maandag 8 december 2014

14 december 2014, 3e zondag van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
14 december 2014, is de 3e zondag van Advent de weken waarin we aftellen naar Kerst en de geboorte van Jezus. Advent(us) betekent letterlijk komst in het Latijn. In de Adventstijd vallen altijd 4 zondagen. De zondagen en het aftellen worden gesymboliseerd door de 4 Adventskaarsen in de kerk of thuis die een voor een -op de zondagen- worden aangestoken. In de kerk wordt tijdens Advent (en in de periode voor Pasen, de 40dagentijd) de kleur paars die van boete en inkeer gebruikt voor bijvoorbeeld de kleding van de voorgangers. Muv van de derde zondag die feestelijk is, dan wordt roze gebruikt.

De 3e zondag van de Advent en heet 'Gaudate ' naar het vers dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen vers 4:4-6 . Gaudate is Latijn voor 'verheug u'. Ook wij lezen veel 'vreugdevolle' teksten deze week.

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.
Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!

Modestia vestra nota sit omnibus hominibus:
Dominus enim prope est.
Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij.

Nihil sollicit sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae
innotescant apud Deum.
Weest om niets bekommerd,
maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

Op dit blog op 12dec2010 jongenskoor 'Angel Voices' zingt Gaudete uitgevoerd voor Kerst in 1998. Begin solo door Adam Harris (2m02).

Op dit blog op 15december13 door Anuna, een Iers gemend koor met repertoire van de Middeleeuwen tot heden. Gaudete met een beetje Ierse uitspraak. Meer op Anuna (2m06)
Of door een jongenskoor Libera en Aled Jones in "Gaudete", Soloist: Liam Connery. Op de DVD "Aled's Christmas Carols" December 2008. (2m44)
De Bach cantate voor deze zondag is "Ärgre dich, o Seele, nicht" (BWV 186a). De cantate is een ingekorte variant van cantate 186 met de dezelfde titel. De tekst staat op webdocs via eduardvanhengel De teksten horen bij Mattheus 11:2-10, over de ontmoeting van Jezus en zijn achterneef Johannes de Doper.

Op You Tube: JS Bach "Ärgre dich, o Seele, nicht" (BWV 186a) uitgevoerd door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (12m07) Link youtube

Op dit blog op 15dec13 de complete cantate “Ärgre dich, o Seele, nicht"door het Bach Choir Japan o.l.v. Maasaki Suzuki. Solisten Miah Persson, sopraan; Robin Blaze, alt; Makoto Sakurada, tenor; Peter Kooy, bas.
1. Coro:
Ärgre dich, o Seele, nicht (1. of BWV 186)
2. Aria:
Bist du, der da kommen soll (3.)
3. Aria:
Messias läßt sich merken (5.)
4. Aria:
Die Armen will der Herr umarmen (8.)
5. Aria:
Laß Seele, kein Leiden (10.)
6. Chorale:
Darum, ob ich schon dulde Hier vervangen door het koraal: Die Hoffnung wart' der rechten Zeit (11.) (18m31) Link youtube

Op dit blog 16dec12 op J.S. Bach (1685-1750) een selectie movements uit 186 en 186a die overeenkomen. Upload door Keith Montgomery van de Nikolaus Harnoncourt-Gustav Leonhardt Bach cyclus. (8m47)

Of kijk op dit blog op 12dec11 naar de cantate door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Elliot Gardiner. De CD serie heet 'Pelgrimage' (3m57) of de hele cantate door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (12m) NB Bij Barnes&Noble zijn alle delen van zijn cantate 186 te horen.

Concert tips
De cantate heb ik een keer gevonden, ook veel (niet gratis) uitvoeringen van het Weinachtsoratorium BWV 248 het Kerstverhaal op Christelijkeconcertagenda.nl/searchbach

zo14dec14 om 17uur in de Burgwalkerk, in Kampen. Ärgre dich, o Seele, nicht; (BWV 186a) Uitgevoerd door Ab Weegenaar en het Bachkoor & -orkest Kampen Email: Jaap H. van der

vrij12dec14, om 20uur in de Heilig Hart Kerk Breedtsraat 3, Maarssen. Het Weihnachtoratorium bestaat uit zes delen die bestemd waren voor de zes feestdagen tussen Kerst en Driekoningen. De teksten zijn ontleend aan evangeliën van Mattheüs en Lucas en gaan over het kerstverhaal: de geboorte van Christus, de belevenissen van de herders en de wijzen. Uit de zes cantates is gekozen om cantates 1, 2, 3 en 5 uit te voeren. Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden wordt begeleid door het Dudok Ensemble. Met solisten Bibi van den Dijck, Ingeborg Brocheler, René Slot en Michael Wilbering en dirigent Chris Pouw. Kaarten 20euro voorverkoop in De Wereldwinkel en Sigarenmagazijn Van Tricht, bestellen via website www.cowoerden.nl
of via secretariaat@vriendenheilighartkerkmaarssen.nl of aan de deur van de kerk. 

zat13dec14 om 20-22.30uur in de Petruskerk, Kerkplein 5 Woerden. Weinachtsoratorium J.S. Bach uitgevoerd door het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. Kaarten 20euro Link COWoerden.nl

zat13dec14 van16-17uur in De Fontein kerk, Ds. Kuypersstraat 2, Nijkerk. Peter en Jaap Eilander soelen op het orgel en de vleugel (ook quatre mains)
een gevarieerd programma met Handel, Bach, Widor, Schubert, Tsjaikovski en Peter Witteveen (een hedendaagse componist). Kaarten 8euro kopen aan de deur
Link defontein-nijkerk

zat13dec14, van 20.15 tot 22uur. PA’dam zingt(!) op het Walenpleintje 159, Amsterdam. Programma Bachs Goldbergvariaties, met Vincent Bijlo als J.S. Bach en Accademia Amsterdam. Kaarten 25 tot 12.50euro met crowdfunding project op share2start/theatraal-concert-pa-dammet rondleiding achter de schermen. Voorpret op Youtube (4m51) Link Padam.nu

zat13dec14, van 20-21.30uur Kloosterkerk Boslaan 3 Ter Apel. Op weg naar Kerst met Vocaal Ensemble Chaverim uit Musselkanaal o.l.v. Klaas Withaar. m.m.v. Tekke Withaar op piano en Peter Brinks trompet. Muziek van o.a. Josef Rheinberger, Francis Poulenc, J.S. Bach en Bob Chilcott. Kaarten 7,50 Link Chaverim.nu

zat13dec14, van 14-16.30uur op de Noordermarkt 48, Amsterdam Hohe Messe J.S. Bach uitgevoerd door de Utrechtse Studenten Cantorij. Kaarten 25euro. Link uscantorij


TEKST(EN)
De teksten op het Oecumenisch leesrooster deze week zijn: Jesaja 65:17-25, Psalm 126 en de 1e brief aan de Tessalonicenzen 5:12-24 en Johannes
3:22-30. Dat las ik 12december11

Op het alternatief leesrooster staat niets. Ik lees Lucas 21:25-33 met de Rede over het eind der tijden, de tekst bij Bach's 2e Adventcantate van vorige week. Uiteraard gepland voor afgelopen zondag, maar ik was een week ''kwijt''.LUCAS 21:25-33
Lucas is het 3e evangelie in het Nieuwe Testament. Het vertelt over het leven van Jezus en in boekrol 21 is Jezus al met zijn leerlingen aangekomen in Jeruzalem. De tekst van Lucas is een leerrede van Jezus die hij uitspreekt in de tempel, dit gebeurt allemala nadat hij deze heeft deze heeft gereinigd (Lucas 19:45-48).

We zijn hier al dagen verder waarop Jezus elke dag les heeft gegeven in de tempel tot ergernis van de priesters Saducceeën. Vlak voor onze tekst is hij nogal een onheilsprofeet die een letterlijke aanval en de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. 20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan

De val van Jeruzalem wordt ook voorspeld in Mattheus 24:1-31 (De grote verdrukking, ook gevolgd door de komst van Christus) en Markus 13:1-27 (idem maar gevolgd door de De zalving te Bethanië).

Kunst tip: Jesus met de Docters-in-de-Tempel door Paolo Veronese, Venetië, Italië (1528-1588). Nu in het Prado in Madrid, Spanje. Link: VeronesePaolo/Jesus-among-the-Doctors-in-the-Temple

LUCAS 21
De komst van de Mensenzoon
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. 33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Jouke van Winden uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Lucas het 3e evangelie in het Nieuwe Testament.

Preek van Ds. Rainer Wahl voor de Thomaskerk in Zeist op 2dec12 over Lucas 21:25-33 en Zacharja 14:4-11 Zij zien in de vernietiging van de tempel en Jerusalem een teken van God. Zo lezen zij het. Het is een teken dat zij als Christus vertrouwende gemeente lezen als einde, dat geen einde is, maar verwijst naar een nieuw begin. Zoals de profeet God oproept als Komende met alles wat dit komen bewerkstelligt, zo gebruikt Lucas het beeld van de mensenzoon die op de wolken komt om de mensen te leiden waar angst voor een catastrofale toekomst is overwonnen. In dit donker komt Zijn licht. Het komt onophoudelijk door alle kosmische krachten en maatschappelijke krachten heen. En ook hier weer is het niet een soort utopia van he, he, we zijn er, eindelijk. Lucas leidt onze aandacht naar de woorden die Jezus gesproken heeft, die door – het hardop lezen van - zijn evangelie tot klinken zijn gebracht tot vandaag in onze oren. Deze woorden roepen de juiste verbeelding op, om het niet te zoeken in – ja nu komt het toch om de hoek – in het gebouw van de tempel of in een vast ommuurde stad of leer, zelfs niet in de heilige. Link HervormdZeist/Thomas

Preek van Ds..Jan K.C. Kronenberg vooor een jongerendienst in Leeuwarden op 5feb1998 over de onvruchtbare Vijgenboom (in Marcus 11) Link DSJCK

Op You Tube: Opgenomen met een mobieltje tijdens een kerdienst in het Engels op23maart2014 'VIBC' Vallejo International baptist Church, Vallejo California in de United States (45m08) Link Bambuser


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor de afsluiting van de jongerendienst Preek(2) van Jan kronineburg Bidden is de Pokon voor je geloof in een preek over Marcus 11:12-15. De onvruchtbare Vijgenboom in de Bijbel als parabel en stamboom. Geen gebed, meer een overtuigende motivator.

Groei door geloof en gebed. Alles wat leeft ... groeit. De babies in de wieg. De bollen in de grond. De lammetjes in de wei. De tiener en de puber. Wat niet leeft kan niet groeien. Ook je geloof moet groeien.

Een gemidelde christen las ik ergens bidt vijf minuten of minder per dag. Ben jij zo'n gemiddelde? Of bid je nog helemaal niet voor jezelf? Je moet er tijd voor vrij maken. Je moet er een goede gewoonte van maken.

Kijk maar eens hoe vaak je in de Bijbel leest dat Jezus tot zijn Vader heeft gebeden. Zónder gebed zul je verslappen in je geloof. Zul je niet groeien in het geloof. Zul je verdorren, net als die vijgenboomuit degelijkenis. Bidden is de Pokon voor je geloof. Het hoort tot je dagelijks 'voedsel'. Net als Bijbellezen.

Lees je Bijbel, bid elke dag ... dat je groeien mag!, Weet je... dan zul je straks als Jezus komt vruchten dragen. Dan is je geloof geen blader-geloof. Dan is je geloof vruchten-dragend. Want Jezus komt. Gods Koninkrijk komt. Zorg dat je er klaar voor bent. Amen
Bron: DSJCK

VOLGENDE WEEK
21 december 2014, 4e zondag van Advent

Op het Oecumenisch leesrooster staan 2 Samuël 7:4-16, Psalm 132, Romeinen
16:25-27 en Lucas 1:26-­38. Dat las ik 18december11.

Op het alternatief leesrooster staat niets, ik kies de komende weken voor de teksten van de Bach cantates (als ik die niet al gelezen heb).

Er zijn ook aparte leesroosters voor

Kerstnacht 24 december 2014:
Jesaja 8:23b-9:7
Psalm 96
Brief van Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20

1e Kerstdag: 25 december 2014:
Jesaja 52:7-‐10
Psalm 98
Brief aan de Hebreeën 1:1-‐12
Johannes 1:1-‐14

28 december 2014, Onschuldige Kinderen:
Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-‐7
Matteüs 2:13-18

Allemaal zonder alternatieve teksten, ik kies de komende weken voor de teksten van de Bach cantates (als ik die niet al gelezen heb).

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten