woensdag 25 februari 2015

1 maart 2015, 1e van de 40dagentijd, Reminiscere 2e van de 40dagen tijd

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

PERIODE
1 maart 2015, is het 2e zondag van de 40dagentijd, de tijd van inkeer waarin we aftellen naar Pasen. Deze zondag wordt Reminiscere genoemd Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden'. De naam komt van het eerste woord van de Introïtus (intochtszang) voor deze zondag: "Reminiscere uit Psalm 25:6.

De tekst van het Introïtus luidt:Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiæ tuæ, quæ a sæculo sunt: ne unquam dominentur nobis inimici nostri: libera nos Deus Israel ex omnibus angustiis nostris. Ad te Domine levavi animam meam: Deus meus in te confido, non erubescam.

Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming; dat onze vijanden ons nooit overheersen. Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt. Tot U, Heer, verhef ik mijn geest; op U mijn God, vertrouw ik; beschaam mij niet.

Op You Tube: Heilige Latijnse Tridentijnise Mis in de Zwölf Apostel Parochie Berlijn-Schlachtensee op de 2e zondag van Vasten (de Katholieke naam voor de 40dagentijdten (9m45). Link youtube

Of kijk op 24feb13 naar De Gregoriaanse Introïtus voor de 2e zondag van de 40dagentijd. Door het Koor van St. Ignatius van Antiochië, Episcopale kerk in New York (City), VS. Douglas Keilitz op het orgel en koormeester. (3m30).

Er zijn geen Bach cantaten voor deze zondag, het is de Stille tijd, maar volgende week is er wel weer een Cantate (BWV 54).TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: 1 Koningen 19:9-18, Psalm 16, 2 Petrus 1:16-21 en Marcus 9:2-10. Dat las ik op 4maart2012.

In de teksten zijn meerdere motieven; Jezus de geliefde zoon, 40dagen en God en zijn berg Horeb. God spreekt op Horeb tot Elia en Jezus en Mozes daar waar hij Mozes de 10 geboden gaf. In 2 Koningen spreekt God tot Elia als hij daar naar toe gevlucht is. In de psalm een lied (GNB) of stil gebed (NBV) van David, smeekt hij om bescherming en verwijst heel kort naar afgoderij die in 2 Koningen aanleiding is voor Elia's vlucht. In 2 Petrus vertelt Petrus dat hij er zelf bij was toen God over Jezus zei Dit is mijn geliefde Zoon, dit gebeurde (ook) in Marcus 9. Daar staat het verhaal van de transfiguratie, de verandering van Jezus, hij wordt stralend wit en ontmoet de oud Testamentische profeten Elia en Mozes op de berg Horeb.

Op het alternatief leesrooster staat niets tot Pasen. Ik lees deze week weer wat over de omgang met geld als thema voor de inkeer van de 40dagentijd. Op de website financieel.infonu.nl/hoe-moet-je-als-christen-met-geld-omgaan staan Bijbelquotes die over de omgang met geld gaan.

Op de site staat ook een 'financieel profiel' van Abraham, hij was een rijk man door zijn veestapel. Maar toen zij vrouw sara stierf had hij een probleem. Genesis 23:4 Hij zei: "Ik woon als vreemdeling bij jullie en bezit dus geen eigen grond. Ik wil graag van jullie een stuk grond kopen. Dan kan ik daar mijn vrouw begraven." 5 Ze antwoordden Abraham: 6 "Luister naar ons, heer. U bent een machtig man van God en we hebben veel respect voor u. Begraaf uw vrouw in het mooiste graf dat we hebben. Niemand van ons zal weigeren om zijn graf aan u te geven om daar uw vrouw te begraven." 7 Maar Abraham boog diep voor de Hetieten en zei: 8 "Als jullie het inderdaad goed vinden dat ik mijn vrouw hier begraaf, luister dan naar mij. 9 Vraag voor mij aan Efron, de zoon van Zohar, of hij mij de grot van Machpela wil verkopen. Die is van hem en ligt aan het einde van zijn akker. Ik wil er de volle prijs voor betalen, zodat ik een eigen graf bij jullie heb." Het verhaal gaat nog even heen en weer over wel en niet betalen, maar uiteindelijk betaalt Abraham 400 zilveren sikkels en koopt dus als vreemdeling land voor een graf voor Sara.

Het land, de grotten van Machpela, liggen in het oude centrum van Hebron. In het Hebreeuws wordt de plaats Ma-arat Hamakhpelah (מערת המכפלה) genoemd wat betekent "de grot van de dubbele graven", want volgens de Joodse traditie werden in het graf de Bijbelse paren Adam en Eva, Abraham en Sara, Isaac en Rebekka en Jacob en Lea begraven. (Bron: Wikipedia) Zo belangrijk werd dus de aankoop van grond en het eigen graf voor de Joden.


PSALMEN
In Psalm 15:5 wordt vermanend gesproken tegen het vragen van woekerrente: 5 Hij zal zijn geld niet misbruiken voor woekerpraktijken en ook niets aannemen dat onschuldigen kan belasten. Wie zo door het leven gaat, kan op Gods bescherming rekenen.

En in Psalm 62:11 een opvallende vermaning over geroofd geld: Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.


PREDIKER
In de Wijsheidsliteratuur van het Oude Testament -uiteraard- ook aandacht voor geld en bezit. Prediker is het 21e boek van het Oude Testament en in de traditie toegeschreven aan koning Salomo, die bijzonder wijs en rijk was. Salomo regeerde tussen circa 671-631 voor Christus tot hij stierf. Maar het boek Prediker is later ontstaan.
Het boek staat vol lessen en adviezen zo ook de regels die over geld (omgang met) gaan. Ik dacht meteen aan: Bezit van een zaak is het einde van het vermaak. Volgens Wikipedia is de betekenis: Eens je iets hebt, is het verlangen ernaar weg Ik verwachtte ook een verwijzing naar een Bijbelse oorsprong want volgens mij(n opvoeding) betekent het ook dat met bezit 'de zorg' ervoor komt, het te verliezen of gewoon het onderhoud. Maar in Prediker staat juist dat met bezit, kapitaal het vermaak je komt aanwaaien in de vorm van mensen die je geld komen verbrassen.

Prediker 5:9-10 Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. 10 Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. 11 Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft, maar wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten.
Link naar de complete tekst:Jongerenbijbel/Prediker 5

In Spreuken 19:6 staat ook cynisch iets voor de vrienden van (rijke) gulle mensen.... ieder is de vriend van een vrijgevig mens.

JESAJA
Ook de profeet Jesaja zegt wat over de waarde van geld 52:2 De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion. 3 Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop ik jullie weer vrij. Regel 4 verwijst naar de gevangenschap en uittocht uit Egypte en Babylon 4 Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
Link naar de complete tekst: Jongerenbijbel/Jesaja 52

De Jongerenbijbel verwijst hier naar Jesaja 45:13 Ik ben het die Cyrus* laat komen in gerechtigheid, steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen; hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug, zonder betaling of steekpenningen te eisen – zegt de HEER van de hemelse machten.
*Kores de Grote koning van de Perzen vanaf 559 voor Chr. die de Joodse slaven in Babylon vrijgeleide gaf naar huis en tempelschatten mee leit nemen. Cyrus stond bekend om zijn religieuze tolerantie, hij gaf ook andere volkeren hun geroofde Godenbeelden terug.

Kunst tip: Koning Cyrus en de Joden door verluchter Jean Fouquet in een manuscript van Flavius Josèphe, Les Antiquités judaïques. Nu in de Bibliotheque Natuonale Paris, Frankrijk. Département des Manuscrits, Français 247, fol. 230v. (Livre XI) Uit circa 1470-1475. Link: Wikipediai/CyrusIIdeGrote en de Joden

Ik kon niets duidelijks of/in een preek vinden over de betekenis van het voor niets geroofd en zonder (los)geld vrijkomen. In 1 Petrus 1:18-19 wordt de link gelegd naar de kruisiging van Jezus. 1 Petrus 1:18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

Liever luisteren?
Guus Glastra uit Den Haag, docent / voorganger op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja het 23e boek van het Oude Testament.

Op You Tube: In het Engels een uitleg van Jesaja 52:3 door online minister, Pastor Jesse Waggoner. We have not only sold ourselves short we have sold ourselves for nothing but God has the remedy. Samenvating: Door het aanbidden van vreemde Goden en het zich niet houden aan de Wet raakten de Joden van god los, werden overwonnen en raakten in gevangenschap. (2m24) Link: youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor drie Visje kaarten over geld_en bezit

Geld maakt wel gelukkig,
als je het weggeeft

Wie zonder God rekent verrekent zich

Niet wat je vasthoudt, maar juist wat je loslaat maakt je rijk

Bron: Visje_kaarten over geld_en bezit Nb De kaarten zijn ook écht' te versturen en Visja kaarten zijn ook gebundels als scheurkalender Blezzz.nl/visjekaarten


VOLGENDE WEEK
8 maart 2015, is het 3e zondag van de 40dagentijd, Oculi

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 20:1-17, Psalm 19:8-­15, Romeinen 7:14-25 en Johannes 2:13-22(25). Dat las ik op 11maart12

Op het alternatief leesrooster staat niets tot Pasen.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten