dinsdag 10 februari 2015

15 februari 2015, 6e zondag van de Epifanie.

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
15 februari 2015, is de 6e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is.

Er zijn geen De Bach cantaten voor deze zondag. Maar gezongen wordt er wel:

Concert tips
za14feb15 om 17uur in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem. ''Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ'' (BWV 177). Uitgevoerd door Mark Lippe en het Haarlems Bach Ensemble. Link Haarlems Bach Ensemble
za14feb14 om 17uur in de Bulle- of Westzijderkerk, Westzijde, Zaandam. ''Jesus schläft, was soll ich hoffen?'' (BWV 81). Uitgevoerd door Cor Brandenburg en het Collegium Vocale Zaandam & Symphonie Atlantique Link
Collegium Vocale Zaandam zo15feb15 om 19uur in de Grote Kerk, Loalan 16, Apeldoorn. 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' (BWV 126). Uitgevoerd door Wolfgang Lange / Gelders Bach Collegium. Link Gelders Bach Collegium
zo15feb15
om19uur in de Grote of Laurenskerk, Grotekerkplein 15, Rotterdam. ''Du wahrer Gott und Davids Sohn'' (BWV 23) Uitgevoerd door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij & Laurensorkest Link Laurenscantorij
zo15feb15 om 11.30 uur in de Koogerkerk, Koog 30, Zuid-Scharwoude. 'Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem' (BWV 159). Uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk
zo15feb15 om 17uur in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, Amstelveen. ''Ich hab in Gottes Herz und Sinn'' (BWV 92) uitgevoerd door Henk Trommel en de Vespercantorij & Barokensemble Link Kruiskerk Amstelveen
zo15feb15
om10.30uur in de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8, Arnhem. ''Du wahrer Gott und Davids Sohn'' (BWV 23) Uitgevoerd door Myra van der Jagt en het Bachensemble Arnhem. Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem


TEKSTEN
Op het Oecumenisch leesrooster staan: 2 Koningen 5:1-3, (4-8) 9-15b, Psalm 32, (1 Korintiërs 9:24-27) en Marcus 1:40-45. Dat las ik op 12feb12

Op het alternatief leesrooster staat Paulus weer brief aan de Kolossenzen 3:5-17, we lezen verder na vorige week. Dit is de laatste zondag dat het Alternatief Leesrooster uit deze brief leest. Daarna staat er tot Pasen, 5 april 2015, niets op het Alternatief Leesrooster.Brief van Paulus aan de Kolossenzen
De brief van Paulus is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus).

Beeldend vind ik: nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. De Jongerenbijbel verwijst ook naar de letterlijke bron dat de mens in Gods evenbeeld geschapen is uit Genesis: 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

Vernieuwd naar het beeld van de Schepper en tot inzicht komen is niet makkelijk, nu: r12... moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt

En verenigend: r11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Het zou mooi zijn als er een soort universeel idee van nieuwe mensen, gelovigen, verdraagzamen zou zijn, dat is vast erg Remonstrants maar helaas vooral erg actueel.

T-shirt: Naar r14 Kleed u in liefde want u bent vernieuwd r10 Jesus Inside met een knipoog naar Intel inside In het geel ook te bestellen in de VS Christianshirts.net Bron: w.pastorbutti

Kennis Tip: Peter Cuijpers ''Reisgenoten en Tijdgenoten van Paulus en Johannes'' (2011) Over de brieven van Paulus en Johannes aan Filemon en Onesimus uit Kolosse, Secundus, Tertius, Quartus, Gajus, Diotrefes en Demetrius, Trofimus, Demas, Lucas, Marcus, Jannes en Jambres, Hymeneüs en Alexander & Hymeneüs en Filetus.

In het boek staat een citaat dat verwijst naar Paulus brief aan Filemon uit Kolosse over zijn weggelopen slaaf Onesimus en hoe nu te handelen? Vergeven als goede Christen of streng straffen om de andere slaven af te schrikken ook weg te lopen. Ik heb hiervoor alle verwijten en aanklachten van Paulus in r5-9 weggelaten, maar hier verwijst Cuijpers ongetwijfeld naar op pag.15 met ''Als ik Kolossenzen 3:5-17 lees, was er nog heel wat te verbeteren bij de christenen in Kolosse. Misschien hoorde Onesimus hen de prachtigste psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen (vs. 16), maar merkte hij in het leven van zijn meester en de andere christenen niet zoveel ‘innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en lankmoedigheid’ (vs. 12). Aan de voeten van de oude apostel vond hij deze dingen wel.”
Link Oudesporen.nl/OS1723 (pdf, 58 pag.) 
Op www.OudeSporen.nl  een website voor Bijbelstudie en gerangschikt bij Oude en Nieuwe mensen. Er staan nog meer publicaties van Cuijpers over Paulus. Op deze site staan 15000 downloads en het is handig zoeken op Bijbelboek, bijvoorbeeld Kolossenzen: Oudesporen/list-choice

Paulus brief aan de Kolossenzen 3:5-17
Het nieuwe leven5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Kolossenzen/3

Liever luisteren?
Ans Schrover uit Rotterdam, Gepensioneerd lerares Nederlands op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Onze tekst voor deze zondag staat ook op het Bijbelrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap daar vind ik veel verwijzingen naar. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek, uitleg van Hugo Bouter over Paulus brief aan de Kolossenzen 3:r9-10 De Nieuwe Mens volgens OudeSporen. Link Oudesporen.nl (pdf, 2 pag.)

Video: In het Engels door coole, grappige voorganger Claude Hickman teaches on the ways God calls us to love and forgive others. In this message, Claude shares the specific ways God sets the example by loving and forgiving us. Voor Sandalschurch, Riverside CaliforniaUSA over Colossians 3:12-17. Op 26 Juli 2014. (33m57) Link Sandalschurch/Colossians3:12-17


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een regel uit de preek van Claude Hickman over Kolossenzen 3:9-10 voor Sandalschurch.

''Time isn't gonna heal your wounds, forgiveness is''.

Bron: Video Sandalschurch/Colossians3:12-17 op 11min.

VOLGENDE WEEK
22 februari 2015 is de 1e van de 40dagen tijd, de dagen van inkeer waarin we aftellen naar Pasen.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Genesis 9:8-17, Psalm 25:1-­10. de 1e brief van Petrus 3:18-22, Marcus 1:12-15. Dat las ik 26feb12

Al eerder op 18 februari 2015 is het Aswoensdag, het einde van Carnaval en het begin van de Vasten voor Katholieken. Dan staat op het Leesrooster: Jesaja 58:1-10, Psalm 57, Paulus 2e brief aan de Korintiërs 5:20-6:10 en Matteüs 6:1-6 en 16-21. Het zijn dezelfde teksten als voor Aswoensdag 2012.

Op het alternatief leesrooster staat niets tot Pasen 5 april 2015. Ik weet nog niet wat ik lees.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten