dinsdag 7 mei 2013

12 mei 2013, is de 6e zondag van Pasen


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. 

PERIODE
Donderdag 9 mei is het Hemelvaart (van de Heer) hiervoor is een apart leesrooster: 2 Koningen 2:1-15, Psalm 47, Hebreeën 9:24-28 en Lucas 24:49-53. Ik heb deze teksten opgenomen in het blog op 12mei2010

As zondag 12 mei 2013 is de 6e zondag van Pasen en heet Exaudi, dat is Latijn voor '(ver)hoor mij'. Het komt uit psalm 3:5: 5 Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (Nieuwe BijbelVertaling)
5 Voce mea ad Dominum clamavi ; et exaudivit me de monte sancto suo (Vulgaat 4e 5e Eeuwse bijbel in het Latijn).

De zondag wordt ook Wezenzondag, genoemd omdat hij valt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus zegt in de Johannes tekst van deze week 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 


Kunst tip: De Psalmensymfonie (1930) van Igor Strawinsky (1882-1971) begint ook met Exaudi, maar naar de laatste 2 regels uit psalm 38: 13-14 (Vulgaat)
Exaudi orationem meam, Domine,
et deprecationem meam.
Auribus percipe lacrimas meas. Ne sileas, ne sileas.
Quoniam advena ego sum apud te et peregrinus,
sicut omnes patres mei.
Remitte mihi, prius quam abeam et amplius non ero.

Op You Tube: Wolfgang Gönnenwein dirigeert het Orchester der Ludwigsburger Schloßfestspiele en de Süddeutscher Madrigalchor Stuttgart in 1988. In 2 delen (9m42) en (10m58) Link youtube1 en youtube2 De Bach cantates voor deze zondag zijnSie werden euch in den Bann tun” (BWV 44) en met dezelfde naam ''Sie werden euch in den Bann tun'' (BWV 183). De teksten horen bij Johannes 15:26-16:4 met de Afscheidsrede van Jezus. Wij lezen het stukje net daarvoor. 

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Nikolaus Harnoncourt en het Concentus Musicus Wien in de Bach cyclus the sacred works met Gustav Leonhardt in hun (17m30) Link youtube 

of kijk op dit blog op 20mei2012 naar 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 183) (16m30) met de complete tekst die hoort bij Johannes 16. Uitvoerenden zijn Sir J.E. Gardiner en het Monteverdi Choir.
Of kijk op dit blog op 5juni2011 naar JS Bach BWV 44 "Sie werden euch in den
Bann tun" deel 1 en 2 door het Belfast Bach Consort at St Thomas' (Ierland) op 5mei11 (5m11). 

Concert tip
zo12mei13 om 19.30uur in de Petruskerk, Schependomlaan 85 in Nijmegen. "Sie werden euch in den Bann tun" (BWV 44) door Wouter van Haaften / koor en orkest Nijmeegse Bachcantates Link Nijmeegse BachcantatesTEKSTEN
De thema's deze week zijn de (terug)komst van Jezus, de Geest van de waarheid en Gods verplichting aan zijn zelfverkozen volk. We lezen over Gods verplichting in de Oud Testament teksten. In 1 Samuel 12:22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken en in de Psalm 31:4b tot eer van uw naam, wat in de Groot Nieuws Bijbel vertaald is met: 4 dat bent u aan uw naam verplicht.

In Openbaring 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
In Johannes belooft Jezus zijn leerlingen dat hij zal terugkomen en vraagt ze zich aan zijn geboden te houden. Dan zal Jezus de Vader vragen om r16 en 17 een andere pleitbezorger die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid (met Pinksteren) 
 
1 Samuel 12:19b-24
Psalm 31:1-9
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21
Gezang 235
1 In bidden en in smeken,
maak onze harten een.
Wij hunk'ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechter hand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand. 

2 Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.
Liedboek voor de Kerken 1973 


1 SAMUEL
1 en 2 Samuel zijn historische boeken, ze beschrijven de geschiedenis van Israël van de periode van de rechters 1200 voor Chr en tot en met Saul die koning was van 1031-1011 voor Chr.. Samuel stelt eerst 2 van zijn zonen aan als richters over Israël, Joël (niet die van vorige week of het boek Joel) en Abia. Maar uiteindelijk zalft hij Saul tot koning van Israël en later David terwijl saul nog koning is. Meer over Samuel op Wikipedia. 

Samuel Hij is een profeet en priester en waarschuwt het volk voor hun vraag om een koning (zie onze r19b en 25). In onze tekst deze week -bedenk dat het leesrooster gemaakt is voor 2010-2013- een opmerkelijke link met de actualiteit en de kroning van Willem Alexander tot koning. Het volk vraagt Samuel 19a ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we het nog erger gemaakt door om een koning te vragen. Weggelaten is in de leesroosterkeuze de dreigende regel: 25 Maar als u volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning gedaan zijn.’ 


Samuel heeft nl net zijn gevraagde teken -donder en regen- gekregen van God: r16 Dan zult u eindelijk inzien dat de HEER het volstrekt ontoelaatbaar vindt dat u om een koning hebt gevraagd'. NB Dit gebeurt allemaal net nadat Sauls koningschap vernieuwd is in de tempel 1 Samuel 11 zonder directe aanleiding. 


Kunst tip: Samuel werd als kind 'geroepen' en daarom opgevoed door de priester Eli. De Britse schilder Joshua Reynolds (1723-1792) schilderde de roeping van Samuel in 1776. Het bevindt zich nu in het Musee Fabre Montpellier, Frankrijk. Link wikimedia/InfantSamuel 


1 SAMUEL 12:19b-24
Samuel spreekt het volk voor het laatst toe
(19a Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER,
uw God, dat we niet hoeven te sterven). b Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we het nog erger gemaakt door om een koning te vragen.’ 20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang
te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart
toegedaan bent. 21 Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. 22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. 23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. 24 Dus: heb ontzag voor de HEER en wees hem oprecht, met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden hij voor u heeft verricht.
Link naar de complete tekst: NBV 

Liever Luisteren?
Mary Anony uit Utrecht op voorleesbijbel www.downloadbijbel.nl Samuel is het 9e boek van het Oude Testament. 

Liever live?
Hervormde kerk Renesse/Noordwelle Jacobuskerk Lange Reke 7, Renesse. Tijd
9.30uur, voorganger ds. P. Goodijk en organist: Nelleke de Kok met kinderkerk. Collecte voor de Voedselbank Schouwen en kerkenwerk. Schriftlezingen uit 1 Samuel 12: 19-24 en uit Johannes 14:15-21. Link vantkerkplein Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland voor Koning Willem Alexander ter gelegenheid van zijn kroning op 30april2013. Als de Bijbel spreekt over koningen op aarde, dan is dat altijd met een zekere tegenzin. Dat het volk een koning nodig heeft, is een verlegenheidsoplossing Link Prekenvoordekoning/een-nieuwe-koning 


Op You Tube: in het Engels over de uitverkiezing, zalving en herkroning/hernieuweing van Saul koningschap na de overwinning op de Ammonietenin 1 Samuel 11. Direct daarna neemt Samuel dus al weer afstand van Saul. Preek door Waxer Tipton voor One Love Ministries Hawaii, USA. (56m) Link youtube 


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 31:1-9 In het Latijn heet de psalm In te, Domine, speravi. NB dat is ook de slotregel van de Katholieke hymne Te_Deum die ontstond in 400 na Chr. In de psalm mooie beelden als bij u schuil ik, bij u ben ik veilig, u bent mijn toevlucht, mijn rots mijn vesting.

Weinig religieuze tolerantie -net als in Openbaring 22:15 trouwens- maar ook dankbaarheid r8b want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel,
9 u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.

Kunst tip: In te, Domine, speravi door Josquin Desprez (c. 1450 to 1455 1521) uitgevoerd door het Orlando Consort. Desprez was een Frans-Vlaams Renaissance componist en concurrent/tijdgenoot van Palestrina. Josquin Desprez wordt gezien als een meester in de polyfonie van de hoog Renaissance. (2m30) Link youtube

PSALM 31
Een 'troost' lied, dat vertrouwen moet schenken in moeilijke tijden.
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
3 hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

4 U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
u bent mijn toevlucht. 

6 In uw hand leg ik mijn leven,
HEER, trouwe God, u verlost mij.
7 Wie armzalige goden vereren – ik haat ze,
ík vertrouw op de HEER. 

8 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want u ziet mijn ellende,
u kent de nood van mijn ziel,
9 u laat niet toe dat de vijand mij insluit,
u geeft mijn voeten de ruimte.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV 

Liever luisteren?
Marcel van der Steen uit Rotterdam voor Radio Rijnmond op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. 

Liever live?
Apostel Thomaskerk, Th. de Keyserstraat 20, Enschede. Tijd: 9.30uur. Deze dienst wordt voorbereid door diakenen van de Opstandings-, Deta- Thomas-, Verrijzenis- en Vredeskerk. Wezenzondag: Geloven in Enschede “Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood” (psalm 31: 10) De voedselbank krijgt steeds meer klanten. En dat is natuurlijk enorm treurig. Nog erger is dat de voedselbank tegelijkertijd steeds minder voedingswaren om uit te delen binnen krijgt. De hulp van de kerk (leden) is daarom hard nodig! Link Enschede.protestantsekerk.net Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preeksamenvatting van ds Roelof Telgenhof voor de Oosterparkkerk op 30seot2007, bij het Jaarthema: De tijd is in Gods handen. Psalm31:16, 'Troost' Link Oosterparkkerk (pdf, 2pag) 

Op You Tube: Psalm 31 gezongen door Maria Schoutsen op haar youtube kanaal mailtomary (2m56) 1juli2011 Link youtube 


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. We lezen letterlijk de allerlaatste regels van dit laatste boek van het Nieuwe Testament. Johannes bevat visioenen, maar ons stukje bevat de concrete belofte van Jezus dat hij snel zal komen, 3x zelfs als we r7 meetellen en in ons stukje in r12 en r20.

We lezen dit op de zondag na Hemelvaart (van Jezus) en voor Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. De zondag wordt ook Wezenzondag genoemd dus de nadruk op Jezus (weder)komst is begrijpelijk. Jezus zegt in de Johannes 14 tekst in r18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 

Mooi en bekend is r13 ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ Dit staat deels ook in Openbaring 1: r8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 


Merkwaardig is r14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: In de (Herziene) Statenvertaling is het aldus vertaald: r1Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Regel 15 liegt er niet om: Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.

Kunst tip:Op 7gabriel73 waarschijnlijk zijn het engelen maar ik vond de associatie met wassen en zeepsop wel grappig. Zonder vermelding van de kunstenaar. Link 7gabriel73 eerstelingen 

OPENBARING 22:12-21
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Link naar de complete tekst: NBV 

Liever luisteren?
Sijbolt Noorda Voorzitter Begeleidingscommissie van de NBV op voorleesbijbel of ga naar www.downloadbijbel.nl Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
De Protestantse gemeente Borne heeft 3 kerken en predikanten: de Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, de Nieuwe Kerk, Deldensestraat 76 en de kapel van het Dijkhuis, 't Dijkhuis 1 allemaal in Borne. Diensten elke zondag om 10 uur en om 19uur ene vesper in de Oude Kerk. Details op PGBorne Op 12 mei Openbaring en Johannes Link Protestantsegemeenteborne (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van Ds. D. Breure (?) voor Hervormd Waarder op Oudjaarsavond 2011 over Openbaringen 22:17 We naderen het einde Link hervormdwaarder (pdf 7pag) of hervormdwaarder 

Op You Tube: Leven in de eindtijd (na Pinksteren) preek van J Belder voor de Maranathakerk in Rotterdam op 6okt12 (43m31) Link youtube 


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Johannes. 

Weer belooft Jezus zijn leerlingen dat hij zal terugkomen en vraagt ze zich aan zijn geboden te houden in r15 en r21. 15 “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden ... 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.
Dan zal Jezus de Vader vragen om r16 en 17 een andere pleitbezorger die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid (met Pinksteren) 

T shirt tip: Zazzle shirt met Jesus inside zoals het Intel logo: Zazzle.co.uk (3 modellen) Link Jesus_inside_shirt 

JOHANNES 14: 15-21
(Jezus zegt) 15 “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam Adviseur milieu-economie op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel. Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Protestantse Gemeente Swifterbant, de Hoeksteen De Poort 19, Swifterbant. Tijd: 9.30uur en 19uur , voorgangers ’s Morgens ds. Marco Boevé en ’s avonds Harm Feijen. Johannes (in ieder geval in de kinderdienst) Link PGSwifterbant
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van Hilda (toen) van De Preekploeg Sint-Anna Ten Drieën Antwerpen
voor de Paastijd 2011 over Johannes 14. Link preken.be/diep-in-ons-hart
of van Bob Verlackt: De kracht van de Heilige Geest Johannes 14:15-21

Op You Tube: n Waarheid van de Geest met uitleg Pierre van Mouche (3m13) Link youtube 

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een mild-ironisch gedicht van Okke Jager over de wederkomst van Jezus vanwege het thema de wederkomst deze week. Bron Bijbelencultuur 

Kom haastig!
'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant.
'Ja, Amen,' zegt een boer, 'wil spoedig komen!
Maar na de oogst, want van m'n nieuw stuk land
Heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.'

'Ja, Amen,' zegt Mevrouw, 'maar mag ik voor
De bontjas die ik gisteren zag hangen
Eerst sparen en hem aandoen, als het Koor
Een avond geeft in "Christ'lijke Belangen"?'

'Ja, Amen,' zegt het kind, 'maar nu nog niet,
Ik moet nog met vakantie naar de bossen.
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet,
Als U ons onder schooltijd komt verlossen.'

'Kom haastig, Jezus!' bidt de predikant.
'Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen,
Die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband
Over "Gij zult het wel verstaan na dezen"?

De beden komen in de hemel aan.
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten.
En Jezus vraagt: 'Kan Ik vandaag al gaan?'
Zijn Vader zucht: 'Ge moet nog even wachten.'

Okke Jager, 'Kom haastig!' in: Worden als een kind. Uitgeverij Kok, Kampen (1995, 36e dr.).


VOLGENDE WEEK
19 mei 2013, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest

Joël 2:28-32
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23 

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten