dinsdag 5 april 2011

10 april 2011, 5e zondag van de 40dagentijd of vasten

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De 5e zondag van de 40dagentijd of Vasten heet Judica, dat is Latijn voor 'Verschaf mij recht'. De zondag kreeg deze naam vanwege de beginwoorden van het introïtusgezang naar Psalm 43:1

"Judica me, Deus
et discerne causam meam
de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso eripe me"
(2 quia tu es Deus meus et fortitudo mea.)

1 Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
(2 U bent toch mijn God, mijn toevlucht)


In de Tridentijnse liturgie is het (al) Passiezondag. Sinds 1969 wordt die in de Katholieke Kerk gevierd op Palmpasen de zondag voor Pasen (bij ons 17 april) als de intocht in Jeruzalem wordt herdacht waarbij Jezus wordt toegewuifd met palmtakken.

Er is geen Bachcantate voor deze zondag vanwege de traditie om in de 40dagentijd of Vasten geen muziek te spelen. Maar JS Bach heeft muziek gecomponeerd bij psalm 130 en wel BWV 131 'Aus der Tiefen'.
 

Op You Tube: Ton Koopman met het Amsterdam Baroque Orkest en Koor. Tenor: Lothar Odinius en bas: Klaus Mertens (8m20) Met korte introductie door Ton Koopman. NB Op deze webpage 11 versies! Link youtube

Concert tip
Op Goede Vrijdag, 22 april 2011, wordt de Mattheus in de hertaling van Jan Rot uitgevoerd door de Koorschool Midden-Gelderland. Het koor van 70 leerlingen van 6 tot 23 jaar zingt de 'vrijwel de hele passie' in de hertaling van Jan Rot.
Tijd 11.45 uur tot 15.00 uur (kaarten afhalen en zaal open 11uur.) In de Gereformeerde Kerk De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom. Telefonisch reserveren kan via Cultura tel (0318) 672800. Link naar de flyer JanRot Matthaus

TEKSTEN
De tekst van Ezechiel in het Oude Testament gaat over de begeestering (opwekking) van de Israelieten (r8-10). Die is nodig omdat de ballingschap hun straf is voor hun afgoderij. De psalm vraagt (ook) om vergeving en bevrijding van Israel (van zonden). In Johannes 11 is het bekende verhaal van de opwekking van Lazarus.

Ezechiël 37:1-14
Psalm 130
Johannes 11:1-4(5-16)17-44


EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. Ezechiel is een profeet die optreedt aan het begin van de Babylonische ballingschap. Hij is de zoon van een priester en wordt door God in een visioen opnogal wonderlijke wijze geroepen
(Ezechiel 1-5). Ook de tekst vanvandaag is een visioen r1 ev en een vergelijking. Het volk is 'dood' en verdort en moet weer levend en bezield, begeesterd worden. Ook wel de eerste 'wederopstanding' genoemd.

Kunst tip: Het visioen van Ezechiël (1) door Rafaël (Santi van 1483 tot 1520. Dit doek is uit ca. 1518 nu in het Palazzo Pitti, Florence, Italie. Link statenvertaling kunst 182

Kunst tip2: Ezechiels visioen van de doodsbeenderen uit 1630, door Francisco Collantes (1599-1656) Nu in het Museo del Prado,Madrid, Spanje. Link Statenvertaling kunst 198

Ezechiel 37:1-14
1 Als over mij de hand van de Ene is gekomen,
leidt hij mij naar buiten, door de geest van de Ene,
en zet hij mij neer midden in de kloof; die is vol beenderen.
2 Als hij mij aan hen voorbij heeft laten trekken,
rondom en nog eens rondom, zie, dan zijn het er zeer vele,
óp de oppervlakte van de kloof, en zie, ze zijn zeer droog.
3 Hij zegt tot mij: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven?
En ik zeg: mijn Heer, Ene, dat weet gíj!
4 Hij zegt tot mij: profeteer over deze beenderen,
en zeg tot hen: dorre beenderen, hoort het woord van de Ene!
5 zo heeft mijn Heer, de Ene, tot deze beenderen gezegd:
zie, ik doe geest in u komen en ge zult leven!
6 ik zal pezen over u geven, vlees over u laten klimmen,
een huid over u trekken en geest in u geven, en ge zult leven!
weten zult ge dat ik de Ene ben.
7 Ik heb geprofeteerd, zoals mij is geboden, en er geschiedt
een geluid zodra ik heb geprofeteerd: zie, een beving,
de beenderen naderen elkaar,
elk bot nadert het erbij passende bot.
8 Als ik dat heb gezien, ziedaar: pezen over hen,
vlees dat opklimt,
en een huid die hij over hen trekt daaroverheen;
maar nog geen geest in hen.
9 Dan zegt hij tot mij: profeteer tot de Geest, profeteer,
mensenzoon,en zeg tot de Geest:
zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
kom vanuit vier geestesstreken, o Geest,
en blaas in deze vermoorden, dat ze herleven!
10 Als ik heb geprofeteerd zoals hij mij heeft geboden
komt de Geest in hen, en zij herleven;
dan staan ze op hun voeten, een zeer, zeer grote macht!

••
11 Dan zegt hij tot mij: mensenzoon, deze beenderen,
heel het huisgezin van Israël zijn zij; zie, zij zeggen:
onze botten zijn verdroogd en onze hoop ging verloren,
het is met ons gedaan!
12 daarom, profeteer en zeg tot hen:
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie,
ik ga uw graven openen en zal u laten opklimmen uit uw graven,
gemeente van mij; ik zal u laten komen op Israëls rode grond;
13 weten zult ge dat ik de Ene ben, als ik uw graven open
en u laat opklimmen uit uw graven, gemeente van mij!
14 ik zal mijn Geest in u geven en ge zult léven,
en ik zal u neerzetten op uw rode grond; weten zult ge
dat ik, de Ene, heb gesproken en zal doen,
is de tijding van de Ene!

De Naardense Bijbelvertaling van Pieter van Oussoren 2007
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Ezechiel boek 37

Liever luisteren?
Christiaan Cziria uit Rijnsburg uit voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Ezechiel is het 26ste boek van het OT.

Liever live?
Protestante Gemeente Oude Wetering, Kerkstraat 11 (evt 50), Oude Wetering.
Tijd 9.30 uur, voorganger Ds. Martin van der Velden Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 11: 1-44 Link pgoudewetering Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds. Leen Jan Lingen voor de Emmauskerk in Middelharnis (PKN) op 18 april 2010. Link emmauskerkmiddelharnis

Op You Tube: Dry Bones 'Ezechiel 37' cover James Issac? (4m) Link youtube

Ook op You Tube: Ezechiel voorgelezen in het Engels met visualiserende grijze potlood tekeningen (3m16). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. De psalm van vandaag is een pelgrimslied (voor de ballingen) die bidden voor vergeving en de bevrijding van Israel. De psalm is beroemd als 'de Profundis', de smeekbede vanuit de diepte.

Muziek tips: Veel componisten hebben muziek gemaakt voor deze psalm: o.a. Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt, Edward Elgar, Marcel Dupré, Arnold Schönberg en Arvo Pärt. De na zijn dood gepubliceerde brief van Oscar Wilde heet 'De Profundis' en Guido Gezelle heeft de palsm verdicht, de tekst staat op de wikipedia pagina over psalm 130. Link De_Profundis 28psalm
Kunst tip: Op de wikipagina een afbeelding van Psalm 130 in Les Tres Riches Heures de Duc de Berry, een getijdenboek uit 1410 en een van de mooiste verluchte biibels. Verlucht (geillustreerd) door de gebroeders van Limburg en Jean Colombe. Link Wikipedia De_Profundis

PSALM 130
1 Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
7 Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Catharinakerk (stadskerk Sint Cathrien), Catharinaplein 1 Eindhoven
Tijd: 17.00 uur 'Evensong', voorganger Ds. Bernadette van Litsenburg
mmv de Capella Vesprale o.l.v. Esther Sijp met Gerard Habraken, orgel.
Link evensong-in-de-stadskerk-sint-cathrien of binnenstadsparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van predikant Arie van Vugt voor de Gereformeerde Kerk van
Eindhoven op 5feb2010 'Bij God is vergeving'. Link arievanvugt

Op You Tube: Arvo Part - De Profundis door het Hilliard Ensemble, met de tekst in het latijn (6m45). Link youtube


JOHANNES 11
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Het verhaal van vandaag is erg bekend, de opwekking van de dode Lazarus. Lazarus was de broer van Maria en Martha en al vier dagen begraven toen hij werd opgewekt. Veel kunstenaars hebben de gebeurtenis verbeeld, op statenvertaling.net vindt u ook voorbeelden van Rembrandt (3), Caravaggio, van Gogh.

Kunst tip:
Geertgen tot Sint Jans (ca. 1460/65 – ca. 1488/93) 'De opwekking van Lazarus' uit de jaren 1480. Nu in het Musée du Louvre, Parijs, Frankrijk. Link statenvertaling kunst 545

JOHANNES 11: 1-44
Lazarus uit de dood opgewekt

1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft
en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 


(5 Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was.
7 Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8 ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ 9 Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10 maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11 Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’ 12 De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’
13 Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14 Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15 en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 16 Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’)


17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen
om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet,terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 5 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’


28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: 'Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’
38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei:
‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn,
zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Vertaling De Jongerenbijbel (van het Nederlands Bijbelgenootschap)
Link naar complete tekst met toelichtingen en vragen jongerenbijbel

Liever luisteren?
Steven Schenk op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het NT.
 

Liever live?
Protestantse Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen. Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. G. Jan Ros. Link hoogeveenoosterkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek/homilie van internet pastor Romain Debbaut (Germanist). Link homilie.salehost

Op You Tube: Jesus of Nazareth (film) 'Resurrection of Lazarus'
in het Engels met ondertiteling in het engels. (4m55). Link youtube

Voor de Dr Who fans, the Lazarus experiment op 123video.nl (43m) Link 123video

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Nynke Dykstra in '50 mogelijkheden voor Bezieling, BEZIELD' (PKN, 2005)

Goede God,
Schepper van hemel en aarde
Beziel ons met Uw Geest,
Dooradem ons met Uw leven.

Wij bidden U
Maak ons mensen die van genade weten,
Zodat we elkaar zien in Uw licht.

Wij danken U
Voor al uw goede gaven
Uw liefde blijft.
Jezus, Zoon van de Vader,
Leer ons U te volgen,
Schenk ons Uw heil.

Wij danken U
U had lijf-en-ziel voor ons over,
U baant de weg,
Geeft Leven in overvloed.

Bron idee-en-kerk
VOLGENDE WEEK
Is het PalmPasen, de 6e van de 40 dagen

Mattheüs 21:1-11
Psalm 118:1-2.19-29
Jesaja 50:4-7 (Jesaja 52,13-53,12)
Psalm 73,13-20
Filippenzen 2,5-11
Matteüs 26,1-27,66

NB Voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn ook leesroosters op de website van de Raad van Kerken. Link raadvankerkenGeen opmerkingen:

Een reactie posten