dinsdag 3 februari 2015

8 februari 2015, 5e zondag van de Epifanie

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
8 februari 2015, is de 5e zondag van Epifanie, de openbaring dat Jezus de zoon van God is.

Er zijn geen Bach cantaten voor deze zondag. Maar wel Bach concerten!

Concert tips
do5feb15 om 20.15 uur in het Muziekgebouw, Heuvel, Jan van Lieshoutstraat 3, in Eindhoven. Zie hieronder vrij6feb15 om 20.15 uur in het Muziekgebouw aan het IJ schuin achter het Centraal Station, Adam, in de richting van de Bieb, het Conservatorium en Nemo maar houd wel links i.e. het grote water aan, het Muziekgebouw ligt er achter. Zie hieronder
za7feb15 om 20.15 uur in de Grote Kerk, Marktstraat 13, Naarden. Zie hieronder.
zo8feb15 om 20.15uur in Tivoli/Vredenburg, Vredenburgkade 11in Utrecht.
Nimm, was dein ist, und gehe hin (BWV 144), Was Gott tut, das ist wohlgetan II (BWV 99), en Was Gott tut, das ist wohlgetan III (BWV 100). Uitgevoerd door Jos van Veldhoven / Bachvereniging. Link Nederlandse Bachvereniging
zo8feb15 om 11uur in de St. Norbertuskerk, Korte Altaarstraat 15, Antwerpen. Was Gott tut, das ist wohlgetan II (BWV 99) Uitgevoerd door Emmanuel Van Kerckhoven en het Antwerps Barokorkest & Het Groot Akkoord. Link Antwerps Barokorkest
zo8feb15 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85, Nijmegen. Ich hab in Gottes Herz und Sinn (BWV 92). Uitgevoerd door Wouter van Haaften en het koor en orkest Nijmeegse Bachcantates. Link Nijmeegse Bachcantates
zo8feb15 om 10.30uur in de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3, Rotterdam. Leichtgesinnte Flattergeister (BWV 181). Uitgevoerd door Kees Glaubitz en het Remonstrants Cantatekoor & orkest. Link Remonstranten Rotterdam
zo8feb15 om 16uur in de Sint-Baafskerk, Sint Bavostraat in Aardenburg. Erfreute Zeit im neuen Bunde (BWV 83). Uitgevoerd door Bart Naessens en Bachplus. Link Stichting Bach-Comité Aardenburg
zo8feb15 om 17uur in de Burgwalkerk, Burgwal in Kampen. (BWV 126). Uitgevoerd door Ab Weegenaar en het Bachkoor en -orkest Kampen. Link Burgwalkerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat 2 Koningen 4:18-21 (22-31) 32-37, psalm 142, (1 Korinthiërs 9:16-23) en Marcus 1:29-39. Dat las ik op 5Feb12.

Op het alternatief leesrooster staat Paulus brief aan de Kolossenzen 2:20-3:4. We lezen dus verder na vorige week. Tot 15 februari lezen we verder in die brief.


Brief van Paulus aan de Kolossenzen
De brief van Paulus is het 12e boek van het Nieuwe Testament. De brief is geschreven uit gevangenschap, maar onbekend is welke, dus waar en wanneer. De brief is geschreven aan de gemeente in Kolosse in Turkije: in r1 de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. De brief komt van Paulus en Timotheüs (maar wordt gebracht door Tychikus).

Deze week lezen we in 2 regels over een van de thema's van de brief: opgelegde (eet)regels die voor de Christenen niet meer gelden. In r23 zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde. Als Paulus hier ook verwijst naar de Joodse gebruiken van kosher eten en leven dan is het laatste niet helemaal waar, die regels hebben wel degelijke hygiënische waarde.

In het 3e stuk de belofte van het Christendom: wederopstanding en luister. De Jongerenbijbel verwijst bij 3:1 naar psalm 110 waar de heer naast mijn Heer zit. 1 Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’

De Rechterhand komt bijna 10 keer vaker (80 keer) voor in de Bijbel (NBV) tegen 9 keer de rechterarm en de linkerhand. Zestien keer is het de rechterhand van God die met bliksem flitst, ondersteunt, redt, gerechtigheid geeft, vasthoudt, machtige daden doet, overwint, de hemel ontvouwt, beschermt etc. 

Kunst tip: Heilige drieëenheid door Hendrick van Balen (1575-1632) voor de Sint Jakobskerk in Antwerpen, België. Wikipedia/Hendrick_van_Balen was een Vlaams glas-in-lood kunstenaar en kunstschilder van altaarstukken en kabinetstukken uit de barokperiode. Link: Wikipedia/HendrickvanBalen/HeiligeDrie eenheid

Paulus brief aan de Kolossenzen 2:20-23
20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21 ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22 het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

3:1-4
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Uit de JongerenBijbel. Link naar de tekst Kolossenzen/2 en Kolossenzen/3

Liever luisteren?
Ans Schrover Gepensioneerd lerares Nederlands uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Kolossenzen het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Gereformeerd Vrijgemaakt Kerk in Ommen,Het Baken, Trompstraat, Ommen. Tijd: Of 9.00 en 14.30 uur, voorgangers ds A.M. (Harrie) de Hullu en ds. C. van Dijk, Ommen-Noord/Oost. Link Ommen-w.gkv.nl/van-de-predikant/ NB de preek gaat over Kolossenzen 2:23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. En Marcus 1:29-39. Dat las ik op 5Feb12.
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van voor de Vergadering van Gelovigen of Wedergeborenen in Chrustus in Alkmaar op 20jan13 over Kolossen 2 en 3. Levend met Christus (3:1–4): hoe het wel moet. De vergadering heeft geen voorganger maar een gastheer want het is een gemeenschap van christenen zonder vaste voorganger of predikant. De gemeenschap wil geen kerkgenootschap zijn, maar wordt wel tot de evangelische beweging in het protestantisme gerekend. In Nederland worden ze soms ook darbisten genoemd, in andere landen staat ze bekend onder namen als Brüderbewegung (Duitsland), Assemblées de Frères (Frankrijk) en Plymouth Brethren of eenvoudigweg Brethren (Groot-Brittannië). Link VergaderingAlkmaar

Op You Tube: Een Hymne in het Engels, naar regel 3:2en3. De gitaarspeler rladbsl (uploader) is op zoek naar de ''oorsprong'' van deze muziek. (3m45) Link Youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13.
Deze keer kies ik niet voor een gebed, maar voor een paar tips to set your mind on the things above naar regel 3:2en3. (But) the simplest way to "look up" is to literally stop and ponder God's greatness. Uit een preek van Rev. Bruce Goettsche van de Union Church over Paulus brief aan de Kolloseeën 3:1-4.
  • Pause often to look at the clouds and think of the day when Christ will come in the clouds.
  • Hear the thunder and rejoice that the God who made the powerful storms is the God who holds your hand and loves you with an everlasting love.
  • See the people around you and remember that these are people that matter to God.
  • See a hearse or cemetery and remember that death is not the end, but a beginning, a victory, a homegoing.
  • Use the quiet moments in a waiting room to recount God's promises and to fellowship with Him in prayer.
  • In the times of conflict turn to Him before we respond in anger
  • Pause to look at the day lilies, or a sunset, or a star-filled night and marvel at the creative splendor of God
Bron: Unionchurch, la Harpe, Illinois, USA.

VOLGENDE WEEK
15 februari 2015, 5e zondag van de Epifanie.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: 2 Koningen 5:1-3, (4-8) 9-15b, Psalm 32, (1 Korintiërs 9:24-27) en Marcus 1:40-45. Dat las ik op 12feb12

Op het alternatief leesrooster staat: Kolossenzen 3:5-17. Tot en met 15 februari lezen we verder in die brief. Daarna staat er tot Pasen 5 april 2015, niets op het Alternatief Leesrooster.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten