woensdag 28 april 2010

9 mei 2010, de vijfde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen
lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk
een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan meedoen.
Hun kerkgangers horen elke week (een van) deze verhalen, maar
natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29


Kunsttip:
In 1969 verscheen de Biblia Sacra, een uitgave van de
vulgaatbijbel, geïllustreerd met gouaches van Salvador Dalí. Dalí
verbeelde ook verhalen uit het boek Joël. Te zien op:
Link dalionline of op muziek: Link youtube

JOEL
Van het Oude Testament boek Joel is niet bekend wanneer het
geschreven is. Het wordt gedateerd tussen de vijfde en negende
eeuw. Joel beschrijft de komst van de grote verschrikkelijke dag
(des oordeels). Maar er is hoop:

(18 Belofte van herstel en zegen)
21 Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
Noot regen om je te verkwikken – Ook mogelijk is de vertaling:
‘een leraar van gerechtigheid’. hij laat de regen overvloedig op je
neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen
lopen over van wijn en olie.

25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al
die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat
ik op jullie had afgestuurd.
26 Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult
de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk
met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt
worden.
27 Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik,
de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande
gemaakt worden.

Link naar de complete tekst Joel 2 biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Joel is het 29ste boek van het OT.

PSALM 67
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2 God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
3 dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

4 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
5 Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
6 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
8 Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Psalmen vormen het 17e boek van het OT.

Op You Tube: In het engels (voor)gelezen (056sec):
Link youtube
Op You tube Het Westminster Abby Choir (in het engels)
Link youtube

OPENBARING
Visioenen van Johannes ditmaal over het toekomstige 'Jeruzalem':

21: 10-12

10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge
berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel
neerdaalde, bij God vandaan.
11 De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als
van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis.
12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke
poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven:
de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam.
23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over
haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde
betuigen daar hun lof.
25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal
het er niet meer zijn.
26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.
27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen,
alleen zij die in het boek van het leven staan,
het boek van het lam.

Link naar de complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Openbaring is het laatste NT boek.

(Het evangelie van) Johannes
14:23-29

We zijn weer/nog steeds terug bij het laatste avondmaal en Jezus
zegt vlak voor zijn dood "Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet". Een mooie tekst en bemoediging, iets waar
de bijbel en de kerk heel erg goed in zijn.

Kunsttip: Leonardo dan Vinci's schilderij Het laatste avondmaal
Leonardo_da_vinci_last_supper

(Het evangelie van) Johannes
14:23-29 

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn
Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en
wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de
woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.
25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie
terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn
Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het
geloven wanneer het zover is.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Het Johannes evangelie is het vierde NT boek.

VOLGENDE WEEK
2 Koningen 2:1-15
Psalm 47 [of 110]
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53

Geen opmerkingen:

Een reactie posten