maandag 12 januari 2015

18 Januari 2015, 2e zondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
18 januari 2015, is de 2e zondag van Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Mein Gott, wie lang, ach lange(BWV 155), ''Ach Gott, wie manches Herzeleid'' (Koraalcantate BWV 3) en ''Meine Seufzer, meine Tränen'' (BWV 13).

De teksten horen bij Johannes 2:1-11 over (het wonder op) de bruiloft te Kana. Jezus verandert daar zes vaten water in wijn, het is zijn eerste wonderteken (als hij al volwassen is).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Mein Gott, wie lang, ach lange” (BWV 155) op piano uitgevoerd door Harriet Cohen (1895-1967). Opgenomen 21 maart 1935. (4m03). Link youtube

of kijk op dit blog op 19jan14 naar J.S. Bach (1685-1750) ''Meine Seufzer, meine Tränen'' (BWV 13) zonder beschrijving (23m16).

Of kijk op dit blog op 16jan2011 naar Nikolaus Harnoncourt "Mein Gott, wie lang, ach lange', Koraalcantate BWV 3 (4m55).

Concert tip
zo18jan om 11.30uur in de Koogerkerk, Koog 30 in Zuid Scharwoude. ''Ach Gott, wie manches Herzeleid'' (Koraalcantate BWV 3) uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata. Link Kooger Kerk


TEKST(EN)

Op het Oecumenisch leesrooster staan Jesaja 62:1-5, Psalm 96, (Paulus brief aan de Romeinen 4:19-25) en uit het Evangelie van Johannes (1:29-)2:1-11. Dat las ik 12januari-2013

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:9-23. De komende weken lezen we meer uit die brieven. Ik las al eerder uit deze brief op Kolossenzen 1:1-14 op 14juli13 samen met Deuteronomium 30:9-14, Psalm 25:1-10  en Lucas 10:(21)25-37.

Die week ging het volgens mij in de teksten over de wet(ten) en je er aan houden. In Deuteronomium de laatste grote redevoering van Mozes over luisteren naar de geboden en ze in de praktijk brengen. In de psalm wendt David zich tot God, 'ik vertrouw op u' wijs mij de weg' en 'wees mijn trouwe gids'.
In Paulus brief aan de Kolossenzen benadrukt hij dat het Ware evangelie is verkondigd is, door Gods genadige goedheid waardoor hoop voor u in de hemel is. De evangelie tekst is de bekende vergelijking van de barmhartige Samaritaan die een betere naaste is, de wet naleeft, dan de meer voor de hand liggende priester of Leviet. 

Paulus brief aan de Kolossenzen 
De brief van Paulus aan de Kolossenzen, de mensen in de Griekse stad Kolosse, is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De Brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus). Paulus ageert in de brief tegen vreemde invloeden op de Christenen in Kolosse.
Paulus en de zijnen bidden (daarom) voor de gemeente r9: 'We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien.

Omdat de tekst is gekozen voor de Epifanie, kijk ik deze keer naar woorden die daar naar verwijzen. Zoals: r14-20 zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.15 Beeld van God ... eerstgeborene van heel de schepping: r16in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

De nadruk lijkt echter meer te liggen op de verlossing van zonden door de wederopstanding van Jezus. Ook opvallend vind ik het stukje over Jezus als hoofd van de kerk in r18. In de Jongerenbijbel wordt een parallel toegevoegd uit Paulus brief aan de Efeziërs: 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Kunst tip: Paulus in de gevangenis door Rembrandt had ik op: 6juli2014. Nu een minder bekend schilderij van zijn iets oudere Delftse collega, Leonardt Braemer. Paulus in gevangenschap in Filippi (1596–1674). 

Paulus brief aan de Kolossenzen 1:9-23
9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

(In de Bijbel in Gewone Taal: Alles is met Christus begonnen:)
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
 
(BiGT: Blijf vertrouwen op het goede nieuws)
21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Liever luisteren?
Ans Schrover uit Rotterdam Gepensioneerd lerares Nederlands op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 ''Ben lector in de R.K. Caeciliakerk; (ik) ''spreek op school, waar ik werkte, nog regelmatig luistertoetsen in; en de bijbel boeit me, blij met nieuwe vertaling. Ik doe mee met een oecumenisch project in onze wijk (Alexanderpolder Rotterdam): We lezen in een jaar tijd de hele bijbel van kaft tot kaft, waarbij elke week de gelegenheid bestaat om o.l.v. dominee of pastor een uurtje bij elkaar te komen om te praten over het gelezene. Het is heel interessant, als katholiek kom ik gedeelten tegen, die ik nog nooit gelezen had, en waarbij goede uitleg nodig is!”
Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament. Of ga naar downloadbijbel De brief aan de Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Rijswijk, Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364, Rijswijk. Tijd: uur, voorganger Ds. Anne Marijke Spijkerboer. Teksten: Kolossenzen 1:24-2:5. In dit gedeelte van de brief aan de gemeente in Kolosse gaat het over het lijf van Paulus zelf (als hij de schrijver is) en over de kerk als lichaam van Christus. Wat betekent het als iemand zich niet alleen met hart en ziel, maar ook met lijf en leden voor Christus inzet? Wat betekent het als de kerk niet alleen een gebouw, een verzameling groepen en bezigheden, een zondagmorgen-dienst, maar ook een lichaam is? Ook heeft de schrijver het over een mysterie, een geheim, dat onthuld wordt. Wat gebeurt er als een geheim onthuld wordt? In hoeverre blijft Christus zelf een geheim voor ons?
Link ProtestantsRijswijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds R.T. te Velde voor GKV Pijnacker Nootdorp op 7sept14 over Kolossenzen 1:9-23 en speciaal over de poëtische regels 15-20. 'Vergelijk al die uitspraken maar over Jezus met de draden in een kunstig geweven stuk stof. Alles is met elkaar verweven, samen vormt het een prachtig geheel. Begin je bij één draadje, dan kom je vanzelf bij de andere. En ook: als je één draadje lostrekt en afknipt, dan maak je alles kapot. Je kunt uit de belijdenis over Jezus niet een stukje weglaten, want dan is het Jezus niet meer. Alle draden in elkaar geweven, dat zie je heel mooi in hoe Paulus schrijft in Kolossenzen 1. Als je zelf een bijbel hebt om in mee te lezen, dan kun je zien dat er iets bijzonders mee is: vers 15-20 is afgedrukt als een gedicht, al s poëzie, als een loflied. En dat is het ook. Zo leren we van Paulus denken over Jezus, de Zoon van God, onze Heer. Niet in droog proza, maar in poëzie waar de vonken vanaf spatten. Een prachtig gedicht komt in Paulus op als hij aan Jezus denkt. Een kunstwerk waarin alle draden samengeweven zijn tot één schitterend geheel. Samen bezingen ze de glorie van Christus: Hij is in alles de eerste. Link GKVPN (pdf, 4. pag.)

Op You Tube: In het Engels regel 9 to9t en met 13 gelezen en aangeboden als (dagelijks) gebed voor de familie door Childrenssermons (SBHammonds?). NB Van de onderstaande tekst klopt niets Kolossenzen en Korientiers zijn verward. (1m35) Link Youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een affirmatie op basis van Paulus brief 1:23

Ik moet blijven geloven en onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat ik gehoord heb en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.

Of in de normaaltaal van de Bijbel in de Gewone Taal:
... dan moet mijn geloof wel sterk en krachtig blijven. Ik moet blijven vertrouwen op het goede nieuws dat verteld is aan mij en aan alle mensen op aarde.


VOLGENDE WEEK
25 januari 2015, 3e zondag van de Epifanie

Op het Oecumenisch leesrooster staan 1 Samuël 3:1-­10(18), Psalm 63, (Paulus brief aan de 1 Korintiërs 6:11b-­14) en uit Marcus 1:14-­20. 

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 1:24-2:5. Tot 18 februari lezen we verder in die brief.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten