Sint Gertrudiskerk Catharijnesingel schuin tegenover zuid uitgang (Busstation) CS, Tijd 10-11.20uur, celebrant Bernd Wallet Link Utrecht.okkn.nl (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van pastoor Smith voor de Lodewijk Parochie in Leiden op 25aug13. Link lodewijkparochie.nl/preken

Op You Tube: Dirigent, componist organist Feike Asma (1912-1984) speelt een eigen orgelbewerking van Psalm 138. (7m10). Link youtube


1 Timotheüs 2
1 Timotheüs is het 15e boek van het Nieuwe Testament. Timotheüs was een leerling van Paulus, door de brief aan hem toe te schrijven krijgt hij extra gewicht. Het is een pastorale brie met aanwijzingen, deze week niet voor de leider, pastor, maar voor de gemeente.

Heel praktisch is regel2: Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Voor ons typisch Joods muv onze voorgangers: 8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. Discussie hierover op: forum.credible Foto: creighton of franklinterhorst

De bidhouding met opgeheven handen komt veel voor op Maria ikonen: de orante-houding: Hier wordt de Moeder Gods frontaal afgebeeld, in smekende houding, de armen ten hemel geheven. Als voorbeeld: de ikoon van de Moeder Gods van het teken, met voor haar een medaillon met afbeelding van Christus Immanuël. Bron: a.benschop/ikonen

Kunst tip: Timotheüs biddend met opgeheven handen op een houten paneel geschilderd rond 1500. Läpple, Duitsland. Op Heiligen.net Link heiligen.net

1 Timotheüs 2:1-8
Aanwijzingen voor de gemeente
1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 7 Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet – ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen. 8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.
In de Nieuwe Bijbelvertaling: Biblija.net/1Timoteus2

Liever luisteren?
Willy van Pelt-van Bokkem uit Poortugaal op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Timotheüs is het 15e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Parochiefederatie Moeder Anna - Maagd Maria, Molenbergkerk, G. Bruningstraat 2, Heerlen. Tijd: 10uur, preek P. Zuidinga. Jaardienst Frans Verkoeijen 1ste lez.: Amos. 8:4-7 2e lezing: 1 Tim. 2:1-8 Evangelie: Lc. 16”:1-13 of 10-13 m.m.v. Het Meezenkoor. Link Parochie-bekkerveld/Molenberg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee voor Startzondag Loenen-Abcoude 14juni'98, Amersfoort-Noord 5juli'98, Mijdrecht 19juli'98, Gouda 26juli'98. Over 1Tim2:1-10 De kerk is als het goed is in de eerste plaats een gemeenschap van mensen. Maar ook een groep mensen heeft een binnen- en een buitenkant.... en een binnenkant. Link WvdSchee

Op You Tube: in het Engels Mr Bridges Facing the Giants fragment uit een film over een coach met tegenslag die zijn team en de school verenigt in geloof en gebed tegen (faal)angst en blijven streven naar het onmogelijke. (2m31). 2006: imdb Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Een rijke man wordt bedrogen door zijn rentmeester en roept hem ter verantwoording. De rentmeester die weet dat hij ontslagen zal worden en halveert of vermindert de schulden van de pachters om hen te vriend te houden. 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.... 10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 

13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie (de Farizeeen) kunnen niet God dienen én de mammon.’ (het geld)


Lucas 16:1-16
Rijkdom en gerechtigheid
1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. 
 
10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

14 De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen
In de De Nieuwe Bijbelvertaling, Lucas16

Liever luisteren?
Alice Crispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke viering in het Klooster Mariënhage, Augustijnendreef 15, Eindhoven. Tijd: 10uur, voorganger Wim Sleddens, Thema: God en geld en de Vredesweek. Lezingen: Amos 8 4-7 en Lucas 16 1-13. Met een Gregoriaans Koor. Link Augustijnenkerk-eindhoven Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een regel uit Spreuken naar de slotregel van de psalm.

Spreuken 18:10 
De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.


VOLGENDE WEEK
6 oktober 2013, 4e zondag van de herfst.

Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
(2 Timoteüs 1,6-14)
Lucas 17:1-10
Tussentijds 75

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten