dinsdag 27 januari 2015

1 februari 2015, Sexuagesima (4e zondag van de Epifanie)

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
1 februari 2015, is 4e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is. Het is ook Septuagesima (Latijn: zeventigste) de eerste zondag van de Paaskring, 70 dagen vóór Pasen. Deze zondag wordt gevolgd door de twee andere zondagen van de voorvasten: Sexagesima, (60ste) Quinquagesima (50ste). Ze zijn een voorbereiding tot de veertigdaagse vastentijd (Quadragesima). Vandaar dat de liturgische kleur paars is en de vreugdezangen (Te Deum, Gloria en Alleluja) achterwege gelaten worden, behalve op heiligenfeesten die in deze periode voorkomen. Wikipedia.org/wiki/Septuagesima
Traditionele (Tridentijnse) Katholieken vieren deze dagen nog, sinds het Tweede Vaticaans Concilie werden de eerste drie zondagen van de voorvasten (Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima) niet meer opgenomen

De Bach cantaten voor deze zondag ''Nimm, was dein ist, und gehe hin'' (BWV 144), ''Ich hab in Gottes Herz und Sinn'' (koraalcantate BWV 92) en ''Ich bin vergnügt in meinem Glücke'' (BWV 84)


De teksten horen bij Matteus 20:1-16 met de Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) JS. Bach: Ich habe in Gottes Herz und Sinn (BWV 92, Cantata for Septuagesima). Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman. Solisten: Deborah York, sopraan, Franziska Gottwald, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. (29m20)
Coro:
Ich habe in Gottes Herz und Sinn
Recitativo (bass) e chorale:
Es kann mir fehlen nimmermehr!
Aria (tenor):
Seht, seht! wie reißt, wie bricht, wie fällt
Chorale:
Zudem ist Weisheit und Verstand
Recitativo (tenor):
Wir wollen uns nicht länger zagen
Aria (bass):
Das Brausen von den rauhen Winden
Chorale (choir) e recitativo (bass, tenor, alto, soprano):
Ei nun, mein Gott, so fall ich dir -- So spricht der Gott gelassne Geist
Aria (soprano):
Meinem Hirten bleib ich treu
Chorale:
Soll ich denn auch des Todes Weg
Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (BWV 84, Cantata for Septuagesima) uitgevoerd door Ensemble Sonnerie Monica Huggett en Nancy Argenta, sopraan. (13m43) Schitterende tekst lees de vertaling hier: Bach-cantatas/BWV84-Dutch

Aria:
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Recitativo:
Gott ist mir ja nichts schuldig
Aria:
Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
Recitativo:
Im Schweiße meines Angesichts
Chorale:
Ich leb indes in dir vergnüget Link youtube

Of kijk op dit blog op 9feb14 naar J.S. Bach (1685-1750) ''Nimm, was dein ist, und gehe hin” (BWV 144) Cantata for Septuagesima uitgevoerd door La Petite Bande onde leiding van Sigiswald Kuijken. Met Gerlinde Sämann sopraan, Petra Noskaiova alt, Christoph Genz tenor en Jan Van der Crabben bas. (13m18)
Coro:
Nimm, was dein ist, und gehe hin
Aria (alto):
Murre nicht, lieber Christ
Chorale: Was Gott tut, das ist wohlgetan
Recitativo (tenor):
Wo die Genügsamkeit regiert
Aria (soprano, oboe d'amore):
Genügsamkeit ist ein Schatz in diesem Leben
Chorale:
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit

Of kijk op dit blog op 20feb2011 naar BWV 144 "Was Gott tut, das ist Wohlgetan" eigenlijk "Nimm, was dein ist, und gehe hin" zp zj zonder uitvoerenden, maar met tekst in Engels en Duits.

Concert tip
zo1feb15 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht ''Ich bin vergnügt in meinem Glücke'' (BWV 84) Uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest Bachcantatediensten. Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Deuteronomium 18:15-20, Psalm 111, (1Korintiërs 8:1b-13) en Marcus 1:21-28. dat las ik op 29jan12

Op het alternatief Leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 2:6-19. We lezen dus verder na vorige week.


Brief van Paulus aan de Kolossenzen
De brief van Paulus is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus).

Ik heb de Groot Nieuws Bijbel (GNB) er maar weer eens bij gepakt omdat ze altijd interessante, een beetje beschrijvende en samenvattende, inleidingen geeft bij de boeken. Hier staat dat Paulus bezorgd is over de Grieks filosofische invloeden op de Christenen in Kolossen waarbij oosters-heidense begrippen en wijsheidsspeculaties vermengd worden met Christelijke elementen. …
Bijvoorbeeld in r18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Want volgens Paulus kwam In deze wereld (kwam) de plaats van Christus onvoldoende tot uitdrukking. In de GNB heet ons stukje: De triomf van het kruis.

Paulus benadrukt (dus) r7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. En waarschuwt: 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

Het mooist bij de Epifanie passend zijn r9 en 10. r9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

Besneden, onbesneden?
Opvallend vind ik Paulus verhaal over het effect van de besnijdenis. Hij die iedereen uitnodigt naar de kerk niet alleen de (besneden) Joden geeft hier een ingewikkelde uitleg over dat Christus besneden werd door zijn dood. R11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. R12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat,...

In de Bijbel in de Gewone Taal (BidGT)) staat dat de betekenis van gedoopt worden vergeleken kan worden met besneden worden. Ik vind sowieso die vertaling het meest begrijpelijk. Twee weken geleden kon ik nog wel meegaan met ds R.T. te Velde opvatting dat Kolossenzen en speciaal over de regels 1:15-20 poëtisch zijn. Deze week vind ik het weinig helder m.u.v. de vertalingen in de BidGT en Biebel In't Grunnigs. Link Liudger/kolossers 2:4-32

Kunst tip: Paulus (en Petrus) in het Breviarium Mayer van den Bergh een Vlaams Getijdenboek uit 1500. Te zien het gelijknamig museum in Antwerpen. Meer op Wikipedia/Breviarium_Mayer_van_den_Bergh Link: Culemborg.okkn.nl of Analchem

Paulus brief aan de Kolossenzen 2:6-19
GNB: De triomf van het kruis.
NBV: Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood
BidGT: Pas op voor verkeerde ideeën, geloof alleen in Christus.
6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Kolossenzen/2

Liever luisteren?
Ans Schrover Gepensioneerd lerares Nederlands uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Kolossenzen het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Bergkerk Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort. Tijd: 10.30-11.30uur, voorganger ds. J. van Baardwijk met bevestiging nieuwe ambtsdragers. Evangelielezing Marcus 1:21-28, epistellezing Kolossenzen 2:6-19. Link Bergkerk/komende-erediensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Kees van Dusseldorp in Schildwolde op 1 juni 2014 bij een openbare geloofsbelijdenis. Preek over Kolossenzen 2:6-7. (Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid). Link Opkijken/dusseldorp (pdf, 6 pag.)

Op You Tube: In het Engels Corey Busk (Engelwood College Ministry?) "Is this Legit?" over geworteld zijn in Kolossenzen 2:4-6 valse leraren. (22m07). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor twee genden uit een gebeden en psalmen boek voor het ochtend en avondgebed met verwijzingen naar de Bijbelse inspiratiebronnen. Samengesteld door Frits Heijtink.

L Vader, ik dank U, die mij doet naderen tot U,
één met Christus, die de dood heeft overwonnen. (Kol 1,21v)
A Mijn hoop is op hem, die leeft bij U;
en bidt voor allen die U zoeken. (Rom 8:34)
L De dood ligt achter hen die geloven.
A Laat mij dood zijn voor wat niet deugt; (Kol 2:12)
om als uw eigen kind Jezus' werk te mogen verrichten.
L Mag uw Geest mij leren voor U te leven,
nederig en geduldig, mijzelf vergetend. (Mt 16:24)
A Leer mij het mijne niet te zien als mijn eigendom, (Lc 16:12)
maar door U gegeven om U te dienen. (Lc 19:13v)

Vader, U hebt uw kinderen van de zelfzucht bevrijd,
met Christus verenigd in de doop. (Kol 2:12)
A Ik dank U, die alle mensen liefhebt.
L Ik dank U voor uw Geest, die U doet kennen. (1Joh 3:23)
A Hij leidt ons weg uit hebzucht en begeerte. (Ef 2:1v)
L Ik dank U die uw kinderen wilt zegenen.
A Uw eigen volk zijn wij, gered uit een wereld die vergaat. (Ef 2:10)
L In een vergankelijke wereld vernieuwt U ons bestaan,
om uw goedheid vóór te leven. (1Pe 2:12)
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Ik dank U, die ons uitzicht biedt op eeuwig leven. (1Joh 1:2)
A U leert ons te leven als burgers van uw Rijk. (Fil 3:20)

Bron: Holyhome/geloof-beleven/PSALMEN&GEBEDEN (pdf, 286 pag.) Pag. 26 en 67.

VOLGENDE WEEK
8 februari 2015, 5e zondag van de Epifanie

Op het Oecumenisch leesrooster staan 2 Koningen 4:18-21(22-31), 32-37, Psalm 142, (1 Korinthiërs 9:16-23) en Marcus 1:29-39. Dat las ik op 5Feb12.

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 2:20-3:4.
Tot 18 februari lezen we verder in die brief.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten