woensdag 24 juni 2015

28 juni 2015, 4e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
28 juni 2015 is de 4e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 2e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185), “Ein ungefärbt Gemüte” (BWV 24) en “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). De teksten horen bij Lucas 6: 36-42; de Bergrede: wees barmhartig en oordeel niet. Dat lezen wij (net) niet.

Op You Tube: J. S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 177)
uitgevord door het Amsterdam Baroque Orkest & Koor o.l.v. Ton Koopman. Met Sandrien Piau, sopraan, Bogna Bartosz, alt en Christoph Prégardien, tenor. (23m17)

Koor: Ich ruf zu dir, Herr Jesu ChristAlt: Ich bitt noch mehr, o Herre GottSopraan: Verleih, daß ich aus Herzensgrund
Tenor: Laß mich kein Lust noch Furcht von dir
Ich lieg im Streit und widerstreb
Link youtube

Of kijk op dit blog op 6juli2014 J.S. Bach (1685-1750) BWV 21 ''Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen''. Uitgevoerd door het Purcell Quartet met Robert Woolley (keyboard), Catherine Mackintosh (viool), Elizabeth Wallfisch of Catherine Weiss (2e viool) en Richard Boothby (cello, altviool). Zangers: met Emma Kirkby, sopraan; Michael Chance, alt; Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas.
Coro: Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen
Aria (soprano): Seufzer, Tränen, Kummer, Not
Recitativo (tenor): Wie hast du dich, mein Gott
Aria (tenor): Bäche von gesalznen Zähren
Coro: Was betrübst du dich
Recitativo (Dialogus soprano, bass): Ach Jesu, meine Ruh
Aria (soprano, bass): Komm, mein Jesu, und erquicke
Coro: Sei nun wieder zufrieden, meine Seele
Aria (tenor):
Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze
Coro: Das Lamm, das erwürget ist (39min)

Op You Tube 'Ach Herr, mich armen Sünder' (Koraalcantate BWV 135). zonder toelichting (5m11) Link youtube

Concert tip
De Bach cantates heb ik niet gevonden. Wel:
za27juni15 om 20.15 uur in de Grote kerk, Naarden de Mis in b-klein of Hohe Messe van J.S.Bach uitgevoerd door het Utrechts Studenten Koor en Orkest o.l.v. Gilles Michels in samenwerking met Andrea Tjäder (sopraan), Eline Welle (alt), Jasper Dijkstra (tenor) en Berend Eijkhout (bas), Jan Pieter Lanooy (orgel) Kaarten 15euro. Link: Christelijkeconcertagenda


TEKST(EN)
Op het oecumenisch leesrooster staat: Jesaja 3:25-4:6, Psalm 119:9-16, (Psalm 30), (2 Korintiërs 8:9-15), Marcus 5:22-43. Dat las ik op: 1juli12-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Ik lees weer mee met het Duitse leesrooster daar staat: Lucas 5:1-11, Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 1:18-25 en 1 Mose (Genesis) 12:1-4. Ik lees in een andere (chronologische) volgorde: Genesis, Lucas en dan Paulus brief, dus Oude Testament, Evangelie(s) en dan uit de epistels.

Het thema van de teksten is geroepen worden en al het bekende en vertrouwde achter je laten. God roept Abraham in Genesis om te (land) verhuizen, Jezus roept Simon Petrus, Jakobus en Johannes in Lucas om zijn leerling te worden en visser van mensen te worden (dat staat eigenlijk in Mattheus en Marcus maar niet in Lucas.). In Paulus 1e brief aan de Korinthiërs r24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,...


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het oude Testament, in het Duits heet het het boek van Mozes en in het Hebreews beeresjiet of wel In het begin. Dat klinkt bekend :)

In onze regels spreekt God direct tot de 75-jarige kinderloze Abraham en draagt hem op te vertrekken naar Kanaän. Met de belofte dat Hij hem zal zegenen.

Kunst tip Abraham en zijn nazaten (r2) in een Duits (Elzas) Middeleeuws manuscript: een verluchte encyclopedie het Hortus Deliciarum van Herrad Landsberg uit circa 1180 Nu in het British Museum London. Link HortusDeliciarum,Der_Schoss Abrahams

GENESIS 12-1-4Abram naar Kanaän1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Genesis 12

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek ds Rein Algera voor de Ichtuskerk in Zotermeer op 21sept2014. Serie de Bijbellijn van Bevrijding ''In de Bijbel gaat het bij roeping niet over de techniek, het gaat over geraaktheid. De mens Abram is geraakt door een overtuiging dat hij een nieuw begin moet maken. En dat kan op elke leeftijd, ook als je 75 bent. Aan het begin van het geloofsverhaal van Israël leert Aartsvader Abraham dat je om tot je bestemming te komen, op weg moet gaan met God''. Link pwzn/Preken/20140921 (pdf, 3 pag.)

Op You Tube: Storytime with Uncle Tony in het engels Genesis Gods promise to Abraham (8m52) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Oude Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit bekende verhaal waarin Jezus zijn eerste leerlingen roept komt ook voor bij Matheus 4:18-22 en Marcus 1:16-20 In de versies in Matheus en Marcus is geen redevoering en wondertje nodig, ze volgen hem meteen om vissers van mensen te worden.

In Lucas 5:1-11 worden Simon Petrus, Jakobus en Johannes de zonen van Zebedeüs ''geroepen'''. Petrus vaart Jezus het meer op zodat hij beter gezien en gehoord wordt door de menigte en daarna vertelt Jezus hem waar hij (wel) moet gaan vissen. Dat lukt nogal :) 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken... Dan in 5:10... Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Kunst tip: Jezus, Petrus en een visser door Duccio di Buoninsegna (Siena, ca. 1255 - Siena, 1318) Italiaanse kunstschilder, die schilderde in de Byzantijnse stijl. Zonder lokatie. Link: DucciodiBuoninsegna
en
Kunst tip: fresco op het plafond van de kathedraal van Spoleto, Italië zonder maker of datering. Wel dat het 153 vissen zijn. Link: Miraculous_catch_of_fish

LUCAS 5:1-11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen
1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
JongerenBijbel. Link Jongerenbijbel/Lucas5:

Liever luisteren?
Rob Wolthuis uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Hij wil ''Mijn steun betuigen aan het initiatief om een nieuwe Nederlandse bijbelvertaling uit te brengen''. Vorige week las Pia Wolthuis van de NBV voor die betrokken was bij de Bijbelvertaling, vast familie :)

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbelles over Lucas 5 en discipel worden voor de Igelesia Amiga in Tilburg. ''Wie is deze timmerman, die een visser advies geeft over vissen? Simon had kunnen doen alsof hij niets gehoord had. Maar Jezus had eerder in zijn prediking troostrijke en geloofwaardige dingen gezegd. Kan het zijn dat dit effect heeft gehad op Petrus? Hieruit zou zijn reactie, ‘maar als u het zegt’, te verklaren zijn. Link Joycita-adv.nl

Op You Tube: Evan, Olivia & Isaac's video of Luke 5:1-11 door hen verteld in het Engels en nagespeeld in lego. Link youtube


Paulus 1e brief aan de Korinthiërs
1 Korinthiër2 is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is de 1e brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe die hij zelf gesticht heeft tijdens zijn 2e zendingsreis. Het stukje van deze week is vrij uitgesproken met een hint naar het viswondertje in Lucas in r22. De krachtigste regel is r24 vanwege het thema van geroepen worden ''Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, Geloven is krachtiger dan weten of ''overwonderd'' worden, ook geloven in '(r23) een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas..

Kunst tip De bekering van Paulus (niet in onze regels maar erg beeldend) een mozaïek in de Dom (Duomo) van Monreale, Palermo Sicilië. Circa 1180 maar van de mozaïeken vond ik geen datering of maker(s). Link 30giorni

Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 1:18-25
De ware wijsheid18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Liever luisteren?
Dick Slump uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Korinthiër is het 7e boek in het Nieuwe Testament. Slump: ''Omdat de bijbel het belangrijkste boek ter wereld is en de presentatie van deze nieuwe vertaling toch een beetje een historische gebeurtenis is'''.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beschrijving van Paulus brieven aan Corinthe van de Stichting STILUS draagt de klassieke talen en cultuur een warm hart toe. Zij presenteert daarom op deze website interessant materiaal met betrekking tot de Antieken. Link stilus

Op You Tube: Singer songwriter Pastor: Paul Sheehan received this little song before he taught the Wednesday Message @ 'Paradise Now' Church on the 28.1.2015 .. The True Doctrine of the Christ sounds crazy to the Hell Bound Sinners but it is a sweet beautiful blessing, music to the ears of ALL those who are willing to OBEY Corinthians 1:18-25. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 134, die vaak wordt gelezen bij de bevestiging van ambtsdragers, zij die geroepen zijn.

Psalm 1341
1 Een pelgrimslied.
Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
3 Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.


Preek van Jos Douma over psalm 134
Link Josdouma/preekhijzegentje (pdf, 8 pag.)


VOLGENDE WEEK
5 juli 2015

Op het oecumenisch leesrooster staat Ezechiël 2:1-7, Psalm 123, (2
Korintiërs 12:1-10) en Marcus 6:1-‐6. Dat las ik op 8juli12. Op het Alternatief leesrooster staat niets.


Ik heb per ongeluk een week overgeslagen op het Duitse leerooster en wel de 2e zondag na Drie eenheid. Daarom lees ik voor volgende week: Lucas 14:(15)16-24, brief aan de Efeziers 2:(11-16) 17-22 en Jesaja 55:1-5

Op het Duitse leesrooster staat voor de zondag daarna: Mattheus 28:16-20, Paulus brief aan de Romeinen 6:3-8(9-11) en Jesaja 43:1-7

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten