zondag 7 juni 2015

7 juni 2015, 1e na Drieëenheid Sacramentsdag

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.


PERIODE
7 juni 2015 is de 1e zondag na Drie eenheid (15juni14,Drie-eenheid-of-trinitatis) of Sacramentsdag een Hoogfeest voor het Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas (Latijn: het heilig lichaam en bloed van Christus). In het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, Sacramentsdag genoemd. Eigenlijk werd/wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren maar in Nederland, België en Italië op de 2e zondag na Pinksteren.

Het is de viering van de transsubstantiatie, dat Jezus onder de mensen wil blijven ook bij de viering van het Heilig Avondmaal uitdeling als brood of de hostie en wijn. In de RK kerk door 'zijn waarachtige tegenwoordigheid' Latijn Sua realis praesentia in de geconsacreerde, door de voorganger gezegende offergaven bij de Katholieken hosties en wijn, bij Protestanten gewoon brood en wijn (of druivensap).

Traditioneel waren er ook Sacramentsprocessies, optochten met de geconsacreerde hosties, hier verbeeld zd zm Link Saintpeterchurch/procession

De Bach cantate voor deze zondag zijn: 'Die Elenden sollen essen' BWV 75 (opening 1e cantatejaargang, deel voor en na preek), 'O Ewigkeit, du Donnerwort' (Koraalcantate BWV 20) en 'Brich dem Hungrigen dein Brot' (BWV 39).

De teksten horen bij Lucas 16:19-31 met de Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat lezen wij niet. Dat las ik op 26september2010

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) naar J. S. Bach: O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 20) uitgevoerd door La Petite Bande, Sigiswald Kuijken dirigent en Siri Thornhill, sopraan; Petra Noskaiová, alt; Marcus Ullmann, tenor; Jan van der Crabben, bas.

Koor: O Ewigkeit, du Donnerwort
Recitatief tenor: Kein Unglück ist in aller Welt zu finden
Aria tenor: Ewigkeit, du machst mir bange

Recitatief bas: Gesetzt, es daur'te der Verdammten Qual
Aria bas: Gott ist gerecht in seinen Werken
Aria alt: O Mensch, errette deine Seele
Koraal: Solang ein Gott im Himmel lebt
Deel 2IAria bas: Wacht auf, wacht auf, verlornen Schafe
Recitatief alt: Verlaß, o Mensch, die Wollust dieser Welt
Aria alt en tenor: O Menschenkind, hör auf geschwind
Koraal: O Ewigkeit, du Donnerwort
(26m29) Link youtube

Of kijk op dit blog op 22juni2014 naar J.S. Bach naar J. S. Bach: de Koraalcantate van O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 20) uitgevoerd door Nikolaus Harnoncourt & Gustav Leonhardt met de Wiener Sängerknaben & Chorus Viennensis (Koor Meester: Hans Gillesberger) en het Concentus Musicus Wien. Sopranen Solisten van de Wiener Sängerknaben, Alt: Paul Esswood, Tenor: Kurt Equiluz en Bas: Max van Egmond. (27m09).

Of kijk op dit blog op 21mei2013 naar ''Brich dem Hungrigen dein Brot' (BWV 39) Uitgevoerd door John Eliot Gardiner het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. Onderdeel van de serie Bach pelgrimage met oratoria, passies en cantates 22 CD's. De tekst van het openingskoor is afkomstig uit Jesaja 58:7-8) Tekst: Wbdocs39 Bespreking: Johanbachcantate/39 (7m37)

Of kijk op dit blog op 26juni2011 naar: JS Bach “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 door het Bach Collegium Japan en Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16).


Concert tips
za6juni15 om 16.30uur in de Grote Kerk in Den Bosch 'Die Elenden sollen essen' Cantata BWV 75 uitgevoerd door Jeroen Felix en het Bach Collegium 's-Hertogenbosch Link Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch
za6juni15 om 19uur in de Fr. Xaveriuskerk in Amersfoort 'O Ewigkeit, du Donnerwort' (BWV 20) uitgevoerd door Bas Ramselaar en het Amersfoorts Kantate Koor en Orkest. Link Stichting Rondom de Kantates
zo7juni15 om 19.30uur “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest van de Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten
zo7juni15 om 17uur in de Nieuwe Kerk in Groningen 'O Ewigkeit, du Donnerwort' (BWV 20) uitgevoerd door Jelte Hulzebos / Cantate Consort & Barokorkest Link Nieuwe Kerk
zo7juni15 om 10.30uur in de Lutherse Kerk in Arnhem 'O Ewigkeit, du Donnerwort' (BWV 20) uitgevoerd door Myra van der Jagt / Bachensemble Arnhem Link Stichting Lutherse Kerk Arnhem


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster (OL) staat Rechters 12:1-6, Psalm 130, (2 Korintiërs 4:13-18) en Marcus 3:20-35. Dat las ik op 10juni12. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Omdat ik de OL teksten al gelezen heb en op andere leesroosters ook teksten staan die ik al gelezen heb, koos ik deze keer voor de teksten in het Protestants Dienstboek voor deze zondag (1e na Drie eenheid of Sacramentsdag) in 2012-2013: Psalm 96, Gezang 51, Lucas 7:1-10 en 1 Koningen 8:22 en 37-43. En die bleek ik 2 jaar gelden ook al eens gelezen te hebben :)

In onze regels gaat het over het belang van gebed en de macht van gebed in 1 Koningen, ook voor vreemdelingen door de macht van de Heer. Ook over het loven van de de macht van de Heer in de psalm en het belang van een groot geloof, van een vreemdeling, in Lucas 7.


1 KONINGEN
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament, er is ook een deel 2. De boeken beschrijven de koningen van het oude Israël en Juda vanaf koning Salomo, dus niet Saul en David die staan in 1 Samuel 8 en verder, er is ook een 2 Samuel dat begint na Sauls dood. In 1 Koningen mag Salomon de tempel in Jeruzalem bouwen.

In onze regels bidt Salomon in de tempel tot de heer. Hij bidt om verhoring van (smeek)gebeden als er echt wat is; de pest, hongersnood, ramp op ziekten. En hij bidt om verhoring van vreemdelingen: Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.

Interessant: In de driedeling van de Tenach worden deze boeken (Koningen) gerangschikt onder de profeten. Wikipedia/1&2Koningen

Kunst tip: Salomon offert een jonge stier en bid om wijsheid. Aurifaber Werkplaats, Circa 1275-1300 Miniatuur in een Franse Bijbel nu in het Museum Meermanno Westreenianum, Den Haag. (MMW, 10 E 36) Link: Artbible.net/Solomontemple

1 KONINGEN 8:22 en 37-43
De inwijding van de tempel
...
22 Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel (23 en zei: ‘HEER, God van Israël, er is geen god zoals u, noch in de hemel daar boven, noch op de aarde hier beneden. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die u met heel hun hart toegewijd zijn.)
37 Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte 38 ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel – ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft –, 39 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. 40 Dan zullen ze in het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven hun leven lang ontzag voor u tonen.

41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, 43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.
Uit de JongerenBijbel, link naar de tekst: Jongerenbijbel/1-koningen/8

Liever luisteren?
Nelleke Slootweg uit Voorschoten, Vrijwilliger in Wereldwinkel & Kerk op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bas van der Bent voor de Ontmoetingskerk in Julianadorp op 2 juni over 1 Koningen en Lucas 7. ''Hoe gaan we om met de vragen die we aan de God van Israël mogen stellen? In het algemeen doen we dat met bidden, dan formuleren we onze wensen voor de God van Israël en als we de juiste wensen formuleren dan krijgen we nog antwoord ook. De Bijbel belooft eigenlijk zelfs dat onze gebeden verhoort worden, maar wie vraagt om een nieuwe auto krijgt die over het algemeen niet. In sommige kringen circuleren een heleboel verhalen over wonderbaarlijke uitkomsten op het gebed en soms probeert men ongelovigen van het nut van het geloof in God of Jezus te overtuigen met succesverhalen over gebeden. Maar in het liedje Dear Lord give me a Mercedes Benz komt ook dat gebed niet uit.'' …
''Wat heeft Salomo nu gebeden bij de opening van de Tempel? En wat was er zo bijzonder dat we dat vanmorgen opnieuw hebben gelezen? Het gebed van Salomo bestaat uit zeven smeekbeden. ... In de eerste smeekbede van Salomo vraagt hij aan God te luisteren naar de gelovigen als het volk getroffen wordt door langdurige droogte en het dreigend mislukken van de oogst....In de tweede smeekbede vraagt Salomo aan God ook te willen luisteren naar vreemdelingen.'' Link Basalkmaar/preek-voor-2-juni-in-de-Ontmoetingskerk-in-julianadorp

Op You Tube: In het Engels preek over de Tempel naar 1 Kings 8:1-66 ''Unlocking the Bible'' Pastor Colin Smith preached this message on the temple at The Orchard Evangelical Free Church in Arlington Heights, IL. (38m04) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 96 een bekend psalm en populair voor diensten waarin zang centraal staat.

In het Latijn heet de psalm vast zoiets als Cantate Domino. Het is een lofpsalm een blije psalm met wel wat regels die duiden op religieuze intolerantie en superioriteit waar ik als Remonstrantse minder blij van wordt. R5 De goden van de volken zijn minder dan niets, en 7 Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht, 8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen.

Kunst tip: Mozaïek naar psalm 96 door Rabbi Gila Ruskin (Baltimore, USA) ''As a rabbi searching for an empty-nest hobby, the world of pique assiette mosaics and assemblage seems to best express my belief that great beauty can be created from brokenness and cast-off pieces. I enjoy involving my congregation in assembling colorful midrash mosaics.” Link making-mosaics/may-the-heavens-rejoice-may-the-earth-exult-may-the-sea-roar-psalm-96

PSALM 96
1 Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.
7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.
9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’
11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen
13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
In de Jongerenbijbel, link naar de tekst: Jongerenbijbel/psalm/96

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam, toen Student op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live? 
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Eli (Elipheleth, Jan Willem Ploeg vh predikant nu kerkelijk werker) op 11juli2010 over psalm 96:10-13. Zingen- dat doen we ook in de kerk. En dat hoort ook zo. Daar is de kerkdienst voor. Maar hoe gaat dat buiten de kerk? Buiten de kerkdienst? Op de maandag, de dinsdag, enzovoort? Zingen we dan óók zoveel als in de kerk? Denk dan alleen ‘zingen’ niet alleen aan woorden en melodieën. Want je leven is óók een lied! Met je levenshouding, je levensstijl zing je óók. En welk lied is er dan te horen in ons leven? Psalm 96 wil ons daar in de weg wijzen. Met een tweevoudige boodschap. Link Elipheleth/Ps96

Op You Tube: Psalm 96 Sing a New Song door Seth Koerner (Original Song, 3m54) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheüs 8:5-13. Het gaat over de genezing van de slaaf van de Romeinse centurio in Kafernaum.

In het verhaal geneest Jezus een slaaf van een Romeinse centurio, een vreemdeling die hem vraagt de slaaf te genezen omdat hij zeer op hem gesteld was. De Romein werd gewaardeerd 5 ..Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Deze regels staan niet in Marcus vanaf r6 zijn de verhalen identiek.

Kunst tip: Christus en de Centurion door Paolo Veronese 16e eeuw Italiaans. Olieverf op doek, nu in het Victoria and Albert Museum, London. Op iconsandimagery.blogspot.com met de wonderen van Jezus en erg mooie verbeeldingen: oud en nieuw. Link 3.bp.blogspot/Miracle5Centurions

Lucas 7:1-10
Genezing en dodenopwekking
1 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in. 2 Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4 Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8 Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 10 Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.
In de JongerenBijbel, link naar de tekst: Jongerenbijbel/lucas/7

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Mar Molenaar voor de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes op 2juni2013 over Wat is een mens waard Lucas 7:1-10.

Op You Tube: Jesus Heals The Centurion's Slave - Lesson Animatie van Lucas 7 in het Engels Yo Ministry educational (12m14) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een sequence waarvan het eerste deel werd gesproken bij onze dienst vanmorgen:

Behold the bread of angels, sent
For pilgrims in their banishment,
The bread for God’s true children meant,
That may not unto dogs be given:
Oft in the olden types foreshowed;
In Isaac on the altar bowed,
And in the ancient paschal food,
And in the manna sent from heaven.
Come then, good shepherd, bread divine,
Still show to us thy mercy sign;
Oh, feed us still, still keep us thine;
So may we see thy glories shine
In fields of immortality;
O thou, the wisest, mightiest, best,
Our present food, our future rest,
Come, make us each thy chosen guest,
Co-heirs of thine, and comrades blest
With saints whose dwelling is with thee.
Amen. Alleluia.VOLGENDE WEEK
14 juni 2015 2e na Trinitatis, Drie eenheid.

Ezechiël 17:22-24, Psalm 92, (2 Korintiërs 5:1-10) en Marcus 4:26-34. Dat las ik op 17juni2012 Op het Alternatief Leesrooster staat niets. Ik probeer teksten te vinden voor deze periode die ik nog niet gelezen heb.


Contact: Reactie(s) en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten