maandag 2 juli 2012

8 juli 2012, 3e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid: wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom! 
PERIODE
8 juli 2012 is de 3e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) deze week is dat de 13e ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 5e na Trinitatis, drie-vuldigheid.

De Bach cantates voor deze zondag zijn: 'Wer nun den lieben Gott läßt walten' (Koraalcantate BWV 93), 'Siehe, ich will viel Fischer aussenden' (BWV 88), de cantates horen bij Lucas 5: 1-11; de wonderbare visvangst, 'In alle meinen Taten' (Koraalcantate BWV97). Met mannelijke countertenoren of alten.

Tekst van het 7e couplet van BVW 88:
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen
So wird Er bey dir werden neu.
Denn Welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt
den verläst Er nicht.
(de tekst van 7 couplet BWV 93 is identiek aan BWV 88)

Op You Tube: JS Bach BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark Link youtube (dit blog op 24juli2011).


TEKSTEN
Deze week is het thema visioenen waarin God tronend in de hemel spreekt. Tegen Ezechiël berustende, maar vasthoudend als hij zijn opstandige volk (weer) een profeet stuurt. In psalm 123 smeekt een pelgrim om verlossing van bespotting en verachting door mensen die zich er niet eens van bewust lijken te zijn......

In de 2e brief van Paulus aan de Korintiërs beroemt Paulus zich op zijn zijn zwakheden nadat hij eerst visioenen en onthullingen van de Heer heeft geroemd. In Marcus een profeet wordt nooit in eigen land geëerd, zelfs Jezus niet!

Ezechiël 2:1-7
Psalm 123
(2 Korintiërs 12:1-10)
Marcus 6:1-6(a)
Tussentijds 57 Daar komt een man uit Nazareth


EZECHIEL
Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament. Ezechiël is een profeet die in 597 voor Chr. werd meegevoerd met het hof van Jojakin in de Babylonische Ballingschap. Pas na 5 jaar gaat hij profeteren. Eerst waarschuwingen dat God ontstemd is in boekrol 2-24. Een beetje laat lijkt mij, dat er vijanden zullen komen in boekrol 25-32, daarna troost in 33-39 en een visioen van het herstel van Jeruzalem in boekrollen 40-48.

Het boek begint met het roepingsvisioen van Ezechiël dat heel beeldend wordt beschreven en dus vaak verbeeld is met de vier engelachtige figuren met wielen die alle kanten oprijden. De vier koppen/gezichten van deze figuren werden in de iconografie de symbolen voor de vier evangelisten, de evangelieschrijvers Mattheus (engel), Lucas, (stier), Marcus (Leeuw) en Johannes (arend/adelaar).

Wij beginnen met boekrol 2 waarin God tronend in de hemel zelf tot Ezechiël spreekt. Ik vind het mooi dat God tot 2x toe zegt in r 5 en 7: En of ze nu horen willen of niet... want het is een weerspannig, opstandig volk dat zich verzet... maar r5… ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest

Ezechiël 2:1-7
[2] 1 die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’ 2 Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken: 3 ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. 4 Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de HEER ...” 5 En of ze nu horen willen of niet – het is immers een opstandig volk -, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. 6 Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. 7 Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Alida Geertsema-Stuivenberg (1951) op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament.

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Het boek bevat 14 pelgrimspsalmen, psalm 120 tot en met 134, voor reizigers die meeste heuvelopwaarts trekken.

Ook hier kijkt de pelgrim omhoog maar naar God op zijn troon, net als in Ezechiël 1. In het Latijn heet de psalm Ad te levavi oculos meos naar r1 naar u sla ik mijn ogen op. De psalm past mooi bij de Babylonische ballingschap met de smeekbede om niet langer achteloos bespot en onverdraaglijk veracht te worden door hoogmoedige onverschilligen. In de Groot Nieuws Bijbel vertaald met verwaande onderdrukkers.

Psalm 123.
1 Een pelgrimslied.

Naar u sla ik mijn ogen op,
naar u die in de hemel troont,
2 zoals de ogen van een slaaf
de hand van zijn heer volgen,

en de ogen van een slavin
de hand van haar meesteres,
zo volgen onze ogen
de HEER, onze God,
tot hij ons genadig wil zijn.

3 Wees genadig, HEER, wees ons genadig,
wij worden veracht, meer dan te dragen is.
4 Meer dan onze ziel kan dragen
raakt ons achteloze spot,
de hoogmoed van onverschilligen.

In de Nieuw Bijbelvertaling

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar (1948) uit Aerdenhout op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


2e brief van Paulus aan de Korintiërs
De 2e Brief van Paulus aan de Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe (Griekenland) rond het jaar 56. NB Het is eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' verstuurd uit Efeze (Turkije) is verloren gegaan.

In de brief beroemt Paulus zich op zijn zijn zwakheden, In mijn zwakheid ben ik sterk (r12) nadat hij eerst visioenen en onthullingen van de Heer heeft geroemd (r1). Zoals een man die werd weggevoerd in of buiten zijn lichaam naar de derde hemel (?). Gewoon het paradijs in de NBV van 1952.

Zelf heeft Paulus natuurlijk ook openbaringen gekregen maar ...(r6) En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen.

2 Korintiërs 12:1-10
1 Het heeft wel geen zin, maar als er dan geroemd moet worden, wil ik wel de visioenen en onthullingen van de Heer vermelden. (Groot Nieuws Bijbel)
2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3 Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. 5 Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. 6 En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hans Willems (1953) uit Leeuwarden op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl 2 Korintiërs is het 8ste boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 13:53-58 en Lucas 4:16-30. Het verhaal van Mattheus is identiek, maar de versie van Lucas is veel uitgebreider. Begrijpelijker, maar ook schokkender zowel door Jezus uitspraken als de reactie daarop: men wil hem in de afgrond storten.

Het verhaal is de basis voor het spreekwoord: een profeet wordt in eigen land nooit geëerd. Mooi is dat door het ongeloof van de critici Jezus in zijn vaderstad (Nazareth) geen wonderen kon doen, behalve een paar zieken genezen. Dat verwijst weer naar de teksten van de afgelopen weken waarin geloven & vertrouwen zo werd benadrukt.

Marcus 6:1-6(a)
1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3 Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond verbaasd over hun ongeloof.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een openingsgebed voor de Parochie van de Heilige Lambertus in Udenhout op 24okt1999

God van mensen,
niet waar uw naam
veelvuldig wordt genoemd,
maar waar liefde is
van mens tot mens,
daar komt Gij tot leven.

Beziel ons hier
met kracht en goede moed,
opdat wij van U
naastenliefde leren
en een leven leiden
waartoe Gij ons oproept
in Jezus, de mens naar uw hart.
Amen.

VOLGENDE WEEK
15 juli 2012, 4e van de zomer

Jesaja 52:1-6
Psalm 85
(Efeziërs 1:1-14)
Marcus 6:6b-13
Gezang 313


Geen opmerkingen:

Een reactie posten