maandag 19 januari 2015

25 Januari 2015, 3e zondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je al 250 weken de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met Kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
25 januari 2015, is de 3e zondag van Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Herr, wie du willt, so schicks mit mir” (BWV 73), ''Was mein Gott will, das g'scheh allzeit'' (Koraalcantate BWV 111), ''Alles nur nach Gottes Willen'' (BWV 72) en ''Ich steh mit einem Fuss im Grabe'' (BWV 156).

De teksten horen bij Mattheüs 8:1-13 over de Genezing van een melaatse centurio in Kapernaüm. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Alles Nur Nach Gottes Willen” (BWV 72) met sopraan Rachel Nicholls, alt Robin Blaze, bas Peter Kooij en het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.
1. [Chorus] -
Alles Nur Nach Gottes Willen...
2. Recitativo (Alto) -
O Selger Christ...
3. Aria (Alto) -
Mit Allem, Was Ich Hab Und Bin...
4. Recitativo (Basso) -
So Glaube Nun!...
5. Aria (Soprano) -
Mein Jesus Will Es Tun...
6. Choral -
Was Mein Gott Will, Das G'scheh Allzeit...
(15m26) Link youtube

Of kijk op dit blog op 22januari12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Herr, wie du willst, so schicks mit mir" (BWV 73) gezongen door Thomas Quasthoff, bas. (4m17)

Of kijk op dit blog op 23jan2011 naar J.S.Bach (1685-1750) Koraalcantate BWV 111 door het Bach Kollegium Stuttgart & Gächinger kantorei, dirigent Fausto Fungaroli. Geplaatst 25mei2008 (5m22)

Concert tips
zo25jan15 om 19uur, in de Pieterskerk, Pieterskerkhof, Leiden. ''Was mein Gott will, das g'scheh allzeit'' (Koraalcantate BWV 111) uitgevoerd door het Wolfgang Lange / Gelders Bach Collegium. Link Gelders Bach Collegium
zo25jan15 om 10.30uur in de Kloosterkerk, hoek Nwe Parkstraat Lnage Voorhout, Den Haag. Alles Nur Nach Gottes Willen” (BWV 72) uitgevoerd door Jos Vermunt / Residentie Bachensembles. Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk
zo25jan15 om 16.30uur in de Bethlehemkerk, Betlehemplein 4,Scharendijke. “Alles Nur Nach Gottes Willen” (BWV 72) uitgevoerd door Wim Boer en Luscinia. Link Luscinia Consort
zo25jan15 om 19.30 uur in de Paaskerk, Baarn. ''Herr, wie du willt, so schicks mit mir” (BWV 73) uitgevoerd door Bas Ramselaar en de Bach Cantorij Baarn & orkest. Link Bach Cantorij Baarn


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan 1 Samuël 3:1-10(18), Psalm 63, Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 6:11b-­‐14 en Marcus 1:14-20. Dat las ik voor 22januari12

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5. We lezen verder na vorige week en tot 18 februari blijven we lezen uit de brief aan de Kolossenzen.


Brief van Paulus aan de Kolossenzen
De brief van Paulus is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus). Paulus wil de Christenen in Kolosse alles nog eens uitleggen r1:24-28 2:2 en voorkomen dat ze op een dwaalspoor raken een belangrijk thema in de brief. r2:4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.

De Epifanie, de openbaring dat Jezus God's zoon is zit vooral in de regels 25-27: ... opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Kunst tip: Een middeleeuwse wereld (zijn term voor zijn ikonen) een werk zonder titel door Niels Broszat. Naar aanleiding van een portret van deze jonge kunstenaar in Trouw van 7 januari 2015. Zijn oeuvre staat op op Nielsbroszat/new-work Link: Nielsbroszat/icoon001

Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5
Strijd in dienst van Christus24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Kolossenzen/1

De JongerenBijbel wijst op de overeenkomsten in regel 2:3 met Paulus Brief aan de Efeziers. 3:18-19 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Regel 3 lijkt volgens de JongerenBijbel op Spreuken 2:4-5 4 ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – 5 dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.

1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. 4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Kolossenzen/2

Liever luisteren?
Ans Schrover, gepensioneerd lerares Nederlands uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Kolossenzen het 12e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oude Protestantse Kerk in Rijswijk, Herenstraat 62b, Rijdkwijk. Tijd: 10uur, voorganger Ds. Anne Marijke Spijkerboer Kolossenzen 1:24-2:5. In dit gedeelte van de brief aan de gemeente in Kolosse gaat het over het lijf van Paulus zelf (als hij de schrijver is) en over de kerk als lichaam van Christus. Wat betekent het als iemand zich niet alleen met hart en ziel, maar ook met lijf en leden voor Christus inzet? Wat betekent het als de kerk niet alleen een gebouw, een verzameling groepen en bezigheden, een zondagmorgendienst, maar ook een lichaam is? Ook heeft de schrijver het over een mysterie, een geheim, dat onthuld wordt. Wat gebeurt er als een geheim onthuld wordt? In hoeverre blijft Christus zelf een geheim voor ons?
Link Protestantsrijswijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ite Pijp spreker, voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten. Uit een Prekenserie over Kolossenzen. In alles als Christus 3e in een Prekenserie over de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Over Kolossenzen 1:24–2:3 Een geheim onthuld? Want een geheim houd je voor je! Toch kon de apostel Paulus een geheim niet voor zich houden. Sterker nog: hij had een Goddelijke opdracht om een mysterie dat eeuwenlang verborgen was geweest te onthullen! We lezen daarover in de brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1:24 tot 2:3. Link En.calameo.com

Op Vimeo: In het Engels Clint Darst van FreedomChurch, Lincolnton, North Carolina USA. Tijdens Student Preaching Week z.d. Preaching from Paul's letter to the Colossians, Darst gives us 7 simple observations we might use to evaluate our lives and ministries to ensure they are centered on Christ and His Gospel. Hij is geïnspireerd door D.A. Carson "Whenever the periphery is in danger of displacing the center, we are not far removed from idolatry (35m). De observaties uit onze regels: the Focus (1:24-25), mission (1:25-28), motive (1:28), strength (1:29), scope (2:1), treasure (2:2-3) and stability (2:4) of Christ-Centered Ministry. Uit de aantekeningen bij de prekenserie over Kolossenzen 1:24=2:5: Freedomchurchnc/Colossians-1.24-2.5 (pdf, 11 pag.) Link Vimeo

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor affirmaties op basis van Kolossenzen 1:24-2:5.

r25 dat de boodschap in al haar volheid verkondigd wordt (van)
r26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu is onthuld.
r27 Het mysterie is voor alle volken.
r27 Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
r28 Wij Verkondigen Christus wanneer we iedereen waarschuwen
en in alle wijsheid onderrichten,
om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

r2 Bemoedig ons en houdt ons in liefde bijeen,
opdat we tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen,
tot de kennis van Gods mysterie: Christus,
r3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
r4 opdat niemand ons en anderen met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.
r5 opdat wij hecht met elkaar verbonden zijn en onwrikbaar in ons geloof in Christus.
Bron: Naar Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5

VOLGENDE WEEK
1 februari 2015, 4e zondag van de Epifanie

Op het Oecumenisch leesrooster staan Deuteronomium 18:15-20, Psalm 111, (1Korintiërs 8:1b-13) en Marcus 1:21-28. Dat las ik voor 29januari12.

Op het alternatief leesrooster staat: Paulus brief aan de Kolossenzen 2:6-19, we lezen dus verder na deze week en tot 18 februari lezen we verder in deze brief.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten