maandag 22 december 2014

28 december 2014, Onschuldige kinderen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
28 december 2014, is de zondag van (het Katholieke Hoogfeest van) de Onschuldige Kinderen. Het is genoemd naar de moord op de pasgeboren jongetjes in opdracht van Koning Herodus. Wij lezen hierover in Mattheus 1.

Kunst tip: Uit de Codex Egberti een Duitse Ottonse verluchte bijbel uit 980- 993. Het is een evangeliarium gemaakt voor de aartsbisschop van Trier in het Skriptorium van het Reichenau klooster het is de oudste beeldcyclus met verbeeldingen van het leven van Christus ofwel het Nieuwe Testament.  
Link Wikipedia/Codex Egberti


De Bach cantaten
Tritt auf die Glaubensbahn'' (Koraalcantate BWV 152), “Das neugeborene Kindelein'' (BWV 122) en “Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende” (BWV 28). De teksten horen bij Lucas 2:33-40. Aanbieding in de tempel (Simeon en Hanna). Dat las ik op 30dec12
Nota bene Cantate BWV 58 Ach Gott, wie manches Herzeleid II” verhaalt de moord op de onschuldige kinderen door een bange aardse vorst Herodes die vreest zijn troon te verliezen. Die cantate staat op het Bach rooster voor volgende week (?).
Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28) Uitgevoerd door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Solisten: Deborah York sopraan, Bogna Bartosz alt, Jörg Dürmüller tenor en Klaus Mertens bas.
1. Aria (soprano): Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende
2. Koor: Nun lob, mein Seel, den Herren
3. Recitatief (arioso) (bass): So spricht der Herr
4. Recitatief (tenor): Gott ist ein Quell
5. Aria (duetto alto tenor): Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet
6. Koraal: All solch dein Güt wir preisen
(13m28) Link youtube

of kijk op dit blog op 30dec12 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Das neugeborne Kindelein' (BWV 122). De complete cantate op de CD Weihnachtscantaten. Solisten: Vasiljka Jezovsek: sopraan, Sarah Connolly: alt, Mark Padmore: tenor, Peter Kooy: bas met het Collegium Vocale olv Philippe Herreweghe (13m54).

Of J.S. Bach (1685-1750) 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28). Met de tekst in het Duits en het Engels. Gezongen door een jongenssopraan -met een hele verhandeling- en gedirigeerd door door Harnoncourt. (4m27)

Concert tip
Geen Bach cantate uitvoeringen gevonden wel:
za27dec14 om16.30uur in de Grote kerk Goes. Orgelconcert door Arno van Wijk met Jan Zwart: Komt allen tesamen, De herders, De herdertjes lagen, bij nachte, Stille nacht (2x), Daar ruischt langs de wolken en Daar is uit 's werelds duist're wolken. Jan Pietersz. Sweelinck: Ons is gheboren een kindekijn. Marius Monnikendam: Tema con variazioni per la Notte di Natale. Flor Peeters: Een kind gheboren in Bethlehem, Herders, hy is geboren, Nu syt wellecome, Jesu, lieven Heer, Ons is gheboren een kindekyn en Heer Jezus heeft een hofken. Willem Mudde: variaties over "Er is een kindeke geboren op aard' Link MuziekindegrotekerkGoes


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan:

Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-7
Matteüs 2:13-18

In Jeremia betreurt (een) Rachel bij Rama haar zonen, in de psalm worden allerlei wereldlijke dreigingen beschreven, maar hulp komt van de Heer. Openbaring beschrijft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop God afdaalt, mooi voor de Advent en net voor Kerst. In Mattheus verwijst de evangelist naar Jeremia's treurende Rachel bij het verhaal van de moord op de onschuldige kinderen.

Op het alternatief leesrooster staat niets.


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. De regels worden gezien als een vooraankondiging van de kindermoord. NB Het kan niet de aartsvader Jakob's tweede vrouw Rachel zijn, zij stierf bij de geboorte van haar jongste zoon Benjamin op weg naar Betlehem.

Kunst tip: Giotto di Bondone (1266-1337). In de Scrovegni Kapel, Padua, Italië. Link: GiottoScrovegni Massacre of the Innocents

JEREMIA 31:15-17
15 Dit zegt de HEER:
In Rama hoort men klagen, bitter treuren.
Rachel beweent haar zonen,
zij wil niet worden getroost.
Haar kinderen zijn er niet meer.
16 Maar dit zegt de HEER:
Huil niet langer, droog je tranen.
Je zorg voor hen wordt nu beloond
– spreekt de HEER.
Ze keren terug uit het land van de vijand.
17 Je hebt een hoopvolle toekomst,
je kinderen keren naar hun eigen land terug
– spreekt de HEER.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Wim Scheltens, Predikant uit Lunteren. Vindt het ''Een mooie gedachte om zo de bijbel met verschillende stemmen te laten klinken.'' Ik doe er graag aan mee!. Op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Sint Agneskerk, Amstelveenseweg 161-163, Amsterdam. Tijd: 10.30 Rozenkransgebed, 11uur Hoogmis. Met een uitgenreide beschrijving op de site Link Agneskerk/28december Onnozele-kinderen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. H. Drost (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Houten) diverse date en p-laatsen. In een los te lezen prekenserie over Mathheus 1 over Rachel in Efrat, Rama en Betlehem is niet te troosten. Jeremia en Matheus. "groter dan de Trooster, is de rouw toch niet". Link prekendiespreken

Op You Tube: in het Engels een preek over Jeremia 31:15-17 en Mattheus 2:13-23 door Daniel Ausbun voor de First Baptist Church of Moreland, Georgia, USA op 23 december 2012. (20m40) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 124 een psalm en pelgrims van David. In het Latijn heet de psalm Qui confidunt in Domino naar regel 1b.

Kunst tip: Psalm 124 in het Latijn: Qui confidunt in Domino. Uitgevoerd door de Florida Schola Cantorum in de Eglise de la Madeleine in Parijs, Frankrijk. Op 29 maart 2011. (2m56). Link youtube

PSALM 124
1 Een pelgrimslied van David.
Was de HEER niet voor ons geweest,
– Israël, blijf het herhalen –
2 was de HEER niet voor ons geweest
toen de mensen zich tegen ons keerden,
3 ze hadden ons levend verslonden,
zo hevig was hun woede.
4 Dan had het water ons meegesleurd,
de stroom ons overspoeld,
5 wij zouden zijn overspoeld
door het ziedende water.
6 Geprezen de HEER, die ons niet
ten prooi gaf aan hun tanden:
7 wij zijn als een vogel ontsnapt
uit het net van de vogelvangers,
het net is gescheurd en wij,
wij zijn ontkomen.
8 Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel 
Of ga naar downloadbijbel 
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Wijkgemeente Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn-Oost, Torenpleinkerk, Schoolstraat 5 Vleuten. Tijd:10uur voorganger ds. A.R. De Mey Mecima. Jeremia 31:15-17, Psalm 124, Openbaring 21: 1-7 en Matteus 2:13-18.
Deze eerste zondag na Kerst valt op de gedenkdag van de ‘onschuldige kinderen’. Met dit gruwelijke verhaal wordt duidelijk gemaakt dat een teken van God ook tegenkrachtenoproept. Zodra het goddelijke Kind centraal komt te staan mobiliseren de machten van het kwaad zich. Geen zondag om te liggen dommelen in de kerstromantiek, maar juist om klaarwakker en alert te zijn. Ds. de Mey Mecima zal helemaal uit Den Helder komen, waar hij sinds oktober predikant is, om voor te gaan in deze dienst.

Link Torenpleinkerk pfd kerkblad of site Torenpleinkerk/vieringen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Hullu voor de GKV Apeldoorn Zuid over psalm 124 op 7sept08. De laatste regel is openingsbelijdenis van de kerkdiensten in deze kerk: ‘Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft’. …
'Die eenheid is er ook in de tijd van de pelgrimsliederen. Dat was de tijd dat het joodse volk uit Irak en andere landen terugkwam in Jeruzalem om weer een tempel op te bouwen. Het is dat vólk wat de Heer Jezus komt opzoeken. Hij wekt die ene dode op. Maar daarin laat hij zijn macht en liefde niet alleen aan die ene jongen en zijn moeder blijken, hij ziet naar het volk om. Dat herkennen ze ook: God heeft zich om zijn volk bekommerd. Tot in de wijde omtrek wordt er over verteld. Uit alle volken groeit een gemeente van de Heer Jezus. Een plaats waar je hoort van vergeving, ieder voor je eigen zonden. Een plaats waar je een nieuwe gemeenschap vormt om samen voor God te leven.  
Link GKVApeldoornzuid/psalm-124

Op You Tube: Improvisatie door John Propitius op het Hinsz orgel van de Martini kerk in Bolsward. (6m19) Link youtube


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. We lezen ook een van delaatste stukken met de mooie titel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De kerstgeboorte is te lezen in ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Regel 8 Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. staat ook in Openbaring 1:8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Kunst tip: Het nieuwe Jerusalem: Johannes van Patmos een beroemde kloosterheilige ziet God afdalen op Jeruzalem. Op een 14e Eeuws Frans tapijt ontworpen door Hennequin de Bruges voor koning Louis I van Anjou. Gewoven in Paris tussen 1375 en 1382 door een team geleid door Nicolas Bataille en Robert Poincon. Het was het langste tapijt ter wereld met 140meter, slechts 100meter is gespaard gebleven. Het tapijt is 6 meter hoog. In 1954 werd een nieuwe hal gecreerd door het Apocalyse (openbaring) Tapijt in het Chateau d’Angers in Angers Frankijk. 
Link Wikipedia/LaNouvelleJerusalem

OPENBARING 21:1-8
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’. Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 
 
(Weggelaten 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Siebolt Noorda, voorziter van de NBV vertaling commissie op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel 
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Baptisten Gemeente Den Haag, Vier Heemskinderenstraat 91, Den Haag. Tijd: 10 uur, voorganger Jan Peijpers, theoloog. Link Baptisten-denhaag/leesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Kerk en Vrede speciaal voor deze zondag en vredeseducatie in de
kerken. Over Jeremia 31:15-17, Openbaring 21:1-7 en Matteüs 2:13-18. Link Kerkenvrede>

Op You Tube: in het Engels Six Things That Will Surprise You About Heaven - Revelation 21:1-8 met een inleiding over urban ledgends door Skip Heitzig, oprichter en senior pastor bij Calvary of Albuquerque, een Calvary Chapel fellowship in Albuquerque, New Mexico. USA (48m20). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt echter alleen voor bij Mattheus. Er zijn geen (andere) historische of archeologische bronnen over deze gebeurtenis. Maar Herodes liet zijn eerste vrouw en drie van zijn zoons terechtstellen. ‘Je kunt beter Herodes’ varken zijn, dan zijn zoon,’ zou de Romeinse keizer Augustus hebben gezegd.

In r17 verwijst Mattheus naar Jeremia: 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

Kunst tip: De Kindermoord van Bethlehem in een Duits laat Middeleeuws Handschrift uit circa 1359. Nu in de British Library Londen, VK. Boekenplankkenmerk Add. 17687 B. Link Wikipedia/Kindermoord van Bethlehem

Mattheus 2:13-18
De vlucht voor Herodes en Archelaüs
13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Karin van Bruggen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Kerk Schiedam, Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius. Dam 28 te Schiedam. Tijd: 10.30-11.45uur, lector is Hilde Romeijn-van Berkel. Hoogfeest van de onschuldige kinderen.  
Link OKKSchiedam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Wim Geuze (?) voor Hervormd 's Gravendeel op Oudejaarsavond 2012 over Matteus 2:13-18. ''Matteüs schildert die huilende moeders met dat aangrijpende citaat uit Jeremia 31:15: ´Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag. Rachel, wenend om haar kinderen weigert zich te laten troosten omdat zij niet meer zijn.´ Rachel was volgens Gen. 35:19 op de weg naar Bethlehem begraven. En nu ziet de evangelist Matteüs ziet haar als het ware jammerend oprijzen uit haar graf. Jammerend om die onschuldige vermoorde kindertjes van Bethlehem.

Op You Tube: In het Engels: Matthew 2:13-18 The king who hated Christmas door Andrew Sach op 18 December 2011 in St Helen's Church Bishopsgate, London. (14m50) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een universeel gebed voor kinderen in het Engels. 
En een gedicht van Albert verwey voor een overleden kindje voor allen die ooit een kind verloren.

ETERNAL FATHER, 
source of love and justice,
We pray for the rights of children everywhere,
The needs of children everywhere,
And the aspirations of children everywhere


Deprived children,
Unwanted children,
Exploited children,
Affluent children,


C
hildren of whatever race or colour or creed
who lack the opportunities for development
in mind, body and spirit.
Prosper all who strive for the rights of children
especially those engaged in the Save the Children Fund,
so that;
Needs may be relieved,
Opportunities provided,
And the future of mankind be strengthened.
We ask this in the name of Jesus Christ, Our Lord.
This prayer has also been incorporated in a book of poetry entitled Beautiful Game by Parry Maguire - Thankyou Parry.

 
Gedicht voor een overleden kind
 Zij kwam een poos en zag met open oog
De wereld aan.
Toen is zij heengegaan.
Wij wisten nooit wat haar het meest bewoog.
 
Soms is het of een kind
Verdwaald is naar dit leven.
Het gaat alsof het zich bezint,
En denkt: waar is mijn vroegre huis gebleven?
Wie weet of ik het straks niet vind.

Soms schijnt het bij zijn komst alreeds volgroeid.
Gelijk een zoete vrucht.
Beweegt het schommlend door de voorjaarslucht.
De huid is warm, die een rijp bloed doorvloeit.
Het sterft, zo weinig nog vermoeid?
Maar 't raadsel dat het in zich sloot
Was de nabije dood.

Gevallen in de chaos als een vonk,
Heeft haar gestalte ons kort bekoord.
Een vonk - die weer verslonk.
Nu tasten wij naar verf en woord
En voeden onze herinnering
Met een gedicht of tekening.

Albert Verwey (1856-1936)
Bron: Gedichten


VOLGENDE WEEK
4 Januari 2015, Epifanie openbaring. Dekomende weken lezen we teksten over de openbaring dat Jezus Christus de zoon van God is.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 61:10-62:3, Psalm 147:12-20, Paulus brief aan de Galaten 3:23-4:7 en Lucas 2:33-40. Dat las ik 30december12:1e-zondag-na-kerstmis

Het thema is de belofte van goed nieuws voor de armen, bevrijding van gevangene èn opgeslotenen en een komend genadejaar van de Heer in Jesaja. De psalm is een lofpsalm met wat verhulde dreigementen van sneeuw en kou en hagel als brokken.

Paulus vertelt in de brief aan de Galaten (nu Turkije rond Ankara, dus Christenen die geen Joden waren geweest) dat men niet eerst Joods hoefden te zijn of worden om Christen te kunnen worden. 3:28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. De belofte was exclusief aan het Joodse volk gedaan, maar waardoor het ook opgesloten werd in de wet(ten).
In Lucas springen we vooruit naar 40 dagen na de geboorte van Jezus, naar de opdracht in de tempel met nog meer voortekenen dat het een bijzonder kind is door Simeon en Hanna een stokoude profetes.

Op het alternatief leesrooster staat niets.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten