woensdag 20 mei 2015

24 mei 2015, Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Omdat ik al een cyclus heb meegelezen, lees ik nu uit het Alternatief leesrooster (als dat er is)

PERIODE
24 mei 2015, is het Pinksteren, de viering van de uitstorting van de Heilige Geest over de gelovigen. Het verhaal staat beeldend beschreven in Handelingen 2:1 dat op beide leesroosters staat. Ik citeer de belangrijkste regels: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Kunst tip Hoogtepunten uit de collectie Middeleeuwse Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag Link KB/hoogtepunten-uit-middeleeuwse-handschriften/Hemelvaart&Pinksteren

Website tip: Rituelen en tradities beschreven door Jef de Jager met een verluchting van Maria en de leerlingen uit een Middeleeuws manuscript. Religieuze pinkstervoorstelling met de duif en de vurige tongen boven de apostelen en Maria. Uit: Devotionale Abbatis Ulrici Rösch, 1472. Pinksteren Link jefdejager.nl/pinksteren Bron verluchting Heiligenlexikon.de


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Erschallet, ihr Lieder” (BWV 172), ''Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 59), met dezelfde titel ''Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 74) en ''O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe'' (BWV 34)

De teksten horen bij Johannes 14:23-31a waarin Jezus de zending van de Heilige Geest belooft. r26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Op You Tube: J.S. Bach Cantata (BWV 34) ''O ewiges feuer, o Ursprung der Liebe'' Derde deel (alt aria, soloist: Margot Oitzinger) uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation of St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (6m30) Link youtube

Of kijk op dit blog op 19mei13 naar Wer mich liebet, der wird mein Wort halten” (BWV 59) voor Pinksteren 1. Aria (Sopraan en Bas), Wer mich liebet, der wird mein Wort halten op 4m13 2. Récitatif (Sopraan) O, was sind das vor Ehren op 6m13 3. Koraal Komm, Heiliger Geist, Herre Gott op 7m50 4. Aria (Bas) Die Welt mit allen Königreichen op 10m23 5. Koraal Du heilige Brunst. Met sopraan Peter Jelosits (van de Wiener Sängerknaben), bas: Ruud Van der Meer en het Tölzer Knabenchor o.l.v. Gerhard Schmidt-Gaden en het Concentus musicus Wien olv Nikolaus Harnoncourt (Opname uit 1975). Geen video, het schilderij is Het Avondmaal van Salvador Dali uit 1955 (12m04).

Of kijk op dit blog op 27mei2012 naar 'Wer mich liebet, der wird mein Wort halten' (BWV 74) 7e Aria: 'Nichts kann mich erretten'. Dirigent Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich (contralt) met de tekst in het Engels in beeld (5m48)

Of 12juni2011 naar "Erschallet, ihr Lieder" (BWV 172) door de Johann-Walter-Kantorei Kahla bij hun 60 Jarig jubileum. In de Stadtkirche in Kahla/Thür. (live maar nogal schril geluid, 5m04). Of “Erschallet,ihr Liederdoor het Leonhardt Consort met dirigent Gustav Leonhardt (4m09). Zonder beeld

NB Bach schreef ook cantates voor 2e en 3e Pinksterdag: Tweede Pinksterdag: Erhöhtes Fleisch und Blut (BWV 173), Also hat Gott die Welt geliebt (BWV 68) en Ich liebe den Höchsten von ganzen Gemüte (BWV 174). Derde Pinksterdag Erwünschtes Freudenlicht (BWV 184) en Er rufet seinen Schafen mit Namen (BWV 175)

Concert
3 keer cantate 34 ''O ewiges feuer, o Ursprung der Liebe'' en het Motet BWV 226 ''Der Geist hilft unser Schwachheit auf''. NB Een buitenkansje ik las ergens dat Motetten zelden meer worden uitgevoerd omdat ze zo moeilijk zijn, net nadat ik zelf een Motet had gehoord uitgevoerd door 2 professoren saxophone.
Vrij 22mei15 om 20uur in de Kruiskerk, Nieuwstad 5, Burgum;za 23mei15 om 15.30 uur, in de Der Aa-kerk, A-Kerkhof, Groningen;zo 24mei15 om 10uur, in de Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen. Uitgevoerd door Tijmen Jan Bronda en het Luthers Bach Ensemble Link Luthers Bach Ensemble


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Genesis 11:1-9, Psalm 104:25-35, Handelingen 2:1-24 (het Pinksterverhaal) en Johannes 14:8-17

Op het Alternatief leesrooster staan Hooglied 4:12-5:1, Psalm 104:25-35 en het eerste deel uit Handelingen 2:1-11, het klassieke Pinksterverhala met de uitstorting van de Heilige Geest. Op zondag-27-mei-2012 Pinksteren lazen we ook al de combinatie van Handelingen 2 over Pinksteren en psalm 104.

HOOGLIEDHet Hooglied is het 22e boek van het Oude Testament, het is het 'Lied der Liederen', het mooiste lied en in de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. In het Engels wordt het the Song of Solomon (Salomo) genoemd. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'. In een preek las ik dat deze regels worden geassocieerd met de huwelijksvoltrekking in Hooglied 5.
Wij lezen in Hooglied 4 weer regels met een beeldtaal die nu zelden meer wordt gebruikt. Ook geografische vergelijkingen maar eerst fruit, flora en specerijen: 4:13 Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, nardusplanten, 14 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst. 15 Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon.

Kunst tip: Een tekening van de Nardusplant, een bloeiende grassoort. Zonder de kunstenaar of toelichting op Link Bijbelaantekeningen/Hebert-collectie/Nardus

Hooglied 4:12-5:1
uit het
Hooglied, van Salomo.
12 Zusje, bruid,
een besloten hof ben jij,
een gesloten tuin,
een verzegelde bron.
13 Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels,
met een overvloed aan vruchten,
hennabloemen, nardusplanten,
14 nardus en saffraan, kalmoes en kaneel,
wierookbomen, allerlei soorten,
mirre, aloë, balsems, allerfijnst.
15 Je bent een bron omringd door tuinen,
een put met helder water,
een bergbeek van de Libanon.

Zij
16 Ontwaak, Noordenwind! Kom, Zuidenwind!
Waai door mijn hof,
laat zijn balsems geuren.
Mijn lief moet in zijn hof komen,
laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

Hooglied 5
1 Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij.
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn.

Meisjes
Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!

Liever luisteren?
Hanny de Jong, Opbouwwerkster uit Dordrecht. Op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2. Of ga naar downloadbijbel Hooglied is het 22ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestants Voorschoten, Dorpskerk: Kerkplein 2, Voorschoten. Tijd: 10uur, voorganger ds. Hanna Smit. Hooglied 4:12-5:1 en Handelingen 2:1-13. De geliefde hoopt dat de noorden- en zuidenwind komen om de geuren van liefde los te waaien. Liefde vraagt om beweging, kan niet stilstaan! Ook in de Handelingenlezing komt de wind om de leerlingen los te waaien. Gods liefde gaat op het waaien van de wind de wereld in. De cantorij zingt deze zondag delen uit het Pinksteroratorium van Marijke de Bruijne, muziek die aan de Handelingenlezing beweging meegeeft. Doopdienst: Aan drie mensen hopen wij de doop te bedienen, twee kinderen: Daniël Adriaan Guldemond en Finn Koenen en een volwassene: Miranda den Heijer. Mensen aan wie God zelf het waaien van de Geest toezegt opdat liefde in hun leven kansen krijgt. Link voorschoten.protestantsekerk.net
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek J.C. Vaessen over Hooglied-4:dronken van liefde en 5:1 en Handelingen 2:1-12 voor Pinksteren. ''Dronken van liefde?
Word dronken van liefde. Daartoe roept het Woord van God ons vanmorgen op. Tja is dat niet een beetje veel van goede. En is dat nou wel zo’n gezonde toestand? Dronken mensen zijn nou niet bepaald de meest plezierige mensen om mee om te gaan. Nee dominee, hoor ik u zeggen, u neemt het veel te letterlijk. Dronken is hier veel meer geestelijk bedoeld. Oh? Ik dacht dat het in Hooglied toch echt ging om de lichamelijke liefde – en alles wat daar bij hoort – tussen man en vrouw. Daar kunnen we na al die weken waarin we ons in de kerkdiensten met het Hooglied hebben bezig gehouden toch echt niet meer omheen. Het is echt niet alleen maar geestelijk bedoeld. Dronken zijn van liefde raakt je hele wezen. Lichaam en ziel. Maar wat wordt er dan toch mee bedoeld, als het niet alleen maar geestelijk opgevat moet worden?''
Link: jcvaessen/hooglied:4 dronken van liefde

Op You Tube: In het Engels Brad leadership director van The Well Community uit een serie uitleg/preken over over de Song of Songs. Dit deel over intimiteit gaat over 4:1-5:1. (42m29) NB De introductie is ook leuk. Link: thewellcommunity/song-of-solomon-intimacy


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 104, een lofpsalm op de Schepping en de gaven van God, letterlijk en figuurlijk. De psalm roept ook op tot loven. In het Joods is er ook maar een woord voor levensadem en de adem van God. In het Latijn heet de psalm (denk ik) benedicite Domino

Foto met boodschap tip: foto uit de tuin van Dinakar Konanur, Dinu's Eden in Mysore in India. Met interview in het Engels. cubits.org/whoswhospotlight Link: Cubits

PSALM 104
25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.

27 En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

31 De luister van de HEER moge eeuwig duren,
laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
32 Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
33 Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
34 Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
35 Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/Psalm104

Liever luisteren?
Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam, Predikant GK Rotterdam-Lombardijen op voorleesbijbel/ ''Dit initiatief om de Bijbel integraal te lezen vind ik geweldig. Graag wil ik er mijn steentje aan bijdragen''. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
PG de Rank, Eugenie Previnaireweg nr 14, Nieuw Vennep.Tijd 9.30-10.30, voorganger nb Link PGdeRank/het-is-pinksteren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek Rutger Heij, predikant voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Schuilhof in Zeewolde. Upload van 25augustis 2013. Over psalm 104: ''God prijzen omdat je vreugde vindt in hem. ''... genieten kan ik best. Genieten van vakantie met mijn gezin maar ook genieten van mijn werk. Genieten van een fietstocht of een wandeling. Genieten van de tuin. Genieten van de contacten met mensen. Genieten van een goed glas wijn. Maar ik vraag mij af: geniet ik nou het meest van God? Ben ik blij met God, vind ik mijn vreugde in God? Geeft het mij een gevoel van geluk als ik aan Hem denk? Meet het maar af aan de mate van lofprijzing in je leven. Spontane lofprijzing... Link RutgerHeij/God-prijzen-omdat-je-vreugde-vindt-in-hem

Op You Tube: Surrayiv heeft beelden gezocht bij psalm 104 gezongen door Amy Grant (3m01) Link youtube


HANDELINGEN van de APOSTELEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. DE leerlingen worden apostelen door de uitstorting van de Heilige Geest. Het wordt levendig beschreven, eerst de aankondiging door heftig geruis en dan de vuurtongen met de geestesadem waardoor mensen met andere tongen gaan spreken.
Jezus heeft het al voorspeld in Handelingen 1:8 'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ En in Johannes 16:12-13:12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Kunst tip: Kerkramen van de St Lambertuskerk in Gemonde, Brabant. Op de website Kerkramen.nl Links: kerkramenl/Pinksteren2 en Kerkramen/Pinksteren1
Of zoek op www.kerkramen.nl + Pinksteren en dan afbeeldingen Link

Handelingen van de Apostelen 2:1-11
De komst van de heilige Geest1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/Handelingen/2

Liever luisteren?
Jan van Hemert uit Vlaardingen, Oud-docent Nederlands. (Doet mee om) Drie redenen: - Ik ben met de bijbel opgegroeid; - Als neerlandicus verheug ik me op de nieuwe vertaling; - voorlezen is één van mijn hobby's: sinds mijn pensionering lees ik al 5 jaar wekelijks voor op een basisschool. op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
RK Elisabeth en Laurentius Kathedraal Rotterdam, Mathenesserlaan 305, Rotterdam. Tijd: 11uur, Celebrant Pastoor Chris Bergs, Diaken P. van Ruyven, Lector Gert Koren. Koor I.H.S.E. Latijnse viering met Nederlandse gezangen. Handelingen 2:1-11, Johannes 15 en brief aan de Galaten. Link KathedraalRotterdam.nl/Pinksteren-24-mei-2015
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Rens Kopmels (Dr. L. A. Kopmels) nu emeritus-predikant te Delft, waar hij van 1970 tot 1989 werkzaam was als studentenpredikant voor de Hervormde Kerk. Voor Pinksteren over Handelingen 2:1-11. ''En hoe horen wij, Judeeërs, hen dan spreken in onze taal van Gods grote daden, verricht aan en in Israël? Daarvan zijn ze buiten zichzelf van verbazing, van hun stuk gebracht.De reden van die grote verbazing ontgaat ons wellicht. Want is dat nu zo verbazingwekkend dat die mannen uit Galilea de taal van deze Judeeërs spreken? Nu, dat is het toch wel, want we moeten weten dat Galiléa in de Schriften ook wel 'het Galilea der heidenen' genoemd wordt. Het zijn daar geen echte Joden, géén 'nauwgezette mannen', maar het is een volkje, 'een schare die de Wet niet kent' en als ze hun daar mond opendoen 'verraadt (of openbaart) hun spraak' hen als zodanigen. En zelfs van Jezus heeft men zich afgevraagd: 'Kan er uit Nazareth iets goeds komen?' Link renskopmels

Op You Tube: Kari Jobe - Holy Spirit (Live) featuring Cody Carnes from the Album Majestic. (9m56) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht/gebed van Ina Emmink voor Pinksteren en een overdenking dvan ds Inge Hoek van Protestants Nieuwegein.

NB De Protestantse Kerk heeft een Nieuw Handboek voor Gebed uitgegeven: boekencentrum Inkijken pag. 1-16 op issuu

Vuur en VlamHeer, Uw adem
geeft ons
nieuwe levenskracht,
door Uw macht!
Zet ons in
Vuur en Vlam
Heer, door
Uw Heilig Woord.
Laat ons danken
voor Uw Geest
op dit Pinksterfeest!

Bron: fran.sneeknet


Overdenking
voor
Pinksteren

Wat er precies gebeurde weet niemand.
Ja, het leek alsof er een wind opstak
En ja, het leek alsof de leerlingen in
vuur en vlam stonden.
En ook, zo dat iedereen het kon begrijpen:
ze waren niet meer aangeslagen
eerder opgewekt
en met een enthousiasme
dat aanstekelijk was
vertelden ze over Hem
die er niet meer was,
maar toch ook weer wel,
en die zij kenden
als van hogerhand gegeven.
Vanaf dat moment
waren zij geen leerlingen meer
maar zelf de voorgangers
naar een andere wereld.
Volwassen en handelingsbekwaam
volgens het bevoegd gezag
van Gods liefde.
U denkt misschien:
Dat was toen en eenmalig
en uniek en voorbij.
Maar nee, het was anders:
De wind die toen opsteeg
bleef wervelen en aanjagen
en het vuur dat toen ontstak
doofde nooit.
Het ging van hart tot hart
van mond tot mond
en naar alle streken en talen
door de tijden heen
tot hier bij ons.
En met Pinksteren kan het zomaar
weer gebeuren
Dat de wind opsteekt.

Ds. Inge Hoek
Bron: PKNNieuwegein


VOLGENDE WEEK
31 mei 2015, is het de 1e zondag na Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en een van de hoogfeesten in de Christelijke Kerk. Het is dan weer een Hoogfeest en wel van Trinitatis: de Drie eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 3:1-6, Psalm 93, Paulus brief aan de Romeinen 8:12-17 en het Evangelie van Johannes 3:1-16.

Op het Alternatief leesrooster staat niets, ik weet nog niet wat ik lees.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.comGeen opmerkingen:

Een reactie posten